Avatud loengud

21.12.2018

Lily Song & Andres Sevtsuk. Avatud topeltloeng.

sevtsuk

Reedel, 21. detsembril algusega kell 16.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia suures saalis Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli õppejõu Lily Songi avalik loeng.

Lily Song keskendub oma loengus sellele, kuidas ühiskondlik ebavõrdsus ruumiliselt väljendub ja mida selle osas teha tuleks ning saaks.

Kaksikloengu teises pooles saab sõna Andres Sevtšuk, kes analüüsib, millised on edukad linnatänava-kavandamise mustrid ning Tallinna võimalused linnatänavate kaubandusvõrgu planeerimise vaatenurgast.

Loengud toimuvad EKA uurimisprojekti “Lõpetamata linn” raames ning kuulama on oodatud arhitektuuriüliõpilased kõikidest Eesti koolidest, valdkonna professionaalid, linnaametnikud ja kõik teised, kellele läheb korda Tallinna linnaruumi tulevik. Loengud on inglise keeles.

***Lily Song. Inclusive City / Kaasav Linn***

Mitmetes riikides on sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsus kasvuteel, ent selle probleemi linnalisi ja ruumilisi mõõtmeid uuritakse jätkuvalt liiga vähe ega mõisteta piisavalt. Lily Songi loeng kaalub Tallinna ees seisvaid väljakutseid ning võimalusi, uurides linnaplaneerimise ja linnaarenduspoliitikate sekkumisvõimalusi, mis toetaksid sotsiaal-ruumilist võrdsust ja kaasatust.

Lily Song on Harvardi ülikooli linnaplaneerimise ja disaini lektor ja vanemteadur, kes keskendub oma uurimistöös jätkusuutlikkuse ja elamisväärsuse tõstmise algatuste, sotsiaalruumilise ebavõrdsuse ning rassi ja klassipoliitikate vahelistele suhetele ameerika linnades ning muus postkoloniaalses kontekstis.

***Andres Sevtšuk. Street Commerce: the Hidden Structure of Retail Location Patterns and Vibrant Sidewalks / Kaubandus linnatänavatel: jaekaubanduse asukohamustrite ja elu täis kõnniteede peidetud struktuur***

“Hea” tänavakaubandus kuulub kaasava, mitmekesise ja elujõulise kohaliku majanduse, atraktiivsete naabruskondade ja jätkusuutliku linnakeskkonna juurde. Ent linnad ja kogukonnad suudavad nimetatust võita ja kasu saad ainult juhul kui nad tänavakaubandust proaktiivselt planeerivad ja reguleerivad.

Andres Sevtšuk on töötanud arhitekti, linnaplaneerija, õppejõu ja teadlasena Eestis, Prantsusmaal, USAs ja Aasias. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Pariisi arhitektuurikoolis École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) USAs. Hetkel töötab ta Harvardi ülikooli linnaplaneerimise dotsendina ja linnauuringute labori City Form Labi juhina.

LÕPETAMATA LINN on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Uurimistöö läbiviimist toetab Kapitel.

Täpsem info: https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/lopetamata-linn/

Postitas Triin Männik — Püsilink

Lily Song & Andres Sevtsuk. Avatud topeltloeng.

Reede 21 detsember, 2018

sevtsuk

Reedel, 21. detsembril algusega kell 16.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia suures saalis Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli õppejõu Lily Songi avalik loeng.

Lily Song keskendub oma loengus sellele, kuidas ühiskondlik ebavõrdsus ruumiliselt väljendub ja mida selle osas teha tuleks ning saaks.

Kaksikloengu teises pooles saab sõna Andres Sevtšuk, kes analüüsib, millised on edukad linnatänava-kavandamise mustrid ning Tallinna võimalused linnatänavate kaubandusvõrgu planeerimise vaatenurgast.

Loengud toimuvad EKA uurimisprojekti “Lõpetamata linn” raames ning kuulama on oodatud arhitektuuriüliõpilased kõikidest Eesti koolidest, valdkonna professionaalid, linnaametnikud ja kõik teised, kellele läheb korda Tallinna linnaruumi tulevik. Loengud on inglise keeles.

