EKA JA TKK KONSERVEERIMISTUDENGITE SUVEPRAKTIKA TÕI ANIJA MÕISAS PÄEVAVALGELE PÕNEVAD MAALINGUD

2

9.-13.juuni 2014

Juhendajad:
Hilkka Hiiop, Merike Kallas (EKA)

Heli
Tuksam (Tartu Kõrgem Kunstikool)

EKA
muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna II kursuse erialapraktikal ühendati
taas jõud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute konserveerimise osakonnaga.

Maalilises
ja eriliselt hubases Anija mõisas, kus külastajate ees avanevad ja sulanduvad
võluvaks tervikuks erinevad ajalookihistused, avati ning restaureeriti vestibüülis
paiknevad dekoratiivsed laemaalingud. Konserveerimistööde läbiviimiseks
korraldati avalik õpituba, kus lisaks erialasele praktikale omandati kogemusi
ka kaasosalejate juhendamisel.

Tänaseni säilinud
kahekorruseline hilisbarokne peahoone
kerkis Anijale Matthias Georg Staël von Holsteini
omandusajal
19.
sajandi esimestel aastatel (valmimisaasta erinevatel andmetel kas 1801 või
1802).  Stiilikriitilisele hinnangule
toetudes kuuluvad äsja konserveeritud maalingud küll hilisemasse
viimistlusskeemi ning dateerida võib need 19. sajandi lõpu- või 20. sajandi
algperioodi.

Konserveerimistöödele
eelnes avalikkusele suunatud teabepäev, kus diskuteeriti maalingute
konserveerimise erinevate võimaluste ja kontseptsioonide üle.

Kahtlemata loovad eksponeeritud
maalingud mõisa sisenejale selgema ettekujutuse selle ajaloost ja hiilgusest
kui senised koorunud valge värviga kaetud laed.
Kultuurimõisa staatusesse
pürgiva
Anija
mõisaga tekkinud hea koostöö leiab kindlasti uusi väljundeid ka edaspidi. Loodame,
et meie tudengite kaasabiga saab avalikkuse ette toodud veelgi uinunud aardeid mõisa
huvipakkuvast ajaloost. 

Postitas Hilkka Hiiop
Viimati muudetud