Avatud Akadeemia kursused

26.05.2021 — 17.06.2021

Joonistamise eelakadeemia

53718354_2828799277138177_3836955702996238336_o
53718354_2828799277138177_3836955702996238336_o_600x300_acf_cropped
Avatud-12

 

Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. Joonistus võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja (uit)mõtete kirjeldamiseks ja talletamiseks, aga ka iseseisev teos. Kursusel tutvutakse joonistamise võimalustega ja arendatakse visuaalset väljendusoskust.

Kursusel avastatakse joonistamise väljundeid ja võimalusi. Praktiseeritakse natuurist joonistamist, alates geomeetrilistest kujunditest kuni modelli kujutamiseni. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete abil areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet.

Paljudele erialadele astumiseks tuleb sooritada joonistusülesanded või on soovituslik portfoolios või visandiraamatus näidata tehtud töid. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ennast joonistajana arendada, et astuda sisse Eesti Kunstiakadeemiasse. Kursus on õppijatele vanuses 17–26. Kasuks tuleb varasem joonistamise kogemus, aga eelkõige on vajalik avatus ja julgus katsetada.


Kursuse läbinu

 • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
 • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
 • suudab analüüsida enda tööd ja tööprotsessi
 • suudab iseseisvalt leida ideele tehnilise lahenduse ja luua mõtestatud teose

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Materjalid

Vajalikud materjalid nagu paber ja joonistusvahendid, mille nimistu saadetakse osalejatele enne kursuse algust e-mailile.

 

Hindamine

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Aeg: esimesel nädalal toimub tund kolmapäeval, 26. mail kell 18–20.15 ja neljapäeval, 27. mail samal kellaajal.
Seejärel toimuvad tunnid teisipäeviti ja neljapäeviti kuni 17. juunini 2021 kell 18–20.15.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A306
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Suurim osalejate arv: 10

Hind:

 • 160 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (maksta saab osadena: 80 eurot registreerimisel ning 80 eurot enne eelakadeemia algust)
 • 200 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (maksta saab osadena: 100 eurot registreerimisel ning 100 eurot enne eelakadeemia algust)

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Joonistamise eelakadeemia

Kolmapäev 26 mai, 2021 — Neljapäev 17 juuni, 2021

53718354_2828799277138177_3836955702996238336_o
53718354_2828799277138177_3836955702996238336_o_600x300_acf_cropped
Avatud-12

 

Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. Joonistus võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja (uit)mõtete kirjeldamiseks ja talletamiseks, aga ka iseseisev teos. Kursusel tutvutakse joonistamise võimalustega ja arendatakse visuaalset väljendusoskust.

Kursusel avastatakse joonistamise väljundeid ja võimalusi. Praktiseeritakse natuurist joonistamist, alates geomeetrilistest kujunditest kuni modelli kujutamiseni. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete abil areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet.

Paljudele erialadele astumiseks tuleb sooritada joonistusülesanded või on soovituslik portfoolios või visandiraamatus näidata tehtud töid. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ennast joonistajana arendada, et astuda sisse Eesti Kunstiakadeemiasse. Kursus on õppijatele vanuses 17–26. Kasuks tuleb varasem joonistamise kogemus, aga eelkõige on vajalik avatus ja julgus katsetada.


Kursuse läbinu

 • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
 • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
 • suudab analüüsida enda tööd ja tööprotsessi
 • suudab iseseisvalt leida ideele tehnilise lahenduse ja luua mõtestatud teose

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Materjalid

Vajalikud materjalid nagu paber ja joonistusvahendid, mille nimistu saadetakse osalejatele enne kursuse algust e-mailile.

 

Hindamine

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Aeg: esimesel nädalal toimub tund kolmapäeval, 26. mail kell 18–20.15 ja neljapäeval, 27. mail samal kellaajal.
Seejärel toimuvad tunnid teisipäeviti ja neljapäeviti kuni 17. juunini 2021 kell 18–20.15.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A306
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Suurim osalejate arv: 10

Hind:

 • 160 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (maksta saab osadena: 80 eurot registreerimisel ning 80 eurot enne eelakadeemia algust)
 • 200 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (maksta saab osadena: 100 eurot registreerimisel ning 100 eurot enne eelakadeemia algust)

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

27.05.2021 — 19.05.2021

Arhitektuuri­joonistamise eelakadeemia

_DSC1039
DSC1039-scaled_600x300_acf_cropped
Avatud-13

 

Arhitektuurijoonistamise joonistamiskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias ning kes pole varem arhitektuuri joonistamisega kokku puutunud. Kursuse käigus õpitakse, kuidas edastada oma ideid joonistuste kaudu.

Kursuse jooksul lahendatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega. Käsitletakse ka ruumi ja arhitektuuri joonistamise eripärasid. 

Suurt tähelepanu pööratakse arhitektuuriobjektide joonistamise põhilistele oskustele: perspektiiv, kompositsioon, proportsioon, vorm, ruum, koht, materjalid ja tekstuurid.

 

Kursuse sisu

Joonistusmaterjalide (pliiats, sangviin ja marker), -vahendite ja joonistuslike väljendusvõimalustega (joon, pind) tutvumine. 

Programmis on kolm teemaplokki: 

1. Sissejuhatus perspektiiviõpetusse (geom. vormid ja seadeldised)

2. Interjööri joonistamine

3. Eksterjööri joonistamine (linnavaade)

 

Kursuse läbinu

 • omandanud teadmised joonistuse väljendusvõimalustest, joonistusvahenditest ja põhilistest arhitektuurijoonistamise tehnikatest
 • saanud geomeetriliste vormide, tehnilise iseloomuga objektide ja esemerühmade joonistamise kogemuse
 • saanud arhitektuursete objektide joonistamise kogemuse

Hindamismeetod

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Urve Dzidzaria on tuntud monumentaalkunstnik, kes pärast Eesti Kunstiakadeemia lõpetamist on pühendunud suureformaadilistele monumentaaalteostele arhitektuuris. Ta on suurte kogemustega ja tunnustatud joonistamise õppejõud.

Materjalid

Vajalikud materjalid võtab kursuslane ise kaasa. Materjalide info esimeseks korraks antakse enne kursuse algust ning iga tunni lõpus teatatakse järgmise tunni teema ning tunniks kaasavõetavad vahendid.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

 


 

Aeg: 27. mai kuni 19. juuni 2021 neljapäeviti kl 18.00–20.15 ja laupäeviti 10.00–13.00
Koht:
Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A307
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Suurim osalejate arv: 10

Hind:

 • 180 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (maksta saab osadena: 90 eurot registreerimisel ning 90 eurot enne eelakadeemia algust)
 • 230 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (maksta saab osadena: 120 eurot registreerimisel ning 110 eurot enne eelakadeemia algust)

 

REGISTREERUN

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Arhitektuuri­joonistamise eelakadeemia

Neljapäev 27 mai, 2021 — Kolmapäev 19 mai, 2021

_DSC1039
DSC1039-scaled_600x300_acf_cropped
Avatud-13

 

Arhitektuurijoonistamise joonistamiskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias ning kes pole varem arhitektuuri joonistamisega kokku puutunud. Kursuse käigus õpitakse, kuidas edastada oma ideid joonistuste kaudu.

Kursuse jooksul lahendatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega. Käsitletakse ka ruumi ja arhitektuuri joonistamise eripärasid. 

