Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkurss

Algus k.p.:
19.11.2018

Lõpp k.p.:
19.11.2018

Kuna esimene kunstikonkurss ei andnud žürii hinnangul sobivat tulemust, on taas avatud Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kunstikonkurss. Konkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse sisehoovi (Lossiplats
3, Haapsalu). Kunstiteose tellimise konkurss viiakse läbi kooskõlas kunstiteoste tellimise seadusega.

Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kaevule otsitakse mahulise installatsiooni rajamiseks ideelahendust. Lahendus võiks lähtuda keskaegse kaevu pealisehitise traditsioonist. Kaev oli keskaegse linnuse
üheks tähtsamaks rajatiseks. Pidev puhta vee allikas müüridega ümbritsetud kindluses võimaldas igapäevase elu tõrgeteta kulgemise ning piiramise puhul oli puhta joomiskõlbliku vee varu olemasolu sõna
otseses mõttes strateegilise tähtsusega. Erinevalt küladest ja
linnadest, oli linnuses paiknevate kaevude arv reeglina piiratud, ületades harva ühte-kahte. Seetõttu suhtuti linnusekaevudesse erilise hoolega, kaitsti neid reostumise eest ning piirati neile ligipääsu.
Kui kaev ei paiknenud keldris, ehitati sellele ümber kaevuhoone või kaitsti veeallikat spetsiaalse pealisehitisega.

Otsitakse kunstiteost, mis oleks kaasaegse vormikeelega ning harmoneeruks ümbritseva arhitektuuriga, kuid samas oleks kompleksist selgesti eristatav.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

* tutvuda Haapsalu piiskopilinnusega, teose tulevase asukohaga ja teose olemasolevate komponentidega;
* esitada osalemistaotlus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja konkursitöö (2-4 A1 planšetti);
* esitada töökorralduskava konkursile esitatud kavandi teostamise kohta.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 000 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Agur Kruusing, Elis Saareväli ja Margit Aule, Maarin Ektermann Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust, Kalli Pets Muinsuskaitseametist ning Kaire Tooming esindades Sihtasutust Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Žürii varuliige on Margit Aule Eesti Kunstnike Liidust.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 19. novembril 2018 kell 12.00 suletud ümbrikus Haapsalu Piiskopilinnusesse aadressil Kooli tn 5, 90502, Haapsalu. Peale tähtaja lõppu laekunuid töid vastu ei võeta.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud, ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta Haapsalu linnuse pealinnuse hoovi tähtajaks 15. mai 2019.

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi ja selle juurde kuuluvad lisad leiate SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kodulehelt www.salm.ee

Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele vastuseks antud selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse saatmisest arvates samuti veebilehelt www.salm.ee.

 

Lisainfo:

Rahel Klaas
rahel.klaas@civitta.ee

Teate edastas:
Maarja Kõuts
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Tel: +372 53327332
E-post: maarja.kouts@salm.ee
www.salm.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud