Avatud Akadeemia kursused

02.11.2022 — 07.12.2022

Emotsionaalne disain

_MG_0909
MG_0909-aspect-ratio-1080-1080
MG_0909-aspect-ratio-1920-1080

Emotsionaalse disaini kursusel saavad osalejad aimu inimpsühholoogiast, emotsioonidest ning sellest, kuidas nendega arvestades disainida naudingut pakkuvaid kogemusi. Osalejad disainivad ühe oma valitud toote või teenuse ümber emotsioonidest lähtuvalt. Selleks tutvustatakse osalejatele emotsioonide psühholoogiat ning harjutatakse erinevaid inimkeskseid disainimeetodeid.

Emotsionaalse disaini võimuses on muuta hea lahendus suurepäraseks. Funktsionaalsuse ja kasutatavuse kõrval on disainil veel kolmas, tänapäeval eriti oluline, ent samas tegijate poolt tihti unustatud kriteerium – rahulolu.

Kursusel osalemise eelduseks on algteadmised disainmõtlemisest ja inimkesksest disainiprotsessist. Osalema on oodatud disainerid ja disainihuvilised.
Eeldused osalejale: keskharidus, eesti keele oskus.

Õppemetoodika
Tunnis tutvustab juhendaja teooriat, erinevaid disainimetoodeid ja juhtumilugusid. Õpilased töötavad terve kursuse jooksul omavalitud toote või teenusega, juhendaja annab tööle tagasisidet. Tundide vahel tuleb teha koduseid ülesandeid.

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumine, õpieesmärkide seadmine. Sissejuhatav loeng emotsioonide psühholoogiasse, ideestamise töötuba.
2. päev. Valitud teenuse või toote analüüs, struktuuri ja teekondade ning tegevuste, motivatsioonide ja emotsioonide kaardistamine.
3. päev. Juhtumilugude ja näidete inspiratsiooniloeng. Ideestamine, disainiprintsiipide loomine.
4. päev. Disainikavandite tagasiside, prototüüpimine.
5. päev. Testimine. Tagasiside lahendustele.
6. päev. Esitlused, tagasiside, arutelu õpitu üle.

Kursuse läbinu

 • on teadlik emotsioonide psühholoogia põhitõdedest
 • oskab psühholoogiat arvesse võttes hinnata disainilahenduste toimivust
 • oskab emotsionaalse ja inimkeskse disaini meetodeid kasutades luua rahuolu pakkuvaid lahendusi

Hindamismeetod
Kursus lõpeb esitlusega, kus võetakse kokku tehtud töö ja õpitu ning esitletakse loodud lahendusi. Kursuse eduka läbimise eelduseks on valmis disainilahenduse ja protsessi kokkuvõtte esitamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Arvuti

Juhendaja
Tanel Kärp (MA, virtuaalkeskkondade loomine ja arendus, Tartu Ülikool, 2013)
Tanel Kärp on interaktsioonidisainer, konsultant ja EKAs õppekava juht. 20-aastase disainikarjääri jooksul on ta enamasti keskendunud sotsiaalsetele valdkondadele. Täna kombineerib ta inimkeskse, strateegilise ja teenusedisaini mõtlemist, et aidata ellu kutsuda muudatusi parema tuleviku jaoks.


Aeg: 2. november kuni 7. detsember 2022 kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia D306
Maht: 18 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 26. oktoobrini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 190 eurot

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

Emotsionaalne disain

Kolmapäev 02 november, 2022 — Kolmapäev 07 detsember, 2022

_MG_0909
MG_0909-aspect-ratio-1080-1080
MG_0909-aspect-ratio-1920-1080

Emotsionaalse disaini kursusel saavad osalejad aimu inimpsühholoogiast, emotsioonidest ning sellest, kuidas nendega arvestades disainida naudingut pakkuvaid kogemusi. Osalejad disainivad ühe oma valitud toote või teenuse ümber emotsioonidest lähtuvalt. Selleks tutvustatakse osalejatele emotsioonide psühholoogiat ning harjutatakse erinevaid inimkeskseid disainimeetodeid.

Emotsionaalse disaini võimuses on muuta hea lahendus suurepäraseks. Funktsionaalsuse ja kasutatavuse kõrval on disainil veel kolmas, tänapäeval eriti oluline, ent samas tegijate poolt tihti unustatud kriteerium – rahulolu.

Kursusel osalemise eelduseks on algteadmised disainmõtlemisest ja inimkesksest disainiprotsessist. Osalema on oodatud disainerid ja disainihuvilised.
Eeldused osalejale: keskharidus, eesti keele oskus.

Õppemetoodika
Tunnis tutvustab juhendaja teooriat, erinevaid disainimetoodeid ja juhtumilugusid. Õpilased töötavad terve kursuse jooksul omavalitud toote või teenusega, juhendaja annab tööle tagasisidet. Tundide vahel tuleb teha koduseid ülesandeid.

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumine, õpieesmärkide seadmine. Sissejuhatav loeng emotsioonide psühholoogiasse, ideestamise töötuba.
2. päev. Valitud teenuse või toote analüüs, struktuuri ja teekondade ning tegevuste, motivatsioonide ja emotsioonide kaardistamine.
3. päev. Juhtumilugude ja näidete inspiratsiooniloeng. Ideestamine, disainiprintsiipide loomine.
4. päev. Disainikavandite tagasiside, prototüüpimine.
5. päev. Testimine. Tagasiside lahendustele.
6. päev. Esitlused, tagasiside, arutelu õpitu üle.

Kursuse läbinu

 • on teadlik emotsioonide psühholoogia põhitõdedest
 • oskab psühholoogiat arvesse võttes hinnata disainilahenduste toimivust
 • oskab emotsionaalse ja inimkeskse disaini meetodeid kasutades luua rahuolu pakkuvaid lahendusi

Hindamismeetod
Kursus lõpeb esitlusega, kus võetakse kokku tehtud töö ja õpitu ning esitletakse loodud lahendusi. Kursuse eduka läbimise eelduseks on valmis disainilahenduse ja protsessi kokkuvõtte esitamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Arvuti

Juhendaja
Tanel Kärp (MA, virtuaalkeskkondade loomine ja arendus, Tartu Ülikool, 2013)
Tanel Kärp on interaktsioonidisainer, konsultant ja EKAs õppekava juht. 20-aastase disainikarjääri jooksul on ta enamasti keskendunud sotsiaalsetele valdkondadele. Täna kombineerib ta inimkeskse, strateegilise ja teenusedisaini mõtlemist, et aidata ellu kutsuda muudatusi parema tuleviku jaoks.


Aeg: 2. november kuni 7. detsember 2022 kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia D306
Maht: 18 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 26. oktoobrini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 190 eurot

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

26.09.2022 — 05.12.2022

 Ruumikogemuse joonistamine

DSC_0017
DSC_0017-scaled-aspect-ratio-1080-1080
DSC_0017-scaled-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Joonistuskursuse sisuks on ruumi uurimine erinevate tunnetusvahendite ja mälukandjate (keha, silma, käe, nina, fotokaamera, mälu) ning mitmesuguste joonistusvahendite ja -tehnikate abil. Katsetame mitmesuguseid tajumise, kogemise ja kujutamise viise ning teostame mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Joon, pind, faktuurid.
Mõtte ja keha, silma ja käe koostöö. Visandamise tehnikad. Erinevad joone ja pinna kasutamise võtted. Suunad, suurused, liikumise ja jälje jätmise viisid. Kogumine ja komponeerimine: kaos, kord, planeerimine, spontaansus, kohanemine, kohandamine.

2. päev. Intellektuaalne ja optiline realism. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, intellektuaalse realismi leiutavad, loomingulised kasutamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Subjektiivne kartograafia. Praktiline loominguline ülesanne. Vabalt valitud joonistusvahendid paberil. Võimalusel töötame osa aega väljas.

3. päev. Minimalistlik tasapinnaline geomeetriline kompositsioon. Teabe vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine.

4. päev. Kollaaž, montaaž: katkestuste ning suuna- ja mõõtkavamuutustega tervik.

5. päev. Optilise realismi alused. Lineaarperspektiiv: ühe-, kahe- ja neljapunkti- ning ümarperspektiiv. Skeemide läbijoonistamine, ruumiliste illusioonide konstrueerimine.

Praktilised vaatlustel põhinevad harjutused.

6. päev. Optiline realism, lineaarperspektiiv. Keerulisemate struktuuride kujutamine. Skeemide läbijoonistamine. Loominguline kompositsioon.