Suurt tähelepanu pööratakse arhitektuuriobjektide joonistamise põhilistele oskustele: perspektiiv, kompositsioon, proportsioon, vorm, ruum, koht, materjalid ja tekstuurid.

 

Kursuse sisu

Joonistusmaterjalide (pliiats, sangviin ja marker), -vahendite ja joonistuslike väljendusvõimalustega (joon, pind) tutvumine. 

Programmis on kolm teemaplokki: 

1. Sissejuhatus perspektiiviõpetusse (geom. vormid ja seadeldised)

2. Interjööri joonistamine

3. Eksterjööri joonistamine (linnavaade)

 

Kursuse läbinu

 • omandanud teadmised joonistuse väljendusvõimalustest, joonistusvahenditest ja põhilistest arhitektuurijoonistamise tehnikatest
 • saanud geomeetriliste vormide, tehnilise iseloomuga objektide ja esemerühmade joonistamise kogemuse
 • saanud arhitektuursete objektide joonistamise kogemuse

Hindamismeetod

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Urve Dzidzaria on tuntud monumentaalkunstnik, kes pärast Eesti Kunstiakadeemia lõpetamist on pühendunud suureformaadilistele monumentaaalteostele arhitektuuris. Ta on suurte kogemustega ja tunnustatud joonistamise õppejõud.

Materjalid

Vajalikud materjalid võtab kursuslane ise kaasa. Materjalide info esimeseks korraks antakse enne kursuse algust ning iga tunni lõpus teatatakse järgmise tunni teema ning tunniks kaasavõetavad vahendid.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

 


 

Aeg: 27. mai kuni 19. juuni 2021 neljapäeviti kl 18.00–20.15 ja laupäeviti 10.00–13.00
Koht:
Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A307
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Suurim osalejate arv: 10

Hind:

 • 180 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (maksta saab osadena: 90 eurot registreerimisel ning 90 eurot enne eelakadeemia algust)
 • 230 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (maksta saab osadena: 120 eurot registreerimisel ning 110 eurot enne eelakadeemia algust)

 

REGISTREERUN

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

29.05.2021

Disaini eelakadeemia. Tööstus- ja digitootedisain

_DSC8853
DSC8853-scaled_600x300_acf_cropped
Avatud-14

Päev algab loenguga, kus tutvustatakse tööstus- ja digitootedisaini valdkonda ning jagatakse nõuandeid selle kohta, kuidas valmistada end ette sisseastumiseks. Seejärel on kavas töötuba.

Kava

10.00–11.30 Loeng. Sissejuhatus tootedisaini ja nõuandeid sisseastumiseks. Juhendaja Maarja Mõtus
11.30–12.30 Lõuna omal kulul
12.30–17.00 Töötuba. „Disainisprint: Võimatuna näivad probleemid“. Juhendajad Robin Liksor ja Emilia Kagovere

 

Koolituse läbinu

 • on tutvunud kaasaegse disaini väljakutsetega
 • on tutvunud tootedisaini rakendusvõimalustega
 • on osalenud disainiprotsessis ja teinud esmaseid katsetusi probleemipüstitusest kuni esemelise ja digitaalse disaini kiirprototüüpimiseni

Juhendajad

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini dotsent ja osakonnajuhataja Maarja Mõtus (Eesti Kunstiakadeemia / Tallinna Tehnikaülikool tehnikateaduse magister, 2014), Robin Liksor (tööstusdisaini BA 3. kursus) ja Emilia Kagovere (digitootedisaini BA 2. kursus).

 

Hindamismeetod

Töötuba lõpeb mittehindelise arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

 


 

Aeg: laupäev, 29. mai 2021 kell 10–17
grupi täitumisel avatakse lisagrupp, mis toimub 5. juunil, laupäeval kell 10–17
Koht: Tallinn, Põhja pst 7, ruum D306
Sihtrühm:
bakalaureusetasemel tööstus- ja digitootedisaini õppimise huvilised
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Maht: 8 akadeemilist tundi
Suurim osalejate arv: 10
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind:

 • 40 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (makstakse registreerumisel)
 • 60 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (makstakse registreerumisel)

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Disaini eelakadeemia. Tööstus- ja digitootedisain

Laupäev 29 mai, 2021

_DSC8853
DSC8853-scaled_600x300_acf_cropped
Avatud-14

Päev algab loenguga, kus tutvustatakse tööstus- ja digitootedisaini valdkonda ning jagatakse nõuandeid selle kohta, kuidas valmistada end ette sisseastumiseks. Seejärel on kavas töötuba.

Kava

10.00–11.30 Loeng. Sissejuhatus tootedisaini ja nõuandeid sisseastumiseks. Juhendaja Maarja Mõtus
11.30–12.30 Lõuna omal kulul
12.30–17.00 Töötuba. „Disainisprint: Võimatuna näivad probleemid“. Juhendajad Robin Liksor ja Emilia Kagovere

 

Koolituse läbinu

 • on tutvunud kaasaegse disaini väljakutsetega
 • on tutvunud tootedisaini rakendusvõimalustega
 • on osalenud disainiprotsessis ja teinud esmaseid katsetusi probleemipüstitusest kuni esemelise ja digitaalse disaini kiirprototüüpimiseni

Juhendajad

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini dotsent ja osakonnajuhataja Maarja Mõtus (Eesti Kunstiakadeemia / Tallinna Tehnikaülikool tehnikateaduse magister, 2014), Robin Liksor (tööstusdisaini BA 3. kursus) ja Emilia Kagovere (digitootedisaini BA 2. kursus).

 

Hindamismeetod

Töötuba lõpeb mittehindelise arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

 


 

Aeg: laupäev, 29. mai 2021 kell 10–17
grupi täitumisel avatakse lisagrupp, mis toimub 5. juunil, laupäeval kell 10–17
Koht: Tallinn, Põhja pst 7, ruum D306
Sihtrühm:
bakalaureusetasemel tööstus- ja digitootedisaini õppimise huvilised
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Maht: 8 akadeemilist tundi
Suurim osalejate arv: 10
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind:

 • 40 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (makstakse registreerumisel)
 • 60 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (makstakse registreerumisel)

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

08.11.2021 — 19.11.2021

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikum (II grupp)

File_006
File_006-scaled_600x300_acf_cropped

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikumi on osalema oodatud kõik huvilised oma toote, teenuse või ideega, mida soovitakse arendada. Osalejad saavad UNILABi disainisprindina toimuva praktikumi käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilise tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega. Registreeruda saab üksinda või kuni viieliikmelise meeskonnaga.

Praktikumis arendatakse tooted ja teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Selle käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote ja teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajatestimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpitakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu. Arendusele valitakse koostöös osalejatega kuni 7 tööd.

 

Praktikum on loodud koostöös MTÜ Universaaldisaini labori ja Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemiaga. Seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu. Toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 

Õppemetoodika

Praktikumil toodete ja teenuste arenduseks rakendatav UNILABi disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet ja teenust ning kaardistada kasutajakogemust, tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta tooted ja teenused erikohalduse vajaduseta sobivaks erinevatele sihtgruppidele. Näiteks võib see tähendada, et toode või teenus muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, kasutaja käitumist enam arvestavaks, vähem füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli probleemne või võimatu toodet või teenust kasutada. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel.