***Lily Song. Inclusive City / Kaasav Linn***

Mitmetes riikides on sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsus kasvuteel, ent selle probleemi linnalisi ja ruumilisi mõõtmeid uuritakse jätkuvalt liiga vähe ega mõisteta piisavalt. Lily Songi loeng kaalub Tallinna ees seisvaid väljakutseid ning võimalusi, uurides linnaplaneerimise ja linnaarenduspoliitikate sekkumisvõimalusi, mis toetaksid sotsiaal-ruumilist võrdsust ja kaasatust.

Lily Song on Harvardi ülikooli linnaplaneerimise ja disaini lektor ja vanemteadur, kes keskendub oma uurimistöös jätkusuutlikkuse ja elamisväärsuse tõstmise algatuste, sotsiaalruumilise ebavõrdsuse ning rassi ja klassipoliitikate vahelistele suhetele ameerika linnades ning muus postkoloniaalses kontekstis.

***Andres Sevtšuk. Street Commerce: the Hidden Structure of Retail Location Patterns and Vibrant Sidewalks / Kaubandus linnatänavatel: jaekaubanduse asukohamustrite ja elu täis kõnniteede peidetud struktuur***

“Hea” tänavakaubandus kuulub kaasava, mitmekesise ja elujõulise kohaliku majanduse, atraktiivsete naabruskondade ja jätkusuutliku linnakeskkonna juurde. Ent linnad ja kogukonnad suudavad nimetatust võita ja kasu saad ainult juhul kui nad tänavakaubandust proaktiivselt planeerivad ja reguleerivad.

Andres Sevtšuk on töötanud arhitekti, linnaplaneerija, õppejõu ja teadlasena Eestis, Prantsusmaal, USAs ja Aasias. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Pariisi arhitektuurikoolis École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) USAs. Hetkel töötab ta Harvardi ülikooli linnaplaneerimise dotsendina ja linnauuringute labori City Form Labi juhina.

LÕPETAMATA LINN on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Uurimistöö läbiviimist toetab Kapitel.

Täpsem info: https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/lopetamata-linn/

Postitas Triin Männik — Püsilink

21.12.2018

Harvardi õppejõud räägivad 21. detsembril EKAs kaasavatest linnadest ja kaubandusest linnatänavatel

Song_Sevtsuk_2018

Reedel, 21. detsembril algusega kell 16.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia suures saalis Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli õppejõu Lily Songi avalik loeng.

Lily Song keskendub oma loengus sellele, kuidas ühiskondlik ebavõrdsus ruumiliselt väljendub ja mida selle osas teha tuleks ning saaks. Kaksikloengu teises pooles saab sõna Andres Sevtšuk, kes analüüsib, millised on edukad linnatänava-kavandamise mustrid ning Tallinna võimalused linnatänavate kaubandusvõrgu planeerimise vaatenurgast. Loengud toimuvad EKA uurimisprojekti “Lõpetamata linn” raames ning kuulama on oodatud arhitektuuriüliõpilased kõikidest Eesti koolidest, valdkonna professionaalid, linnaametnikud ja kõik teised, kellele läheb korda Tallinna linnaruumi tulevik. Loengud on inglise keeles.

Lily Song. Inclusive City / Kaasav Linn

Mitmetes riikides on sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsus kasvuteel, ent selle probleemi linnalisi ja ruumilisi mõõtmeid uuritakse jätkuvalt liiga vähe ega mõisteta piisavalt. Lily Songi loeng kaalub Tallinna ees seisvaid väljakutseid ning võimalusi, uurides linnaplaneerimise ja linnaarenduspoliitikate sekkumisvõimalusi, mis toetaksid sotsiaal-ruumilist võrdsust ja kaasatust.

Lily Song on Harvardi ülikooli linnaplaneerimise ja disaini lektor ja vanemteadur, kes keskendub oma uurimistöös jätkusuutlikkuse ja elamisväärsuse tõstmise algatuste, sotsiaalruumilise ebavõrdsuse ning rassi ja klassipoliitikate vahelistele suhetele ameerika linnades ning muus postkoloniaalses kontekstis.

Andres Sevtšuk. Street Commerce: the Hidden Structure of Retail Location Patterns and Vibrant Sidewalks / Kaubandus linnatänavatel: jaekaubanduse asukohamustrite ja elu täis kõnniteede peidetud struktuur

 

“Hea” tänavakaubandus kuulub kaasava, mitmekesise ja elujõulise kohaliku majanduse, atraktiivsete naabruskondade ja jätkusuutliku linnakeskkonna juurde. Ent linnad ja kogukonnad suudavad nimetatust võita ja kasu saad ainult juhul kui nad tänavakaubandust proaktiivselt planeerivad ja reguleerivad.