7. päev. Tasapinnaline ja ruumiline kompositsioon. Tasapinnaliste kompositsioonide muutmine ruumilisteks ja taas tasapinnalisteks. Ruumiliste struktuuride ehitamine, nende pildistamine ja joonistamine.

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbiproovimine.

9. päev. Kihiline, erinevaid tehnikaid ja pildikeeli ühendav kompositsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Kursuse läbinu

 • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi kujutamise viise ja tehnikaid, pildikeeli
 • oskab teadlikult ja valikuliselt kujutada vaatenurki, ruumisügavust, objektiivsust ja subjektiivsust
 • eristab ja oskab loomingulises väljenduses kasutada erinevaid ruumi kogemise viise
 • oskab mänguliselt kasutada erinevaid joonistusvahendeid ja -tehnikaid

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on loominguliste tööde (kirjutiste, joonistuste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud materjalid

Erinevad joonistusvahendid ja paberid võtab osaleja ise kaasa. Vajalikud vahendid: pliiatsid, tindipliiatsid, tušš jt mustvalged ja värvilised joonistusvahendid visandiraamatus või lahtistel paberitel.

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis.


Aeg: 26. septembrist kuni 5. detsembrini 2022 esmaspäeviti, (va 24. oktoober)  kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A206. Võimalusel töötame osa aega väljas.
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 34 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 19. septembrini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 12. septembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 17. septembriks 190 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

 Ruumikogemuse joonistamine

Esmaspäev 26 september, 2022 — Esmaspäev 05 detsember, 2022

DSC_0017
DSC_0017-scaled-aspect-ratio-1080-1080
DSC_0017-scaled-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Joonistuskursuse sisuks on ruumi uurimine erinevate tunnetusvahendite ja mälukandjate (keha, silma, käe, nina, fotokaamera, mälu) ning mitmesuguste joonistusvahendite ja -tehnikate abil. Katsetame mitmesuguseid tajumise, kogemise ja kujutamise viise ning teostame mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Joon, pind, faktuurid.
Mõtte ja keha, silma ja käe koostöö. Visandamise tehnikad. Erinevad joone ja pinna kasutamise võtted. Suunad, suurused, liikumise ja jälje jätmise viisid. Kogumine ja komponeerimine: kaos, kord, planeerimine, spontaansus, kohanemine, kohandamine.

2. päev. Intellektuaalne ja optiline realism. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, intellektuaalse realismi leiutavad, loomingulised kasutamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Subjektiivne kartograafia. Praktiline loominguline ülesanne. Vabalt valitud joonistusvahendid paberil. Võimalusel töötame osa aega väljas.

3. päev. Minimalistlik tasapinnaline geomeetriline kompositsioon. Teabe vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine.

4. päev. Kollaaž, montaaž: katkestuste ning suuna- ja mõõtkavamuutustega tervik.

5. päev. Optilise realismi alused. Lineaarperspektiiv: ühe-, kahe- ja neljapunkti- ning ümarperspektiiv. Skeemide läbijoonistamine, ruumiliste illusioonide konstrueerimine.

Praktilised vaatlustel põhinevad harjutused.

6. päev. Optiline realism, lineaarperspektiiv. Keerulisemate struktuuride kujutamine. Skeemide läbijoonistamine. Loominguline kompositsioon.

7. päev. Tasapinnaline ja ruumiline kompositsioon. Tasapinnaliste kompositsioonide muutmine ruumilisteks ja taas tasapinnalisteks. Ruumiliste struktuuride ehitamine, nende pildistamine ja joonistamine.

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbiproovimine.

9. päev. Kihiline, erinevaid tehnikaid ja pildikeeli ühendav kompositsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Kursuse läbinu

 • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi kujutamise viise ja tehnikaid, pildikeeli
 • oskab teadlikult ja valikuliselt kujutada vaatenurki, ruumisügavust, objektiivsust ja subjektiivsust
 • eristab ja oskab loomingulises väljenduses kasutada erinevaid ruumi kogemise viise
 • oskab mänguliselt kasutada erinevaid joonistusvahendeid ja -tehnikaid

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on loominguliste tööde (kirjutiste, joonistuste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud materjalid

Erinevad joonistusvahendid ja paberid võtab osaleja ise kaasa. Vajalikud vahendid: pliiatsid, tindipliiatsid, tušš jt mustvalged ja värvilised joonistusvahendid visandiraamatus või lahtistel paberitel.

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis.


Aeg: 26. septembrist kuni 5. detsembrini 2022 esmaspäeviti, (va 24. oktoober)  kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A206. Võimalusel töötame osa aega väljas.
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 34 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 19. septembrini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 12. septembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 17. septembriks 190 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

05.10.2022 — 14.12.2022

Ruumi­uurin­gud kaame­ra abil

DSC_1718_aed_kasvuhoone_margot-kask
DSC_1718_aed_kasvuhoone_margot-kask-scaled-aspect-ratio-1080-1080
DSC_1718_aed_kasvuhoone_margot-kask-scaled-aspect-ratio-1920-1080
pexels-kaan-keskin-12800830
pexels-alberta-studios-12701332
pexels-alberta-studios-12701331
pexels-alberta-studios-12701331-scaled-e1660739347988-aspect-ratio-1920-1080
pexels-alberta-studios-12701331-scaled-e1660739347988-aspect-ratio-1080-1080

Fotokursuse sisuks on ruumi uurimine keha, silma, kaamera, pildi ja sõna abil. Tutvutakse erinevate lähenemisviisidega ja teostatakse mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Linnaruum: loodus(lik) ja tehiskeskkond
Aegruum: materjali, mälu, elutegevuse ja teadvuse kihid

Uurime tajumise viise, häälestumise mõju saadavale kogemusele. Keskendume vaheldumisi sotsiaalsele/elusale ja muutlikule ning arhitektuursele/elutule, suhteliselt püsivale kihile. Uurime koosluseid ja suhteid.

Nimetame, kirjeldame, pildistame, kogume, mõtestame, katsetame, komponeerime. Proovime erinevaid pildipinna jaotamise, mõõtkava, suundade ja täpsuse kasutamise võimalusi.

Mõtestame, mille poolest joonistamine ja maalimine erinevad pildistamisest ja filmimisest ja millised on neist igaühe eelised, ning katsetame, kuidas nendega vaheldumisi töötades avarduvad teadlikkus ja väljendusvõimalused.

Fotograafia kursusel osalemise eelduseks on huvi ja mõningane tunnivälisel ajal panustamise valmidus. Peegelkaamera pole möödapääsmatu, võib pildistada ka telefonikaameraga.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Huvide, vajaduste ja ootuste kaardistamine. Teema avamine, õppeprotsessis ja ülesannetes kokkuleppimine. Fotograafilise keele võimalustega tutvumine. Pildimudelite kaardistamine žanriti ja teemati, kriitiline analüüs. Vaatlemine ja dokumenteerimine. Keskkonna ja selles leiduvate koosluste uurimine pildi ja sõna abil. Kohad ja teekonnad. Intuitsioon, tähelepanu vaba kulgemine, avastamine, teabel koguneda laskmine. Pildistamine ja analüüs. Võimalusel töötame osa aega väljas. Kunstinäidete vaatlus ja võrdlev analüüs. Enda edasiseks tegevuseks sihtide seadmine.

2. päev. Fotoseeria komponeerimine. Musta materjali sorteerimine, loominguliste tervikute komponeerimine. Teabe kasvatamine ja vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine. Digitaalne pilditöötlus.

3. päev. Füüsiline ja sotsiaalne ruum. Arhitektuuri- ja tänavafoto. Kohad ja tegevused. Pikemalt püsivad, kiiresti muutuvad ja korduvad nähtused, asjad ja sündmused. Teooria ja praktika. Katsed, tagasi- ja edasiside. Võimalusel töötame osa aega väljas.

4. päev. Mälu, ruum ja seosed. Teadaolev ja tundmatu. Kohad ja mittekohad. Otseteed ja valged laigud, ühendused ja väljajätud. Mälu ja kujutluste kihid. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, subjektiivse tegelikkuse loomingulised uuringud ja väljendamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Võimalusel töötame osa aega väljas.

5. päev. Loomingulise fotoseeria koostamine. Teooria, näidete kriitiline analüüs, praktika.

6. päev. Siseruum: koht, tegevuspaik, lava. Teooria, näidete analüüs, praktika.