Disainisprint toetub unikaalsele, Google Venturesi loodud ja ennast globaalselt tõestanud SPRINT-metoodikale, mis pakub võimaluse leida viie päevaga lahendus keerukale probleemile. Lugusid kogemustest Google Venturesi disainsprindi käigus arendatud toodete, teenuste ja  Comment start keskkondadega võib lugeda  Comment end SIIT.

Arendus toimub kolmel suunal

 • lõppkasutaja vajaduste integreerimine toote või teenuse arendusprotsessi
 • tehnoloogia integreerimine teenuse või toote arendusprotsessi
 • disainisprindi metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks

 

Kava

1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine. Sellele järgmisel päeval toimub organiseeritud kohtumine kasutajatega.
2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine.
3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine.
4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine.
5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine. Praktikumi sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda.

 

Praktikumi läbinu

● teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
● teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
● omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
● oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumisel
● oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogia võimalusi inimeste igapäevaelu hõlbustamisel, mitmekesistamisel ja inimeste suhestumisel ühiskonnaga
● oskab rakendada disainmõtlemist, saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Praktikumil osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik võtta osa kõikidest kohtumistest ja praktikumi lõpus toimuvatest ettekannetest, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Praktikumi läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võib olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

Juhendajad

 

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased kümme aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõiki kaasava disaini praktiseerimise, arendamise ja levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast on Kotsjuba Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse. Praegu töötab Kotsjuba avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

 

Joel Kotsjuba on viimased viis aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearenduse ning strateegilise disaini rakendamise. Kolm aastat on Joel olnud disainiagentuuris Velvet vastutav strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.Aeg
:  8., 9.  november kell 10–13 ja  15., 16., 17., 19. november kell 10–17
Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia kohvikus või ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: tasuta
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Enne registreerumist tutvu praktikumi osalemistingimustega põhjalikult siin.
Registreerumine: kuni 9. august, tulemused 23. augustil

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikum (II grupp)

Esmaspäev 08 november, 2021 — Reede 19 november, 2021

File_006
File_006-scaled_600x300_acf_cropped

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikumi on osalema oodatud kõik huvilised oma toote, teenuse või ideega, mida soovitakse arendada. Osalejad saavad UNILABi disainisprindina toimuva praktikumi käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilise tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega. Registreeruda saab üksinda või kuni viieliikmelise meeskonnaga.

Praktikumis arendatakse tooted ja teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Selle käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote ja teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajatestimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpitakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu. Arendusele valitakse koostöös osalejatega kuni 7 tööd.

 

Praktikum on loodud koostöös MTÜ Universaaldisaini labori ja Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemiaga. Seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu. Toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 

Õppemetoodika

Praktikumil toodete ja teenuste arenduseks rakendatav UNILABi disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet ja teenust ning kaardistada kasutajakogemust, tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta tooted ja teenused erikohalduse vajaduseta sobivaks erinevatele sihtgruppidele. Näiteks võib see tähendada, et toode või teenus muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, kasutaja käitumist enam arvestavaks, vähem füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli probleemne või võimatu toodet või teenust kasutada. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel.

Disainisprint toetub unikaalsele, Google Venturesi loodud ja ennast globaalselt tõestanud SPRINT-metoodikale, mis pakub võimaluse leida viie päevaga lahendus keerukale probleemile. Lugusid kogemustest Google Venturesi disainsprindi käigus arendatud toodete, teenuste ja  Comment start keskkondadega võib lugeda  Comment end SIIT.

Arendus toimub kolmel suunal

 • lõppkasutaja vajaduste integreerimine toote või teenuse arendusprotsessi
 • tehnoloogia integreerimine teenuse või toote arendusprotsessi
 • disainisprindi metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks

 

Kava

1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine. Sellele järgmisel päeval toimub organiseeritud kohtumine kasutajatega.
2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine.
3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine.
4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine.
5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine. Praktikumi sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda.

 

Praktikumi läbinu

● teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
● teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
● omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
● oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumisel
● oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogia võimalusi inimeste igapäevaelu hõlbustamisel, mitmekesistamisel ja inimeste suhestumisel ühiskonnaga
● oskab rakendada disainmõtlemist, saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Praktikumil osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik võtta osa kõikidest kohtumistest ja praktikumi lõpus toimuvatest ettekannetest, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Praktikumi läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võib olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

Juhendajad

 

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased kümme aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõiki kaasava disaini praktiseerimise, arendamise ja levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast on Kotsjuba Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse. Praegu töötab Kotsjuba avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

 

Joel Kotsjuba on viimased viis aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearenduse ning strateegilise disaini rakendamise. Kolm aastat on Joel olnud disainiagentuuris Velvet vastutav strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.Aeg
:  8., 9.  november kell 10–13 ja  15., 16., 17., 19. november kell 10–17
Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia kohvikus või ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: tasuta
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Enne registreerumist tutvu praktikumi osalemistingimustega põhjalikult siin.
Registreerumine: kuni 9. august, tulemused 23. augustil

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

06.09.2021 — 17.09.2021

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikum (I grupp)

el_sotsiaalfond_horisontaalne-768x406
File_001
File_001-scaled_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikumi on osalema oodatud kõik huvilised oma toote, teenuse või ideega, mida soovitakse arendada. Osalejad saavad UNILABi disainisprindina toimuva praktikumi käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilise tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega. Registreeruda saab üksinda või kuni viieliikmelise meeskonnaga.

Praktikumis arendatakse tooted ja teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Selle käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote ja teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajatestimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpitakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu. Arendusele valitakse koostöös osalejatega kuni 7 tööd.

 

Praktikum on loodud koostöös MTÜ Universaaldisaini labori ja Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemiaga. Seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu. Toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 

Õppemetoodika

Praktikumil toodete ja teenuste arenduseks rakendatav UNILABi disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet ja teenust ning kaardistada kasutajakogemust, tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta tooted ja teenused erikohalduse vajaduseta sobivaks erinevatele sihtgruppidele. Näiteks võib see tähendada, et toode või teenus muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, kasutaja käitumist enam arvestavaks, vähem füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli probleemne või võimatu toodet või teenust kasutada. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel.

Disainisprint toetub unikaalsele, Google Venturesi loodud ja ennast globaalselt tõestanud SPRINT-metoodikale, mis pakub võimaluse leida viie päevaga lahendus keerukale probleemile. Lugusid kogemustest Google Venturesi disainsprindi käigus arendatud toodete, teenuste ja  Comment start keskkondadega võib lugeda  Comment end SIIT.

Arendus toimub kolmel suunal

 • lõppkasutaja vajaduste integreerimine toote või teenuse arendusprotsessi
 • tehnoloogia integreerimine teenuse või toote arendusprotsessi
 • disainisprindi metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks

 

Kava

1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine. Sellele järgmisel päeval toimub organiseeritud kohtumine kasutajatega.
2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine.
3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine.
4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine.
5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine. Praktikumi sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda.

