Avatud Akadeemia kursused

07.10.2020 — 03.02.2021

Ruumitarg(em)aks

tallinna maja trepikoda

Inimesed (ja kõik teised muidugi ka) elavad, toimetavad ja on alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Me kasutame ja võtame ruumi, väljendume ruumis ja ruumi vahendusel, teeme ruumi ja täidame seda. Kõik me oleme ruumilised olendid ja räägime ühel või teisel viisil nn ruumi keelt.

Kursuse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, mõtlema ruumiliste otsuste, seoste ja tagajärgede üle. Ühtlasi kasvama ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks. Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi kujundamise vahenditest, füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest.

Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Katsetame erinevaid ideid paberil, maketeerime ning uurime ruumiloome meetodeid ja vahendeid.

 

Teemad

 • Ruumi keel. Ruumist rääkimise sõnavara. Kuidas ruume kujutatakse ja miks
 • Ruumi tajumine. Intiimne-, isiklik-, sotsiaalne- ja avalik ruum. Kultuurilised ja ajaloolised eripärad ja inimlik ühisosa
 • Ruumidisaini elemendid, vahendid ja meetodid
 • Tüpoloogiad, funktsioon, valgus, akustika, materjalid, sisekliima jne. 
 • Ruumiloome sotsiaalsed, poliitilised ja poeetilised aspektid
 • Ruumiteooriad, unistused ja võimalused. Sinu, minu ja meie ruum

 

Kursuse läbunu

 • Oskab märgata ja analüüsida ruumi kui tervikut
 • Oskab sõnastada ja väljendada ruumidisaini ideid
 • Oskab paremini joonistada, visandada, maketeerida ruumilist keskkonda
 • Suudab väljenduda mõtestatult ja kriitiliselt

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul erinevate loominguliste tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemias.

Sihtrühm on ruumist, ruumisuhetest ja keskkonnast huvitatud inimesed

Õppekava koostajad on (sise)arhitektid Ulla Alla ja Malle Jürgenson. Malle ja Ulla on praktiseerivad sisearhitektid. Nad uurivad ruumi koos ja eraldi, praktiseerivad ja arutavad, otsivad seoseid ja mõtteid, mõtestavad ja vaidlevad elu, ruumiloome ja ehitatatud keskkonna üle. Nad leiavad, et õppimine ja õpetamine, küsimine ja vastuste otsimine, kogemine ja kogemuste vahetamine on enam-vähem samad asjad. Ja seda ükskõik millist elu- või eriala tahku silmas pidades. Ja et tegemine ja mittetegemine on vahel sama kaaluga. Kursusel jagavad nad koos kutsutud kaaslektoritega omi otsinguid ja avastusi, kogemusi ja praktikaid, oskusi ja mõtteid ruumist, ruumiloomest ja ehitatud ning ehitamata keskkonnast.

Juhendajad on (sise)arhitektid Ulla Alla, Malle Jürgenson + 4 kuni 5 külalislektorit.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

*Täiendav teave kursuse sisust lisandub hiljemalt 1. juuliks.


 

Aeg: 7. oktoober 2020 kuni 3. veebruar 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A204
Maht: 6 EAP /156 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet 96 tundi iseseisvat tööd
Hind:  830 eurot (võimalik tasuda kolme osamaksena)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaaneerimine
Registreerumine: kuni 30. september 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Ruumitarg(em)aks

Kolmapäev 07 oktoober, 2020 — Kolmapäev 03 veebruar, 2021

tallinna maja trepikoda

Inimesed (ja kõik teised muidugi ka) elavad, toimetavad ja on alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Me kasutame ja võtame ruumi, väljendume ruumis ja ruumi vahendusel, teeme ruumi ja täidame seda. Kõik me oleme ruumilised olendid ja räägime ühel või teisel viisil nn ruumi keelt.

Kursuse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, mõtlema ruumiliste otsuste, seoste ja tagajärgede üle. Ühtlasi kasvama ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks. Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi kujundamise vahenditest, füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest.

Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Katsetame erinevaid ideid paberil, maketeerime ning uurime ruumiloome meetodeid ja vahendeid.

 

Teemad

 • Ruumi keel. Ruumist rääkimise sõnavara. Kuidas ruume kujutatakse ja miks
 • Ruumi tajumine. Intiimne-, isiklik-, sotsiaalne- ja avalik ruum. Kultuurilised ja ajaloolised eripärad ja inimlik ühisosa
 • Ruumidisaini elemendid, vahendid ja meetodid
 • Tüpoloogiad, funktsioon, valgus, akustika, materjalid, sisekliima jne. 
 • Ruumiloome sotsiaalsed, poliitilised ja poeetilised aspektid
 • Ruumiteooriad, unistused ja võimalused. Sinu, minu ja meie ruum

 

Kursuse läbunu

 • Oskab märgata ja analüüsida ruumi kui tervikut
 • Oskab sõnastada ja väljendada ruumidisaini ideid
 • Oskab paremini joonistada, visandada, maketeerida ruumilist keskkonda
 • Suudab väljenduda mõtestatult ja kriitiliselt

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul erinevate loominguliste tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemias.

Sihtrühm on ruumist, ruumisuhetest ja keskkonnast huvitatud inimesed

Õppekava koostajad on (sise)arhitektid Ulla Alla ja Malle Jürgenson. Malle ja Ulla on praktiseerivad sisearhitektid. Nad uurivad ruumi koos ja eraldi, praktiseerivad ja arutavad, otsivad seoseid ja mõtteid, mõtestavad ja vaidlevad elu, ruumiloome ja ehitatatud keskkonna üle. Nad leiavad, et õppimine ja õpetamine, küsimine ja vastuste otsimine, kogemine ja kogemuste vahetamine on enam-vähem samad asjad. Ja seda ükskõik millist elu- või eriala tahku silmas pidades. Ja et tegemine ja mittetegemine on vahel sama kaaluga. Kursusel jagavad nad koos kutsutud kaaslektoritega omi otsinguid ja avastusi, kogemusi ja praktikaid, oskusi ja mõtteid ruumist, ruumiloomest ja ehitatud ning ehitamata keskkonnast.

Juhendajad on (sise)arhitektid Ulla Alla, Malle Jürgenson + 4 kuni 5 külalislektorit.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

*Täiendav teave kursuse sisust lisandub hiljemalt 1. juuliks.


 

Aeg: 7. oktoober 2020 kuni 3. veebruar 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A204
Maht: 6 EAP /156 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet 96 tundi iseseisvat tööd
Hind:  830 eurot (võimalik tasuda kolme osamaksena)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaaneerimine
Registreerumine: kuni 30. september 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

02.09.2020 — 29.05.2021

Fotokunsti akadeemia

300dpi_MG_7878
300dpi_MG_7878-scaled_600x300_acf_cropped
Fotokunsti akadeemia

Fotokunsti akadeemia on fotograafia osakonna aastane täiendõppekursus, mis on suunatud kunsti- ja fotograafiahuvilistele, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida. Kursuse eesmärk on osalejate silmaringi laiendamine ning baasteadmiste ja oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste, visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Kursuse kava

 • Fotoanalüüs ja -teooria
 • Fototehnoloogia
 • Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus
 • Stuudiofotograafia
 • Fotodokumentalistika
 • Mustvalge fotograafia
 • Fotograafia loominguline projekt

Kursuse läbinu

 • On omandanud teoreetilised ja praktilised oskused erinevate kaameraformaatide ning peamise fototehnika kasutamiseks
 • Oskab iseseisvalt töötada stuudiovalguste ja muu stuudios kasutatava varustusega
 • on teadlik stuudiofotograafia erinevatest võimalustest ning on võimeline oma tehnilisi valikuid sisuliselt põhjendama
 • On omandanud ettekujutuse pilditöötluse võimalustest ja digifotode printimiseks vajalikust ettevalmistusest
 • Oskab iseseisvalt töötada pimikus ning ümber käia negatiivide ja fotopaberiga
 • On saanud küllaldase ettevalmistuse kaasaegsete kujutamisviiside ja fotoajaloolise konteksti analüüsimiseks
 • On omandanud ettekujutuse tähendusloome võimalustest fotograafia meediumis ning teadmised, kuidas isiklikku kunstiprojekti ideest teostuseni ellu viia.

Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on eelnevalt kokkulepitult kas õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus vms.

Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja
Kulla Laas  on õppinud fotograafiat Eesti Kunstiakadeemias (BA 2013 ja MA 2017), viibinud 2014. aastal vahetusõpingutel Emily Carr University of Art+Design’is Vancouveris, Kanadas ning 2018. aastal praktikal galeriis Harbinger Reykjavíkis, Islandil. Lisaks isiklikule näitusepraktikale, seda peamiselt fotograafiat ja installatsiooni kombineerivate teostega, tegutseb Laas ka vabakutselise fotograafi ja kunstitöötajana. Ta on olnud üks Rundum artist-run space’i asutajaliikmetest, töötanud assistendina Kumu Kunstimuuseumi haridusosakonnas, andnud Eesti Kunstiakadeemias loenguid alates 2015. aastast, kaaskureerinud 2016. aastal väliskunstnike väljapaneku Eesti Fotokunstimessil ning alates 2017. aastast koordineerinud Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali publikuprogrammi ja assisteerinud ka Kohila Sümpoosioni korraldamist. Laas kuulub Eesti Kunstnike Liitu ning Eesti Fotokunstnike Ühendusse.

Juhendajad
Aivar Pihelgas (MA), Reio Aare (BA), Eva Labotkin (MA), Annika Haas (MA), Kalle Veesaar (BA)

Sihtrühm
Fotograafia- ja kunstihuvilised, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, kasuks tuleb ka inglise keele oskus. Vajalik on oma fotokaamera omamine ja selle tundmine.

