Thomas Markusseni avatud loeng sotsiaalsest disainist 8. novembril

Asukoht:
EKA ruum A501

Algus k.p.:
08.11.2018

Algusaeg:
18:00

Lõpp k.p.:
08.11.2018

Üks sotsiaalse disaini kesksetest küsimustest on, kuidas mõõta läbi uurimusliku lähenemise saavutatud ühiskondlikku väärtust.

Sageli samastatakse sotsiaalset disaini ekslikult lähedaste valdkondadega, näiteks sotsiaalse ettevõtluse või sotsiaalset innovatsiooni edendava disainiga. Tõsi, kõiki neid ühendab kodanike kaasatus protsessidesse, mis taotlevad sotsiaalseid muutusi või suuremat võrdsust. Ehkki sotsiaalsel disainil on mõningaid sarnaseid jooni ülalnimetatud lähenemistega, eksisteerib nende vahel ka rida olulisi erinevusi. Oma loengus “Sotsiaalne disain – kui väikestest muutustest piisab” toob Thomas Markussen need erinevused selgelt välja näidates ühtlasi, kuidas sotsiaalse disaini protsessid võivad tegelikult ühiskondlikke muutusi toetada.

Lisaks tutvustab ta Lõuna-Taani Ülikoolis läbiviidavat 3-aastast arendusprojekti “Sotsiaalsed mängud kuritegevuse vastu”. Projekti käigus on disainiuurijad välja arendanud innovatiivse lauamängu, mis on mõeldud mängimiseks lastele ja nende isadele, kes on mõistetud vangi Taani kõrgeima turvalisusega kinnipidamisasutustesse. Lauamäng on loodud tihedas koostöös noorte, vangide ja vanglatöötajatega ning see pakub platvormi üksteisemõistmiseks ja kommunikatsiooniks. Mängu eesmärgiks on aidata alaealistel paremini toime tulla probleemidega, mida lapsevanemate vanglas viibimine kaasa toob.

Thomas Markussen on Lõuna-Taani Ülikooli sotsiaalse disaini uurimisüksuse kaasasutaja ja dotsent. Oma töös keskendub Markussen sellele, kuidas saaks disaini rakendada poliitilise ja kriitilise esteetilise praktikana; eelkõige just sotsiaalse disaini, disainifiktsiooni ja -aktivismi valdkondades. Ta on ka viljakas autor; publikatsioonidest võiks esile tuua näiteks “The disruptive aesthetics of design activism: enacting design between art and politics” (Design Issues); “Disentangling the ‘social’ in social design’s engagement with the public realm” (CoDesign); and “The politics of design activism – from impure politics to parapolitics” appearing in Routledge’s forthcoming book Design and Dissent.

EKAs viibib Thomas Markussen disainiteaduskonna ja doktorikooli kutsel viies siin läbi rea seminare ja vestlusringe disainiuurimuse teemadel.

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Doktorikool Avatud loengud