 

Praktikumi läbinu

● teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
● teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
● omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
● oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumisel
● oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogia võimalusi inimeste igapäevaelu hõlbustamisel, mitmekesistamisel ja inimeste suhestumisel ühiskonnaga
● oskab rakendada disainmõtlemist, saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Praktikumil osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik võtta osa kõikidest kohtumistest ja praktikumi lõpus toimuvatest ettekannetest, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Praktikumi läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võib olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

Juhendajad

 

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased kümme aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõiki kaasava disaini praktiseerimise, arendamise ja levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast on Kotsjuba Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse. Praegu töötab Kotsjuba avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

 

Joel Kotsjuba on viimased viis aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearenduse ning strateegilise disaini rakendamise. Kolm aastat on Joel olnud disainiagentuuris Velvet vastutav strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.Aeg
: 6., 7. september kell 10–13 ja  13., 14., 15., 17. september kell 10–17
Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia kohvikus või ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: tasuta
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Enne registreerumist tutvu praktikumi osalemistingimustega põhjalikult siin.
Registreerumine: kuni 9. august, tulemused 23. augustil

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikum (I grupp)

Esmaspäev 06 september, 2021 — Reede 17 september, 2021

el_sotsiaalfond_horisontaalne-768x406
File_001
File_001-scaled_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikumi on osalema oodatud kõik huvilised oma toote, teenuse või ideega, mida soovitakse arendada. Osalejad saavad UNILABi disainisprindina toimuva praktikumi käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilise tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega. Registreeruda saab üksinda või kuni viieliikmelise meeskonnaga.

Praktikumis arendatakse tooted ja teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Selle käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote ja teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajatestimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpitakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu. Arendusele valitakse koostöös osalejatega kuni 7 tööd.

 

Praktikum on loodud koostöös MTÜ Universaaldisaini labori ja Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemiaga. Seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu. Toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 

Õppemetoodika

Praktikumil toodete ja teenuste arenduseks rakendatav UNILABi disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet ja teenust ning kaardistada kasutajakogemust, tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta tooted ja teenused erikohalduse vajaduseta sobivaks erinevatele sihtgruppidele. Näiteks võib see tähendada, et toode või teenus muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, kasutaja käitumist enam arvestavaks, vähem füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli probleemne või võimatu toodet või teenust kasutada. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel.

Disainisprint toetub unikaalsele, Google Venturesi loodud ja ennast globaalselt tõestanud SPRINT-metoodikale, mis pakub võimaluse leida viie päevaga lahendus keerukale probleemile. Lugusid kogemustest Google Venturesi disainsprindi käigus arendatud toodete, teenuste ja  Comment start keskkondadega võib lugeda  Comment end SIIT.

Arendus toimub kolmel suunal

 • lõppkasutaja vajaduste integreerimine toote või teenuse arendusprotsessi
 • tehnoloogia integreerimine teenuse või toote arendusprotsessi
 • disainisprindi metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks

 

Kava

1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine. Sellele järgmisel päeval toimub organiseeritud kohtumine kasutajatega.
2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine.
3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine.
4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine.
5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine. Praktikumi sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda.

 

Praktikumi läbinu

● teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
● teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
● omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
● oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumisel
● oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogia võimalusi inimeste igapäevaelu hõlbustamisel, mitmekesistamisel ja inimeste suhestumisel ühiskonnaga
● oskab rakendada disainmõtlemist, saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Praktikumil osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik võtta osa kõikidest kohtumistest ja praktikumi lõpus toimuvatest ettekannetest, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Praktikumi läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võib olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

Juhendajad

 

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased kümme aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõiki kaasava disaini praktiseerimise, arendamise ja levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast on Kotsjuba Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse. Praegu töötab Kotsjuba avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

 

Joel Kotsjuba on viimased viis aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearenduse ning strateegilise disaini rakendamise. Kolm aastat on Joel olnud disainiagentuuris Velvet vastutav strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.Aeg
: 6., 7. september kell 10–13 ja  13., 14., 15., 17. september kell 10–17
Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia kohvikus või ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: tasuta
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Enne registreerumist tutvu praktikumi osalemistingimustega põhjalikult siin.
Registreerumine: kuni 9. august, tulemused 23. augustil

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

07.06.2021 — 09.06.2021

Nahast sandaali valmistamine

Sandaali-valmistamine-scaled_600x300_acf_cropped
Sandaali-valmistamine-scaled_800x800_acf_cropped_800x800_acf_cropped-300x300-u
Avatud-10
Avatud-11

NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Kursusel valmistatakse käsitsi kvaliteetsest taimparknahast sandaalid. Hästi istuvad ja kaua kestvad sandaalid vastavalt osaleja jala mõõtudele. Kursusel on võimalik osaleda moedisainialaste eelteadmisteta. Oskus õmblusmasinat kasutada on abiks, kuid mitte vajalik.

Kursusel osalejad omandavad teadmised sandaalide konstruktsioonist ja naha töötlemise tehnikatest (äärte viimistlus). Tutvustatakse naha omadusi ja seda, mis erinevus on kroomnahal ja taimparknahal, samuti õpitakse, kuidas nahka hooldada. Sandaalid valmivad erinevaid käsitöövõtteid rakendades.

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus. Nahast detailide väljalõikamine. Sandaalide valmistamine.
 2. päev. Sandaalide valmistamine.
 3. päev. Talla allapanek. Lõppviimistlus.

 

Kursuse läbinu

 • oskab iseseisvalt kodustes tingimustes sandaale valmistada
 • teab erinevaid naha parkimisviise ja oskab nahka hooldada
 • omandab nahatööks vajalikud käsitöövõtted ning teab, milliseid tööriistu on vaja ja kuidas neid kasutada

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde väljapanek, kus osalejad esitlevad valminud jalatseid. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.


Juhendajad

Kelian Luisk (Eesti Kunstiakadeemia magistrikraad nahakunsti erialal 2018) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala, täiendanud ennast õpingutel Itaalias ning praktikatel Tšehhis, Mallorcal ja USAs, sh suurettevõttes Camper jalatsidisainerina. Möödunud aastal töötas New Yorgis Brooklyn Shoe Space’is, kus viis läbi jalatsite ja aksessuaaride valmistamise töötube.

Marika Jylhä (Eesti Kunstiakadeemia magistrikraad nahakunsti erialal 2014) on lõpetanud Häme Rakendusteaduste Ülikoolis jalatsiprogrammi bakalaureuseõpingud ning omandanud magistrikraadi EKA nahakunsti erialal. Ta on täiendanud ennast Pariisis, Prahas, Riias ja Helsingis ning alates 2014. aastast juhendab ta EKAs praktilise suunitlusega jalatsivalmistamise kursuseid. 2017. aastal osales ta Aalto Ülikooli ja EKA läbiviidud Camper workshop’i korraldamisel. Jylhä on aksessuaaribrändi Kuula+Jylhä kaasasutaja. Kuula+Jylhä töid on eksponeeritud muuhulgas näitustel Lõuna-Koeras, Saksamaal, Ungaris, Soomes ja Eestis.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
7., 8. ja 9. juunil 2021 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia, aksessuaaristuudio B510
Maht: 12 akadeemilist tundi kontaktõpet
Hind: 245 eurot
Enne 24. maid registreerudes on võimalik tasuda ka kahe osamaksena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 29. maiks 200 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 31. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Nahast sandaali valmistamine

Esmaspäev 07 juuni, 2021 — Kolmapäev 09 juuni, 2021

Sandaali-valmistamine-scaled_600x300_acf_cropped
Sandaali-valmistamine-scaled_800x800_acf_cropped_800x800_acf_cropped-300x300-u
Avatud-10
Avatud-11

NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Kursusel valmistatakse käsitsi kvaliteetsest taimparknahast sandaalid. Hästi istuvad ja kaua kestvad sandaalid vastavalt osaleja jala mõõtudele. Kursusel on võimalik osaleda moedisainialaste eelteadmisteta. Oskus õmblusmasinat kasutada on abiks, kuid mitte vajalik.

