Alanud on avalduste vastuvõtt galeristide meistrikursusele

Processed with VSCOcam with m5 preset
galleristmastercourse

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) korraldusel tänavu sügisel kolmandat korda toimuv galeristide meistrikursus on mõeldud nii praktiseerivatele kui ka alles alustavatele galeristidele eesmärgiga pakkuda neile professionaalset galeriinduse ja kunstikorralduse alast koolitust.

21. septembrist 2. oktoobrini toimuv galeristide meistrikursus annab osalejatele mitmekülgsed teadmised rahvusvahelisest kunstimaailmast ja selle dünaamikast oma valdkonna tipp-spetsialistidelt. Sügisesel meistrikursusel käsitlevate teemade hulka kuuluvad: globaalne kunstiturg ja selles osalejad (Alessia Zorloni, IULM); alustavaid kunstnikke esindava kommertsgalerii jätkusuutlik töömudel (Sol Pochat, HILO Galerii); kunstiajakirjandus ja -perioodika ning kirjutamine sotsiaalmeedia kanalitele (Andrew M. Goldstein, Artspace, Phaidon); näitusekorralduse ja kureerimise kaasaegsed suundumused (Fatos Üstek, vabakutseline kuraator, fig2).

8-päevane intensiivkursus on avatud nii magistritaseme üliõpilastele, kellel on huvi kaasaegse kunsti vastu või kes on varasemalt kaasaegse kunsti väljal töötanud, kui ka praktiseerivatele galeristidele, kunstivahendajatele, kultuurikorraldajatele ja kunstnikele.

Galeristide meistrikursuse töökeeleks on inglise keel.

Kolmele kursuse läbinule avaneb võimalus osaleda arenduskeskuse galeriipraktikal välisgaleriides 2017. aastal.

21. – 22. september

Sol Pochat

Esindatus alustavatele kunstnikele galerii HILO näitel

HILO Galerii on 2015. aastal Buenos Aireses, Argentiinas, asutatud galerii, mis keskendub koha- ja kontekstispetsiifilistele kunsti- ja kuraatoripraktikatele. Kursus käsitleb kommertsgaleriina toimiva HILO näitel seda, kuidas saab noori, alustavaid kunstnikke esindav galerii olla jätkusuutlik.

23. – 24. september

Alessia Zorloni

Sissejuhatus rahvusvahelisse kunstiturgu

Nagu enamik ärisektoreid tänapäeval on ka kunstiturg osa globaalsest majanduskeskkonnast, mis on dünaamiline ja käitub samas tihti näiliselt irratsionaalselt. Kursus annab ülevaatliku pildi pidevalt muutuvast rahvusvahelisest kunstiturust ja selle erinevatest osalejatest.

29. – 30. september

Fatos Üstek

Sissejuhatus kureerimispraktikatesse

Kursus võtab vaatluse alla kuraatoripraktika ja selle tähtsuse ja tähenduse tänapäeva kunstiökoloogias. Andes ülevaate paljususest, mis kaasaegseid kuraatoripraktikaid mõjutavad, keskendub kursus erinevatele modaalsustele, mida kuraator kunstiteosega suhestumisel ja selle publikule nähtavaks tegemisel kasutada saab.

1. 2. oktoober

Andrew Goldstein

Kuidas kirjutada kunstist nii, et kirjutatut ka loetaks

Alates poleemikutest ja sõjajärgsest kunstiperioodikast ning kunstiajakirja October esiletõusust kuni tänapäeval laialt levinud TMZ-sarnaste kunsti kajastavate veebiväljaanneteni, arutab diskussiooni vormis toimuv kursus seda, kuidas kunstist kirjutamine on viimase seitsmekümne aasta jooksul radikaalselt muutunud.

Galeristide meistrikursuse tervikprogramm ja taotlusvorm kursusele registreerimiseks on allalaetav siin. Registreerimine on avatud kuni 12. septembrini.

Asukoht: Eesti Kunstiakadeemia, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

8-päevase kogu meistrikursuse maksumus on €200 ja ühe lektori kursuse maksumus on €75. Kursuse maksumus ei sisalda reisi- , majutus- ega elamiskulusid.

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) on mittetulunduslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti kaasaegse kunsti välja toetamine ja arendamine. Oma partnerinstitutsioone ühendava organisatsioonina on EKKAK eesmärgiks rahvusvaheliste partnerlussuhete loomine kaasaegse kunsti väljal.

Toetajad

EKKAK poolt korraldatav galeristide meistrikursus viiakse läbi Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi, ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi toetusel.

Korraldaja

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus

Partnerid

Eesti Kunstiakadeemia

Lähem info:

Kadri Laas

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
kadri@ecadc.ee
56698720

Postitas Solveig Jahnke
Kunstikultuuri teaduskond Viimati muudetud