Vajalikud töövahendid
Fotokaamera olemasolu ning digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus läbimiseks iseseisvaks tööks arvuti ja Adobe Photoshop programmi kasutamise võimalus.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

 

Vaata õppekava

 



Aeg:
2. september 2020 kuni 29. mai 2021 kolmapäeviti kell 18–21 ja laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Õppeaeg: üks õppeaasta
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet (80 tundi auditoorset ja 160 tundi praktilist tööd) ja 384 tundi iseseisvat tööd.
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Hind: 2000 eurot (võimalik tasuda nelja osamaksena)
Registreerumine: kuni 26. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Fotokunsti akadeemia

Kolmapäev 02 september, 2020 — Laupäev 29 mai, 2021

300dpi_MG_7878
300dpi_MG_7878-scaled_600x300_acf_cropped
Fotokunsti akadeemia

Fotokunsti akadeemia on fotograafia osakonna aastane täiendõppekursus, mis on suunatud kunsti- ja fotograafiahuvilistele, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida. Kursuse eesmärk on osalejate silmaringi laiendamine ning baasteadmiste ja oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste, visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Kursuse kava

 • Fotoanalüüs ja -teooria
 • Fototehnoloogia
 • Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus
 • Stuudiofotograafia
 • Fotodokumentalistika
 • Mustvalge fotograafia
 • Fotograafia loominguline projekt

Kursuse läbinu

 • On omandanud teoreetilised ja praktilised oskused erinevate kaameraformaatide ning peamise fototehnika kasutamiseks
 • Oskab iseseisvalt töötada stuudiovalguste ja muu stuudios kasutatava varustusega
 • on teadlik stuudiofotograafia erinevatest võimalustest ning on võimeline oma tehnilisi valikuid sisuliselt põhjendama
 • On omandanud ettekujutuse pilditöötluse võimalustest ja digifotode printimiseks vajalikust ettevalmistusest
 • Oskab iseseisvalt töötada pimikus ning ümber käia negatiivide ja fotopaberiga
 • On saanud küllaldase ettevalmistuse kaasaegsete kujutamisviiside ja fotoajaloolise konteksti analüüsimiseks
 • On omandanud ettekujutuse tähendusloome võimalustest fotograafia meediumis ning teadmised, kuidas isiklikku kunstiprojekti ideest teostuseni ellu viia.

Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on eelnevalt kokkulepitult kas õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus vms.

Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja
Kulla Laas  on õppinud fotograafiat Eesti Kunstiakadeemias (BA 2013 ja MA 2017), viibinud 2014. aastal vahetusõpingutel Emily Carr University of Art+Design’is Vancouveris, Kanadas ning 2018. aastal praktikal galeriis Harbinger Reykjavíkis, Islandil. Lisaks isiklikule näitusepraktikale, seda peamiselt fotograafiat ja installatsiooni kombineerivate teostega, tegutseb Laas ka vabakutselise fotograafi ja kunstitöötajana. Ta on olnud üks Rundum artist-run space’i asutajaliikmetest, töötanud assistendina Kumu Kunstimuuseumi haridusosakonnas, andnud Eesti Kunstiakadeemias loenguid alates 2015. aastast, kaaskureerinud 2016. aastal väliskunstnike väljapaneku Eesti Fotokunstimessil ning alates 2017. aastast koordineerinud Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali publikuprogrammi ja assisteerinud ka Kohila Sümpoosioni korraldamist. Laas kuulub Eesti Kunstnike Liitu ning Eesti Fotokunstnike Ühendusse.

Juhendajad
Aivar Pihelgas (MA), Reio Aare (BA), Eva Labotkin (MA), Annika Haas (MA), Kalle Veesaar (BA)

Sihtrühm
Fotograafia- ja kunstihuvilised, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, kasuks tuleb ka inglise keele oskus. Vajalik on oma fotokaamera omamine ja selle tundmine.

Vajalikud töövahendid
Fotokaamera olemasolu ning digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus läbimiseks iseseisvaks tööks arvuti ja Adobe Photoshop programmi kasutamise võimalus.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

 

Vaata õppekava

 



Aeg:
2. september 2020 kuni 29. mai 2021 kolmapäeviti kell 18–21 ja laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Õppeaeg: üks õppeaasta
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet (80 tundi auditoorset ja 160 tundi praktilist tööd) ja 384 tundi iseseisvat tööd.
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Hind: 2000 eurot (võimalik tasuda nelja osamaksena)
Registreerumine: kuni 26. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

01.10.2020 — 30.03.2021

Veebidisain

Veebidisain
_DSC8437
DSC8437-scaled_600x300_acf_cropped
_MG_0425
MG_0425-scaled_600x300_acf_cropped

Kursusel käsitletakse digitaalmeedia toimimist eri keskkondades ja veebiarenduse protsessi etappe. Põhjalikult vaadeldakse veebipõhist graafilist disaini. Osaleja saab algteadmised programmeerimises vähemalt ühes veebiarenduses laialt levinud keeles (Javascript). Selgitatakse ka digitaalkeskkondade (iPhone, iPad, Android) erinevusi ja sarnasusi kujunduse, kasutuseesmärgi ja tarkvara vaatepunktist.

Eesmärk on toetada õppija jõudmist programmeerimises tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama. Lisaks tutvustatakse valdkondi, mis on tihedas seoses digikeskkondade kasutusmugavuse tajumise ja testimisega (ingl usability, user experience, sisuhaldus, puudega inimeste kasutajaliides jms). Programmeerimiskeeled: HTML/HTML5.

Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht. Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlus. Lõputöid kommenteerib valdkonna spetsialist. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Teemad
Kasutusmugavus
Graafiline disain
Programmeerimine
Praktikum

Kursuse läbinu

 • On omandanud oskused, mis võimaldavad tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
 • Tunneb HTM/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi
 • Oskab disainiprobleemidele leida optimaalseima lahenduse
 • Mõistab erinevate disainielementide omavahelist suhestumist, erinevaid stiile ja nende rakendamise aluspõhimõtteid
 • Oskab disainilahendusi luues arvestada tehniliste piirangutega, tellijate tagasiside ja erinevate digiseadmetega

Õppekava koostaja
Veiko Tammjärv on töötanud reklaamivaldkonnas 20 aastat ja tänaseks disaini- ja kommunikatsiooniagentuuri AD Angles loovjuht, mis on võitnud Disainiauhindadel arvukald kuld- ja hõbemunasid ja kuulub maailma suurima rahvusvaheliste sõltumatute agentuurite ICOM-i hulka.

Juhendajad
Veiko Tammjärv (BA), Peeter Marvet (kesk), Tauno Hanni (BA) jt.

Sihtrühm
Elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, soovitatavalt Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator valdamine. Eelnev kokkupuude graafilise disainiga.

Vajalikud töövahendid
Iseseisvak tööks on vajalik oma arvuti ja Adobe Illustrator ning Adobe Photoshop.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

Vaata õppekava


Aeg: 1. oktoober 2020– 30. märts 2021. Sissejuhatav kohtumine 1. oktoobril kell 18–21, õppetöö toimub laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1720 eurot (võimalik tasuda kahes osas)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Registreerumine: kuni 24. september 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Veebidisain

Neljapäev 01 oktoober, 2020 — Teisipäev 30 märts, 2021

Veebidisain
_DSC8437
DSC8437-scaled_600x300_acf_cropped
_MG_0425
MG_0425-scaled_600x300_acf_cropped

Kursusel käsitletakse digitaalmeedia toimimist eri keskkondades ja veebiarenduse protsessi etappe. Põhjalikult vaadeldakse veebipõhist graafilist disaini. Osaleja saab algteadmised programmeerimises vähemalt ühes veebiarenduses laialt levinud keeles (Javascript). Selgitatakse ka digitaalkeskkondade (iPhone, iPad, Android) erinevusi ja sarnasusi kujunduse, kasutuseesmärgi ja tarkvara vaatepunktist.

Eesmärk on toetada õppija jõudmist programmeerimises tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama. Lisaks tutvustatakse valdkondi, mis on tihedas seoses digikeskkondade kasutusmugavuse tajumise ja testimisega (ingl usability, user experience, sisuhaldus, puudega inimeste kasutajaliides jms). Programmeerimiskeeled: HTML/HTML5.

Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht. Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlus. Lõputöid kommenteerib valdkonna spetsialist. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Teemad
Kasutusmugavus
Graafiline disain
Programmeerimine
Praktikum

Kursuse läbinu

 • On omandanud oskused, mis võimaldavad tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
 • Tunneb HTM/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi
 • Oskab disainiprobleemidele leida optimaalseima lahenduse
 • Mõistab erinevate disainielementide omavahelist suhestumist, erinevaid stiile ja nende rakendamise aluspõhimõtteid
 • Oskab disainilahendusi luues arvestada tehniliste piirangutega, tellijate tagasiside ja erinevate digiseadmetega

Õppekava koostaja
Veiko Tammjärv on töötanud reklaamivaldkonnas 20 aastat ja tänaseks disaini- ja kommunikatsiooniagentuuri AD Angles loovjuht, mis on võitnud Disainiauhindadel arvukald kuld- ja hõbemunasid ja kuulub maailma suurima rahvusvaheliste sõltumatute agentuurite ICOM-i hulka.

Juhendajad
Veiko Tammjärv (BA), Peeter Marvet (kesk), Tauno Hanni (BA) jt.

Sihtrühm
Elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, soovitatavalt Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator valdamine. Eelnev kokkupuude graafilise disainiga.

Vajalikud töövahendid
Iseseisvak tööks on vajalik oma arvuti ja Adobe Illustrator ning Adobe Photoshop.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

Vaata õppekava


Aeg: 1. oktoober 2020– 30. märts 2021. Sissejuhatav kohtumine 1. oktoobril kell 18–21, õppetöö toimub laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1720 eurot (võimalik tasuda kahes osas)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Registreerumine: kuni 24. september 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine

Postitas Elise Eimre — Püsilink

05.09.2020 — 28.05.2022

Kujundusgraafika 2020/2022

Kadri_Kolk-compressed-849x600

Kujundusgraafika kursuse eesmärk on anda õppurile teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat, kujundusprogramme ja kujundusoskusi erinevatel otstarvetel ning valmistada ette laialdaste oskustega kujundusgraafikuid, kes valdavad ainet ja praktilisi oskusi vastavuses tööturu nõuetega.