Kursusel osalejad omandavad teadmised sandaalide konstruktsioonist ja naha töötlemise tehnikatest (äärte viimistlus). Tutvustatakse naha omadusi ja seda, mis erinevus on kroomnahal ja taimparknahal, samuti õpitakse, kuidas nahka hooldada. Sandaalid valmivad erinevaid käsitöövõtteid rakendades.

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus. Nahast detailide väljalõikamine. Sandaalide valmistamine.
 2. päev. Sandaalide valmistamine.
 3. päev. Talla allapanek. Lõppviimistlus.

 

Kursuse läbinu

 • oskab iseseisvalt kodustes tingimustes sandaale valmistada
 • teab erinevaid naha parkimisviise ja oskab nahka hooldada
 • omandab nahatööks vajalikud käsitöövõtted ning teab, milliseid tööriistu on vaja ja kuidas neid kasutada

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde väljapanek, kus osalejad esitlevad valminud jalatseid. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.


Juhendajad

Kelian Luisk (Eesti Kunstiakadeemia magistrikraad nahakunsti erialal 2018) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala, täiendanud ennast õpingutel Itaalias ning praktikatel Tšehhis, Mallorcal ja USAs, sh suurettevõttes Camper jalatsidisainerina. Möödunud aastal töötas New Yorgis Brooklyn Shoe Space’is, kus viis läbi jalatsite ja aksessuaaride valmistamise töötube.

Marika Jylhä (Eesti Kunstiakadeemia magistrikraad nahakunsti erialal 2014) on lõpetanud Häme Rakendusteaduste Ülikoolis jalatsiprogrammi bakalaureuseõpingud ning omandanud magistrikraadi EKA nahakunsti erialal. Ta on täiendanud ennast Pariisis, Prahas, Riias ja Helsingis ning alates 2014. aastast juhendab ta EKAs praktilise suunitlusega jalatsivalmistamise kursuseid. 2017. aastal osales ta Aalto Ülikooli ja EKA läbiviidud Camper workshop’i korraldamisel. Jylhä on aksessuaaribrändi Kuula+Jylhä kaasasutaja. Kuula+Jylhä töid on eksponeeritud muuhulgas näitustel Lõuna-Koeras, Saksamaal, Ungaris, Soomes ja Eestis.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
7., 8. ja 9. juunil 2021 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia, aksessuaaristuudio B510
Maht: 12 akadeemilist tundi kontaktõpet
Hind: 245 eurot
Enne 24. maid registreerudes on võimalik tasuda ka kahe osamaksena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 29. maiks 200 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 31. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

26.05.2021 — 16.06.2021

Kuldtikand kui kõrgmoe kaunistusvõte (II grupp)

Kuldtikand_II
Kuldtikand_II-rotated_600x300_acf_cropped
Avatud-9

 

Kuldtikandi kursus õpetab praktiliselt kasutama ajaloolisi tehnilisi võtteid loomaks erilisi ja väljapaistvaid pindasid moeprojektides. Nende baasteadmistega on osaleja valmis eksperimenteerima uues vormis leidmaks traditsioonilisele tehnikale kaasaegset kasutust ja visuaali.

Kursusele on oodatud moe-, tekstiili-, interjööri- ja ehtedisaini huvilised. Disainerid ja spetsialistid, kes soovivad oma loomingule lisada silmapaistvat lisanüanssi. Eelnev tikkimisoskus pole vajalik. Igal kohtumisel tutvustatakse ühte või mitut uut traditsioonilist kuldtikandi materjali ja selle kasutamiseks vajalikke tehnilisi võtteid.  Juhendaja annab igal kohtumisel igale osaleja personaalset tagasisidet, millised on tehnilised vead ja kuidas neid parandada. Tehnilised soovitused, nt kuidas tehniliselt paremini lahendada tikandidisaine ja millal eelistada otse kangale tikkimist ja millal aplikatsioone jne. kogu kursuse vältel.

 

Kursuse sisu

 • tutvustada ajaloolise  tikkimistehnika tausta, lühiajalugu ja muutumine ajas
 • tutvustada kuldtikandi teostuse põhimõtteid ja kasutusvõimalusi
 • tutvuda kõrgreljeefse kuldtikandi teostamiseks vajalike materjalide, tehnikate ja töövahenditega
 • omandada kuldtikandi teostamise kogemus
 • praktiseerida kõiki tehnilisi võtteid ja harjutada spetsiifiliste materjalide kasutust etteantud töönäidise peal
 • ajaloopärandi väärtustamine läbi käelise tegevuse. 

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus- kuldtikandi rollist 10. Sajandist tänapäevani. Tikandidisaini kangale kandmine. Millist kangast valida ja kuidas seda ette valmistada. Tutvumine kuldtikandi tööriistade ja abivahenditega. Polsterduseliigid kõrgreljeefsuse tekitamiseks. Selle praktiseerimine etteantud disainil.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.

 

Kursuse läbinu

 • omab tikandiproovi teostamiseks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi
 • omab ülevaadet kuningliku kuldtikandi ajaloost ja eripärast
 • tunneb vajalikke materjale ja töövahendeid
 • omandab kuldtikandi materjalis töö teostamise kogemuse
 • väärtustab kultuuripärandit läbi omandatud tegevuse

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tagasiside ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud materjaid

Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas. 

 

Juhendaja

Janika Mägi on omandanud Eesti Kunstiakadeemia humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi 2012 (moedisain)

Janika Mägi on ehte- ja tikandidisainer, kes viimased 7 aastat baseerunud Londonis ja spetsialiseerub kahele ajaloolisele tikandile- kuldtikand ja haagiga loodav helmestikand.

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia moedisaini eriala ja tikandialase valjaõppe saanud 1767. aastal loodud kõrgmoemajas nimega Hand&Lock Londonis, mille käsitikandi osakonna juhataja, tööprotsesside eestvedaja ja tiimi tikandioskuste lihvija ta hiljem aastaid oli.

Nüüd loob Janika Mägi omanimelise brändi all kõrgmoetikandi aksessuaarikollektsioone, teeb tikandiprojekte maailmakuulsatele moemajadele ning õpetab kursusi algajatest eriala professionaalideni Londonis, San Fransiscos, New Yorkis, Chicagos, Williamsburgis, Sydneys ja Tallinnas.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 26. maist kuni 16. juunini 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumis D507
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 275  eurot
Enne 12. maid registreerudes on võimalik tasuda kahes osas, registreerumisel 45 eurot registreerumistasu ning 17. maiks 230 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 19. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Kuldtikand kui kõrgmoe kaunistusvõte (II grupp)

Kolmapäev 26 mai, 2021 — Kolmapäev 16 juuni, 2021

Kuldtikand_II
Kuldtikand_II-rotated_600x300_acf_cropped
Avatud-9

 

Kuldtikandi kursus õpetab praktiliselt kasutama ajaloolisi tehnilisi võtteid loomaks erilisi ja väljapaistvaid pindasid moeprojektides. Nende baasteadmistega on osaleja valmis eksperimenteerima uues vormis leidmaks traditsioonilisele tehnikale kaasaegset kasutust ja visuaali.