 

Andres Sevtšuk on töötanud arhitekti, linnaplaneerija, õppejõu ja teadlasena Eestis, Prantsusmaal, USAs ja Aasias. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Pariisi arhitektuurikoolis École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) USAs. Hetkel töötab ta Harvardi ülikooli linnaplaneerimise dotsendina ja linnauuringute labori City Form Labi juhina.

 

Lõpetamata linn on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Uurimistöö läbiviimist toetab kinnisvaraettevõtte Kapitel. Täpsem info: https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/lopetamata-linn/

 

Lisainfo:

Pille Epner
Arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendustegevuse koordinaator
Eesti Kunstiakadeemia
6420071, 55542824
pille.epner@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Harvardi õppejõud räägivad 21. detsembril EKAs kaasavatest linnadest ja kaubandusest linnatänavatel

Reede 21 detsember, 2018

Song_Sevtsuk_2018

Reedel, 21. detsembril algusega kell 16.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia suures saalis Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli õppejõu Lily Songi avalik loeng.

Lily Song keskendub oma loengus sellele, kuidas ühiskondlik ebavõrdsus ruumiliselt väljendub ja mida selle osas teha tuleks ning saaks. Kaksikloengu teises pooles saab sõna Andres Sevtšuk, kes analüüsib, millised on edukad linnatänava-kavandamise mustrid ning Tallinna võimalused linnatänavate kaubandusvõrgu planeerimise vaatenurgast. Loengud toimuvad EKA uurimisprojekti “Lõpetamata linn” raames ning kuulama on oodatud arhitektuuriüliõpilased kõikidest Eesti koolidest, valdkonna professionaalid, linnaametnikud ja kõik teised, kellele läheb korda Tallinna linnaruumi tulevik. Loengud on inglise keeles.

Lily Song. Inclusive City / Kaasav Linn

Mitmetes riikides on sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsus kasvuteel, ent selle probleemi linnalisi ja ruumilisi mõõtmeid uuritakse jätkuvalt liiga vähe ega mõisteta piisavalt. Lily Songi loeng kaalub Tallinna ees seisvaid väljakutseid ning võimalusi, uurides linnaplaneerimise ja linnaarenduspoliitikate sekkumisvõimalusi, mis toetaksid sotsiaal-ruumilist võrdsust ja kaasatust.

Lily Song on Harvardi ülikooli linnaplaneerimise ja disaini lektor ja vanemteadur, kes keskendub oma uurimistöös jätkusuutlikkuse ja elamisväärsuse tõstmise algatuste, sotsiaalruumilise ebavõrdsuse ning rassi ja klassipoliitikate vahelistele suhetele ameerika linnades ning muus postkoloniaalses kontekstis.

Andres Sevtšuk. Street Commerce: the Hidden Structure of Retail Location Patterns and Vibrant Sidewalks / Kaubandus linnatänavatel: jaekaubanduse asukohamustrite ja elu täis kõnniteede peidetud struktuur

 

“Hea” tänavakaubandus kuulub kaasava, mitmekesise ja elujõulise kohaliku majanduse, atraktiivsete naabruskondade ja jätkusuutliku linnakeskkonna juurde. Ent linnad ja kogukonnad suudavad nimetatust võita ja kasu saad ainult juhul kui nad tänavakaubandust proaktiivselt planeerivad ja reguleerivad.

 

Andres Sevtšuk on töötanud arhitekti, linnaplaneerija, õppejõu ja teadlasena Eestis, Prantsusmaal, USAs ja Aasias. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Pariisi arhitektuurikoolis École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) USAs. Hetkel töötab ta Harvardi ülikooli linnaplaneerimise dotsendina ja linnauuringute labori City Form Labi juhina.