 

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
Kompositsioon
Joonistus, visualiseerimine
Värv ja maalikunst
Kujundusgraafika keel
Visuaalkultuuri ajalugu
Diagraafika I
Tüpograafika
Fotograafia

 

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
Diagraafika II
Digitaalne illustratsioon I ja II
Märgi taksonoomia
Erikujuline trükis
Pre-pressi tehnoloogia
Firmastiil
Reklaamgraafika
Graafika ja muusika
Veebilehe kujundus

Iga aine lõpeb arvestusega, mille sisuks on kas tehtud tööde esitlus või väike teadmiste kontroll.

Õppekava täies mahus läbinu

 • orienteerub erialases terminoloogias, teoorias, materjalis ja töövõtetes
 • on võimeline töötama disaineri assistendina ja teabegraafika spetsialistina  nii üksi kui ka meeskonnas
 • tunneb ja mõistab graafilise kujunduse toimemehhanisme, oskab neid rakendada
 • oskab koguda, selekteerida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata erialalist informatsiooni
 • oskab kriitiliselt hinnata enese ja teiste kujundusgraafikute loomingut
 • oskab genereerida loomingulisi ideid, teha eksperimente, leida ebakonventsionaalseid lahendusi
 • oskab arendada ideid ja viia need kommunikeerumis-võimelise füüsilise vormini
 • on võimeline tegelema disainiloomega praktilisel tasandil
 • oskab esitleda oma loomingut klientidele ja avalikkusele
 • on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka kollektiivis

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestusele saamiseks on vaja eelnevalt kõik õppekava ained nõutavas mahus läbida. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja
Õppekava koostanud Villu Järmut on lõpetanud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi tööstuskunsti eriala 1974. Samast aastast alustas ta Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi graafilise disaini õppejõuna, 1993. aastast Tallinna Kunstiülikooli (hiljem Eesti Kunstiakadeemia) meediagraafika ja graafilise disaini professor, 2013. aastast emeriitprofessor. Ta on Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige.

Juhendajad
Villu Järmut (emeriit prof.), Maris Lindoja (MA), Anni Mäger (MA), Arno Mäger (MA), Marko Levin (MA), Joonas Sildre (MA), Maria Sildjarevits (BA), Elvira Mutt (MA), Sergei Didõk (MA), Heiki Terras (MA), Margus Haavamägi (MA).

Sihtrühm
Kõik huvilised, kes soovivad töötada reklaami- või disainibüroos assistendina, teabegraafika koostajana, trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana, meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana, kirjastuses küljendajana.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja algtasemel arvutikasutusoskus, eesti keel.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

Vaata õppekava

 



Aeg:
5. september 2020– 28. mai 2022 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–13.30)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd
Hind: 3640 eurot (võimalik tasuda kaheksa osamaksena)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Registreerumine: kuni 29. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Kujundusgraafika 2020/2022

Laupäev 05 september, 2020 — Laupäev 28 mai, 2022

Kadri_Kolk-compressed-849x600

Kujundusgraafika kursuse eesmärk on anda õppurile teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat, kujundusprogramme ja kujundusoskusi erinevatel otstarvetel ning valmistada ette laialdaste oskustega kujundusgraafikuid, kes valdavad ainet ja praktilisi oskusi vastavuses tööturu nõuetega.

 

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
Kompositsioon
Joonistus, visualiseerimine
Värv ja maalikunst
Kujundusgraafika keel
Visuaalkultuuri ajalugu
Diagraafika I
Tüpograafika
Fotograafia

 

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
Diagraafika II
Digitaalne illustratsioon I ja II
Märgi taksonoomia
Erikujuline trükis
Pre-pressi tehnoloogia
Firmastiil
Reklaamgraafika
Graafika ja muusika
Veebilehe kujundus

Iga aine lõpeb arvestusega, mille sisuks on kas tehtud tööde esitlus või väike teadmiste kontroll.

Õppekava täies mahus läbinu

 • orienteerub erialases terminoloogias, teoorias, materjalis ja töövõtetes
 • on võimeline töötama disaineri assistendina ja teabegraafika spetsialistina  nii üksi kui ka meeskonnas
 • tunneb ja mõistab graafilise kujunduse toimemehhanisme, oskab neid rakendada
 • oskab koguda, selekteerida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata erialalist informatsiooni
 • oskab kriitiliselt hinnata enese ja teiste kujundusgraafikute loomingut
 • oskab genereerida loomingulisi ideid, teha eksperimente, leida ebakonventsionaalseid lahendusi
 • oskab arendada ideid ja viia need kommunikeerumis-võimelise füüsilise vormini
 • on võimeline tegelema disainiloomega praktilisel tasandil
 • oskab esitleda oma loomingut klientidele ja avalikkusele
 • on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka kollektiivis

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestusele saamiseks on vaja eelnevalt kõik õppekava ained nõutavas mahus läbida. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja
Õppekava koostanud Villu Järmut on lõpetanud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi tööstuskunsti eriala 1974. Samast aastast alustas ta Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi graafilise disaini õppejõuna, 1993. aastast Tallinna Kunstiülikooli (hiljem Eesti Kunstiakadeemia) meediagraafika ja graafilise disaini professor, 2013. aastast emeriitprofessor. Ta on Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige.

Juhendajad
Villu Järmut (emeriit prof.), Maris Lindoja (MA), Anni Mäger (MA), Arno Mäger (MA), Marko Levin (MA), Joonas Sildre (MA), Maria Sildjarevits (BA), Elvira Mutt (MA), Sergei Didõk (MA), Heiki Terras (MA), Margus Haavamägi (MA).

Sihtrühm
Kõik huvilised, kes soovivad töötada reklaami- või disainibüroos assistendina, teabegraafika koostajana, trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana, meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana, kirjastuses küljendajana.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja algtasemel arvutikasutusoskus, eesti keel.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

Vaata õppekava

 



Aeg:
5. september 2020– 28. mai 2022 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–13.30)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd
Hind: 3640 eurot (võimalik tasuda kaheksa osamaksena)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Registreerumine: kuni 29. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

03.09.2020 — 13.05.2021

Maalikunsti A, B, C… ja Z

maalistuudio2
maalistuudio2-scaled_600x300_acf_cropped

Kursusel „Maalikunsti A, B, C… ja Z” on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist”. Ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste-oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka mujal visuaaltööstuses.

Infoühiskond kasutab järjest enam visuaalseid väljendusvahendeid – pilte on nii staatilisi kui liikuvaid, kahe ja kolmemõõtmelisi, dokumentaalseid ja fiktiivseid. Meie elukeskkond on ümbritsetud pildilistest identiteetidest, mis jõuavad hoogustuvas tempos tulevate sõnumitena igaüheni. Kui me visuaalse info ühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see eristamatuks vooluks, mille üle ei ole kontrolli.

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi, et seda võib pidada vana kooli meediumiks, on nii mõneski mõttes läinud uue, eksperimentaalse ja isikupärase visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Maalija saab nullist luua pildi ja siis selles ise elama asuda. Ta saab kõike ise kujundada ning niiviisi osaleda enese ümber oleva inforuumi loomise protsessis ning muutuda järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus „Maalikunsti A, B, C… ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde. Visuaalse keele n-ö tähestiku loomise juurde. Selleks, et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

Kursus koosneb viiest moodulist

 • A – Kuidas eksperimenteerida?
  Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid kujutamis- ja väljendusviise, maalitehnikaid. Juhendab Mart Vainre
 • B – Kuidas pildi kaudu kõneleda? Väljendusvahendite teadlik ja eesmärgipärane kasutamine ning pildi kaudu „kõnelemine”.
 • C – Kuidas pildiga kujutada? Kuidas maalida asja, keskkonda ja inimest? Kuidas mina suhestun sellega, mida kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.
 • . . . – Kuidas õppida teistelt? Millega tegelevad teised autorid? Miks? Mida on minul neilt õppida? Inspireerivad ateljeevisiidid ja näitusekülastused.
 • Z – Milline on minu autoripositsioon? Osaleja saab püstitada endale lähteülesande ning valitud juhendaja toel see teostatakse ja eksponeeritakse.

Iga moodul lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus.

Kursuse läbinu on omandanud esmased teadmised ja kogemused maalitehnikate võimalustest (akrüül-, akvarell, õlivärviga ja segatehnika), värvusõpetusest ja kompositsioonist ning oskab nendega eksperimenteerida. Samuti saab ta aru käsitsi tehtud teose eripärast, maalikunsti tehnika kui väljendusvahendi tugevatest külgedest arendamaks enese individuaalset pildikeelt.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse Z osas tehtud teosega ühisnäitusel osalemine ja oma autoripositsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Õppekava koostaja
Mart Vainre kunstnik, kes on EKAs õppinud maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta on näitustel osalenud 2009. aastast ja seni teinud 6 isikunäitust ning osalenud mitmetel grupinäitustel Eestis ja rahvusvaheliselt. Vainre teostab oma töid erinevates maalikunsti tehnikates, mis on tihti ka kaamera või digitehnoloogia poolt vahendatud. Maalimine on tema loomingus kui sümboolne meetod, et tähistada ajataju ja kohalolutunnet. Digitehnoloogia abil lisab ta aga oma töödesse ka tehnitsistliku mõõtme. Tema tööd on justkui rituaalid, mis näitlikustavad üksiku ja üldise ristumispunkte. Vainre väärtustab maalimise meetodit ja protsessi – sageli on see, kuidas miski teostatakse, olulisem sellest, mida kujutatakse.

Juhendajad
Mart Vainre (MA), Saskia Järve (MA) jt.

Sihtrühm
Maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailma loomisega või end sel alal täiendada. Visuaaltööstuses tegutsevad inimesed, kelle põhifookus langeb teistele meediumitele, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

Eeldused osalemiseks
keskharidus, eesti keel

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

Vaata õppekava


Aeg: 3. september 2020– 13. mai 2021 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (20 tundi auditoorset õpet ja 120 tundi praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1300 eurot (võimalik tasuda nelja osamaksena)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Registreerumine: kuni 1. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

NB! Kursusele registreerumisel palume täita küsimustiku sellel lingil, mille põhjal otsustatakse kursusele pääsemine.