7. päev. Miniatuurfotograafia. Väike ruum. Teooria, näidete analüüs, praktika

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbi proovimine

9. päev. Täiendav pilditöötlus. Mitmekesine, erinevaid aegruume ja kaadriplaane ühendav fotoseeria või -installatsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Õppemetoodika
Kursusel toimuvad juhitud reisid ehk rikkalikult illustreeritud loengud, kogemuste jagamised ja arutelud, avastusõpe, tehnilised ja loomingulised katsetused, individuaalsed ja koostöised loomingulised protsessid.

Kursuse läbinu

 • oskab märgata, analüüsida ja esitleda erinevaid ruumi tajumise viise ja kogemusi
 • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi fotograafiliselt kujutamise viise dokumentaalsest kirjeldusest vaba tõlgenduse ja töötluseni
 • oskab teadlikult ja valikuliselt kasutada fotograafilise keele võimalusi ja tehnilisi võtteid
 • oskab loomingulises väljenduses kasutada nii üksikpilti, pildiseeriat kui ka keerukamat installatsiooni

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on loominguliste tööde (kirjutiste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud materjalid
Fotokaamera (võib olla telefonikaamera)

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis.

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus muuta õpe veebipõhiseks või lükata edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 5. oktoobrist kuni 14. detsembrini 2022 kolmapäeviti (va 26.oktoober)  kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A204
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 34 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 28. septembrini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerused enne 21. septembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 26. septembriks 190 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

Ruumi­uurin­gud kaame­ra abil

Kolmapäev 05 oktoober, 2022 — Kolmapäev 14 detsember, 2022

DSC_1718_aed_kasvuhoone_margot-kask
DSC_1718_aed_kasvuhoone_margot-kask-scaled-aspect-ratio-1080-1080
DSC_1718_aed_kasvuhoone_margot-kask-scaled-aspect-ratio-1920-1080
pexels-kaan-keskin-12800830
pexels-alberta-studios-12701332
pexels-alberta-studios-12701331
pexels-alberta-studios-12701331-scaled-e1660739347988-aspect-ratio-1920-1080
pexels-alberta-studios-12701331-scaled-e1660739347988-aspect-ratio-1080-1080

Fotokursuse sisuks on ruumi uurimine keha, silma, kaamera, pildi ja sõna abil. Tutvutakse erinevate lähenemisviisidega ja teostatakse mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Linnaruum: loodus(lik) ja tehiskeskkond
Aegruum: materjali, mälu, elutegevuse ja teadvuse kihid

Uurime tajumise viise, häälestumise mõju saadavale kogemusele. Keskendume vaheldumisi sotsiaalsele/elusale ja muutlikule ning arhitektuursele/elutule, suhteliselt püsivale kihile. Uurime koosluseid ja suhteid.

Nimetame, kirjeldame, pildistame, kogume, mõtestame, katsetame, komponeerime. Proovime erinevaid pildipinna jaotamise, mõõtkava, suundade ja täpsuse kasutamise võimalusi.

Mõtestame, mille poolest joonistamine ja maalimine erinevad pildistamisest ja filmimisest ja millised on neist igaühe eelised, ning katsetame, kuidas nendega vaheldumisi töötades avarduvad teadlikkus ja väljendusvõimalused.

Fotograafia kursusel osalemise eelduseks on huvi ja mõningane tunnivälisel ajal panustamise valmidus. Peegelkaamera pole möödapääsmatu, võib pildistada ka telefonikaameraga.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Huvide, vajaduste ja ootuste kaardistamine. Teema avamine, õppeprotsessis ja ülesannetes kokkuleppimine. Fotograafilise keele võimalustega tutvumine. Pildimudelite kaardistamine žanriti ja teemati, kriitiline analüüs. Vaatlemine ja dokumenteerimine. Keskkonna ja selles leiduvate koosluste uurimine pildi ja sõna abil. Kohad ja teekonnad. Intuitsioon, tähelepanu vaba kulgemine, avastamine, teabel koguneda laskmine. Pildistamine ja analüüs. Võimalusel töötame osa aega väljas. Kunstinäidete vaatlus ja võrdlev analüüs. Enda edasiseks tegevuseks sihtide seadmine.

2. päev. Fotoseeria komponeerimine. Musta materjali sorteerimine, loominguliste tervikute komponeerimine. Teabe kasvatamine ja vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine. Digitaalne pilditöötlus.

3. päev. Füüsiline ja sotsiaalne ruum. Arhitektuuri- ja tänavafoto. Kohad ja tegevused. Pikemalt püsivad, kiiresti muutuvad ja korduvad nähtused, asjad ja sündmused. Teooria ja praktika. Katsed, tagasi- ja edasiside. Võimalusel töötame osa aega väljas.

4. päev. Mälu, ruum ja seosed. Teadaolev ja tundmatu. Kohad ja mittekohad. Otseteed ja valged laigud, ühendused ja väljajätud. Mälu ja kujutluste kihid. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, subjektiivse tegelikkuse loomingulised uuringud ja väljendamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Võimalusel töötame osa aega väljas.

5. päev. Loomingulise fotoseeria koostamine. Teooria, näidete kriitiline analüüs, praktika.

6. päev. Siseruum: koht, tegevuspaik, lava. Teooria, näidete analüüs, praktika.

7. päev. Miniatuurfotograafia. Väike ruum. Teooria, näidete analüüs, praktika

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbi proovimine

9. päev. Täiendav pilditöötlus. Mitmekesine, erinevaid aegruume ja kaadriplaane ühendav fotoseeria või -installatsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Õppemetoodika
Kursusel toimuvad juhitud reisid ehk rikkalikult illustreeritud loengud, kogemuste jagamised ja arutelud, avastusõpe, tehnilised ja loomingulised katsetused, individuaalsed ja koostöised loomingulised protsessid.

Kursuse läbinu

 • oskab märgata, analüüsida ja esitleda erinevaid ruumi tajumise viise ja kogemusi
 • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi fotograafiliselt kujutamise viise dokumentaalsest kirjeldusest vaba tõlgenduse ja töötluseni
 • oskab teadlikult ja valikuliselt kasutada fotograafilise keele võimalusi ja tehnilisi võtteid
 • oskab loomingulises väljenduses kasutada nii üksikpilti, pildiseeriat kui ka keerukamat installatsiooni

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on loominguliste tööde (kirjutiste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud materjalid
Fotokaamera (võib olla telefonikaamera)

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis.

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus muuta õpe veebipõhiseks või lükata edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 5. oktoobrist kuni 14. detsembrini 2022 kolmapäeviti (va 26.oktoober)  kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A204
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 34 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 28. septembrini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerused enne 21. septembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 26. septembriks 190 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

19.09.2022 — 07.11.2022

Digitaalse illustratsiooni teooria ja praktika

Photoshop_c5fElorDZ2
Photoshop_c5fElorDZ2-scaled-aspect-ratio-1080-1080
Photoshop_c5fElorDZ2-scaled-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Praktiline illustratsioonikursus pakub sissevaadet tänapäevasesse visuaalkultuuri virvarri, kus pilte joonistatakse digitaalselt nii raamatute, arvutimängude, animatsioonide kui ka äppide ja koomiksite jaoks, ning annab orientiiri selles valdkonnas tegutseda soovijale.

Kursusel osalemiseks on soovituslik joonistamise, maalimise või disaini ja digitaalsete kujundusprogrammide kasutamise kogemus, kuid sobib ka algajatele, kes soovivad selles suunas areneda või uusi teadmisi omandada.

Kursusel saadakse ülevaade tänapäeval laialt levinud digitaalsetest joonistusvahenditest, mille abil saab teha staatilisi ja kahemõõtmelisi pilte (mida saab üle kanda ka animatsiooni või 3D-rakendustesse). Tutvustatakse üldlevinud põhimõtteid loo jutustamisest piltide abil: kuidas edastada lugu, tegelasi, emotsiooni, infot. Jagatakse läbiproovitud tehnilisi nippe. Praktilised tööd toetavad teoreetilist osa.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Õppemetoodika
Õppeprotsessi alguses saavad osalejad valida endale meelepärase ja kättesaadava digitaalse vahendi, millega töid teostada, või kasutada kooli Wacom digilaudu ja Adobe programme. 

Saadakse ülevaade disainipõhimõtetest, mis kirjeldavad tegelaste ja taustade ning pildikompositsioonide toimivust ja arusaadavust, samuti nende joonistamise ja kujutamise nippe. Järgneb praktiline ülesanne, mis teostatakse peamiselt iseseisvalt, tunniväliselt. Kursus lõpeb praktilise osa analüüsi ja tagasisidega: iga osaleja saab oma oskustele vastavaid korrigeerivaid nõuandeid nii sisulises kui tehnilises plaanis.