 

Lõpetamata linn on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Uurimistöö läbiviimist toetab kinnisvaraettevõtte Kapitel. Täpsem info: https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/lopetamata-linn/

 

Lisainfo:

Pille Epner
Arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendustegevuse koordinaator
Eesti Kunstiakadeemia
6420071, 55542824
pille.epner@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

13.12.2018

Arhitektuuri­teaduskonna avatud loeng. Patrik Schumacher

Patrik Press Photo

Neljapäeval, 13. detsembril algusega kell 18.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia suures saalis Zaha Hadid Architects juhi Patrik Schumacheri avalik loeng. Zaha Hadid Architects (ZHA) on Londoni arhitektuuribüroo, mille asutas maailma mainekaima arhitektuuripreemia, Pritzkeri auhinnaga pärjatud arhitekt Zaha Hadid, kelle ootamatu surma järel 2016. aasta märtsis on bürood juhtinud ja selle ainsaks partneriks just Schumacher. ZHA konkursitöö “Streamcity” osutus võitjaks eelmisel aastal toimunud Tallinna Sadama Vanasadama ala arendusplaani 2030+ konkursil. Schumacher tuleb Tallinnasse esinema EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarja raames.

 

Patrik Schumacher ühines Zaha Hadidi bürooga aastal 1988 ning tal oli võtmeroll ZHA arengus perioodil, mil büroost sai 400 töötajaga globaalne arhitektuuri- ja disainibränd. Schumacher õppis filosoofiat, matemaatikat ja arhitektuuri Bonnis, Stuttgartis ja Londonis. Arhitektuuridiplomi omandas 1990. aastal ning alates 2003. aastast on ta olnud ZHAs partner ja kõikide projektide kaasautor. 2010. aastal pälvis ta koos Zaha Hadidiga UK kõige tähtsama arhitektuuriauhinna RIBA (Briti arhitektide kuninglik instituut) poolt välja antava Stirlingi auhinna Rooma ehitatud MAXXI 21. sajandi kunsti muuseumi eest.

 

Schumacher on laialdaselt tunnustatud kui üks silmapaistvamaid arhitektuuri-, urbanismi- ja disainivaldkonna arvamusliidreid, kelle väljaütlemised on tihti ka palju poleemikat põhjustanud. 2016. aastal Berliinis toimunud Maailma arhitektuurifestivalil (World Architecture Festival) peetud ettekandes tegi ta Londoni kinnisvaraprobleemidest rääkides ettepaneku kaotada Londonis ära sotsiaalmajutusüksused, erastada kõik tänavad, linnaväljakud ja pargid (sh Hyde park), pälvides arhitektuuriavalikkuse valju pahameele. Tema Tallinna-ettekande pealkirjaks on “Arhitektuuri panus inimvabaduse edendamisse” (Architecture’s Contribution to the Progress of Human Freedom).

 

Avatud loengute sarja kuraatori, arhitekt Sille Pihlaku sõnul on Zaha Hadid ja Patrik Schumacher teda inspireerinud juba ülikooliaegadest. “Nende tagasiside ei olnud laia haardega pelgalt disainiskaalal (linnast mööblini), nad pöörasid alati tähelepanu ka sotsiaalpoliitilistele, tehnoloogia-, majandus- ja kultuuriinnovatsiooni tendentsidele. Patrik, oma argumentides tihti antagonistlik ja laiemale arhitektuuriüldsusele vastumeelt, on hetkel üks olulisemaid arhitektuuripraktikuid, kes oma väljaütlemistega toob arhitektid mugavustsoonist välja ja paneb meid konstruktiivselt ja kontekstitundlikult oma tegevusi argumenteerima. Just sellist laiema konteksti üle arutlevat lähenemist ehituskunstile peame oluliseks näidata meie arhitekuuritudengitele,” selgitas Pihlak Schumacheri Eestisse kutsumise tagamaid.

 

ZHA tuntuimate tööde hulka kuuluvad Bakuus asuv Heidar Alijevi kultuurikeskus (2013), Londoni olümpiaujula (2012), MAXXI 21. sajandi kunsti muuseum Roomas (2009) ja Guangzhou ooperimaja Hiinas (2010).

 

Avatud loengut on kuulama oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri või ka robootika, programmeerimise, disaini ning vabade kunstide valdkonnast; samuti tegutsevad arhitektid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – lisaks kõik, kes kaaluvad tulevikus arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles.

