Sandra Kossorotova näitus Slavinaavia Kuupmeetri Galeriis

Sandra Kossorotova näitus Slavinaavia Kuupmeetri Galeriis

Kuupmeetri Galerii pressiteade
16.12.13
Tallinnas

Olete oodatud Sandra Kossorotova isikunäituse “Slavinaavia” avamisele teisipäeval, 17. detsembril 17.00, Kuupmeetri Galeriis, Tartu mnt 1 krundi Viru keskuse poolses servas.

***

We kindly invite you to the vernissage of Sandra Kosorotova’s solo exhibition Slavinavia on Tuesday, 17th of December at 5 p.m in Cubic Metre Gallery, Tartu mnt 1. (Scroll down for further information in English)

***

Kes ja mis on need slaavi inimesed, kes elavad postsotsialistlikus riigis, mis end tihti Skandinaaviaks nimetab? Eestivenelased? Ei. Slavinaavlased? Võib olla. Kuupmeetri Galerii uus näitus “Slavinaavia” uurib ja kõnetab Eestis elavate venelaste rahvuslikku identiteeti läbi fiktiivse riigi põhilise pildikeele. “Slavinaavia” on algatus, mis kutsub eesti ja vene inimesi mõtlema värskemalt ning ehk ka teatava kiiksuga sellele, mis toimub siin kandis rahvuslike eneseotsingute vallas.

Eesti eesti- ja venekeelsed noored elavad tihti paralleelsetes kultuuriruumides. Asetsedes küll samas füüsilises ruumis, ei jaga nad sama vaimset ruumi. Erinevad integratsiooni-alased initsiatiivid on harva üritanud probleemiga avatuma meelega tegeleda. Rõhutakse sellele, kuidas tuua vene vähemuse esindajaid lähemale eesti peavoolu kultuurile, et nad lõpuks Eesti ühiskonda assimileeruksid, kuid unustatakse, et noored, kes on küll lõimumisest huvitatud, ei taha sellise eesmärgi nimel loobuda vene keelest ja kultuurist. Võib-olla oleks aeg kohalikel noortel venelastel oma eripärane slavinaavia kultuur kätte võtta ning selle arendamise ja jagamise näol end hoopis iseseisvamal moel kultuuri lõimuda? 

Praegune “kõik või mittemidagi” integratsioonisüsteem vajab vastukaaluks erinevaid elavaid loomingulisi projekte, mis võimaldaksid identiteedi jt teemadega tegeleda otsesõnu ning ilma liigse formaalsuseta. Kammitsetud poliitilise korrektsuse vastu aitavad mängulisus ja kunstilise keele eripära. Lippu tuleb kõrgel hoida!

Pressiteate koostasid Sandra Kossorotova ja Gregor Taul.
Kuupmeetri Galerii on avatud 24/7.
Näitus jääb avatuks detsembri lõpuni.

***

SLAVINAVIA

Who are those Slavic people who live in this post-socialist state which takes itself as Scandinavia once too often? Estonian Russians? No. Slavinavians? Perhaps. The new exhibition at Cubic Metre Gallery examines the identity of the Russians living in Estonia through the sign system of a fictious state – Slavinavia. It’s an initiative which calls up for Estonians and Russians to have a fresh look at the various identity related problems inherent in these cultures.

Estonia’s Estonians and Russians seem to live in parallel cultural spaces. Although they inhabit the same physical space they don’t share the same mental space. Various integration schemes have failed to tackle this situation as the govermental projects mostly focus on bringing the Russian minority closer to Estonian mainstream culture so that in the end they would assimiliate into the society. However such plans don’t take into account that although young Russian are interested in integration they don’t want to loose their own language and culture for this purpose. Maybe it’s time for local Russian young people to eagerly develop and share their particular Slavinavian culture? This could integrate them into the society in a much more independent and progressive way.

The current “all or nothing” integration scheme needs a cultural antidote – various artworks and radical co-operations between creative people – which would give us the option to deal with identity and other related issues in a straightforward way without fussy formalities. Political correctess needs to be tackled with playfulness and artistic language. Hold the flag up high!

Press release written by Sandra Kosorotova and Gregor Taul.
Cubic Metre Gallery is open 24/7.
The exhibition will close in the end of December.

— 
Kallist aega
All my best,

Gregor Taul
gregortaul.com
Galerist
EKA G
Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7/Teatri väljak 1
Tallinn 10143
Tel +372 6 267 111
Mob +372 55 690 456

Gallerist
EKA G
Estonian Academy of Arts

Moedisain Postitatud