EKA sisearhitektuuri tudengid pakuvad lahendusi Narva Aleksandri Suurkiriku ruumile – näitus “Viis visiooni / Выставка “5 мотивов”

Narva Aleksandri Suurkiriku sisevaade sügisel 2017
Asukoht:
Narva Aleksandri Suurkirik, Kiriku 9, Narva

Algus k.p.:
09.03.2018

Algusaeg:
16:00

Lõpp k.p.:
09.04.2018

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond koostöös Narva Aleksandri Suurkiriku kogudusega ja Kultuuriministeeriumiga avavad reedel, 9. märtsil kell 16.00 Narva Aleksandri Suurkiriku saalile lahendust pakkuva tulevikuvisioonide näituse “Viis visiooni”. Õppetöö käigus töötasid tudengid välja viis lahendust kiriku uuele elule äratamiseks, mis nüüd makettide ja visuaalide kujul kõigile tutvumiseks näitusele pannakse.

Kunstiakadeemia tudengeid juhendanud sisearhitekt Juta Lember avaldas lootust, et kolmanda kursuse semestritööd saali projekteerimisest aitavad kaasa inspireerivale ruumile uue eesmärgi leidmisel. „Arutelul Narva linna esindajatega sai selgeks, et linlaste vaatenurgast on vaja on ruumi kontsertidele. Üliõpilastele ei seadnud ma eesmärgiks kirikusaali restaureerimist, vaid andsin võimaluse suuremaks eneseväljenduseks. Tulemus sai mitmekesine: osa töödest sekkuvad kiriku ruumi rohkem, teised lähenevad ülesandele väga ekspressiivselt,” märkis Lember.

Ettevõtmine sai alguse Kultuuriministeeriumi initsiatiivil, kes pakkus sisearhitektuuri osakonnale õppetööks väljakutse leida lennukaid ideid Narva Aleksandri Suurkiriku renoveerimata ruumile. Projekti asukoht piirilinnas Narvas tähendas tegelemist ruumiga laiemalt kui ainult võlvide vahele jäävaga, sest lisaks muule mõtestati ka Narva linnaruumi ja kogukonda laiemalt, kohtuti linnavalitsuse, kiriku koguduse, linnakodanike, linna peaarhitekti ja Kultuuriministeeriumi esindajatega. Näitusega püütakse kannustada diskussiooni ajaloolise kiriku üle, kaasates sellesse kohalikku elanikkonda mitte ainult kasutaja, vaid ka kaasamõtlejana, leidmaks kirikule väärilist uut sisu.

Lisaks Juta Lemberile juhendasid tudengeid ka Tiiu Tamm valgustuse ning Linda Madalik akustika küsimustes.

Narva Aleksandi Suurkirik ehitati 1881-1884 Kreenholmi Manufaktuuri luterlastest töölistele ja selle projekteeris Peterburi arhitekt Otto Pius von Hippius. 1944. aastal hävines kellatorn koos seal asunud Walckeri oreliga. Praeguseks on kiriku kellatorn taastatud, kuid taastamisjärge ootab Eesti suurim kuusnurkne kirikusaal. EELK Narva Aleksandri kogudus pankrotistus 2015. aastal ja kirikuhoone sattus pankrotipessa. 2016. aasta juunis ostsid riik ja EELK Narva Aleksandri kiriku pankrotipesast välja, sellest ajast peale on kirikuhoonele otsitud sobilikku otstarvet.

Näitus jääb avatuks 9. aprillini 2018 kolmapäevast laupäevani kell 11.00 kuni 15.00. Pühapäeviti saab näitust vaadata kell 10.00 kuni 14.00.

 

Lisainfo

Alina Nurmist

EKA projektide koordinaator

+372 53341276

alina.nurmist@artun.ee

 

///

 

Студенты отделения внутренней архитектуры Художественной академии предлагают решения по оформлению пространства Нарвской Александровской церкви

В пятницу, 9 марта, в 16:00 отделение внутренней архитектуры Эстонской художественной академии в сотрудничестве с приходом Александровской церкви Нарвы и Министерством культуры откроют выставку, предлагающую решения по оформлению зала Александровской церкви Нарвы под названием «5 мотивов». В процессе учебы команды студентов разработали пять решений, призванных вдохнуть в зал церкви новую жизнь, которые теперь выставлены на всеобщее обозрение в виде макетов и визуализаций.

Руководившая студентами художественной академии архитектор интерьеров Юта Лембер выразила надежду, что семестровые работы третьего курса по проектированию зала помогут найти новую цель для вдохновляющего пространства. «Общаясь с представителями Нарвы, стало понятно, что с точки зрения горожан необходимо место для проведения концертов. Я не ставила перед студентами цели реставрировать зал церкви, а дала им возможность для большего самовыражения. Результаты получились разнообразными: часть работ больше вторгается в пространство церкви, другие подходят к заданию очень экспрессивно и выразительно», – отметила Лембер.

Проект был начат по инициативе Министерства культуры, которое предложило отделению внутренней архитектуры в рамках учебной работы и в качестве вызова найти креативные решения для неотреставрированного помещения Александровской церкви Нарвы. Расположение проекта в приграничной Нарве означало, что с пространством нужно будет работать в более широком смысле, а не только заниматься тем, что находится под сводами церкви, потому что помимо всего прочего осмыслению подлежало городское пространство Нарвы и местные жители в целом, проводились встречи с городской управой, приходом церкви, горожанами, главным архитектором города и представителями Министерства культуры. Выставка призвана подстегнуть дискуссию об исторической церкви, привлекает к ней местных жителей не только как обывателей, но и как соавторов по поиску нового достойного содержания для церкви.

Помимо Юты Лембер в число руководителей входили Тийу Тамм, которая помогала с вопросами освещения, а также Линда Мадалик, которая занималась проблемами с акустикой.

Александровская церковь Нарвы была построена в 1881-1884 годы для рабочих-лютеран Кренгольмской мануфактуры, а спроектировал ее архитектор из Петербурга Отто Пиус фон Гиппиус. В 1944 году разрушилась колокольня вместе с находившимся в ней органом Walcker. На сегодняшний день колокольня церкви восстановлена, а теперь своей очереди на восстановление ожидает и крупнейший в Эстонии шестиугольный церковный зал. В 2015 году Приход Александровской церкви Нарвы обанкротился, и здание церкви стало банкротным имуществом. В 2016 году государство и приход выкупили Нарвскую Александровскую церковь из банкротства, и с этого времени для церкви подыскивается подходящее предназначение.

Выставка будет открыта до 9 апреля 2018 года со среды по субботу с 11:00 до 15:00. По воскресеньям выставку можно будет посетить с 10:00 до 14:00.

Дополнительная информация:

Алина Нурмист

Координатор проектов EKA

+372 53341276

аlina.nurmist@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud

Sisearhitektuur NäitusedÜritused