 

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut. EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonda.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Kuraatorid: Sille Pihlak, Johan Tali

www.avatudloengud.ee

https://www.facebook.com/EKAarhitektuur/

 

Lisainfo:

Pille Epner

E-post: arhitektuur@artun.ee

Tel. +372 642 0071

 

Postitas Triin Männik — Püsilink

Arhitektuuri­teaduskonna avatud loeng. Patrik Schumacher

Neljapäev 13 detsember, 2018

Patrik Press Photo

Neljapäeval, 13. detsembril algusega kell 18.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia suures saalis Zaha Hadid Architects juhi Patrik Schumacheri avalik loeng. Zaha Hadid Architects (ZHA) on Londoni arhitektuuribüroo, mille asutas maailma mainekaima arhitektuuripreemia, Pritzkeri auhinnaga pärjatud arhitekt Zaha Hadid, kelle ootamatu surma järel 2016. aasta märtsis on bürood juhtinud ja selle ainsaks partneriks just Schumacher. ZHA konkursitöö “Streamcity” osutus võitjaks eelmisel aastal toimunud Tallinna Sadama Vanasadama ala arendusplaani 2030+ konkursil. Schumacher tuleb Tallinnasse esinema EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarja raames.

 

Patrik Schumacher ühines Zaha Hadidi bürooga aastal 1988 ning tal oli võtmeroll ZHA arengus perioodil, mil büroost sai 400 töötajaga globaalne arhitektuuri- ja disainibränd. Schumacher õppis filosoofiat, matemaatikat ja arhitektuuri Bonnis, Stuttgartis ja Londonis. Arhitektuuridiplomi omandas 1990. aastal ning alates 2003. aastast on ta olnud ZHAs partner ja kõikide projektide kaasautor. 2010. aastal pälvis ta koos Zaha Hadidiga UK kõige tähtsama arhitektuuriauhinna RIBA (Briti arhitektide kuninglik instituut) poolt välja antava Stirlingi auhinna Rooma ehitatud MAXXI 21. sajandi kunsti muuseumi eest.

 

Schumacher on laialdaselt tunnustatud kui üks silmapaistvamaid arhitektuuri-, urbanismi- ja disainivaldkonna arvamusliidreid, kelle väljaütlemised on tihti ka palju poleemikat põhjustanud. 2016. aastal Berliinis toimunud Maailma arhitektuurifestivalil (World Architecture Festival) peetud ettekandes tegi ta Londoni kinnisvaraprobleemidest rääkides ettepaneku kaotada Londonis ära sotsiaalmajutusüksused, erastada kõik tänavad, linnaväljakud ja pargid (sh Hyde park), pälvides arhitektuuriavalikkuse valju pahameele. Tema Tallinna-ettekande pealkirjaks on “Arhitektuuri panus inimvabaduse edendamisse” (Architecture’s Contribution to the Progress of Human Freedom).

 

Avatud loengute sarja kuraatori, arhitekt Sille Pihlaku sõnul on Zaha Hadid ja Patrik Schumacher teda inspireerinud juba ülikooliaegadest. “Nende tagasiside ei olnud laia haardega pelgalt disainiskaalal (linnast mööblini), nad pöörasid alati tähelepanu ka sotsiaalpoliitilistele, tehnoloogia-, majandus- ja kultuuriinnovatsiooni tendentsidele. Patrik, oma argumentides tihti antagonistlik ja laiemale arhitektuuriüldsusele vastumeelt, on hetkel üks olulisemaid arhitektuuripraktikuid, kes oma väljaütlemistega toob arhitektid mugavustsoonist välja ja paneb meid konstruktiivselt ja kontekstitundlikult oma tegevusi argumenteerima. Just sellist laiema konteksti üle arutlevat lähenemist ehituskunstile peame oluliseks näidata meie arhitekuuritudengitele,” selgitas Pihlak Schumacheri Eestisse kutsumise tagamaid.

 

ZHA tuntuimate tööde hulka kuuluvad Bakuus asuv Heidar Alijevi kultuurikeskus (2013), Londoni olümpiaujula (2012), MAXXI 21. sajandi kunsti muuseum Roomas (2009) ja Guangzhou ooperimaja Hiinas (2010).

 

Avatud loengut on kuulama oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri või ka robootika, programmeerimise, disaini ning vabade kunstide valdkonnast; samuti tegutsevad arhitektid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – lisaks kõik, kes kaaluvad tulevikus arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles.