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Maalikunsti A, B, C… ja Z

Neljapäev 03 september, 2020 — Neljapäev 13 mai, 2021

maalistuudio2
maalistuudio2-scaled_600x300_acf_cropped

Kursusel „Maalikunsti A, B, C… ja Z” on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist”. Ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste-oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka mujal visuaaltööstuses.

Infoühiskond kasutab järjest enam visuaalseid väljendusvahendeid – pilte on nii staatilisi kui liikuvaid, kahe ja kolmemõõtmelisi, dokumentaalseid ja fiktiivseid. Meie elukeskkond on ümbritsetud pildilistest identiteetidest, mis jõuavad hoogustuvas tempos tulevate sõnumitena igaüheni. Kui me visuaalse info ühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see eristamatuks vooluks, mille üle ei ole kontrolli.

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi, et seda võib pidada vana kooli meediumiks, on nii mõneski mõttes läinud uue, eksperimentaalse ja isikupärase visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Maalija saab nullist luua pildi ja siis selles ise elama asuda. Ta saab kõike ise kujundada ning niiviisi osaleda enese ümber oleva inforuumi loomise protsessis ning muutuda järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus „Maalikunsti A, B, C… ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde. Visuaalse keele n-ö tähestiku loomise juurde. Selleks, et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

Kursus koosneb viiest moodulist

 • A – Kuidas eksperimenteerida?
  Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid kujutamis- ja väljendusviise, maalitehnikaid. Juhendab Mart Vainre
 • B – Kuidas pildi kaudu kõneleda? Väljendusvahendite teadlik ja eesmärgipärane kasutamine ning pildi kaudu „kõnelemine”.
 • C – Kuidas pildiga kujutada? Kuidas maalida asja, keskkonda ja inimest? Kuidas mina suhestun sellega, mida kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.
 • . . . – Kuidas õppida teistelt? Millega tegelevad teised autorid? Miks? Mida on minul neilt õppida? Inspireerivad ateljeevisiidid ja näitusekülastused.
 • Z – Milline on minu autoripositsioon? Osaleja saab püstitada endale lähteülesande ning valitud juhendaja toel see teostatakse ja eksponeeritakse.

Iga moodul lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus.

Kursuse läbinu on omandanud esmased teadmised ja kogemused maalitehnikate võimalustest (akrüül-, akvarell, õlivärviga ja segatehnika), värvusõpetusest ja kompositsioonist ning oskab nendega eksperimenteerida. Samuti saab ta aru käsitsi tehtud teose eripärast, maalikunsti tehnika kui väljendusvahendi tugevatest külgedest arendamaks enese individuaalset pildikeelt.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse Z osas tehtud teosega ühisnäitusel osalemine ja oma autoripositsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Õppekava koostaja
Mart Vainre kunstnik, kes on EKAs õppinud maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta on näitustel osalenud 2009. aastast ja seni teinud 6 isikunäitust ning osalenud mitmetel grupinäitustel Eestis ja rahvusvaheliselt. Vainre teostab oma töid erinevates maalikunsti tehnikates, mis on tihti ka kaamera või digitehnoloogia poolt vahendatud. Maalimine on tema loomingus kui sümboolne meetod, et tähistada ajataju ja kohalolutunnet. Digitehnoloogia abil lisab ta aga oma töödesse ka tehnitsistliku mõõtme. Tema tööd on justkui rituaalid, mis näitlikustavad üksiku ja üldise ristumispunkte. Vainre väärtustab maalimise meetodit ja protsessi – sageli on see, kuidas miski teostatakse, olulisem sellest, mida kujutatakse.

Juhendajad
Mart Vainre (MA), Saskia Järve (MA) jt.

Sihtrühm
Maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailma loomisega või end sel alal täiendada. Visuaaltööstuses tegutsevad inimesed, kelle põhifookus langeb teistele meediumitele, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

Eeldused osalemiseks
keskharidus, eesti keel

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

Vaata õppekava


Aeg: 3. september 2020– 13. mai 2021 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (20 tundi auditoorset õpet ja 120 tundi praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1300 eurot (võimalik tasuda nelja osamaksena)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Registreerumine: kuni 1. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

NB! Kursusele registreerumisel palume täita küsimustiku sellel lingil, mille põhjal otsustatakse kursusele pääsemine.

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

05.09.2020 — 27.03.2021

Raamatu­illustratsioon

Maria-Kooskora-1_600x300_acf_cropped
Add-a-heading-10_600x300_acf_cropped

Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud täiskasvanud õppijale, kes on huvitatud professionaalsest arengust erialal. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöö tegemiseks, tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi, arendatakse isikupärast käekirja. Kursuse lõputööna valmib osalejal volditud raamat ehk leporello, mis ka valmis trükitakse.

Kursusel õpetavad tuntud eesti illustraatorid ja graafikud. Kursuse igal moodulil on erinev põhiõppejõud. Lisaks on kavas meistriklassid, loengud ja töötoad, mida juhendavad tunnustatud illustraatorid, uurijad ja kirjastusmaailma asjatundjad. Vähemalt ühe töötoa juhendaja on välisõppejõud.

Osalejalt eeldatakse eelnevat kunsti tegemise kogemust, vähemalt keskharidust ja eesti keele oskust.

 

Õppekava koosneb viiest moodulist

 1. moodul. Pildi sisse minek

Esimese mooduli eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäeva suundadest ja rahvusvahelistest trendidest, olulistest raamatutest viimastel kümnenditel. Tutvustada illustraatoritöö etappe, töövahendeid. Iseseisvaks info kogumiseks ja teemasse sisseelamiseks nõustada õppijaid asjakohase info leidmisel.

Saadakse illustraatoritööga esmane kokkupuude katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Mooduli lõpuks valmib õppijal seeria eriilmelisi töid, mis on talle abiks oma väljendusvahendite rikastamisel; need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Seeria ei ole stiililiselt ühtne – töö eesmärk on võimaldada õppijal otsida ja leida illustreerimiseks erinevaid lahendusi. Mooduli ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

 1. moodul. Pilt võimendab lugu

Pildi roll tekstilise sõnumi võimendamisel. Pilt kui kommunikatsioonivahend. Arutatakse ja vaadeldakse, kuidas teksti toetav pilt annab emotsiooni tekstist arusaamiseks. Püütakse leida vastus küsimusele, kuidas pilt „töötab”.

Olulised teemad

 • Mida panna pildile?
 • Kuidas pildiga teksti sõnumit võimendada, täiendada ja/või muuta?
 • Teksti ja pildi koosmõju (pildiraamatu ja illustreeritud raamatu erinevus)
 • Loo jutustamise stiilid
 • Erinevad vaatepunktid pildil
 • Fookuspunkt
 • Detailirohkuse head ja vead
 • Individuaalse stiili kujundamine

Mooduli lõpuks valmib seeria pilte (umbes 3) ühele tekstile, stiililiselt omavahel sobivaid, autori mitmekülgset kujutamisoskust näitavad tööd.

 1. moodul. Erialased väljendusvahendid

Mooduli jooksul loovad õpilased pildiseeria, kasutades graafikatehnikaid. Eesmärk on rikastada illustraatori tööriistakohvrit.

 1. moodul. Pilt jõuab raamatusse

Eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust, isikupärast visuaalset väljenduskeelt. omandatud illustraatorioskusi proovile panna ja kinnistada. Mooduli jooksul teostavad õpilased pikaajalisema illustratsiooniprojekti. Valmib leporello-raamat, mis võib olla nii lastele adresseeritud pildiraamat, sõnatu raamat kui ka koomiks.

Teoreetiline osa tutvustab erinevaid pildiraamatutüüpe, räägitakse pildi- ja illustreeritud raamatu erinevusest. Tutvutakse lugude piltidega rääkimise võimalustega.Lugude ja kontseptsioonide alusel loovad õppijad storyboard’id, millest valitakse üks pikemaajaliseks arendamiseks ja voldikraamatu teostamiseks.

 1. moodul. Ettevõtlus ja ellujäämine

Viienda mooduli eesmärk on õpetada, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida. Õppijale tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid, sh lepingute koostamist ja terminoloogiat. Jagatakse teadmisi oma tööde esitlemisest ja näituse püstitamisest.

Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel kaasaegse kunsti maailmas. Kirjastaja tutvustab kirjastuse ootusi alustavatele illustraatoritele. Illustraatori töökeskkonnaga tutvumiseks korraldatakse külaskäik ateljeesse.

 

Kursuse läbinu on

 • Arendanud isikupärast visuaalset väljendusoskust ja oma ideid illustratsiooni kaudu
 • Omandanud raamatuillustratsiooni põhialused
 • Tutvunud nüüdisaja illustratsioonikunstiga
 • Katsetanud uusi tehnikaid
 • Tegelenud pildiraamatu koostamisega
 • Tutvunud kirjastustegevusega
 • Teostanud oma raamatu ja esitlenud seda

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lõputööna valminud loominguline projekt. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava  koostajad
Anne Pikkov on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi graafilises disainis. Kertu Sillastel on magistrikraad nii tekstiilikunsti (Eesti Kunstiakadeemia) kui ka kunstiõpetuse (Tallinna Ülikool) erialal. Mõlemad juhendajad on rahvusvaheliselt avaldatud illustraatorid.

Juhendajad
Anne Pikkov (MA), Kertu Sillaste (MA), Kadi Kurema (MA), Anneliis Lepp (BA), Sven Idarand (MA). Kursusel on Eesti Kunstiakadeemia õppejõududest lisajuhendajaid. Osa meistriklasse, loenguid ja töötube juhendavad ka teised tunnustatud illustraatorid, uurijad ja spetsialistid kirjastusmaailmast.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

Vaata õppekava


 

Aeg: 5. september 2020 kuni 27. märts 2021 laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum D412
Maht: 11 EAP / 286 akadeemilist tundi, millest 110 tundi on kontaktõpet ja 176 iseseisvat tööd
Hind: 1230 eurot (võimalik tasuda nelja osamaksena)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Registreerumine: kuni 29. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Raamatu­illustratsioon

Laupäev 05 september, 2020 — Laupäev 27 märts, 2021

Maria-Kooskora-1_600x300_acf_cropped
Add-a-heading-10_600x300_acf_cropped

Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud täiskasvanud õppijale, kes on huvitatud professionaalsest arengust erialal. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöö tegemiseks, tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi, arendatakse isikupärast käekirja. Kursuse lõputööna valmib osalejal volditud raamat ehk leporello, mis ka valmis trükitakse.

