Eesti Kunstiakadeemia uue hoone arhitektuurikonkursi võitjate väljakuulutamine

Eesti Kunstiakadeemia uue hoone arhitektuurikonkursi võitjate väljakuulutamine

25. augustil algusega kell 13.00 toimub Tallinnas Eesti
Arhitektuurikeskuse Arhitektuurikatlas (Põhja pst 27a) Eesti Kunstiakadeemia
uue hoone arhitektuurikonkursi võitjate väljakuulutamine. Riigi Kinnisvara AS
ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös korraldatud arhitektuurikonkursile esitati
kokku 10 võistlustööd. Konkurssi preemiafond on kokku 40 000 eurot.

Konkursile laekunud võistlustööde hulgast tunnistati esikoha
vääriliseks ideelahendus märgusõnaga „
Linea“. Esimese koha preemia suurus on 15 000 eurot.

Teise koha vääriliseks tunnistati võistlustöö pealkirjaga
„Aletheia“. Teise koha
preemia
suurus on 10 000 eurot.

Kolmanda koha vääriliseks tunnistati võistlustöö pealkirjaga „Akadeemia“.
Kolmanda koha
preemia
suurus on 7 000 eurot.

Lisaks pälvisid ergutuspreemiad ideelahendused pealkirjaga „Imaginarium“ ja
 
Edge“. Ergutuspreemia suurus on 4000 eurot.

Konkursi eesmärgiks oli ideelahendusena luua Eesti
Kunstiakadeemiale tänapäevane, kunstikultuuri arengut ning õpetuse
sünergeetilisust toetav ja üliõpilasi ning õppejõude loominguliselt inspireeriv
ühine keskkond ajaloolises E. Habermanni projekteeritud vabrikuhoones, kus kõik
akadeemia liikmed on ühe katuse all.

Võistluse žürii hindas
lähtuvalt Kotzebue maja eripärast võistlustööde juures:

1)     Ruumilahenduse funktsionaalsust ja paindlikkust, mis arvestaks nii
Eesti Kunstiakadeemia spetsiifikat kui ka vastaks tudengite ja õppejõudude
vajadustele. Liikumisvõimaluste ja –seoste inimsõbralikkust, arvestades seoseid
nii hoone osade kui ka hoone ja ümbritseva linnaruumi vahel.

2)     Arhitektuurse terviklahenduse esinduslikkust ja sobivust XXI
sajandi kunstikõrgkoolile, lahenduse sümboolse väärtuse mõju, selle eripärasust
ja uuenduslikkust. Olemasolevate kultuuriväärtuste ja ümbritseva miljöö
tunnetust.

3)     Majanduslikult otstarbeka ehitamise (ehitusmaksumuse),
energiatõhususe, edasise ülalpidamise kulude jm praktiliste eesmärkide
arvestamist, sh olemasolevate konstruktsioonide kasutatavust edasisel
projekteerimisel ja ehitamisel.

Kavandite hindamiseks
moodustatud žüriisse kuulusid Eesti Kunstiakadeemia (EKA), Eesti Arhitektide
Liidu (EAL), Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (TLPA) ja Riigi Kinnisvara AS-i
(RKAS) esindajad: Timo Aarmaa (RKAS), Ivar Piirsalu (RKAS), Andres Tali (EKA),
Toomas Johanson (EKA), Jaak-Adam Looveer (arhitekt, TLPA), Jaak Huimerind
(arhitekt, EAL), Tiit Trummal (arhitekt, EAL), Toomas Tammis (arhitekt, EAL),
Andres Ojari (arhitekt, EAL), Lylian Meister (varuliige, EKA), Jan Skolimowski
(varuliige, arhitekt, EAL). Võistlustööde kohta eriküsimustes hinnangu
saamiseks olid žürii töösse kaasatud asjatundjatena erialaeksperdid
Muinsuskaitseametist ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist.

Peale arhitektuurikonkursi võitja
selgumist kuulutatakse välja hankemenetluse II etapp hoonekompleksi
projekteerimiseks. Projekti finantseerimiseks on kavandatud kasutada Euroopa
Liidu struktuurifondide uue perioodi rahastust ja EKA omavahendeid. Suurim osa
EKA omavahenditest tuleb Kunstiakadeemia kinnistute müügist Tallinna
kesk- ja vanalinnas Gonsiori ja Suur-Kloostri tänaval. Kokku võõrandatakse 3
kinnistut.

Eesti Kunstiakadeemia tulevases õppehoones saab olema ligikaudu 12 000
ruutmeetrit suletud netopinda. Planeeritud ajakava kohaselt on uues õppehoones
võimalik alustada tegevust 2016. aasta lõpus.

Kõigi
võistlustöödega on võimalik tutvuda alates 27. augustist kuni 14. septembrini Eesti
Kunstiakadeemia fuajees (Estonia pst 7).

Lisainfo:

Toomas Johanson

toomas.johanson@artun.ee

53429976


Postitas Neeme Lopp
RaamatukoguRektoraatTeadus- ja arendusosakond Viimati muudetud