Tühistatud: Avatud loeng – Nini Palavandishvili ja Laura Ingerpuu modernistlikust arhitektuurist

Asukoht:
EKA A101 aula

Algus k.p.:
16.03.2020

Lõpp k.p.:
16.03.2020

16. märtsil kell 17 peab Kunstiakadeemia aulas avaliku loengu nõukogude modernismist arhitektuuris Gruusias Nini Palavandishvili ja Eesti modernismist Laura Ingerpuu.

Loeng on osa kursusest “Nõukogude arhitektuuripärandi väärtustamine”.

Eesti modernismi tippnäited on Eestis üsna hästi tuntud. Analoogseid eksperimentaalseid ehitisi valmis ka mujal Nõukogude Liidus, ühed põnevamad ja Eestis üsna vähetuntud leiab Gruusiast. Eestis käivitus 20. sajandi arhitektuuri kaardistamine kümmekond aastat tagasi, sama vajab tegemist ka Gruusias. Nii siin kui ka seal on kõige keerulisem väärtustada 20. sajandi teise poole ehitisi: probleem ei ole hoonete funktsionaalsuses, vaid pigem väärtuste mõistmises. Gruusia modernismi tunnustatud ekspert Nini Palavandishvili annab sissevaate Gruusia modernismi, selle rahvuslikesse eripäradesse ja ehitiste tänasesse käekäiku. Doktorant Laura Ingerpuu  teeb võrdleva ülevaate Eesti kohta. 

Nini Palavandishvili on kirglik ja erudeeritud Gruusia kultuuripärandi, eriti Gruusia modernismi,  uurija ja eestkõneleja. Nini jaoks on oluline nii päranda arhitektuur kui ka selle sotsiaalne ja poliitiline kontekst. Nini teeb tihedat koostööd Gruusia Sinise Kilbiga, mis tegeleb ohustatud pärandi kaitsega. Blue Shield on rahvusvaheline võrgustik,  mille tegevust kultuuripärandi vallas saab võrrelda Punase Risti eesmärkidega inimelude kaitsel.

Loengu korraldamist toetab AS Tallinna Sadam.

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine Avatud loengud