Kursusel õpetavad tuntud eesti illustraatorid ja graafikud. Kursuse igal moodulil on erinev põhiõppejõud. Lisaks on kavas meistriklassid, loengud ja töötoad, mida juhendavad tunnustatud illustraatorid, uurijad ja kirjastusmaailma asjatundjad. Vähemalt ühe töötoa juhendaja on välisõppejõud.

Osalejalt eeldatakse eelnevat kunsti tegemise kogemust, vähemalt keskharidust ja eesti keele oskust.

 

Õppekava koosneb viiest moodulist

 1. moodul. Pildi sisse minek

Esimese mooduli eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäeva suundadest ja rahvusvahelistest trendidest, olulistest raamatutest viimastel kümnenditel. Tutvustada illustraatoritöö etappe, töövahendeid. Iseseisvaks info kogumiseks ja teemasse sisseelamiseks nõustada õppijaid asjakohase info leidmisel.

Saadakse illustraatoritööga esmane kokkupuude katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Mooduli lõpuks valmib õppijal seeria eriilmelisi töid, mis on talle abiks oma väljendusvahendite rikastamisel; need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Seeria ei ole stiililiselt ühtne – töö eesmärk on võimaldada õppijal otsida ja leida illustreerimiseks erinevaid lahendusi. Mooduli ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

 1. moodul. Pilt võimendab lugu

Pildi roll tekstilise sõnumi võimendamisel. Pilt kui kommunikatsioonivahend. Arutatakse ja vaadeldakse, kuidas teksti toetav pilt annab emotsiooni tekstist arusaamiseks. Püütakse leida vastus küsimusele, kuidas pilt „töötab”.

Olulised teemad

 • Mida panna pildile?
 • Kuidas pildiga teksti sõnumit võimendada, täiendada ja/või muuta?
 • Teksti ja pildi koosmõju (pildiraamatu ja illustreeritud raamatu erinevus)
 • Loo jutustamise stiilid
 • Erinevad vaatepunktid pildil
 • Fookuspunkt
 • Detailirohkuse head ja vead
 • Individuaalse stiili kujundamine

Mooduli lõpuks valmib seeria pilte (umbes 3) ühele tekstile, stiililiselt omavahel sobivaid, autori mitmekülgset kujutamisoskust näitavad tööd.

 1. moodul. Erialased väljendusvahendid

Mooduli jooksul loovad õpilased pildiseeria, kasutades graafikatehnikaid. Eesmärk on rikastada illustraatori tööriistakohvrit.

 1. moodul. Pilt jõuab raamatusse

Eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust, isikupärast visuaalset väljenduskeelt. omandatud illustraatorioskusi proovile panna ja kinnistada. Mooduli jooksul teostavad õpilased pikaajalisema illustratsiooniprojekti. Valmib leporello-raamat, mis võib olla nii lastele adresseeritud pildiraamat, sõnatu raamat kui ka koomiks.

Teoreetiline osa tutvustab erinevaid pildiraamatutüüpe, räägitakse pildi- ja illustreeritud raamatu erinevusest. Tutvutakse lugude piltidega rääkimise võimalustega.Lugude ja kontseptsioonide alusel loovad õppijad storyboard’id, millest valitakse üks pikemaajaliseks arendamiseks ja voldikraamatu teostamiseks.

 1. moodul. Ettevõtlus ja ellujäämine

Viienda mooduli eesmärk on õpetada, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida. Õppijale tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid, sh lepingute koostamist ja terminoloogiat. Jagatakse teadmisi oma tööde esitlemisest ja näituse püstitamisest.

Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel kaasaegse kunsti maailmas. Kirjastaja tutvustab kirjastuse ootusi alustavatele illustraatoritele. Illustraatori töökeskkonnaga tutvumiseks korraldatakse külaskäik ateljeesse.

 

Kursuse läbinu on

 • Arendanud isikupärast visuaalset väljendusoskust ja oma ideid illustratsiooni kaudu
 • Omandanud raamatuillustratsiooni põhialused
 • Tutvunud nüüdisaja illustratsioonikunstiga
 • Katsetanud uusi tehnikaid
 • Tegelenud pildiraamatu koostamisega
 • Tutvunud kirjastustegevusega
 • Teostanud oma raamatu ja esitlenud seda

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lõputööna valminud loominguline projekt. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava  koostajad
Anne Pikkov on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi graafilises disainis. Kertu Sillastel on magistrikraad nii tekstiilikunsti (Eesti Kunstiakadeemia) kui ka kunstiõpetuse (Tallinna Ülikool) erialal. Mõlemad juhendajad on rahvusvaheliselt avaldatud illustraatorid.

Juhendajad
Anne Pikkov (MA), Kertu Sillaste (MA), Kadi Kurema (MA), Anneliis Lepp (BA), Sven Idarand (MA). Kursusel on Eesti Kunstiakadeemia õppejõududest lisajuhendajaid. Osa meistriklasse, loenguid ja töötube juhendavad ka teised tunnustatud illustraatorid, uurijad ja spetsialistid kirjastusmaailmast.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

Vaata õppekava


 

Aeg: 5. september 2020 kuni 27. märts 2021 laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum D412
Maht: 11 EAP / 286 akadeemilist tundi, millest 110 tundi on kontaktõpet ja 176 iseseisvat tööd
Hind: 1230 eurot (võimalik tasuda nelja osamaksena)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Registreerumine: kuni 29. august 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

03.08.2020 — 07.08.2020

UNILAB disainisprint

el_sotsiaalfond_horisontaalne
unnamed (1)
el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne

Kas 80-aastane Mari Viru-Jaagupist oskab e-poest hõlpsasti tellida? Kuidas kuulmis- ja nägemispuudega Ants tuleb ettevõtte teeninduskeskkonnas kõrvalise abita-iseseisvalt toime? Kuidas muuta meeskonna tööprotsess tulemuslikumaks?

Eesti Kunstiakadeemia ja MTÜ Universaaldisaini labori koostöös pakutav tasuta täienduskoolitus on suunatud ettevõtjatele, kes tegelevad keskkonna-, toote- või teenuse arendusega, et aidata viia toode, teenus või keskkond uuele tasemele. Koolituse kohtadele kandideerimiseks toimub konkurss.

Koolitusel arendatakse valitud keskkonnad, tooted või teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet, teenust või keskkonda ning kaardistada kasutajakogemust tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta keskkonna, tooted ja teenused sobivaks erinevatele sihtgruppidele (kõigile inimestele) erikohalduse vajaduseta. Näiteks võib tähendada see, et toode-teenus-keskkond muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, rohkem vigu võimaldavaks, madalamat füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli toote, teenuse või keskkonna kasutamine probleemne või võimatu. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel. 

 

Toote, teenuse või keskkonna arendus

Osalejad on oodatud koolitusele olemasoleva keskkonna, toote, teenuse või uue ideega, mida soovitakse arendada. Arendus toimub kolmeliikmelistes meeskondades. 

Arendus toimub kolmel suunal: empaatia suurendamine kokkupuutes lõppkasutajaga; tehnoloogia integreerimine teenuse-toote-keskkonna arendamise protsessi ning disain-sprint metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks.

 

Õppemetoodika

UNILAB disainsprint toetub ennast globaalselt tõestanud Google Ventures loodud unikaalsele SPRINT metoodikale, mis pakub võimaluse leida 5 päevaga lahendus keerukale probleemile. Koolituse käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote, keskkonna või teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajapoolse testimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpetatakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu.

Osalejad saavad koolituse käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilises tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega.

Kogemuslugusid Google Ventures disainsprindi käigus arendatud toodetest-teenustest-keskkondadest võib lugeda siit: https://sprintstories.com/

 

Kava

 1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine
 2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine
 3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine
 4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine
 5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine

Koolituse sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda. 

 

Koolituse läbinu

 • teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
 • teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
 • Omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
 • oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumise osas
 • oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogilisi võimalusi inimeste igapäevasel hõlbustamisel ja mitmekesistamisel ja suhestamisel ühiskonnaga
 • oskab rakendada disainmõtlemist saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Koolitusel osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik osalemine kõikidel kohtumistel ja koolituse lõpus toimuval ettekannetel, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Koolituse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võivad olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

 

Juhendajad

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased 10 aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõik kaasava disaini praktiseerimisega, arendamisega, levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast Daniel Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskonnas Kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse korraldades 2016 ja 2018 aastal Eesti universaaldisaini inkubaatorit (www.unilab.ee). Käesoleval ajal töötab Daniel Avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

Joel Kotsjuba on oma professionaalses karjääris viimased 5 aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearendamise ning strateegilise disaini rakendamise.  Viimased 3 aastat on Joel olnud Disainiagentuuris Velvet vastutavas rollis strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.

 

UNILAB Disainsprint koosneb kolmest koolitusgrupist

 • I koolitusgrupp on suunatud tootedisaini, teenusedisaini, graafilise disaini, tarbekunsti professionaalidele, mis keskendub kasutajakesksete toodete ja teenuste arendamisele. 3.–7. augustil
 • II koolitusgrupp on suunatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala professionaalidele, keskendudes kasutajasõbralike keskkondade arendamisele. September – oktoober (5 järjestikusel laupäeval).
 • III koolitusgrupp on suunatud digidisaineritele ning keskendub digikeskkondade ning -toodete arendamisele. November – detsember (5 järjestikusel laupäeval).

Kursus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu, toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 



I koolitusgrupp

Aeg: 3.–7. augustil kell 10–17, sh lõunapaus 1 tund
Koolitusel on tasuta kohvipausid, kus pakutakse ka suupisteid. Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: kursus on osalejale tasuta
Kandideerimine: kuni 20. juuli 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Osalemise tingimused

Enne registreerumist tutvu põhjalikult koolituse osalemistingimustega siin.