Kava

 • Tehnika tutvustus: programmid ja riistvara
 • Teoreetiline ja praktiline osa: tegelased ja taustad, kompositsioon ja värvid
 • Praktilised tööd (järgnevad vahetult teoreetilisele osale) eri etappides: kavandamine, kavandid ja viimistlemine
 • Igale praktilise osa etapile tagasiside tunnis

Kursuse läbinu

 • teab ja oskab valida erinevaid digitaalseid tehnilisi vahendeid joonistuste või digimaalide tegemiseks
 • oskab tegelasi ja visuaalseid keskkondi luua vastavalt eri projektide ja tellijate vajadustele
 • oskab enda ja teiste illustratiivseid joonistusi ja kompositsioone analüüsida

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on illustratsiooniprojektide esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Arvuti ja Adobe Illustratori programmi kasutamise võimalus koduste ülesannete teostamiseks.

Juhendaja
Joonas Sildre (EKA, MA 2004) on koomiksikunstnik, illustraator ja graafiline disainer. Ta on illustreerinud üle 30 lasteraamatu, joonistanud lastekoomikseid ja graafilise romaani Arvo Pärdist.

Vajalikud töövahendid
Iseseisva töö tegemiseks soovituslikult enda süle-/tahvelarvuti olemasolu.


Aeg: 19. september kuni 7. november 2022 esmaspäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum B307
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 12. septembrini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 5. septembrit on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 150 eurot, seejärel 10. oktoobriks 230 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

Digitaalse illustratsiooni teooria ja praktika

Esmaspäev 19 september, 2022 — Esmaspäev 07 november, 2022

Photoshop_c5fElorDZ2
Photoshop_c5fElorDZ2-scaled-aspect-ratio-1080-1080
Photoshop_c5fElorDZ2-scaled-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Praktiline illustratsioonikursus pakub sissevaadet tänapäevasesse visuaalkultuuri virvarri, kus pilte joonistatakse digitaalselt nii raamatute, arvutimängude, animatsioonide kui ka äppide ja koomiksite jaoks, ning annab orientiiri selles valdkonnas tegutseda soovijale.

Kursusel osalemiseks on soovituslik joonistamise, maalimise või disaini ja digitaalsete kujundusprogrammide kasutamise kogemus, kuid sobib ka algajatele, kes soovivad selles suunas areneda või uusi teadmisi omandada.

Kursusel saadakse ülevaade tänapäeval laialt levinud digitaalsetest joonistusvahenditest, mille abil saab teha staatilisi ja kahemõõtmelisi pilte (mida saab üle kanda ka animatsiooni või 3D-rakendustesse). Tutvustatakse üldlevinud põhimõtteid loo jutustamisest piltide abil: kuidas edastada lugu, tegelasi, emotsiooni, infot. Jagatakse läbiproovitud tehnilisi nippe. Praktilised tööd toetavad teoreetilist osa.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Õppemetoodika
Õppeprotsessi alguses saavad osalejad valida endale meelepärase ja kättesaadava digitaalse vahendi, millega töid teostada, või kasutada kooli Wacom digilaudu ja Adobe programme. 

Saadakse ülevaade disainipõhimõtetest, mis kirjeldavad tegelaste ja taustade ning pildikompositsioonide toimivust ja arusaadavust, samuti nende joonistamise ja kujutamise nippe. Järgneb praktiline ülesanne, mis teostatakse peamiselt iseseisvalt, tunniväliselt. Kursus lõpeb praktilise osa analüüsi ja tagasisidega: iga osaleja saab oma oskustele vastavaid korrigeerivaid nõuandeid nii sisulises kui tehnilises plaanis.

Kava

 • Tehnika tutvustus: programmid ja riistvara
 • Teoreetiline ja praktiline osa: tegelased ja taustad, kompositsioon ja värvid
 • Praktilised tööd (järgnevad vahetult teoreetilisele osale) eri etappides: kavandamine, kavandid ja viimistlemine
 • Igale praktilise osa etapile tagasiside tunnis

Kursuse läbinu

 • teab ja oskab valida erinevaid digitaalseid tehnilisi vahendeid joonistuste või digimaalide tegemiseks
 • oskab tegelasi ja visuaalseid keskkondi luua vastavalt eri projektide ja tellijate vajadustele
 • oskab enda ja teiste illustratiivseid joonistusi ja kompositsioone analüüsida

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on illustratsiooniprojektide esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Arvuti ja Adobe Illustratori programmi kasutamise võimalus koduste ülesannete teostamiseks.

Juhendaja
Joonas Sildre (EKA, MA 2004) on koomiksikunstnik, illustraator ja graafiline disainer. Ta on illustreerinud üle 30 lasteraamatu, joonistanud lastekoomikseid ja graafilise romaani Arvo Pärdist.

Vajalikud töövahendid
Iseseisva töö tegemiseks soovituslikult enda süle-/tahvelarvuti olemasolu.


Aeg: 19. september kuni 7. november 2022 esmaspäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum B307
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 12. septembrini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 5. septembrit on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 150 eurot, seejärel 10. oktoobriks 230 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

19.09.2022 — 05.12.2022

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus

_MG_1920
MG_1920-aspect-ratio-1080-1080
MG_1920-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes kaaluvad astuda Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise või sisearhitektuuri erialale. Kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja oskusi. Osalejal on võimalus mõista, milline on nende erialade õpe Eesti Kunstiakadeemias ja valmistada end ette sisseastumiseksamites.

Kursuse läbinu

 • tajub ruumi adekvaatselt
 • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
 • väljendab ennast visandamise kaudu
 • oskab joonistada ruumilist keskkonda
 • on esitlenud oma ideid ruumilise maketi abil
 • suudab väljendada ennast mõtestatult ja kriitiliselt
 • on koondanud oma ruumiga seotud projektid portfooliosse

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

 • Alina Nurmist on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri magistriõppe 2017. aastal. Õpingute vahel töötas ta mitmes sisearhitektuuribüroos, mis on andnud talle kogemuse eri laadi ülesannete lahendamisest alates joonestamisest kuni ehitamiseni.
 • Keiti Lige on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud õppekava (BA+MA) 2020. aastal. Hetkel töötab ta arhitektuuribüroos PART.
 • Rauno Thomas Moss on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ja semiootika magistriõppe. Ta tegutseb maalikunstniku ja tarbegraafikuna ning on Tartu Ülikooli joonistamise, plastilise anatoomia ja üldkompositsiooni lektor.
 • Professor Andres Ojari on arhitekt ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan.

Aeg: 19. septembrist kuni 5. detsembrini 2022 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Tartu loodusmaja (Lille tn 10) õppeklass.
Maht: 3 EAP-d, millest 54 akadeemilist tundi on kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd
Vajalikud materjalid: joonistamisvahendid (harilik pliiats), vähemalt A4-suuruses sketširaamat, suur joonistuspaber, joonistusalus, lõikamisalus, papp ja lõikamisnuga. Materjale tutvustatakse kursusel.
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Grupi suurus: rühmas kuni 15 osalejat, minimaalselt 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 626 7326
Hind: 290€
Registreerumine: registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: 1. broneerimistasu 50 eurot, 8. septembril 120 eurot ja 8. oktoobril 120 eurot

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus

Esmaspäev 19 september, 2022 — Esmaspäev 05 detsember, 2022

_MG_1920
MG_1920-aspect-ratio-1080-1080
MG_1920-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes kaaluvad astuda Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise või sisearhitektuuri erialale. Kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja oskusi. Osalejal on võimalus mõista, milline on nende erialade õpe Eesti Kunstiakadeemias ja valmistada end ette sisseastumiseksamites.

Kursuse läbinu

 • tajub ruumi adekvaatselt
 • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
 • väljendab ennast visandamise kaudu
 • oskab joonistada ruumilist keskkonda
 • on esitlenud oma ideid ruumilise maketi abil
 • suudab väljendada ennast mõtestatult ja kriitiliselt
 • on koondanud oma ruumiga seotud projektid portfooliosse

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

 • Alina Nurmist on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri magistriõppe 2017. aastal. Õpingute vahel töötas ta mitmes sisearhitektuuribüroos, mis on andnud talle kogemuse eri laadi ülesannete lahendamisest alates joonestamisest kuni ehitamiseni.
 • Keiti Lige on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud õppekava (BA+MA) 2020. aastal. Hetkel töötab ta arhitektuuribüroos PART.
 • Rauno Thomas Moss on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ja semiootika magistriõppe. Ta tegutseb maalikunstniku ja tarbegraafikuna ning on Tartu Ülikooli joonistamise, plastilise anatoomia ja üldkompositsiooni lektor.
 • Professor Andres Ojari on arhitekt ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan.