Kursusele on oodatud moe-, tekstiili-, interjööri- ja ehtedisaini huvilised. Disainerid ja spetsialistid, kes soovivad oma loomingule lisada silmapaistvat lisanüanssi. Eelnev tikkimisoskus pole vajalik. Igal kohtumisel tutvustatakse ühte või mitut uut traditsioonilist kuldtikandi materjali ja selle kasutamiseks vajalikke tehnilisi võtteid.  Juhendaja annab igal kohtumisel igale osaleja personaalset tagasisidet, millised on tehnilised vead ja kuidas neid parandada. Tehnilised soovitused, nt kuidas tehniliselt paremini lahendada tikandidisaine ja millal eelistada otse kangale tikkimist ja millal aplikatsioone jne. kogu kursuse vältel.

 

Kursuse sisu

 • tutvustada ajaloolise  tikkimistehnika tausta, lühiajalugu ja muutumine ajas
 • tutvustada kuldtikandi teostuse põhimõtteid ja kasutusvõimalusi
 • tutvuda kõrgreljeefse kuldtikandi teostamiseks vajalike materjalide, tehnikate ja töövahenditega
 • omandada kuldtikandi teostamise kogemus
 • praktiseerida kõiki tehnilisi võtteid ja harjutada spetsiifiliste materjalide kasutust etteantud töönäidise peal
 • ajaloopärandi väärtustamine läbi käelise tegevuse. 

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus- kuldtikandi rollist 10. Sajandist tänapäevani. Tikandidisaini kangale kandmine. Millist kangast valida ja kuidas seda ette valmistada. Tutvumine kuldtikandi tööriistade ja abivahenditega. Polsterduseliigid kõrgreljeefsuse tekitamiseks. Selle praktiseerimine etteantud disainil.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.

 

Kursuse läbinu

 • omab tikandiproovi teostamiseks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi
 • omab ülevaadet kuningliku kuldtikandi ajaloost ja eripärast
 • tunneb vajalikke materjale ja töövahendeid
 • omandab kuldtikandi materjalis töö teostamise kogemuse
 • väärtustab kultuuripärandit läbi omandatud tegevuse

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tagasiside ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud materjaid

Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas. 

 

Juhendaja

Janika Mägi on omandanud Eesti Kunstiakadeemia humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi 2012 (moedisain)

Janika Mägi on ehte- ja tikandidisainer, kes viimased 7 aastat baseerunud Londonis ja spetsialiseerub kahele ajaloolisele tikandile- kuldtikand ja haagiga loodav helmestikand.

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia moedisaini eriala ja tikandialase valjaõppe saanud 1767. aastal loodud kõrgmoemajas nimega Hand&Lock Londonis, mille käsitikandi osakonna juhataja, tööprotsesside eestvedaja ja tiimi tikandioskuste lihvija ta hiljem aastaid oli.

Nüüd loob Janika Mägi omanimelise brändi all kõrgmoetikandi aksessuaarikollektsioone, teeb tikandiprojekte maailmakuulsatele moemajadele ning õpetab kursusi algajatest eriala professionaalideni Londonis, San Fransiscos, New Yorkis, Chicagos, Williamsburgis, Sydneys ja Tallinnas.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 26. maist kuni 16. juunini 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumis D507
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 275  eurot
Enne 12. maid registreerudes on võimalik tasuda kahes osas, registreerumisel 45 eurot registreerumistasu ning 17. maiks 230 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 19. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

19.05.2021 — 16.06.2021

Moekollektsiooni kavandamine

hanna_moekollektsioon_Foto_ Julia Shashkina
hanna_moekollektsioon_Foto_-Julia-Shashkina-scaled_600x300_acf_cropped
Avatud-8

Loov ja sütitav kursus moekollektsiooni loomisest ja kõigest, mis eelneb tootmisprotsessile.Kursusel otsitakse inspiratsiooni, luuakse kollektsioonile moodboard’e, analüüsitakse oma brändi ja klienti. Kursuse osad: teemakohased loengud,  lihtsa analüüsivõtted, töö kogutud inspiratsioonimaterjaliga, kollektsiooni kavandamine ja tööde presentatsioon.

Kursus annab praktilisi teadmisi moekollektsiooni kujundamise algtõdedest. Loengute käigus jagatavad teadmised õpetvad kasutama ja süstematiseerima kogutud inspiratsioonimaterjali lähtuvalt ülesande püstitusest. Iga moekollektsioon algab analüüsist, teema valikust, inspiratsiooni otsimisest ja visualiseerimisest.

Oma moekollektsiooni loomiseks on lisaks loovusele ja äriteadlikkusele vaja ka konkreetseid oskuseid, mis aitavad püsida fookuses, hõlbusavad inspiratsioonikildude tervikuks loomist ning aitavad kujundada kollektsioone, mis on iga hooaeg kooskõlas disaineri imago ja identiteediga.  

Osalemine ei vaja erialased eelteadmised rõivatootmisest ega joonistamisest. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid inspiratsiooni kogumisest, süstematiseerimisest, ülesande püstitamisest ja analüüsist.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et disainer saaks välja töötada läbimõeldud ja kliendile suunatud moekollektsiooni. Seda nii oma brändi disainerina, kui ka näiteks tellimustööna teisele ettevõttele.

 

Kava

 1. Kellele ja mida ma loon? Oma brändi positsioneerimine ja analüüs. Eesmärkide ja põhimõtete kirjapanek. Kliendi defineerimine
 1. Kust tuleb inspiratsioon? Ülesande püstitus, uurimus. Värvid, materjalid, lõiked. Loome moodboard’e, et visualiseerida oma ideid
 1. Kuidas kollektsiooni kavandada? Võtmetooted, baastooted,  „peibutajad“. Teemakohase kollektsiooni kavandamine kasutades omandatud töövõtteid

 

Kursuse läbinu

 • Mõistab disainiprotsessi põhimõtteid
 • Analüüsib kogutud materjali ja rakendab loomeprotsessis
 • Kujundab oskused disainiideede visualiseerimiseks 
 • Oskab oma ideid esitleda ja põhjendada tehtud valikuid

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus, mille sisuks on ühe kollektsiooni analüüsi ja kollaažide esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

 

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti olemasolu.
Veebitunnis osalemiseks on vaja interneti ja veebikaamerat ja töötavat arvutimikrofoni. 

 

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegvjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
19. maist kuni 16. juuni 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: veebipõhiselt zoom keskkonnas
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 200 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 12. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Moekollektsiooni kavandamine

Kolmapäev 19 mai, 2021 — Kolmapäev 16 juuni, 2021

hanna_moekollektsioon_Foto_ Julia Shashkina
hanna_moekollektsioon_Foto_-Julia-Shashkina-scaled_600x300_acf_cropped
Avatud-8

Loov ja sütitav kursus moekollektsiooni loomisest ja kõigest, mis eelneb tootmisprotsessile.Kursusel otsitakse inspiratsiooni, luuakse kollektsioonile moodboard’e, analüüsitakse oma brändi ja klienti. Kursuse osad: teemakohased loengud,  lihtsa analüüsivõtted, töö kogutud inspiratsioonimaterjaliga, kollektsiooni kavandamine ja tööde presentatsioon.