Kandideerimine

Kandideerimiseks I koolitusgruppi palume saata hiljemalt 20. juuliks aadressile koolitus@artun.ee motivatsioonikiri ja võimalusel toote või teenuse kavandid ja pildid. Meili pealkirjaks märgi “UNILAB Sprint [töö nimi]”.

Motivatsioonikirja maht on kuni 2000 tm ja see võiks vastata järgmistele küsimustele. Millist toodet või teenust soovite arendada? Mis probleemi see lahendab/eesmärki täidab? Kes on selle põhilised kasutajad? Kuidas aitab koolitus toodet või teenust arendada?

Peale motivatsioonikirja saatmist registreeri oma kandidatuur registreerumiskeskkonnas.

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

UNILAB disainisprint

Esmaspäev 03 august, 2020 — Reede 07 august, 2020

el_sotsiaalfond_horisontaalne
unnamed (1)
el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne

Kas 80-aastane Mari Viru-Jaagupist oskab e-poest hõlpsasti tellida? Kuidas kuulmis- ja nägemispuudega Ants tuleb ettevõtte teeninduskeskkonnas kõrvalise abita-iseseisvalt toime? Kuidas muuta meeskonna tööprotsess tulemuslikumaks?

Eesti Kunstiakadeemia ja MTÜ Universaaldisaini labori koostöös pakutav tasuta täienduskoolitus on suunatud ettevõtjatele, kes tegelevad keskkonna-, toote- või teenuse arendusega, et aidata viia toode, teenus või keskkond uuele tasemele. Koolituse kohtadele kandideerimiseks toimub konkurss.

Koolitusel arendatakse valitud keskkonnad, tooted või teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet, teenust või keskkonda ning kaardistada kasutajakogemust tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta keskkonna, tooted ja teenused sobivaks erinevatele sihtgruppidele (kõigile inimestele) erikohalduse vajaduseta. Näiteks võib tähendada see, et toode-teenus-keskkond muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, rohkem vigu võimaldavaks, madalamat füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli toote, teenuse või keskkonna kasutamine probleemne või võimatu. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel. 

 

Toote, teenuse või keskkonna arendus

Osalejad on oodatud koolitusele olemasoleva keskkonna, toote, teenuse või uue ideega, mida soovitakse arendada. Arendus toimub kolmeliikmelistes meeskondades. 

Arendus toimub kolmel suunal: empaatia suurendamine kokkupuutes lõppkasutajaga; tehnoloogia integreerimine teenuse-toote-keskkonna arendamise protsessi ning disain-sprint metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks.

 

Õppemetoodika

UNILAB disainsprint toetub ennast globaalselt tõestanud Google Ventures loodud unikaalsele SPRINT metoodikale, mis pakub võimaluse leida 5 päevaga lahendus keerukale probleemile. Koolituse käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote, keskkonna või teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajapoolse testimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpetatakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu.

Osalejad saavad koolituse käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilises tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega.

Kogemuslugusid Google Ventures disainsprindi käigus arendatud toodetest-teenustest-keskkondadest võib lugeda siit: https://sprintstories.com/

 

Kava

 1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine
 2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine
 3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine
 4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine
 5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine

Koolituse sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda. 

 

Koolituse läbinu

 • teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
 • teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
 • Omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
 • oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumise osas
 • oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogilisi võimalusi inimeste igapäevasel hõlbustamisel ja mitmekesistamisel ja suhestamisel ühiskonnaga
 • oskab rakendada disainmõtlemist saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Koolitusel osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik osalemine kõikidel kohtumistel ja koolituse lõpus toimuval ettekannetel, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Koolituse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võivad olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

 

Juhendajad

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased 10 aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõik kaasava disaini praktiseerimisega, arendamisega, levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast Daniel Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskonnas Kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse korraldades 2016 ja 2018 aastal Eesti universaaldisaini inkubaatorit (www.unilab.ee). Käesoleval ajal töötab Daniel Avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

Joel Kotsjuba on oma professionaalses karjääris viimased 5 aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearendamise ning strateegilise disaini rakendamise.  Viimased 3 aastat on Joel olnud Disainiagentuuris Velvet vastutavas rollis strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.

 

UNILAB Disainsprint koosneb kolmest koolitusgrupist

 • I koolitusgrupp on suunatud tootedisaini, teenusedisaini, graafilise disaini, tarbekunsti professionaalidele, mis keskendub kasutajakesksete toodete ja teenuste arendamisele. 3.–7. augustil
 • II koolitusgrupp on suunatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala professionaalidele, keskendudes kasutajasõbralike keskkondade arendamisele. September – oktoober (5 järjestikusel laupäeval).
 • III koolitusgrupp on suunatud digidisaineritele ning keskendub digikeskkondade ning -toodete arendamisele. November – detsember (5 järjestikusel laupäeval).

Kursus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu, toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 



I koolitusgrupp

Aeg: 3.–7. augustil kell 10–17, sh lõunapaus 1 tund
Koolitusel on tasuta kohvipausid, kus pakutakse ka suupisteid. Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: kursus on osalejale tasuta
Kandideerimine: kuni 20. juuli 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Osalemise tingimused

Enne registreerumist tutvu põhjalikult koolituse osalemistingimustega siin.


Kandideerimine

Kandideerimiseks I koolitusgruppi palume saata hiljemalt 20. juuliks aadressile koolitus@artun.ee motivatsioonikiri ja võimalusel toote või teenuse kavandid ja pildid. Meili pealkirjaks märgi “UNILAB Sprint [töö nimi]”.

Motivatsioonikirja maht on kuni 2000 tm ja see võiks vastata järgmistele küsimustele. Millist toodet või teenust soovite arendada? Mis probleemi see lahendab/eesmärki täidab? Kes on selle põhilised kasutajad? Kuidas aitab koolitus toodet või teenust arendada?

Peale motivatsioonikirja saatmist registreeri oma kandidatuur registreerumiskeskkonnas.

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

20.05.2020 — 29.05.2020

Canva kujundusprogrammi põhikursus algajale

Add a heading (4)

Kursusel õpitakse kasutama kujundustarkvara Canva tasuta versiooni ja looma pilkupüüdvat graafikat ja infomaterjale sotsiaalmeedia või trüki jaoks. Kursusel õpitut saab edukalt rakendada enda toote või teenuse turundamisel, ettekannete jm esitlusmaterjalide loomisel, kutsete ja postrite ning teiste kõikvõimalike infomaterjalide kujundamisel.

Kursus on suunatud kõigile, kes igapäevaselt loovad ning jagavad visuaalset infot, kuid veel ei soovi või ei vaja keerulisemaid kujundusprogramme. Näiteks turundajatele, sotsiaalmeediahalduritele, kontoritöötajatele, ettevõtjatele ja õpetajatele. 

Praktiliste näidete ja ülesannete abil saavad osalejad esmaseid teadmisi hea disaini põhimõtetest ning veebi- ja trükifailide spetsiifikast. Räägitakse ka, kuidas leida veebist kujunduste tegemiseks vajalikke pilte, kirjastiile ja graafikat ning millistel tingimustel neid kasutada tohib.

Kava

 1. päev. Sissejuhatus, ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil. Millised failid veebi, millised trükki. Kust saada inspiratsiooni ja materjale kujunduste loomiseks. Ülesanne: Facebooki päis ja postitus.
 2. päev. Värviteooria, värvid kujunduses, värv veebis ja trükis. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemise võimalused Canvas. Ülesanne: poster või flaier.
 3. päev. Teksti kasutamine, kirjastiili valik. Tekstikujunduse võimalused Canvas. Ülesanne: logo, visiitkaart ja CV.
 4. päev. Infograafika ja fototöötluse võimalused. Kompositsioon. Ülesanne: pdf infovoldiku või slaidiettekande kujundus.
 5. päev. Animatsiooni ja video võimalused Canvas. Tasuta vs tasuline Canva. Canva mobiilile. Küsimused ja vastused. Ülesanne: kokkuleppel õpilastega.

 Kursuse sisu võib vastavalt osalejate oskustele ja huvidele varieeruda.

Õppemetoodika

Kursus toimub veebipõhiselt online Zoom keskkonnas. Kursuse käigus teostavad osalejad erinevaid kujundusülesandeid, millele saavad juhendajapoolse tagasiside.

Kursuse läbinu

 • teab, millised failid sobivad veebi ja millised trükki ning oskab valida sobiva failiformaadi
 • leiab veebist kujunduse loomiseks vajalikke materjale (pildid, kirjastiilid, elemendid) ning on teadlik erinevatest kasutuslitsentsidest tulenevatest piirangutest
 • kombineerib kujunduses pilte, värve, teksti ja animeeritud elemente, kasutades teadmisi värviteooriast ja tüpograafiast
 • oskab kasutada Canva kujundusprogrammi asjatundlikult, et kujundada veebigraafikat ja trükiseid

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on saamiseks on vajalik osalemine Zoomi veebiloengutes ja iseseisvate ülesannete õigeaegne esitamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja 

Eva Labotkin on omandanud Eesti Kunstiakadeemias 2011. aastal interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi. Ta töötab alates 2007. aastast kujundaja ja kunstnikuna ning õpetab Eesti Kunstiakadeemias fotograafia osakonnas ja avatud akadeemias kujundusprogrammide kasutamist.


 

Aeg: 20., 22., 25., 27., 29. mai 2020 kell 18-19.30
Koht: juhendatud õpe toimub Zoomi keskkonnas
Maht: 10 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 13. mai 2020
Hind: 140 eurot

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Canva kujundusprogrammi põhikursus algajale

Kolmapäev 20 mai, 2020 — Reede 29 mai, 2020

Add a heading (4)

Kursusel õpitakse kasutama kujundustarkvara Canva tasuta versiooni ja looma pilkupüüdvat graafikat ja infomaterjale sotsiaalmeedia või trüki jaoks. Kursusel õpitut saab edukalt rakendada enda toote või teenuse turundamisel, ettekannete jm esitlusmaterjalide loomisel, kutsete ja postrite ning teiste kõikvõimalike infomaterjalide kujundamisel.

