2015/16 õa Akadeemiline kalender

Akadeemiline kalender avaneb pdf trükifailina siin lingil

2015/16 Õppeaasta

AASTA 2015

August

10-14 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega

17 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is

24 Sügissemestri algus

24-30 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele

25-28 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks

28 Avaaktus

31 Sügissemestri õppetöö algus

September

1-4 Doktoriõppe infotund ja it- koolitus

4 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg

15 Vabanenud riigieelarveliste kohtade täitmine

15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2016 kevad) 14-30 Õppetoetuste taotlemine IV-V kursus

30 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg

Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg Doktoranditoetuse avalduse esitamise tähtaeg

Oktoober

15 II-V kursuse tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppeteenustasu I osa maksmise tähtaeg 19 Õppetoetuste määramise tähtaeg

November

11 Doktorikooli konverentsi teeside esitamise tähtaeg

Detsember

1 Tasuliste üliõpilaste õppekulude hüvitamise II osa maksmise tähtaeg

7 Doktorikooli konverentsile registreerumise tähtaeg 11 Doktorikooli konverents

14-18 Eriala hindamiste nädal

17 Üldteooria ainete hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is

21 Algab talvevaheaeg (2 nädalat)

AASTA 2016

Jaanuar

3 Talvevaheaja lõpp

4 Üldteooria ainete järeleksamite päev

4-22 Lõputööde kaitsmine

4.1-2.5 Magistritöö teostamine

4-8 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamine õppeosakonda

koos erialaosakonna kooskõlastusega 5-15 Õppetöö eriala valikainetes (2 nädalat)

11 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine 12-15 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks

13 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a jaanuari eriala ained)

15 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is

17 Sügissemestri lõpp

18 Kevadsemestri algus

18 IV aasta doktorantide atesteerimine

22 Vabanenud riigieelarveliste kohtade täitmine 29 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg

Veebruar

1-15 Õppetoetuste taotlemine IV–V kursus

15 Doktoritöö eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg

15 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu kevadsemestri I osa maksmise tähtaeg

Märts

2 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2016-2017 sügis/aasta) 18 Õppetoetuste määramise tähtaeg

Aprill

1 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu (kevadsemestri II osa) maksmise tähtaeg

Mai

2-6 Õppetöö eriala valikainetes 9-13 Eriala hindamiste nädal

16-23 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg lõpukursuste üliõpilastele, kes ei kaitse mõjuvatel põhjustel lõputööd (välismaal õppimine ja /või välismaal praktika sooritamine õpingute jooksul)

19 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is

23-8.6 Lõputööde kaitsmine

23-21.8 Suvevaheaeg ja praktikad (v.a lõpetajad)

Juuni

3 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg 9-10 I-III aasta doktorantide atesteerimine

17 Doktoritööde eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg

17 Lõpuaktused

17 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is 19 Kevadsemestri lõpp

Juuli

Vaheaeg

August

22-29 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine

29 2016/2017. õppeaasta sügissemestri algus

Postitatud