Kursus annab praktilisi teadmisi moekollektsiooni kujundamise algtõdedest. Loengute käigus jagatavad teadmised õpetvad kasutama ja süstematiseerima kogutud inspiratsioonimaterjali lähtuvalt ülesande püstitusest. Iga moekollektsioon algab analüüsist, teema valikust, inspiratsiooni otsimisest ja visualiseerimisest.

Oma moekollektsiooni loomiseks on lisaks loovusele ja äriteadlikkusele vaja ka konkreetseid oskuseid, mis aitavad püsida fookuses, hõlbusavad inspiratsioonikildude tervikuks loomist ning aitavad kujundada kollektsioone, mis on iga hooaeg kooskõlas disaineri imago ja identiteediga.  

Osalemine ei vaja erialased eelteadmised rõivatootmisest ega joonistamisest. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid inspiratsiooni kogumisest, süstematiseerimisest, ülesande püstitamisest ja analüüsist.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et disainer saaks välja töötada läbimõeldud ja kliendile suunatud moekollektsiooni. Seda nii oma brändi disainerina, kui ka näiteks tellimustööna teisele ettevõttele.

 

Kava

 1. Kellele ja mida ma loon? Oma brändi positsioneerimine ja analüüs. Eesmärkide ja põhimõtete kirjapanek. Kliendi defineerimine
 1. Kust tuleb inspiratsioon? Ülesande püstitus, uurimus. Värvid, materjalid, lõiked. Loome moodboard’e, et visualiseerida oma ideid
 1. Kuidas kollektsiooni kavandada? Võtmetooted, baastooted,  „peibutajad“. Teemakohase kollektsiooni kavandamine kasutades omandatud töövõtteid

 

Kursuse läbinu

 • Mõistab disainiprotsessi põhimõtteid
 • Analüüsib kogutud materjali ja rakendab loomeprotsessis
 • Kujundab oskused disainiideede visualiseerimiseks 
 • Oskab oma ideid esitleda ja põhjendada tehtud valikuid

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus, mille sisuks on ühe kollektsiooni analüüsi ja kollaažide esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

 

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti olemasolu.
Veebitunnis osalemiseks on vaja interneti ja veebikaamerat ja töötavat arvutimikrofoni. 

 

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegvjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
19. maist kuni 16. juuni 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: veebipõhiselt zoom keskkonnas
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 200 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 12. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

01.04.2021 — 06.05.2021

Rõivaste seeriatootmise projektijuhtimine

hannakorsar_seeria_foto_ Erlend Štaub
Avatud-7

Ideest valmistooteni! Kursus annab praktilisi teadmisi seeriatootmise projektijuhtimisest. Eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et hõlbustada disaineril välja töötada sujuvat ja süstemaatilist tootmisprotsessi. Loengute käigus jagatavad teadmised hõlbustavad projekti koordineerimist ning annavad juhiseid disaini elluviimiseks ja tootmise ettevalmistamiseks.

Kursusele on oodatud huvilised moe ja tekstiili valdkonnast, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tootmise teemal. Erialaseid eelteadmisi rõivatootmisest (õmblemisest) ei ole vaja. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid koostööks erinevate partneritega: lõikemeister, digitaliseerija, tootmisjuht jne.

 

Kava

 • Tootearendus: mudel, prototüüp, materjalid, tootekaardid, mõõdutabelid, hooldusnõuded.
 • Tootmise ettevalmistus: tootekaardi vormistamine, tootmisjuhendid, tellimuse vormistamine
 • Lõiked: lõigete digitaliseerimine, suurendamise põhialused.
 • Kalkuleerimine: kulunormide ja omahinna arvutamise põhimõtted

Kursuse läbinu

 • on omandanud oskused disainiideid praktiliselt teostada
 • mõistab toomisprotsesside üldisi põhimõtteid
 • oskab oma tööd dokumenteerida ning esitleda
 • mõistab lihtsamate tootekaartide loogikat ja reegleid
 • omab alusteadmisi toote prototüübi kavandamisest ja teostamise protsessidest
 • on võimeline kalkuleerima toote omahinna

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus. Töö sisuks on ühe mudeli ettevalmistus tootmisse andmiseks. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

 

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti Exceli programmiga.
Veebitunnis osalemiseks on vaja interneti ja veebikaamerat ja töötavat arvutimikrofoni. 

 

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegvjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 1. aprillist kuni 6. maini 2021 neljapäeviti kell 18–21
Koht: veebipõhiselt zoom keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 240 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 31. märts või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Rõivaste seeriatootmise projektijuhtimine

Neljapäev 01 aprill, 2021 — Neljapäev 06 mai, 2021

hannakorsar_seeria_foto_ Erlend Štaub
Avatud-7

Ideest valmistooteni! Kursus annab praktilisi teadmisi seeriatootmise projektijuhtimisest. Eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et hõlbustada disaineril välja töötada sujuvat ja süstemaatilist tootmisprotsessi. Loengute käigus jagatavad teadmised hõlbustavad projekti koordineerimist ning annavad juhiseid disaini elluviimiseks ja tootmise ettevalmistamiseks.

Kursusele on oodatud huvilised moe ja tekstiili valdkonnast, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tootmise teemal. Erialaseid eelteadmisi rõivatootmisest (õmblemisest) ei ole vaja. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid koostööks erinevate partneritega: lõikemeister, digitaliseerija, tootmisjuht jne.

 

Kava

 • Tootearendus: mudel, prototüüp, materjalid, tootekaardid, mõõdutabelid, hooldusnõuded.
 • Tootmise ettevalmistus: tootekaardi vormistamine, tootmisjuhendid, tellimuse vormistamine
 • Lõiked: lõigete digitaliseerimine, suurendamise põhialused.
 • Kalkuleerimine: kulunormide ja omahinna arvutamise põhimõtted

Kursuse läbinu

 • on omandanud oskused disainiideid praktiliselt teostada
 • mõistab toomisprotsesside üldisi põhimõtteid
 • oskab oma tööd dokumenteerida ning esitleda
 • mõistab lihtsamate tootekaartide loogikat ja reegleid
 • omab alusteadmisi toote prototüübi kavandamisest ja teostamise protsessidest
 • on võimeline kalkuleerima toote omahinna

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus. Töö sisuks on ühe mudeli ettevalmistus tootmisse andmiseks. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

 

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti Exceli programmiga.
Veebitunnis osalemiseks on vaja interneti ja veebikaamerat ja töötavat arvutimikrofoni. 

 

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegvjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 1. aprillist kuni 6. maini 2021 neljapäeviti kell 18–21
Koht: veebipõhiselt zoom keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 240 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 31. märts või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

03.05.2021 — 10.06.2021

Adobe Illustratori e-kursus 2. osa (II grupp)

KadiEller
KadiEller_600x300_acf_cropped
Avatud-6

Osalemise eelduseks on Illustratori e-kursuse 1. osa läbimine või Illustratori kasutamise algtase.

Kursusele on oodatud disainihuvilised või ettevõtjad, kes soovivad ise disainida ikoone, logosid ja lihtsamaid illustratsioone ning väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega. Kursuse läbimine eeldab suures osas iseseisvat õppimist õppevideote ja harjutuste abil ning selleks arvuti ja Illustratori kasutamise võimalust.