Kursus on suunatud kõigile, kes igapäevaselt loovad ning jagavad visuaalset infot, kuid veel ei soovi või ei vaja keerulisemaid kujundusprogramme. Näiteks turundajatele, sotsiaalmeediahalduritele, kontoritöötajatele, ettevõtjatele ja õpetajatele. 

Praktiliste näidete ja ülesannete abil saavad osalejad esmaseid teadmisi hea disaini põhimõtetest ning veebi- ja trükifailide spetsiifikast. Räägitakse ka, kuidas leida veebist kujunduste tegemiseks vajalikke pilte, kirjastiile ja graafikat ning millistel tingimustel neid kasutada tohib.

Kava

 1. päev. Sissejuhatus, ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil. Millised failid veebi, millised trükki. Kust saada inspiratsiooni ja materjale kujunduste loomiseks. Ülesanne: Facebooki päis ja postitus.
 2. päev. Värviteooria, värvid kujunduses, värv veebis ja trükis. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemise võimalused Canvas. Ülesanne: poster või flaier.
 3. päev. Teksti kasutamine, kirjastiili valik. Tekstikujunduse võimalused Canvas. Ülesanne: logo, visiitkaart ja CV.
 4. päev. Infograafika ja fototöötluse võimalused. Kompositsioon. Ülesanne: pdf infovoldiku või slaidiettekande kujundus.
 5. päev. Animatsiooni ja video võimalused Canvas. Tasuta vs tasuline Canva. Canva mobiilile. Küsimused ja vastused. Ülesanne: kokkuleppel õpilastega.

 Kursuse sisu võib vastavalt osalejate oskustele ja huvidele varieeruda.

Õppemetoodika

Kursus toimub veebipõhiselt online Zoom keskkonnas. Kursuse käigus teostavad osalejad erinevaid kujundusülesandeid, millele saavad juhendajapoolse tagasiside.

Kursuse läbinu

 • teab, millised failid sobivad veebi ja millised trükki ning oskab valida sobiva failiformaadi
 • leiab veebist kujunduse loomiseks vajalikke materjale (pildid, kirjastiilid, elemendid) ning on teadlik erinevatest kasutuslitsentsidest tulenevatest piirangutest
 • kombineerib kujunduses pilte, värve, teksti ja animeeritud elemente, kasutades teadmisi värviteooriast ja tüpograafiast
 • oskab kasutada Canva kujundusprogrammi asjatundlikult, et kujundada veebigraafikat ja trükiseid

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on saamiseks on vajalik osalemine Zoomi veebiloengutes ja iseseisvate ülesannete õigeaegne esitamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja 

Eva Labotkin on omandanud Eesti Kunstiakadeemias 2011. aastal interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi. Ta töötab alates 2007. aastast kujundaja ja kunstnikuna ning õpetab Eesti Kunstiakadeemias fotograafia osakonnas ja avatud akadeemias kujundusprogrammide kasutamist.


 

Aeg: 20., 22., 25., 27., 29. mai 2020 kell 18-19.30
Koht: juhendatud õpe toimub Zoomi keskkonnas
Maht: 10 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 13. mai 2020
Hind: 140 eurot

Registreerun

Postitas Elise Eimre — Püsilink

11.05.2020 — 28.05.2020

Adobe Illustratori veebipõhine algkursus

Illustrator kevad2020 gr3

Kursusele on oodatud nii disainihuvilised kui ka ettevõtjad, kes soovivad ise disainida ikoone, logo või lihtsamaid illustratsioone ja väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega.

Osalemise eelduseks on arvuti kasutamise baasoskus. Koolitusel ei ole vaja varasemat Illustratori kasutamise kogemust. Kursuse läbimine eeldab iseseisvat tööd. 

Kursus on neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks kasutada nii trükis kui veebis, sest vektorkujul on graafika suurendatav ja vähendatav ilma kadudeta kvaliteedis. Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm. Selle mitmekülgsed võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega muudab Illustratori graafilise disaini asendamatuks töövahendiks.

Lisaks graafika loomisele on Illustraatoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti töövahendid ning saab importida fotosid. Illustraatori graafikat saab importida teistesse Adobe programmidesse, trükiste kujundamiseks InDesigni, animeerimiseks Animate jne.

Õpilaste tagasiside näitab, et programmi omandamiseks on vaja aega iseseisvaks tööks. Selleks saab kursusel osaleja põhjaliku konspekti ning tunni jooksul ülesande juhised. Kodutööga tekkinud küsimused saavad järgmise tunni alguses vastuse.

Kursuse sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda. Ligikaudne ajakava:

Kava

 1. päev. Mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit. Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine algkujunditega ja liitkujundid. Ikooni joonistamise ülesanne.
 1. päev. Pen ja Curvature töövahendiga joonistamise harjutused. Punkti omaduste muutmine. Joonillustratsiooni ülesanne. Transform töövahendid geomeetrilise mustri loomiseks.
 2. päev. Värvipaneelide kasutamine, milleks on erinevad värvisüsteemid. Shape Builderi töövahend. Geomeetriline illustratsioon näite järgi.
 3. päev. Kihtide paneeli kasutamine. Värviüleminekutega (gradient) objektidele ruumilisuse andmine. Sulatuse (Blend) kasutamine kujunditest ja värvidest üleminekute saamiseks.
 4. päev. Pikselgraafika importimine ja maskimine. Mis on pikselgraafika resolutsioon. Pikselgraafika vektoriseerimine.
 5. päev. Teksti töövahendid ja artboardide kasutamine. Flaieri ülesanne

 

Õppemetoodika

Juhendatud õpe toimub zoom keskkonnas, kasutades Adobe Illustratori programmi. Osalejatele antakse koduseid ülesandeid iseseisvaks tööks ja õpitu kinnistamiseks.

Kursuse läbinu

 • On saanud ülevaate Illustratori võimalustest
 • Oskab luua lihtsamat vektorgraafik
 • Oskab kombineerida pikselgraafikat vektorjoonistusega
 • Oskab Illustratoris koostada lihtsama trükise

Hindamismeetod

Kursuse lõpeb arvestusega, mille sisuks on viimases tunnis teostatud arvestustöö. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Veebipõhiseks õppeks vajalikud töövahendid

Arvuti, hiir, internet ja Adobe Illustratori programmi kasutamise võimalus.

Juhendaja

Maris Lindoja on EKA interdistsiplinaarse multimeedia magister 2002. Marisel on 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.


Aeg: 11., 14., 18., 21., 25., 28. mail kell 11–14
Koht: Veebipõhine Zoom keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 336 eurot
Võimalik tasuda ka kahe osamaksena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 45 eurot, seejärel tasutakse 3. maiks 291 eurot.

Regustreerumine lõppenud

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Adobe Illustratori veebipõhine algkursus

Esmaspäev 11 mai, 2020 — Neljapäev 28 mai, 2020

Illustrator kevad2020 gr3

Kursusele on oodatud nii disainihuvilised kui ka ettevõtjad, kes soovivad ise disainida ikoone, logo või lihtsamaid illustratsioone ja väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega.

Osalemise eelduseks on arvuti kasutamise baasoskus. Koolitusel ei ole vaja varasemat Illustratori kasutamise kogemust. Kursuse läbimine eeldab iseseisvat tööd. 

Kursus on neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks kasutada nii trükis kui veebis, sest vektorkujul on graafika suurendatav ja vähendatav ilma kadudeta kvaliteedis. Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm. Selle mitmekülgsed võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega muudab Illustratori graafilise disaini asendamatuks töövahendiks.

Lisaks graafika loomisele on Illustraatoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti töövahendid ning saab importida fotosid. Illustraatori graafikat saab importida teistesse Adobe programmidesse, trükiste kujundamiseks InDesigni, animeerimiseks Animate jne.

Õpilaste tagasiside näitab, et programmi omandamiseks on vaja aega iseseisvaks tööks. Selleks saab kursusel osaleja põhjaliku konspekti ning tunni jooksul ülesande juhised. Kodutööga tekkinud küsimused saavad järgmise tunni alguses vastuse.

Kursuse sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda. Ligikaudne ajakava:

Kava

 1. päev. Mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit. Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine algkujunditega ja liitkujundid. Ikooni joonistamise ülesanne.
 1. päev. Pen ja Curvature töövahendiga joonistamise harjutused. Punkti omaduste muutmine. Joonillustratsiooni ülesanne. Transform töövahendid geomeetrilise mustri loomiseks.
 2. päev. Värvipaneelide kasutamine, milleks on erinevad värvisüsteemid. Shape Builderi töövahend. Geomeetriline illustratsioon näite järgi.
 3. päev. Kihtide paneeli kasutamine. Värviüleminekutega (gradient) objektidele ruumilisuse andmine. Sulatuse (Blend) kasutamine kujunditest ja värvidest üleminekute saamiseks.
 4. päev. Pikselgraafika importimine ja maskimine. Mis on pikselgraafika resolutsioon. Pikselgraafika vektoriseerimine.
 5. päev. Teksti töövahendid ja artboardide kasutamine. Flaieri ülesanne

 

Õppemetoodika

Juhendatud õpe toimub zoom keskkonnas, kasutades Adobe Illustratori programmi. Osalejatele antakse koduseid ülesandeid iseseisvaks tööks ja õpitu kinnistamiseks.

Kursuse läbinu

 • On saanud ülevaate Illustratori võimalustest
 • Oskab luua lihtsamat vektorgraafik
 • Oskab kombineerida pikselgraafikat vektorjoonistusega
 • Oskab Illustratoris koostada lihtsama trükise

Hindamismeetod

Kursuse lõpeb arvestusega, mille sisuks on viimases tunnis teostatud arvestustöö. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Veebipõhiseks õppeks vajalikud töövahendid

Arvuti, hiir, internet ja Adobe Illustratori programmi kasutamise võimalus.

Juhendaja

Maris Lindoja on EKA interdistsiplinaarse multimeedia magister 2002. Marisel on 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.