Aeg: 19. septembrist kuni 5. detsembrini 2022 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Tartu loodusmaja (Lille tn 10) õppeklass.
Maht: 3 EAP-d, millest 54 akadeemilist tundi on kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd
Vajalikud materjalid: joonistamisvahendid (harilik pliiats), vähemalt A4-suuruses sketširaamat, suur joonistuspaber, joonistusalus, lõikamisalus, papp ja lõikamisnuga. Materjale tutvustatakse kursusel.
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Grupi suurus: rühmas kuni 15 osalejat, minimaalselt 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 626 7326
Hind: 290€
Registreerumine: registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: 1. broneerimistasu 50 eurot, 8. septembril 120 eurot ja 8. oktoobril 120 eurot

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

08.10.2022 — 15.04.2023

„Loo ja uuri!“ loovuurimuse töötoad

IMG_0653-aspect-ratio-1920-1080
IMG_0653
IMG_0653-aspect-ratio-1080-1080
IMG_0653

Oled gümnasist, kellel ees uurimistöö, praktiline töö või koolieksam, mille sisu on seotud omaloomingulise kunstiga? Oled väga-väga huvitatud kunstist ja tahad loominguprotsessist rohkem teada saada? Oled märganud, et kunst on lisaks eneseväljendusele ka uue teadmise loomise vahend ning tahaksid teada saada, kuidas ühendada oma uurimistöös loome ja uurimus?

„Loo ja uuri!” on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ühiskoolitus üldhariduskooli õpilastele gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

Töötubades uurime lähemalt loovust ja loomingulise töö protsessi, teema valikut ja selle arendamist, tööd kirjanduse ja allikatega. Katsetame erinevaid kunstitehnikaid, et leida oma ideele sobivaim, dokumenteerime protsessi nii uurijapäevikus kui visuaalselt, katsetame erinevaid uurimismeetodeid. Kohtume kunstnikega nende ateljees, vormistame ja esitleme oma loovuurimust.

Õpe toimub eesti keeles. Töötubades osalemine on tasuta. Õppepäeval pakutakse kerget lõunat ja osalejatele väljaspoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.

Sihtrühm Kursusele on oodatud gümnaasiumiõpilased, kellele kursus pakub tuge loovtöö, uurimistöö, praktilise töö või kunstiainetes koolieksami tegemisel.

Vajalikud materjalid Kõik vajalikud materjalid on kursuse poolt.

Kursuse läbinu

 • seostab loomist ja uurimist kunstis ja kultuuris
 • teeb läbi oma huvidest lähtuva tervikliku loovuurimise protsessi alates idee arendamisest kuni vormistamise, esitlemise ja reflekteerimiseni
 • kasutab  uurijapäevikut ja dokumenteerib loovprotsessi sõnaliselt ja visuaalselt
 • katsetab ja kasutab enda loovtöös nii loomiseks kui uurimiseks sobivaid meetodeid
 • seostab omavahel teoreetilist ja loomingulise töö osa
 • mõtestab oma tegevust loovuurimuse väärtuste raamistikus

Hindamine Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud või töös olevaid projekte ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist. Kursust on võimalik arvestada üldhariduskoolis valikkursusena (kooli nõusolekul).

Juhendajad

 • Helen Arov on TLÜ kunstihariduse lektor ja haridusteaduste doktorant, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja.
 • Britta Benno on kunstnik, EKA loovuurimuse doktorant ja graafika osakonna meister.
 • Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, EMTA muusikateaduse doktorant, TLÜ BFMi muusikateaduse ja multimeedia lektor.
 • Anneli Porri on kunstiteadlane ja kriitik, EKA kunstihariduse osakonna lektor, Sally Stuudio kunstiloo õpetaja.
 • Jane Remm on maalikunstnik, TLÜ BFMi kunstihariduse lektor ja EKA loovuurimuse doktorant.

Lisaks kohtume õppetöö käigus ka teiste kunstnike, disainerite ja kuraatoritega!

“Loo ja uuri!” töötoad toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel ja on osa Tallinna Teadus- ja Loomekooli programmist. Töötubasid täiendava kõigile avaliku õppematerjali valmimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetmega “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt”.


Aeg: 8. oktoobrist 2022 kuni 15. aprillini laupäeviti kell 11–16

Kohtumised toimuvad: 8. oktoober, 15. oktoober, 5. november, 27. november, 17. detsember, 14. jaanuar, 4. veebruar, 4. märts, 25. märts, 15. aprill.

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn; Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Narva mnt 27, Tallinn

Maht: 60 tundi auditoorset õpet ning 20 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus Kursusel osalejate arv: 20 õpilast Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine: kuni 30. september 2022

Osalemiseks tuleb esitada elektrooniliselt mõned oma tööde näited ja kirjutada ka lühike motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas palume avada, miks tahad kursusel osaleda ja mida loodad siin õppida.

Oma töid võid esitada nii kodulehel, Google Drive’i dokumendina, YouTube’i videotes vm vormis, milles saad näidata seniseid loov- ja uurimistöid: omaloomingulisi teoseid, kirjutatud referaate, esseid või kriitikat.

Hind: tasuta

 

 


Tallinna Teadus ja Loomekool

Tallinna Teadus- ja Loomekooli moodustab Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia vaheline koostöö, mille eesmärk on ühistegevuste ja ülikoolides elluviidavate projektide abil luua võimalused Eesti kooliõpilaste annete leidmiseks ning nende võimete arendamiseks loome- ja reaalainete valdkonnas.

Eesmärgid

 • arendada noorte loovust ja loovmõtlemist, julgustades neid n-ö piiridest üle vaatama; arendada andekate noorte ülesandele pühendumise oskusi, meeskonnatöö oskusi; koormuse- ja stressitaluvust jm andekuse osistena käsitletavad komponente
 • julgustada ja õpetada noori traditsiooniliste koolisidusate erialade piire ületama ning eri valdkondade sünergiat otsima; siduma loov- ja reaalvaldkonna tugevusi ning potentsiaali
 • tuua poiste kõrval ka rohkem tüdrukuid reaalainete ning infotehnoloogia juurde
 • kasvatada andekaid noori tulevasteks insenerideks, looverialade tippudeks ning valmistada neid ette kõigis ühiskonna toimimiseks vajalikes valdkondes
 • anda ühiskonnale juurde rohkem loovaid, koostöö- ja liidrioskustega innovaatlise ja avatud mõtlemisega inimesi
 • kasvatada Eesti iduettevõtete järelkasvu ja julgustada noori looma oma ettevõtteid
 • aidata kaasa planeedi säästvale arengule innovatiivsete loov- ja tehnoloogialahenduste abil

Tallinna Teadus- ja Loomekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Postitas Maarja Pabut — Püsilink

„Loo ja uuri!“ loovuurimuse töötoad

Laupäev 08 oktoober, 2022 — Laupäev 15 aprill, 2023

IMG_0653-aspect-ratio-1920-1080
IMG_0653
IMG_0653-aspect-ratio-1080-1080
IMG_0653

Oled gümnasist, kellel ees uurimistöö, praktiline töö või koolieksam, mille sisu on seotud omaloomingulise kunstiga? Oled väga-väga huvitatud kunstist ja tahad loominguprotsessist rohkem teada saada? Oled märganud, et kunst on lisaks eneseväljendusele ka uue teadmise loomise vahend ning tahaksid teada saada, kuidas ühendada oma uurimistöös loome ja uurimus?

„Loo ja uuri!” on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ühiskoolitus üldhariduskooli õpilastele gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

Töötubades uurime lähemalt loovust ja loomingulise töö protsessi, teema valikut ja selle arendamist, tööd kirjanduse ja allikatega. Katsetame erinevaid kunstitehnikaid, et leida oma ideele sobivaim, dokumenteerime protsessi nii uurijapäevikus kui visuaalselt, katsetame erinevaid uurimismeetodeid. Kohtume kunstnikega nende ateljees, vormistame ja esitleme oma loovuurimust.

Õpe toimub eesti keeles. Töötubades osalemine on tasuta. Õppepäeval pakutakse kerget lõunat ja osalejatele väljaspoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.

