Ehte- ja sepakunsti vestlusõhtu Adamson-Ericu muuseumis

Ehte- ja sepakunsti vestlusõhtu Adamson-Ericu muuseumis

Kuni 19. veebruarini toimuvad näituse „Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust
Tallinnas” raames Kumus EKAs õpetavate erialade vestlusõhtud.  
Vestlusõhtud jätkuvad 26. veebruarist Adamson-Ericu muuseumis näituse ”100 aastat kunstiharidust Tallinnas. EKA emeriitprofessorite looming” raames.

Sarja „Minu akadeemia” raames kohtuvad osakondade vilistlased, õppejõud ja praegused tudengid, arutatakse nii
eriala ajalugu ja kujunemist kui ka seda, mis toimub praegu. Paljud erialad on paarikümne aastaga tohutult muutunud, et liikuda kaasa ühiskondlike protsesside ja ka näiteks tehnoloogia kiire arenguga. Milline positsioon on kunstil,
disainil, arhitektuuril ja kunstiteadusel laiemalt? Mida sellel erialal õppimine endast kujutab? Mida EKAs omandatud oskustega tulevikus peale saab hakata?

„Minu akadeemia“ sari on nagu avatud uksed kunstiakadeemias, võimalus kohtuda õppejõudude ja (tulevaste)
kolleegidega ning mõelda laiemalt kaasa kaasaegse kunstielu küsimustes. Vestlussari sobib hästi ka ettevalmistuseks noortele, kes sooviksid tulla EKAsse õppima.

Postitatud