Kursus algab kõige lihtsamate kujunditega joonistamisest ning liigub inspireerivate näidete varal edasi graafika ja illustratsioonide maailma. Kursuse ülesanded on mitmekülgsed ja erineva raskusastmega, kõigile osalejatele leidub kursuse jooksul sobiv tase ja teema.

Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks kasutada nii trükis kui ka veebis. Adobe Illustrator on maailmas enim kasutatav vektorgraafika programm. Selle mitmekülgsed võimalused ja ühilduvus Adobe teiste programmidega teevad Illustratori asendamatuks graafilise disaini töövahendiks.

Lisaks graafika disainimisele on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas tekstitööriistad ning saab importida fotosid.

Õppemetoodika
E-kursuse õppematerjalideks on õppevideod, juhenditega harjutused ja konspektid. Harjutuste failid on A4-lehtedel, mida saab välja printida, et neid oleks mugavam jälgida. Nädala materjalid tehakse õpilasele kättesaadavaks iga nädala alguses. Kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13.00–14.30, toimuvad videotunnid Zoomi keskkonnas.

Pärast nädala teema videote ja harjutuste iseseisvat läbimist toimub neljapäeval konsultatsioonitund neile, kel tekkis õppimise käigus küsimusi. Konsultatsioonitunni lõpus saavad õpilased nädala teemaga seotud iseseisva ülesande. Ülesanded esitada esmaspäevase videotunni alguseks. Esmaspäevases tunnis konsulteeritakse iseseisvad tööd ja vastatakse selle käigus tekkinud küsimustele.

Kava
1. päev. Sissejuhatav Zoomi tund uutele osalejatele kursuse õppematerjalide ja Moodle’i õppekeskkonna tutvustamiseks. Joonistamise põhivõtete kordamine. Disainiobjektide lihtsustamine põhikujunditeks.
2. päev. Sulatuse (Blend) kasutamine kujunditest ja värvidest üleminekute saamiseks. Sulatuse ja efektide kombineerimine illustratsioonis.
2. päev. Transform-töövahendid ja efektid mustripinna loomiseks.
3. päev. Teksti töövahendid ja lehekülgede haldamine. Teksti, fotode ja illustratsioonidega voldiku disain.
4. päev. Live Paint dünaamilise värviefekti kasutamine illustratsioonis. Recolor Artwork paneel disainist erinevate värvivariantide saamiseks. Mustrite salvestamine.
5. päev. Juhendatud arvestustöö.

Kursuse läbinu

 • on täiendanud oma Illustratori oskusi
 • kombineerib erinevaid töövahendeid keerulisema illustratsiooni loomiseks
 • kasutab illustratsioonis kujundite sulatusi, mustreid ja efekte
 • koostab Illustratoris lihtsama trükise

Hindamine
Kursus lõpeb arvestustööga. Arvestustööks on illustratsioon, mis on viimistletum ja loomingulisem kui tunniülesanded. Võimalusel esitatakse tööd ühisnäitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Maris Lindoja, Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarse multimeedia magister 2002. aastast. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta 7 aastat õpetanud erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

Aeg: 3. maist kuni 10. juunini 2021 esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13–14.30
Koht: e-õpe, kontakttunnid toimuvad Zoomi keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 240 eurot, mis tuleb tasuda registreerumisel täismahus
Enne 19. aprilli registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 24. aprilliks 195 eurot.
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 26. aprillini 2021 või kuni kohti jätkub

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Adobe Illustratori e-kursus 2. osa (II grupp)

Esmaspäev 03 mai, 2021 — Neljapäev 10 juuni, 2021

KadiEller
KadiEller_600x300_acf_cropped
Avatud-6

Osalemise eelduseks on Illustratori e-kursuse 1. osa läbimine või Illustratori kasutamise algtase.

Kursusele on oodatud disainihuvilised või ettevõtjad, kes soovivad ise disainida ikoone, logosid ja lihtsamaid illustratsioone ning väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega. Kursuse läbimine eeldab suures osas iseseisvat õppimist õppevideote ja harjutuste abil ning selleks arvuti ja Illustratori kasutamise võimalust.

Kursus algab kõige lihtsamate kujunditega joonistamisest ning liigub inspireerivate näidete varal edasi graafika ja illustratsioonide maailma. Kursuse ülesanded on mitmekülgsed ja erineva raskusastmega, kõigile osalejatele leidub kursuse jooksul sobiv tase ja teema.

Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks kasutada nii trükis kui ka veebis. Adobe Illustrator on maailmas enim kasutatav vektorgraafika programm. Selle mitmekülgsed võimalused ja ühilduvus Adobe teiste programmidega teevad Illustratori asendamatuks graafilise disaini töövahendiks.

Lisaks graafika disainimisele on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas tekstitööriistad ning saab importida fotosid.

Õppemetoodika
E-kursuse õppematerjalideks on õppevideod, juhenditega harjutused ja konspektid. Harjutuste failid on A4-lehtedel, mida saab välja printida, et neid oleks mugavam jälgida. Nädala materjalid tehakse õpilasele kättesaadavaks iga nädala alguses. Kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13.00–14.30, toimuvad videotunnid Zoomi keskkonnas.

Pärast nädala teema videote ja harjutuste iseseisvat läbimist toimub neljapäeval konsultatsioonitund neile, kel tekkis õppimise käigus küsimusi. Konsultatsioonitunni lõpus saavad õpilased nädala teemaga seotud iseseisva ülesande. Ülesanded esitada esmaspäevase videotunni alguseks. Esmaspäevases tunnis konsulteeritakse iseseisvad tööd ja vastatakse selle käigus tekkinud küsimustele.

Kava
1. päev. Sissejuhatav Zoomi tund uutele osalejatele kursuse õppematerjalide ja Moodle’i õppekeskkonna tutvustamiseks. Joonistamise põhivõtete kordamine. Disainiobjektide lihtsustamine põhikujunditeks.
2. päev. Sulatuse (Blend) kasutamine kujunditest ja värvidest üleminekute saamiseks. Sulatuse ja efektide kombineerimine illustratsioonis.
2. päev. Transform-töövahendid ja efektid mustripinna loomiseks.
3. päev. Teksti töövahendid ja lehekülgede haldamine. Teksti, fotode ja illustratsioonidega voldiku disain.
4. päev. Live Paint dünaamilise värviefekti kasutamine illustratsioonis. Recolor Artwork paneel disainist erinevate värvivariantide saamiseks. Mustrite salvestamine.
5. päev. Juhendatud arvestustöö.

Kursuse läbinu

 • on täiendanud oma Illustratori oskusi
 • kombineerib erinevaid töövahendeid keerulisema illustratsiooni loomiseks
 • kasutab illustratsioonis kujundite sulatusi, mustreid ja efekte
 • koostab Illustratoris lihtsama trükise

Hindamine
Kursus lõpeb arvestustööga. Arvestustööks on illustratsioon, mis on viimistletum ja loomingulisem kui tunniülesanded. Võimalusel esitatakse tööd ühisnäitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Maris Lindoja, Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarse multimeedia magister 2002. aastast. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta 7 aastat õpetanud erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

Aeg: 3. maist kuni 10. juunini 2021 esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13–14.30
Koht: e-õpe, kontakttunnid toimuvad Zoomi keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 240 eurot, mis tuleb tasuda registreerumisel täismahus
Enne 19. aprilli registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 24. aprilliks 195 eurot.
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 26. aprillini 2021 või kuni kohti jätkub

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink