Harvardi Ülikooli eestlasest dotsent Andres Sevtšuk ja õppejõud Lily Song peavad avatud loengud tallinna linnaarengu stsenaariumitest

Asukoht:
Põhja pst 27a, Kultuurikatel

Algus k.p.:
22.12.2016

Algusaeg:
13:00-16:00

Neljapäeval, 22. detsembril algusega kell 13.00 toimuvad Tallinnas Kultuurikatlas (Põhja pst 27a) Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli lektori Lily K. Songi avalikud loengud Tallinna linnaarengu ja jätkusuutliku transpordi võimalike tulevikusuundade teemal. 

Loengud leiavad aset Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna magistritööde väliskriitika raames ja on avatud nii arhitektuuriüliõpilastele kõikidest Eesti koolidest, professionaalidele, linnaametnikele kui Tallinna linnaruumi tulevikust huvitatud publikule. 

Loengud on inglise keeles.

Kell 13.00
****Andres Sevtšuk. Integrating transit and land use planning for a sustainable urban core in Tallinn / Transpordi ja maakasutuse planeerimise intergreerimine Tallinna linnasüdame jätkusuutlikuks muutmiseks****

Sevtšuk keskendub oma loengus transpordi ja maakasutuse planeerimise integreerimisele, eesmärgiga luua Tallinnale kestlik linnakese. Pärast kahte väga autokeskse kasvu ning koordineerimata linnaarendusega aastakümmet on Tallinn Sevtšuki sõnul jõudnud kriitilise tähtsusega etappi: “Lisaks sellele, et elamuarendus on toimunud peamiselt linnakeskusest väljaspool, on nüüd ka uued töökohad hakanud kiiremini juurde kasvama väljaspool keskust. Tallinna linnakeskus on kaotamas oma ajaloolist positsiooni riigi majandustegevuse keskmena uutele alakeskustele. See muutus ennustab ette kaugeleulatuvaid tagajärgi, seades löögi alla linnakeskuse tähtsuse kodaniku- ja sotsiaalsest vaatenurgast ning vähendades pealinna rahvusvahelist konkurentsivõimet investeeringute, talentide ja turismi ligi tõmbamisel. 22. detsembril analüüsime, mil moel oleks võimalik Tallinna linnasüdant tugevdada ja selle tühikäigu-maine ümber pöörata, tehes julgeid ja koordineeritud muutusi linna avaliku transpordi süsteemis, maakasutuse planeerimises ja linnaplaneerimises. Tallinna kõrvale seame võrdlemiseks teiste linnade näited, tuues esile strateegilise planeerimise ja poliitikavalikuid, mis on viinud sarnaste suunamuutusteni mujal.”

Andres Sevtšuk on linnaplaneerimise dotsent Harvardi Ülikoolis. Ta on töötanud arhitekti, planeerija, õppejõu ja teadlasena Eestis, Prantsusmaal, USAs ja Aasias. Andres on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Pariisi arhitektuurikoolis École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) USA-s. Hetkel elab ja töötab Sevtšuk Bostonis.

Kell 14.00
****Lily K. Song. The Politics and Governance of Transforming Urban Transport /// Linnatranspordi muutmise poliitika ja juhtimine****

Kuidas saavad demokraatlikult juhitud linnad ajada innovatiivset transpordipoliitikat? Oma loengus vaatleb Lily Song, mil moel, millal ja kus on õnnestunud ellu viia häid linnatranspordi arendamise strateegiad ja taktikad. Volvo haridus- ja teadusfondi (VREF) toetatud ja Harvardi ülikooli juures toimuva uurimisprojekti “Transforming UrbanTransport – The Role of Political Leadership” raames uuritud juhtumitest võetakse vaatluse alla Seouli kombineeritud kiirteede lammutamise ja bussitranspordi süsteemi arendamise ning linna taaselustamise protsess, New Yorgi linnatänavate algatus ja Paris Ile-de-France’i jätkusuutliku linnatranspordi innovatsiooniprotsess. Milline võiks olla sarnaste projektide mõju Tallinnas?

Lily K Song on Harvardi ülikooli linnaplaneerimise ja disaini lektor ja vanemteadur, kes keskendub oma uurimistöös jätkusuutlikkuse ja elamisväärsuse tõstmise algatuste, sotsiaalruumilise ebavõrdsuse ning rassi ja klassipoliitikate vahelistele suhetele ameerika linnades ning muus postkoloniaalses kontekstis.

Loengutele järgneb paneeldiskussioon, kus osalevad:

Andres Sevtsuk
Lily Song
Yoko Alender
Jaak-Adam Looveer
Andres Alver
Modereerib Toomas Tammis

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimine Avatud loengud