 

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut. EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonda.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Kuraatorid: Sille Pihlak, Johan Tali

www.avatudloengud.ee

https://www.facebook.com/EKAarhitektuur/

 

Lisainfo:

Pille Epner

E-post: arhitektuur@artun.ee

Tel. +372 642 0071

 

Postitas Triin Männik — Püsilink

11.12.2018

Digitaalkunstnik Chienpo avatud loeng

Teisipäeval, 11. detsembril algusega 17.00 esineb Eesti Kunstiakadeemias avatud alal A300 (Põhja pst 7, Tallinn) prantsuse kunstnik ja leiutaja Jérémie Cortial, kunstnikunimega Chienpo.

Chienpo on auhinnatud digitaalkunstnik, kes kasutab joonitamist tehnikana, mille kaudu püüab ühendada virtuaalsust lähitulevikuga. Ta on kunstnikerühmituse Elshopo asutajaliige. Elshopo on 2001. aastal asutatud kollektiiv, mis läheneb mänguliselt siiditrüki tehnikale, laiendades selle tehnika kasutust nii materjalide kui meediumite osas. Nad on trükkinud toiduvärvidega pannkookidele ning nende siiditrüki puhul on tihti oluline performatiivne lähenemine. Chienpo tegevus ulatub šokolaaditrükiga pannkookidest kuni eksperimentaalsete videomängude tegemiseni. Mängides kunsti, meelelahutuse, DIY ja uurimusliku lähenemise piiridega, on tema tööd tihti pop-esteetikas teostatud ning mängulised.

Chienpo on Tallinnas LVLup! videomängude muuseumi ürituse Chienpo Drawing Laboratory raames.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Digitaalkunstnik Chienpo avatud loeng

Teisipäev 11 detsember, 2018

Teisipäeval, 11. detsembril algusega 17.00 esineb Eesti Kunstiakadeemias avatud alal A300 (Põhja pst 7, Tallinn) prantsuse kunstnik ja leiutaja Jérémie Cortial, kunstnikunimega Chienpo.

Chienpo on auhinnatud digitaalkunstnik, kes kasutab joonitamist tehnikana, mille kaudu püüab ühendada virtuaalsust lähitulevikuga. Ta on kunstnikerühmituse Elshopo asutajaliige. Elshopo on 2001. aastal asutatud kollektiiv, mis läheneb mänguliselt siiditrüki tehnikale, laiendades selle tehnika kasutust nii materjalide kui meediumite osas. Nad on trükkinud toiduvärvidega pannkookidele ning nende siiditrüki puhul on tihti oluline performatiivne lähenemine. Chienpo tegevus ulatub šokolaaditrükiga pannkookidest kuni eksperimentaalsete videomängude tegemiseni. Mängides kunsti, meelelahutuse, DIY ja uurimusliku lähenemise piiridega, on tema tööd tihti pop-esteetikas teostatud ning mängulised.

Chienpo on Tallinnas LVLup! videomängude muuseumi ürituse Chienpo Drawing Laboratory raames.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

10.12.2018

Gudy Herderi avatud loeng “Current lifestyle trends for 2019/2020”

Gudy-Herder_crop

EKA-sse on saabumas rahvusvaheliselt tunnustatud tulevikutrendide lektor Gudy Herder, kes peab esmaspäeval, 10. detsembril kell 12–13 Eesti Kunstiakadeemia suures auditooriumis A101 (Põhja pst 7) loengu “Current lifestyle trends for 2019/2020” ning viib läbi 3. kursuse bakalaureusetudengite ja moemagistrantide meistriklassi.

Gudy Herder on Barcelonas baseeruv rahvusvaheliselt tuntud trendikonsultant ja -koolitaja, kes aitab brändidel ja ettevõtetel kasutada toodete arendamiseks tulevikusuundumusi, mis inspireerivad, räägivad lugu ja aitavad paremini müüa. Gudy visuaalsed uuringud hõlmavad lisaks moele ka suurel määral sisekujunduse ja elustiili valdkondi. Aastakümnete pikkune kogemus rahvusvahelistes ettevõtetes on viinud peenhäälestatud trendide ja tulevikusuundumuste tajuni disainis.