Sihtrühm Kursusele on oodatud gümnaasiumiõpilased, kellele kursus pakub tuge loovtöö, uurimistöö, praktilise töö või kunstiainetes koolieksami tegemisel.

Vajalikud materjalid Kõik vajalikud materjalid on kursuse poolt.

Kursuse läbinu

 • seostab loomist ja uurimist kunstis ja kultuuris
 • teeb läbi oma huvidest lähtuva tervikliku loovuurimise protsessi alates idee arendamisest kuni vormistamise, esitlemise ja reflekteerimiseni
 • kasutab  uurijapäevikut ja dokumenteerib loovprotsessi sõnaliselt ja visuaalselt
 • katsetab ja kasutab enda loovtöös nii loomiseks kui uurimiseks sobivaid meetodeid
 • seostab omavahel teoreetilist ja loomingulise töö osa
 • mõtestab oma tegevust loovuurimuse väärtuste raamistikus

Hindamine Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud või töös olevaid projekte ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist. Kursust on võimalik arvestada üldhariduskoolis valikkursusena (kooli nõusolekul).

Juhendajad

 • Helen Arov on TLÜ kunstihariduse lektor ja haridusteaduste doktorant, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja.
 • Britta Benno on kunstnik, EKA loovuurimuse doktorant ja graafika osakonna meister.
 • Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, EMTA muusikateaduse doktorant, TLÜ BFMi muusikateaduse ja multimeedia lektor.
 • Anneli Porri on kunstiteadlane ja kriitik, EKA kunstihariduse osakonna lektor, Sally Stuudio kunstiloo õpetaja.
 • Jane Remm on maalikunstnik, TLÜ BFMi kunstihariduse lektor ja EKA loovuurimuse doktorant.

Lisaks kohtume õppetöö käigus ka teiste kunstnike, disainerite ja kuraatoritega!

“Loo ja uuri!” töötoad toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel ja on osa Tallinna Teadus- ja Loomekooli programmist. Töötubasid täiendava kõigile avaliku õppematerjali valmimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetmega “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt”.


Aeg: 8. oktoobrist 2022 kuni 15. aprillini laupäeviti kell 11–16

Kohtumised toimuvad: 8. oktoober, 15. oktoober, 5. november, 27. november, 17. detsember, 14. jaanuar, 4. veebruar, 4. märts, 25. märts, 15. aprill.

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn; Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Narva mnt 27, Tallinn

Maht: 60 tundi auditoorset õpet ning 20 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus Kursusel osalejate arv: 20 õpilast Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine: kuni 30. september 2022

Osalemiseks tuleb esitada elektrooniliselt mõned oma tööde näited ja kirjutada ka lühike motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas palume avada, miks tahad kursusel osaleda ja mida loodad siin õppida.

Oma töid võid esitada nii kodulehel, Google Drive’i dokumendina, YouTube’i videotes vm vormis, milles saad näidata seniseid loov- ja uurimistöid: omaloomingulisi teoseid, kirjutatud referaate, esseid või kriitikat.

Hind: tasuta

 

 


Tallinna Teadus ja Loomekool

Tallinna Teadus- ja Loomekooli moodustab Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia vaheline koostöö, mille eesmärk on ühistegevuste ja ülikoolides elluviidavate projektide abil luua võimalused Eesti kooliõpilaste annete leidmiseks ning nende võimete arendamiseks loome- ja reaalainete valdkonnas.

Eesmärgid

 • arendada noorte loovust ja loovmõtlemist, julgustades neid n-ö piiridest üle vaatama; arendada andekate noorte ülesandele pühendumise oskusi, meeskonnatöö oskusi; koormuse- ja stressitaluvust jm andekuse osistena käsitletavad komponente
 • julgustada ja õpetada noori traditsiooniliste koolisidusate erialade piire ületama ning eri valdkondade sünergiat otsima; siduma loov- ja reaalvaldkonna tugevusi ning potentsiaali
 • tuua poiste kõrval ka rohkem tüdrukuid reaalainete ning infotehnoloogia juurde
 • kasvatada andekaid noori tulevasteks insenerideks, looverialade tippudeks ning valmistada neid ette kõigis ühiskonna toimimiseks vajalikes valdkondes
 • anda ühiskonnale juurde rohkem loovaid, koostöö- ja liidrioskustega innovaatlise ja avatud mõtlemisega inimesi
 • kasvatada Eesti iduettevõtete järelkasvu ja julgustada noori looma oma ettevõtteid
 • aidata kaasa planeedi säästvale arengule innovatiivsete loov- ja tehnoloogialahenduste abil

Tallinna Teadus- ja Loomekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Postitas Maarja Pabut — Püsilink

14.10.2022 — 12.05.2023

Arhitek­­tuuri konser­veerimine ja restau­reerimine

Untitled design-9
Untitled-design-9-aspect-ratio-1080-1080
Untitled-design-9-aspect-ratio-1920-1080

NB! Grupp on täitunud!
Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise mikrokraadi saab omandada EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas. Mikrokraadi programm tutvustab arhitektuuripärandi konserveerimise ja restaureerimise aluspõhimõtteid ning nende tehnilise seisundi uurimis- ja hindamismeetodeid.

Sihtrühm
Kõik, kes on huvitatud kultuuripärandi kaitsest, ajaloolistest ehitistest, kunstist ja arhitektuurist ning soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega, sh arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid, mälestiste omanikud jt huvilised.

Eeldused osalemiseks
Bakalaureusekraad. Õppima asumise tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (MA). Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppemeetod
Igast teemast räägib selle ala tunnustatud asjatundja, mistõttu on programmi kaasatud arvukalt nii pikaajaliste kogemustega praktikuid kui akadeemilisi uurijaid. Loengutele lisaks toimuvad seminarid, grupitööd ning õppekäigud vastvalminud või töös olevatele objektidele. Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega ning arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitusel osalejatega.

AJAKAVA

Sügissemester, 2022

 • 14.–16. ja 28.–30. oktoober
 • 11.–13. ja 25.–27. november
 • 09.–11. detsember

Kevadsemester, 2023

 • 13.–15. ja 27.–29. jaanuar
 • 10.–12. veebruar
 • 03.–05. ja 17.–19. märts
 • 31. märts – 02. aprill


Õpiväljundid. Mikrokraadi läbinu

 • omab ülevaadet muinsuskaitse ajaloost, teooriast ja seadusandlusest
 • tunneb kultuuriväärtuslike alade ja hoonete uurimise meetodeid ning nende dokumenteerimise aluseid ja viise
 • tunneb kivi- ja puitehitiste konstruktsioone ning konserveerimise ja restaureerimise üldisi põhimõtteid
 • oskab koostada ajaloolisele hoonele hooldus- ja tegevuskava ning teab restaureerimisprojekti koostamine põhimõtteid
 • omab ülevaadet ajalooliste interjööride restaureerimise printsiipidest ja praktikast
 • omab ülevaadet Eesti parkide ja kultuurmaastike kujunemise ajaloost ning nende kaitse põhimõtetest
 • omab praktilise restaureerimise algoskusi

Hindamine
Mikrokraad lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 80% ulatuses ja sooritanud õppekava ainepunkti ülesanded (22 EAP).

Arvestuse sisuks on õppija vabalt valitud vana hoone ajaloo, materjalikasutuse ja tehnilise seisukorra analüüs ning sellel põhinevate restaureerimissoovituste esitamine ja lõputöö esitlemine ja kaitsmine 11. ja 12. mai 2023.

Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad
Riin Alatalu (PhD), Triin Talk (MA), Lilian Hansar (PhD), Triin Reidla (MA), Leele Välja (MA), Hilkka Hiiop (PhD), Maris Mändel (PhD)


Aeg: 14. oktoober 2022 kuni 12. mai 2023,
kaks korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 572 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet ja 332 tundi iseseisvat tööd (22 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: koordinaator Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee
Registreerumine: kuni 7. oktoober 2022
või kuni kohtade täitumiseni (5) 

Hind: 1990 eurot
Enne 30. septembrit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerimistasu 150 eurot registreerumisel, 845 eurot 5. oktoobriks 2022 ja 995 eurot 18. jaanuariks 2023.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

Arhitek­­tuuri konser­veerimine ja restau­reerimine

Reede 14 oktoober, 2022 — Reede 12 mai, 2023

Untitled design-9
Untitled-design-9-aspect-ratio-1080-1080
Untitled-design-9-aspect-ratio-1920-1080

NB! Grupp on täitunud!
Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise mikrokraadi saab omandada EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas. Mikrokraadi programm tutvustab arhitektuuripärandi konserveerimise ja restaureerimise aluspõhimõtteid ning nende tehnilise seisundi uurimis- ja hindamismeetodeid.

