Tartu Ülikooli piduliku sümboolika kavandikonkurss

Algus k.p.:
30.01.2019

Lõpp k.p.:
30.01.2018

Tartu Ülikool kuulutab välja kavandikonkursi rektori ametiraha, ülikooli medalite (suur medal, väike medal, audoktori medal, auliikme medal ja Skytte medal) ning aumärgi kujunduse saamiseks.

 

Rektori ametiraha, medalite ja aumärgi kujunduse üldised põhimõtted:

 • ametiraha, medalid ja aumärk vastavad Tartu Ülikooli identiteedi lähtekohtadele;
 • kujundus peab ajaproovile vastu;
 • rektori ametiraha, suur medal, väike medal ja aumärk moodustavad ühtse stiiliga terviku;
 • läbivate kujunduselementidena kasutatakse ülikooli peahoone fassaadi või portaali kui üldtuntud märksümbolit, teksti „UNIVERSITAS TARTUENSIS“ ja ülikooli asutamise aastat 1632;
 • medalite ja aumärgi kujundus väljendab nende statuutide põhimõtteid;
 • ametiraha, medalite ja aumärgi materjal on vastavuses nende sisulise väärtusega.

 

Rektori ametiraha kujunduse alused:

 • lähtutakse ülikooli ja akadeemilist vaimsust väljendavatest sümbolitest, mitte parajasti kehtivast ülikooli struktuurist;
 • ametiraha põhimaterjal on hõbe, lisaks võib kasutada ka teisi materjale.

Rektori ametiraha põhiosad:

 • esiosa keskelement;
 • küljeketid;
 • tugikett (kuklatagune);
 • tagaosa keskelement.

Rektori ametiraha mõõtmed:

 • pikkus (esi- ja tagaosa kokku) kuni 60 cm, kusjuures võimalik on lühendamine ja pikendamine mõne sentimeetri ulatuses;
 • küljeketi laius vähemalt 3 cm, kuid kooskõlas keskelemendi proportsioonidega;
 • tugiketi pikkus 16–19 cm.

 

Rektori ametiraha, ülikooli medalite ja aumärgi kavandid tuleb esitada komplektina (kokku seitse kavandit). Esitamise tähtpäev on 30. jaanuar 2019.

 

Kavandid ja teostuse hinnapakkumus esitada märgusõnaga ümbrikus Tartu Ülikooli akadeemilisele sekretärile aadressil Ülikooli 18–138, 50090 Tartu. Autori nimi lisada suletud ümbrikusse.

 

Kavandid esitada pinnalise lahendusena mõõtkavas 1 : 1, näidates ära kõrgused ja paksused ning kasutatavad materjalid. Soovi korral võib lisada kavandite digitaalsed kujutised.

 

Võidukavandid valib komisjon, kuhu kuuluvadTartu Ülikooli rektor, professor Juhan Maiste, professor Kadri Mälk, lektor Eilve Manglus ja üliõpilaste esindaja.

 

Preemia väljavalitud kavandite eest on 10 000 eurot ja summa jaotumise võidutööde vahel otsustab komisjon.

 

Võidukavandite autori(te)ga sõlmitakse leping rektori ametiraha ja medalite valmistamiseks.

 

Rektori ametiraha ja medalite ülikoolile üleandmise tähtpäev on 1. oktoober 2019.

 

 

 

Lisateave:

Andres Soosaar
Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär

737 5605, andres.soosaar@ut.ee

 

¤ Tartu Ülikooli veebileht

¤ Tartu Ülikooli põhikiri
¤ Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2015-2020 (sisaldab ülikooli missiooni, põhiväärtusi ja visiooni)
¤ Tartu Ülikooli suure medali statuut
¤ Tartu Ülikooli väikese medali statuut
¤ Tartu Ülikooli aumärgi statuut

¤ Skytte medali statuut

¤ Tartu Ülikooli audoktori statuut

¤ Tartu Ülikooli auliikme statuut

 

 

 

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Ehte- ja sepakunst