Aeg: 11., 14., 18., 21., 25., 28. mail kell 11–14
Koht: Veebipõhine Zoom keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 336 eurot
Võimalik tasuda ka kahe osamaksena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 45 eurot, seejärel tasutakse 3. maiks 291 eurot.

Regustreerumine lõppenud

Postitas Elise Eimre — Püsilink

03.08.2020 — 21.09.2020

Tüpograafia algkursus

GRAFT_UnbuildingWalls_cMax-Schmieding-PROXI.ME_HI1920x900-2
GRAFT_UnbuildingWalls_cMax-Schmieding-PROXI.ME_HI1920x900-2_600x300_acf_cropped
image1
image1-1_600x300_acf_cropped

Tüpograafia algkursus on mõeldud neile, kes puutuvad kokku kirja ja kirjatüüpidega ning soovivad oma teadmisi laiendada. Kasuks tulevad eelteadmised graafilisest disainist ja visuaalkultuurist. Kursus koosneb teoreetilisest tüpograafia ajaloost ja käsitlusviisidest ning praktilistest harjutustest.

Osalejad katsetavad kirja loomise tehnikaid, kasutades selleks erinevaid vahendeid ja meediume. Tüpograafiliste ülesannete toel arendatakse kirjapõhine visuaalne identiteet. Kursuse lõpuks oskab osaleja luua terviklikku visuaalset identiteeti ja seda esitleda.

Kursus koosneb praktilistest kirjaga seotud ülesannetest ja lõpeb kirjapõhise visuaalse identiteedi loomisega. Osalejad omandavad algteadmised tüpograafia ajaloost ja teooriatest.

Programm

 1. Tüpograafia ajalugu. Tutvustatakse tüpograafia ajalugu, toetudes erialasele kirjandusele. Oluliseks osaks on erinevad visuaalsed näited ajaloost ja tänapäevast
 2. Kirjaloomise viisid käeliste harjutustena. Loengu teine osa hõlmab käelisi harjutusi pintslite, markerite, sulgede jmt-ga. Eesmärk on anda osalejatele ülevaade erinevatest kirjaloomise viisidest
 3. Tüpograafia visuaalne identiteet. Töö arvutiprogrammidega. Kursuse teine pool keskendub tüpograafilise visuaalse identiteedi loomisele, mille aluseks on kursuse esimesel poolel läbivõetud teooria ja praktilised harjutused
 4. Visuaalse identiteedi koostamine. Kogutud teadmised ja praktilised harjutused liidetakse ühtseks tervikuks, mille abil loob osaleja läbimõeldud visuaalse identiteedi
 5. Projekti esitluseks valmistumine. Õppejõud annavad ülevaate, millised on võimalused projekti esitlemiseks ning kuidas töid selleks ette valmistada. Koos osalejatega mõeldakse läbi neile sobiv esitlustehnika
 6. Projekti esitlus. Kursuse lõpus peab osaleja läbi mõtlema esitluse füüsilistest visuaalse identiteedi kandjatest (plakatid, flaierid, voldikud, T-särgid, lipud jms) ning oskama kontseptsiooni suuliselt tutvustada. Esitlusel osalevad õppejõud ja eriala eksperdid, kes annavad kursusel osalenutele tagasisidet

Õppemetoodika

Kursus teoreetilisest tüpograafia ajaloost ja käsitlustest ning praktilistest harjutustest. Töö jätkub individuaalselt väljaspool klassiruumi. Iganädalastel kohtumistel esitleb osaleja projekti hetkeseisu ning saab kursuselt jooksvalt tagasisidet.

Kursusel osaleja peab olema võimeline arutlema grupis enda ja teiste tehtud tööde üle ning loodut konteksti panema. Arutlused ja tagasiside toimuvad vabas vormis õppejõudude ja osalejate võrdsel osalusel.

Kursuse läbinu

 • omandab teadmisi kirja ajaloost
 • omandab praktilised teadmised erinevatest kirja loomise viisidest
 • saab ülevaate kirja visuaalse identiteedi toimemehhanismidest
 • oskab oma töid esitleda

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde väljapanek ja idee kontseptsioonide esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Esitlus toimub näitusena.

Juhendajad

Carl-Robert Kagge on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureuse kraadi graafilise disaini erialal. Kagge on graafiline disainer ja kunstnik, kes tegeleb nii omaalgatuslike disaini- ja kunstiprojektidega kui ka kultuurivaldkonna tellimustöödega. Kagge on loonud visuaalseid identiteete näitustele ning kujundanud kunstnikele trükiseid ja kodulehti. Ta on osalenud näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Kagge töötab külalisõppejõuna Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis.

Ronald Pihlapson on omandanud 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi disaini ja rakenduskunsti erialal. Pihlapson on graafiline disainer, keda huvitab nii suuremahuline avalik teenusedisain kui ka pisema tiraažiga nišikujundus. Ta on osalenud Tallinna linnatranspordi uue visuaalse identiteedi väljatöötamisel ning on teinud koostööd muusikute ja kunstnikega Eestist ja välismaalt.



Aeg
: 3. august kuni 21. september kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum D413
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Hind: 450 eurot
Võimalik tasuda ka kolme osamaksena: 45 eurot registreerudes ning 25. juuliks 205 eurot ja 22. augustiks 200 eurot
Registreerumine: kuni 27. juuli 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Tüpograafia algkursus

Esmaspäev 03 august, 2020 — Esmaspäev 21 september, 2020

GRAFT_UnbuildingWalls_cMax-Schmieding-PROXI.ME_HI1920x900-2
GRAFT_UnbuildingWalls_cMax-Schmieding-PROXI.ME_HI1920x900-2_600x300_acf_cropped
image1
image1-1_600x300_acf_cropped

Tüpograafia algkursus on mõeldud neile, kes puutuvad kokku kirja ja kirjatüüpidega ning soovivad oma teadmisi laiendada. Kasuks tulevad eelteadmised graafilisest disainist ja visuaalkultuurist. Kursus koosneb teoreetilisest tüpograafia ajaloost ja käsitlusviisidest ning praktilistest harjutustest.

Osalejad katsetavad kirja loomise tehnikaid, kasutades selleks erinevaid vahendeid ja meediume. Tüpograafiliste ülesannete toel arendatakse kirjapõhine visuaalne identiteet. Kursuse lõpuks oskab osaleja luua terviklikku visuaalset identiteeti ja seda esitleda.

Kursus koosneb praktilistest kirjaga seotud ülesannetest ja lõpeb kirjapõhise visuaalse identiteedi loomisega. Osalejad omandavad algteadmised tüpograafia ajaloost ja teooriatest.

Programm

 1. Tüpograafia ajalugu. Tutvustatakse tüpograafia ajalugu, toetudes erialasele kirjandusele. Oluliseks osaks on erinevad visuaalsed näited ajaloost ja tänapäevast
 2. Kirjaloomise viisid käeliste harjutustena. Loengu teine osa hõlmab käelisi harjutusi pintslite, markerite, sulgede jmt-ga. Eesmärk on anda osalejatele ülevaade erinevatest kirjaloomise viisidest
 3. Tüpograafia visuaalne identiteet. Töö arvutiprogrammidega. Kursuse teine pool keskendub tüpograafilise visuaalse identiteedi loomisele, mille aluseks on kursuse esimesel poolel läbivõetud teooria ja praktilised harjutused
 4. Visuaalse identiteedi koostamine. Kogutud teadmised ja praktilised harjutused liidetakse ühtseks tervikuks, mille abil loob osaleja läbimõeldud visuaalse identiteedi
 5. Projekti esitluseks valmistumine. Õppejõud annavad ülevaate, millised on võimalused projekti esitlemiseks ning kuidas töid selleks ette valmistada. Koos osalejatega mõeldakse läbi neile sobiv esitlustehnika
 6. Projekti esitlus. Kursuse lõpus peab osaleja läbi mõtlema esitluse füüsilistest visuaalse identiteedi kandjatest (plakatid, flaierid, voldikud, T-särgid, lipud jms) ning oskama kontseptsiooni suuliselt tutvustada. Esitlusel osalevad õppejõud ja eriala eksperdid, kes annavad kursusel osalenutele tagasisidet

Õppemetoodika

Kursus teoreetilisest tüpograafia ajaloost ja käsitlustest ning praktilistest harjutustest. Töö jätkub individuaalselt väljaspool klassiruumi. Iganädalastel kohtumistel esitleb osaleja projekti hetkeseisu ning saab kursuselt jooksvalt tagasisidet.

Kursusel osaleja peab olema võimeline arutlema grupis enda ja teiste tehtud tööde üle ning loodut konteksti panema. Arutlused ja tagasiside toimuvad vabas vormis õppejõudude ja osalejate võrdsel osalusel.

Kursuse läbinu

 • omandab teadmisi kirja ajaloost
 • omandab praktilised teadmised erinevatest kirja loomise viisidest
 • saab ülevaate kirja visuaalse identiteedi toimemehhanismidest
 • oskab oma töid esitleda

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde väljapanek ja idee kontseptsioonide esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Esitlus toimub näitusena.

Juhendajad

Carl-Robert Kagge on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureuse kraadi graafilise disaini erialal. Kagge on graafiline disainer ja kunstnik, kes tegeleb nii omaalgatuslike disaini- ja kunstiprojektidega kui ka kultuurivaldkonna tellimustöödega. Kagge on loonud visuaalseid identiteete näitustele ning kujundanud kunstnikele trükiseid ja kodulehti. Ta on osalenud näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Kagge töötab külalisõppejõuna Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis.

Ronald Pihlapson on omandanud 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi disaini ja rakenduskunsti erialal. Pihlapson on graafiline disainer, keda huvitab nii suuremahuline avalik teenusedisain kui ka pisema tiraažiga nišikujundus. Ta on osalenud Tallinna linnatranspordi uue visuaalse identiteedi väljatöötamisel ning on teinud koostööd muusikute ja kunstnikega Eestist ja välismaalt.



Aeg
: 3. august kuni 21. september kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum D413
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Hind: 450 eurot
Võimalik tasuda ka kolme osamaksena: 45 eurot registreerudes ning 25. juuliks 205 eurot ja 22. augustiks 200 eurot
Registreerumine: kuni 27. juuli 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink