Graafika osakonna vestlusõhtu KUMUs

Graafika uued piirid

EKA graafikaosakonna viimaste kümnendite enesemäärangut on mõjutanud graafika kui kunstiliigi sisulised muutused. Küsimused, mis tiirlevad ala olemuse ümber on sageli eksistentsiaalset laadi. Graafika probleemistik kattub paljuski teiste traditsiooniliste kunstiliikide omaga, milles uued ja lihtsustavad käsitlused sageli ei arvesta tõsiasjaga, et graafikast on raske
lahutada teatud spetsiifilisi omadusi. Mis siis ikkagi on varjul mõiste graafikakunst taga aastal 2015?

Vestlusõhtu raames antakse ülevaade osakonna tegevusest ja võrreldakse Eestis 20. sajandi teisel poolel loodud vabagraafika traditsiooni maailmas hetkel asetleidvate muutustega. Vestlusringis käsitletakse graafikaõppe uusi suundi olukorras, mil ei eksisteeri enam selgelt määratletud kunstilist väljundit, mida tunti ja hinnati 20. sajandil. Millest tuleks kaasaegsel graafikaõppel lähtuda? Nendel teemadel arutlevad eri kümnendeil graafiku kutse omandanud vilistlased Andres Tali, Liina Siib, Oliver Laas ning kunstikriitik ja Kumu kaasaegse kunsti kuraator Eha Komissarov.

Vestlusringi juhatavad sisse vabade kunstide teaduskonna professor Urmas Viik ning dotsent Eve Kask. Vestlus on mõtteavaldusteks avatud kõigile – vilistlastele, tudengitele ning huvilistele.


Postitas Merilin Talumaa
Viimati muudetud