Sihtrühm
Kõik, kes on huvitatud kultuuripärandi kaitsest, ajaloolistest ehitistest, kunstist ja arhitektuurist ning soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega, sh arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid, mälestiste omanikud jt huvilised.

Eeldused osalemiseks
Bakalaureusekraad. Õppima asumise tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (MA). Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppemeetod
Igast teemast räägib selle ala tunnustatud asjatundja, mistõttu on programmi kaasatud arvukalt nii pikaajaliste kogemustega praktikuid kui akadeemilisi uurijaid. Loengutele lisaks toimuvad seminarid, grupitööd ning õppekäigud vastvalminud või töös olevatele objektidele. Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega ning arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitusel osalejatega.

AJAKAVA

Sügissemester, 2022

 • 14.–16. ja 28.–30. oktoober
 • 11.–13. ja 25.–27. november
 • 09.–11. detsember

Kevadsemester, 2023

 • 13.–15. ja 27.–29. jaanuar
 • 10.–12. veebruar
 • 03.–05. ja 17.–19. märts
 • 31. märts – 02. aprill


Õpiväljundid. Mikrokraadi läbinu

 • omab ülevaadet muinsuskaitse ajaloost, teooriast ja seadusandlusest
 • tunneb kultuuriväärtuslike alade ja hoonete uurimise meetodeid ning nende dokumenteerimise aluseid ja viise
 • tunneb kivi- ja puitehitiste konstruktsioone ning konserveerimise ja restaureerimise üldisi põhimõtteid
 • oskab koostada ajaloolisele hoonele hooldus- ja tegevuskava ning teab restaureerimisprojekti koostamine põhimõtteid
 • omab ülevaadet ajalooliste interjööride restaureerimise printsiipidest ja praktikast
 • omab ülevaadet Eesti parkide ja kultuurmaastike kujunemise ajaloost ning nende kaitse põhimõtetest
 • omab praktilise restaureerimise algoskusi

Hindamine
Mikrokraad lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 80% ulatuses ja sooritanud õppekava ainepunkti ülesanded (22 EAP).

Arvestuse sisuks on õppija vabalt valitud vana hoone ajaloo, materjalikasutuse ja tehnilise seisukorra analüüs ning sellel põhinevate restaureerimissoovituste esitamine ja lõputöö esitlemine ja kaitsmine 11. ja 12. mai 2023.

Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad
Riin Alatalu (PhD), Triin Talk (MA), Lilian Hansar (PhD), Triin Reidla (MA), Leele Välja (MA), Hilkka Hiiop (PhD), Maris Mändel (PhD)


Aeg: 14. oktoober 2022 kuni 12. mai 2023,
kaks korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 572 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet ja 332 tundi iseseisvat tööd (22 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: koordinaator Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee
Registreerumine: kuni 7. oktoober 2022
või kuni kohtade täitumiseni (5) 

Hind: 1990 eurot
Enne 30. septembrit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerimistasu 150 eurot registreerumisel, 845 eurot 5. oktoobriks 2022 ja 995 eurot 18. jaanuariks 2023.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

25.10.2022 — 17.12.2022

Kujutamisoskuste eelakadeemia. II grupp

_MG_1846
MG_1846-aspect-ratio-1080-1080
MG_1846-e1656597113305-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia on mõeldud kunstiülikooli sisseastujatele, kes soovivad arendada visuaalset kujutamisoskust ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. Õpitakse pildiloome baasoskusi ehk kompositsiooni- ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal. 

Sihtrühm
Kursusele on oodatud eelnevast kogemusest sõltumata kõik sisseastumishuvilised, kes soovivad enda visuaalset vaatlemis-, väljendus- ja kujutamisoskust arendada. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.

Kursuse läbinu

 • on omandanud kompositsiooni- ja värvusõpetuse, joonistamise ja maalimise põhialused
 • oskab värve segada ja kombineerida, oskab pilti tasakaalustada
 • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
 • tajub, kuidas kujutada ruumilisust ning valgust ja varju
 • tajub võimalusi, kuidas lahendada pilt oma käekirja tugevaid külgi realiseerides
 • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
 • on omandanud akrüülmaali tehnika põhialused
 • on rakendanud õpitud oskusi oma nägemuse realiseerimiseks


Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

Maria Sidljarevitš on lõpetanud 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. 2008. aastast esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning on aastatel 2015–2018 olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

NB! Kujutamisoskuste ja -tehnikate kursust soovitame sügissemestril kombineerida eelakadeemia põhikursusega, et omandada laiem silmaring visuaalkultuuris toimuvast ja EKAs õpetatavatest erialadest. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.


Aeg: 25. oktoobrist kuni 17. detsembrini teisipäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti 11.00–13.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 48 tundi auditoorset õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 10. oktoobrini

Hind: 250 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerumisel 50 eurot, seejärel 10. oktoobriks 100 eurot ja 10. novembriks 100 eurot.

Postitas Mart Vainre — Püsilink

Kujutamisoskuste eelakadeemia. II grupp

Teisipäev 25 oktoober, 2022 — Laupäev 17 detsember, 2022

_MG_1846
MG_1846-aspect-ratio-1080-1080
MG_1846-e1656597113305-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia on mõeldud kunstiülikooli sisseastujatele, kes soovivad arendada visuaalset kujutamisoskust ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. Õpitakse pildiloome baasoskusi ehk kompositsiooni- ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal. 

Sihtrühm
Kursusele on oodatud eelnevast kogemusest sõltumata kõik sisseastumishuvilised, kes soovivad enda visuaalset vaatlemis-, väljendus- ja kujutamisoskust arendada. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.

Kursuse läbinu

 • on omandanud kompositsiooni- ja värvusõpetuse, joonistamise ja maalimise põhialused
 • oskab värve segada ja kombineerida, oskab pilti tasakaalustada
 • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
 • tajub, kuidas kujutada ruumilisust ning valgust ja varju
 • tajub võimalusi, kuidas lahendada pilt oma käekirja tugevaid külgi realiseerides
 • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
 • on omandanud akrüülmaali tehnika põhialused
 • on rakendanud õpitud oskusi oma nägemuse realiseerimiseks


Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

Maria Sidljarevitš on lõpetanud 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. 2008. aastast esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning on aastatel 2015–2018 olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

NB! Kujutamisoskuste ja -tehnikate kursust soovitame sügissemestril kombineerida eelakadeemia põhikursusega, et omandada laiem silmaring visuaalkultuuris toimuvast ja EKAs õpetatavatest erialadest. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.


Aeg: 25. oktoobrist kuni 17. detsembrini teisipäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti 11.00–13.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 48 tundi auditoorset õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 10. oktoobrini

Hind: 250 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerumisel 50 eurot, seejärel 10. oktoobriks 100 eurot ja 10. novembriks 100 eurot.

Postitas Mart Vainre — Püsilink

26.10.2022 — 17.12.2022

Kujutamisoskuste eelakadeemia. I grupp

_MG_1887
MG_1887-aspect-ratio-1080-1080
MG_1887-e1656596564309-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia on mõeldud kunstiülikooli sisseastujatele, kes soovivad arendada visuaalset kujutamisoskust ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. Õpitakse pildiloome baasoskusi ehk kompositsiooni- ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal. 

Sihtrühm
Kursusele on oodatud eelnevast kogemusest sõltumata kõik sisseastumishuvilised, kes soovivad enda visuaalset vaatlemis-, väljendus- ja kujutamisoskust arendada. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.

Kursuse läbinu

 • on omandanud kompositsiooni- ja värvusõpetuse, joonistamise ja maalimise põhialused
 • oskab värve segada ja kombineerida, oskab pilti tasakaalustada
 • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
 • tajub, kuidas kujutada ruumilisust ning valgust ja varju
 • tajub võimalusi, kuidas lahendada pilt oma käekirja tugevaid külgi realiseerides
 • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
 • on omandanud akrüülmaali tehnika põhialused
 • on rakendanud õpitud oskusi oma nägemuse realiseerimiseks


Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

Maria Sidljarevitš on lõpetanud 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. 2008. aastast esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning on aastatel 2015–2018 olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

NB! Kujutamisoskuste ja -tehnikate kursust soovitame sügissemestril kombineerida eelakadeemia põhikursusega, et omandada laiem silmaring visuaalkultuuris toimuvast ja EKAs õpetatavatest erialadest. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.


