suuremõisa lossi seinamaalingute konserveerimine

suuremõisa lossi seinamaalingute konserveerimine

Augustikuu viimane nädal viis tudengid Hiiumaale, Suuremõisa lossi.

Hiiu-Suuremõisa on üks suurejoonelisemaid barokkstiilis mõisaansambleid Eestimaal. Septembris 2014 algasid seal riikliku mõisakoolide programmi raames ulatuslikud ehitustööd. Kuna lossi ajaloolised interjöörid pakuvad häid praktikavõimalusi konserveerimisalal tudengitele, sündis otsus töödesse panustada ning konserveerida peahoone kahe ruumi seinamaalingud.

Praktikal osalesid Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute konserveerimisele-restaureerimisele spetsialiseerunud tudengid ning lossi ruumides paikneva Hiiumaa Ametikooli õppurid. Lisaks kaasati läbi Nordplus koostöövõrgustiku tudengeid Soomest Novia Kõrgkoolist ja Rootsist Uppsala Ülikooli Gotlandi kolledžist. Koos juhendajatega oli projektis osalejaid kokku 32. Praktika käigus viidi läbi maalingute põhjalikud uuringud ning töötati välja konserveerimise detailkontseptsioon ja -metoodika, mida rakendati suuremate näitealade restaureerimisel. Projekti jätkusuutlikkuse tagavad Hiiumaa Ametikooli õppurid ja juhendajad, kes järgneva õppetöö osana konserveerimistööd lõpule viivad. Projekti juhtis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond (Hilkka Hiiop, Merike Kallas, Maris Veeremäe), kaasatud olid ka Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna juhataja Heli Tuksam, Muinsuskaitseameti Hiiu vaneminspektor ja EKA vilistlane Dan Lukas ning Novia Kõrgkooli ja Campus Gotlandi õppejõud. 

Tegevuste kronoloogia ja kirjeldus on kokkuvõtvalt ära toodud tudengite praktikapäevikus.

Muinsuskaitse ja konserveerimine Postitatud