Siberisse viidute mälestusmärgi konkurss

Korporatsioon Filiae Patriae (www.cfp.ee) kuulutab välja nõukogude võimu

poolt vägivaldselt Siberisse viidud fiiliate mälestusmärgi rajamise

konkursi. Mälestusmärk peab paiknema Struve 4, Tartu krundi piires

haljastatud alal. Mälestusmärgil peavad kajastuma Siberisse viidute ees- ja

perekonnanimed (esitatud lähteülesande lisas), pühendus: „Nõukogude võimu

poolt vägivaldselt Siberisse viidud õdedele mõeldes. Korp! Filiae Patriae,“

ning Hando Runneli luuleread:

… me olla elus, me päevad olla veel ees.

Ning seda õnne kuuldes, meil olid silmad vees.

Võidutöö põhjal valmiv mälestusmärk on plaanis avada juuniküüditamise 75.

aastapäeval, 14.06.2016.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 11.12.2015. Konkursitööd on oodatud

aadressil Struve 4, Tartu. Kolme parema töö esitajatele on korp! Filiae

Patriae vilistlaskogu poolt ette nähtud auhinnad (I koht – 500 EUR; II koht

– 300 EUR; III koht – 200 EUR).

Detailse lähteülesande ja konkursi tingimuste saamiseks palume konkursil

osalemisest huvitatud isikutel kontakteeruda korporatsiooni Filiae Patriae

vilistlaskogu esimehega e-posti aadressil vkesimees@cfp.ee.

Postitatud