Aeg: 26. oktoober kuni 17. detsember kolmapäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti 14.00–16.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 48 tundi auditoorset õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 10. oktoobrini

Hind: 250 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerumisel 50 eurot, seejärel 10. oktoobriks 100 eurot ja 10. novembriks 100 eurot.

Postitas Mart Vainre — Püsilink

Kujutamisoskuste eelakadeemia. I grupp

Kolmapäev 26 oktoober, 2022 — Laupäev 17 detsember, 2022

_MG_1887
MG_1887-aspect-ratio-1080-1080
MG_1887-e1656596564309-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia on mõeldud kunstiülikooli sisseastujatele, kes soovivad arendada visuaalset kujutamisoskust ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. Õpitakse pildiloome baasoskusi ehk kompositsiooni- ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal. 

Sihtrühm
Kursusele on oodatud eelnevast kogemusest sõltumata kõik sisseastumishuvilised, kes soovivad enda visuaalset vaatlemis-, väljendus- ja kujutamisoskust arendada. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.

Kursuse läbinu

 • on omandanud kompositsiooni- ja värvusõpetuse, joonistamise ja maalimise põhialused
 • oskab värve segada ja kombineerida, oskab pilti tasakaalustada
 • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
 • tajub, kuidas kujutada ruumilisust ning valgust ja varju
 • tajub võimalusi, kuidas lahendada pilt oma käekirja tugevaid külgi realiseerides
 • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
 • on omandanud akrüülmaali tehnika põhialused
 • on rakendanud õpitud oskusi oma nägemuse realiseerimiseks


Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

Maria Sidljarevitš on lõpetanud 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. 2008. aastast esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning on aastatel 2015–2018 olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

NB! Kujutamisoskuste ja -tehnikate kursust soovitame sügissemestril kombineerida eelakadeemia põhikursusega, et omandada laiem silmaring visuaalkultuuris toimuvast ja EKAs õpetatavatest erialadest. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.


Aeg: 26. oktoober kuni 17. detsember kolmapäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti 14.00–16.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 48 tundi auditoorset õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 10. oktoobrini

Hind: 250 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerumisel 50 eurot, seejärel 10. oktoobriks 100 eurot ja 10. novembriks 100 eurot.

Postitas Mart Vainre — Püsilink

17.09.2022 — 19.11.2022

EKA eelakadeemia põhikursus. II grupp

_MG_2000
MG_2000-aspect-ratio-1080-1080
MG_2000-e1656595519313-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Eelakadeemia põhikursuse jooksul saab tutvuda EKA arhitektuuri, disaini, kunsti ja kunstikultuuri teaduskonna erialade, töö- ja mõtteviisidega. Vaatame töökodadesse ja stuudiotesse, kohtume õppejõudude, tudengite ja vilistlastega ning teeme mitmekülgselt arendavaid erialaülesandeid.

Sügissemestri jooksul käsitleme visuaalkultuurile omaseid mitmekülgseid väljendusvahendeid ning julgustame nendega eksperimenteerima. Kohtumiste ja töötubade eesmärk on viia huvilised kurssi kaasaegses visuaalkultuuris toimuvaga. 

Kursus pakub võimalusi end mitmekülgselt avardada ja täiendada ning häälestada end eriala valikuks ja kunstiülikoolis õppimiseks.

Sihtrühm
Eelakadeemiasse on oodatud kõik, kes on huvitatud kõrgharidusest arhitektuuri, disaini ja/või kunsti erialal. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.


Kursuse läbinu
– on saanud ülevaate EKA erialade töö- ja mõtteviisidest
– on kohtunud õppejõudude, tudengite ja vilistlastega
– on katsetanud mitmekülgseid visuaalseid väljendusvahendeid arhitektuuri, disaini ja kunsti valdkonnas
– on saanud ülevaate kaasaegse visuaalkultuuri teemadest ja proovikividest
– omab ettekujutust, millist eriala soovib kunstiülikoolis õppida

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad teaduskondadeesindajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Koordinaator
Mart Vainre on kunstnik, kes on õppinud EKAs maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta kombineerib oma loomingus maalikunsti töövõtteid digitehnoloogiaga. Maalimine on tema loomingus tähenduslik meetod, millega rõhutada ajataju ja kohalolutunnet, digitehnoloogia aga lisab töödesse ka tehnitsistliku mõõtme.

Lisaks eelakadeemia koordineerimisele on Vainre EKAs õpetanud maali ja joonistamise kursuseid ning loonud avatud akadeemia õppekava „Maalikunsti A, B, C… ja Z“, kus ka ise juhendab. www.martvainre.com

Juhendajad
EKA tudengid, vilistlased ja õppejõud kõikidest teaduskondadest.

NB! Eelakadeemia põhikursust soovitame sügissemestril kombineerida kujutamisoskuste eelakadeemiaga, kus arendadakse visuaalse kujutamise baasoskusi ehk kompositsiooni ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.Aeg: avakohtumine toimub laupäeval, 17. septembril kell 11.00–13.15, seejärel toimuvad tunnid kuni 19. novembrini neljapäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti kell 14.00–16.15.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 51 akadeemilist tundi auditoorset õpet ning
27 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 3. september

Hind: 280 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 50 eurot, seejärel 5. septembriks 115 eurot ja 5. oktoobriks 115 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink

EKA eelakadeemia põhikursus. II grupp

Laupäev 17 september, 2022 — Laupäev 19 november, 2022

_MG_2000
MG_2000-aspect-ratio-1080-1080
MG_2000-e1656595519313-aspect-ratio-1920-1080

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Eelakadeemia põhikursuse jooksul saab tutvuda EKA arhitektuuri, disaini, kunsti ja kunstikultuuri teaduskonna erialade, töö- ja mõtteviisidega. Vaatame töökodadesse ja stuudiotesse, kohtume õppejõudude, tudengite ja vilistlastega ning teeme mitmekülgselt arendavaid erialaülesandeid.

Sügissemestri jooksul käsitleme visuaalkultuurile omaseid mitmekülgseid väljendusvahendeid ning julgustame nendega eksperimenteerima. Kohtumiste ja töötubade eesmärk on viia huvilised kurssi kaasaegses visuaalkultuuris toimuvaga. 

Kursus pakub võimalusi end mitmekülgselt avardada ja täiendada ning häälestada end eriala valikuks ja kunstiülikoolis õppimiseks.

Sihtrühm
Eelakadeemiasse on oodatud kõik, kes on huvitatud kõrgharidusest arhitektuuri, disaini ja/või kunsti erialal. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.


Kursuse läbinu
– on saanud ülevaate EKA erialade töö- ja mõtteviisidest
– on kohtunud õppejõudude, tudengite ja vilistlastega
– on katsetanud mitmekülgseid visuaalseid väljendusvahendeid arhitektuuri, disaini ja kunsti valdkonnas
– on saanud ülevaate kaasaegse visuaalkultuuri teemadest ja proovikividest
– omab ettekujutust, millist eriala soovib kunstiülikoolis õppida

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad teaduskondadeesindajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Koordinaator
Mart Vainre on kunstnik, kes on õppinud EKAs maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta kombineerib oma loomingus maalikunsti töövõtteid digitehnoloogiaga. Maalimine on tema loomingus tähenduslik meetod, millega rõhutada ajataju ja kohalolutunnet, digitehnoloogia aga lisab töödesse ka tehnitsistliku mõõtme.

Lisaks eelakadeemia koordineerimisele on Vainre EKAs õpetanud maali ja joonistamise kursuseid ning loonud avatud akadeemia õppekava „Maalikunsti A, B, C… ja Z“, kus ka ise juhendab. www.martvainre.com

Juhendajad
EKA tudengid, vilistlased ja õppejõud kõikidest teaduskondadest.

NB! Eelakadeemia põhikursust soovitame sügissemestril kombineerida kujutamisoskuste eelakadeemiaga, kus arendadakse visuaalse kujutamise baasoskusi ehk kompositsiooni ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.Aeg: avakohtumine toimub laupäeval, 17. septembril kell 11.00–13.15, seejärel toimuvad tunnid kuni 19. novembrini neljapäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti kell 14.00–16.15.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 51 akadeemilist tundi auditoorset õpet ning
27 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 3. september

Hind: 280 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 50 eurot, seejärel 5. septembriks 115 eurot ja 5. oktoobriks 115 eurot.

Postitas Kirke Treiberg — Püsilink