TÄNA! Arhitekt KEES CHRISTIAANSE avalik loeng EKAs!

Asukoht:
EKA ruum A101

Algus k.p.:
06.06.2019

Algusaeg:
18:00

Lõpp k.p.:
06.06.2019

Neljapäeval, 6. juunil kell 18 toimub EKAs ruumis A101 uurimisprojekti “Lõpetamata linn” raames professor Kees Christiaanse loeng, mis kannab pealkirja “Linna muutumine” ning küsib, kuidas võiks suuri ja pikaajalisi linnaarendusprojekte monitoorides ning kogutud andmeid analüüsides võimalikke takistusi ja probleeme paremini ette näha. Loeng on inglise keeles ja kõikidele avatud.

Kees Christiaanse õppis arhitektuuri ja linnaplaneerimist TU Delftis. 1980. aastal asus ta tööle Office for Metropolitan Architecture (OMA) juurde ning nimetati partneriks 1983. aastal. 1989. aastal pani ta Rotterdamis alguse oma ettevõttele, mis täna kannab nime KCAP Architects&Planners. Christiaanse tegeleb peamiselt keerukate linnakeskkonna situatsioonide ning linna protsesside suunamisega, tal on rohkelt kogemusi ülikoolilinnakute arendamise ning endiste tööstus-, raudtee- või sadamaalade taaselustamisega. Läbi kogu oma karjääri on Christiaanse sidunud õpetamist ja teadustööd oma professionaalse tegevusega KCAPis, mis on viinud mitmete vastastikku viljakate ettevõtmisteni.

Neljapäevase loengu kohta ütleb Kees Christiaanse järgmist: “Kõikjal linnades, üle terve maailma, algatatakse ja viiakse ellu keerukaid, suure tihedusega suuremõõtmelisi linnaarendusprojekte – La Defence Pariisis, HafenCity Hamburgis, West-Kowloon Hongkongis, või Singapuri Marina Bay. Taolised hiiglaslikud projektid on tänaseks muutunud suurte linnakeskkondade ümberkorraldamise või laiendamise tüüpiliseks, eelistatud viisiks. Ent need projektid võivad käituda üsna etteennustamatul moel. Nende pikk teostusaeg tähendab sageli esialgsete plaanide muutumist, poliitilised ja majanduslikud piirangud mõjutavad projektide edukat lõpule viimist ning – mis väga oluline – nende suureskaalaliste arendusprojektide kaugeleulatuvat mõju kohalikus ja globaalses kontekstis ei analüüsita peaaegu kunagi korralikult. Seetõttu nõuavad need linnaarendused strateegilist lähenemist, mille puhul muutuse etappe, kohandatavust ja kohanemist kontekstiga jälgitakse pidevalt, et tööprotsess sujuks paremini.”

***

Eelmistel semestritel on „Lõpetamata Linna“ raames uuritud planeerimispraktikaid Tallinnaga mõneti sarnastes Euroopa linnades, Tallinna paneelelamurajoone, keskendudes Lasnamäele, Tallinna rohe- ja sinivõrgustikke ning Tallinna linnakeskust / keskuseid, sel semestril keskendutakse arvutuslike vahendite kasutamisele ruumiloomes. Loe lähemalt uurimisprojekti eelmistest etappidest.

„Lõpetamata Linn“ on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Suuremahuline teadusprojekt keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö läbiviimine saab teoks tänu kinnisvaraettevõtte Kapitel toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond Avatud loengud