Seminar “Noored ja nõukogude aeg – kunstimuuseum kui mälu vahendaja”

Tallinna Ülikool ja Kumu kunstimuuseum kutsuvad seminarile „Noored ja nõukogude aeg – kunstimuuseum kui mälu vahendaja”

13. veebruar 2015, Kumu hariduskeskuse auditoorium

Seminaril tutvustatakse üleeuroopalist teadusprojekti MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement), mille käigus viidi 14 riigis läbi mitmetahuline noorsoouuring ning mille eesmärk oli uurida noorte poliitilise osaluse ja mälu seoseid tänapäeva Euroopas, keskendudes noorte tõlgendustele keerukatest perioodidest oma riigi ajaloos. Eesti puhul oli „keerukaks perioodiks” nõukogude aeg. Uuringus kasutati erinevaid meetodeid selgitamaks, kuidas noored antud perioodi suhtuvad ning mil määral erinevad institutsioonid (kool, kodu, muuseumid) selles rolli mängivad. Muuhulgas kaardistati, kuidas noortele nõukogude ajast räägitakse, milliste vahenditega seda presenteeritakse ning mismoodi noored seda vastu võtavad. Teiste seas uuriti MYPLACE-i uuringupartneri Kumu näitusi ning nende sõnumeid, intervjueeriti muuseumi töötajaid, samuti noorte arvamust Kumu ja selle näituste kohta. Uuring käsitles mitmeid probleeme ning kitsaskohti nõukogude ajaloo ja selle perioodi kunsti edastamisel noortele nii kooli ajalootunni kui ka kunstimuuseumi kontekstis.

Seminaril saavad kokku sotsioloogid, õpetajad ning kunstiajaloolased-kuraatorid, kes tegelevad mitme erineva nurga alt mineviku vahendamisega laiemale publikule ning selle tegevuse üle reflekteerimisega, kujundades seeläbi otsesemalt või kaudsemalt ka noorte väärtushinnanguid. Koos arutletakse, milline on (või peaks olema) kultuuriinstitutsioonide (sh kooli) roll noortele nõukogude ajaloo vahendamisel, millised on noorte arusaamad sellest ja kuidas see mõjutab nende arusaami tänapäeva ühiskonnast. Vaagitakse ka, millised on suurimad probleemid nõukogude perioodi käsitlemisel, millised teemad domineerivad ning mis on avalikust esitlusest puudu. Ja kui palju on näiteks õpetajal ning kunstimuuseumi kuraatoril institutsionaalses kontekstis tegutsedes vabadust esitada üldlevinud hoiakutest erinevaid seisukohti.

Lisaks vaadeldakse ajaloo esitamist kunstimuuseumis – Kumu Teise maailmasõja järgse kunsti püsiekspositsiooni ning ajutiste näituste põhjal. Kunstimuuseumid seisavad pidevalt silmitsi küsimustega: kuidas elustada näitusel kunstiteose enda olevikku, kuidas kasutada mineviku kunstiteost oleviku seletamisel? Milliseid tugistruktuure vaatajale pakkuda? Kuidas võiks kasutada kunstimuuseumit ajaloo, ühiskonnaõpetuse jt õppeainete läbiviimiseks? Milline on kunstimuuseumi vastutus ja roll kooli ning kodu kõrval ja mis on näituste potentsiaaliks – mida võib üks näitus laiemas ühiskondlikus plaanis korda saata?

Esinejad ja ajakava:

13.00 Prof Airi-Alina Allaste (Tallinna Ülikooli RASI direktor, projekti MYPLACE Eesti juht) – Noored ja igapäevaelu aktivism

13.30 Rael Artel (kuraator, Tartu Kunstimuuseumi direktor) – Sotsiaalkriitilised kureerimispraktikad

14.00 Anu Allas (kunstiteadlane, Kumu kunstimuuseumi nõukogude perioodi kunsti kuraator) – Kunst pärast Teist maailmasõda: Kumu püsiekspositsiooni agendad

14.30–14.45 Kohvipaus

14.45 Indrek Riigor (Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ajaloo-, filosoofia- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Tallinna ülelinnalise ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainesektsiooni juhataja) –Tähelepanekuid ajaloo õpetamisest eesti ja vene õppekeelega koolides

15.15 Raili Nugin (Tallinna Ülikooli teadur, MYPLACE-i uurija) – Noored: mälu ja mineviku erinevad tõlgendused

15.45 Mary-Ann Talvistu (kunstiteadlane, Kumu kunstimuuseumi publikuprogrammide kuraator) – Kunstimuuseumides tegutsevad noorteklubid

16.15 Kokkuvõte ja vein

Modereerib Kadi Polli (TÜ kunstiajaloo õppejõud ja Kadrioru kunstimuuseumi direktor 2000-2013)

Kohtade arv piiratud, palume eelregistreerida reelika@iiss.ee kuni 11. veebruarini!

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud