Arhitektuuriosakond kutsub: Lõpetamata Linn / keskkond. Uurimisprojekti 3. etapi tutvustus

Asukoht:
Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, Tallinn

Algus k.p.:
19.06.2018

Algusaeg:
14:00

Lõpp k.p.:
19.06.2018

19. juunil kell 14.00 toimub Arhitektuurimuuseumis EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna uurimisprojekti “Lõpetamata linn” 3. etapi tutvustus. Kõik huvilised on oodatud!

Selle etapi eesmärk on uurida linnaplaneerimist keskkonnateemade kontekstis: kuidas luua mitmekesisemat elukeskkonda linnas, tehes koostööd loodusega. Hästi planeeritud rohe- ja sinivõrgustikud annavad võimaluse lahendada samaaegselt mitut erinevat ülesannet: leevendada loomulikul moel keskkonnaprobleeme (müra, õhu- ja pinnasesaaste, liigvesi, jäätmed), toimides samal ajal liikumiskoridoride ja puhkealadena linnaelanikele, vähendada autokasutust, parandada tervist, lisada ruumilist ja liigilist mitmekesisust, võimaldada kasvatada linnas toitu, taaskasutada jäätmeid, toota rohelist energiat jne. Mitmekesine elukeskkond aitab siduda kogukondi ja parandada elukvaliteeti linnas.
19. juuni esitluse eesmärk on tutvustada 3. etapis tehtud rohevõrgustike senist uurimistöö protsessi ja järgnevaid samme projektis.

Ajakava

14:00 Toomas Tammis – avasõnad
14:05 Katrin Koov – 3. etapi tööprotsessi tutvustus
14:10 Johan Paju – ettekanne “Strateegiline rohe- ja sinivõrgustike kavandamine” (Skype)
14:30 Eve Komp – 31. mail toimunud ekspertide töötoa kokkuvõte
14:50 Katrin Koov – rohevõrgustike analüüsi tutvustus
15:10 Claudia Pasquero ja Marco Poletto – Tallinn wetcity projekti tutvustus ENG
15:35 Katrin Koov – Edasised tegevused, uurimistöö ülesande tutvustus
15:45 Kohvipaus
16:00 Retk piki Härjapea jõe sängi ülesvoolu

Mis on uurimisprojekt “Lõpetamata Linn”?

“Lõpetamata linn” on EKA Arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Suuremahuline teadusprojekt keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö läbiviimine saab teoks tänu kinnisvaraettevõtte Kapitel toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Rohkem projektist: 
Lõpetamata linn / Unfinished City
https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/lopetamata-linn/

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud

Architecture and Urban Design Exhibitions