Vt lisaks:

https://youtu.be/rpCO5-dA6nw

 

Täpsem info:
Piret Puppart
Moedisaini osakonna juhataja
Eesti Kunstiakadeemia
+372 5074243

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Gudy Herderi avatud loeng “Current lifestyle trends for 2019/2020”

Esmaspäev 10 detsember, 2018

Gudy-Herder_crop

EKA-sse on saabumas rahvusvaheliselt tunnustatud tulevikutrendide lektor Gudy Herder, kes peab esmaspäeval, 10. detsembril kell 12–13 Eesti Kunstiakadeemia suures auditooriumis A101 (Põhja pst 7) loengu “Current lifestyle trends for 2019/2020” ning viib läbi 3. kursuse bakalaureusetudengite ja moemagistrantide meistriklassi.

Gudy Herder on Barcelonas baseeruv rahvusvaheliselt tuntud trendikonsultant ja -koolitaja, kes aitab brändidel ja ettevõtetel kasutada toodete arendamiseks tulevikusuundumusi, mis inspireerivad, räägivad lugu ja aitavad paremini müüa. Gudy visuaalsed uuringud hõlmavad lisaks moele ka suurel määral sisekujunduse ja elustiili valdkondi. Aastakümnete pikkune kogemus rahvusvahelistes ettevõtetes on viinud peenhäälestatud trendide ja tulevikusuundumuste tajuni disainis.

Vt lisaks:

https://youtu.be/rpCO5-dA6nw

 

Täpsem info:
Piret Puppart
Moedisaini osakonna juhataja
Eesti Kunstiakadeemia
+372 5074243

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

06.12.2018

Kunstnik Sarah Gilbert´i avatud loeng

FAC-Sarah-Gilbert

Sarah Gilberti avatud loeng “Õppetunnid ühiselulistelt putukatelt: nutikate oskuste omandamine antropotseenis” toimub 6. detsembril kell 17.30 ruumis A302.

Sarah Gilbert on kunstnik, teadur ja dotsent, kes elab Los Angeleses Californias ning töötab skulptuuri õppejõuna Pitzeri Kolledžis. Hetkel keskendub ta käsitöö ja kollektiivsuse uurimisele. Tema viimaste projektide hulka kuuluvad nii galeriinäitused, kogukonna aiad kui kohaspetsiifilised heliinstallatsioonid.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Kunstnik Sarah Gilbert´i avatud loeng

Neljapäev 06 detsember, 2018

FAC-Sarah-Gilbert

Sarah Gilberti avatud loeng “Õppetunnid ühiselulistelt putukatelt: nutikate oskuste omandamine antropotseenis” toimub 6. detsembril kell 17.30 ruumis A302.

Sarah Gilbert on kunstnik, teadur ja dotsent, kes elab Los Angeleses Californias ning töötab skulptuuri õppejõuna Pitzeri Kolledžis. Hetkel keskendub ta käsitöö ja kollektiivsuse uurimisele. Tema viimaste projektide hulka kuuluvad nii galeriinäitused, kogukonna aiad kui kohaspetsiifilised heliinstallatsioonid.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

06.12.2018

Brasiilia kunstniku ja kuraatori Miriam Mirna Korolkovas’e avatud loeng

72451_Braziliantalk_Platina_oct18

Neljapäeval, 6 detsembril algusega kell 18.00 toimub ehte- ja sepakunsti eriala ruumis A403 (Põhja pst 7)  Miriam Mirna Korolkovase avatud loeng “An experience with jewelry making in Amazonian forest”.

“Origin, originality, feathers, colonial history, and who´s the Master”, a Brazilian conversation over necklaces, jewelry-making, rainforests, artistic quality and the colonial legacy.

On the Alto Anapu river, southwest of the Marajó island, in the Brazilian Amazon forest, Caxiuanã area, between the states of Pará and Amazonas, lives the Caiçara community, also known as Ribeirinhos. As part of the Shared Artistic Experimentation Expedition with the Peoples of the Forest, led by the NORTEAR project, artist and Brazilian AJF ambassador, Miriam Mirna Korolkovas, develops a practice where conviviality and jewelry-making come together.

*

Miriam Mirna Korolkovas
Brazilian artist, architect, and curator.
Graduation and Ph.D. in Architecture and Urban Planning at the University of São Paulo, Brazil.
Master’s in Fine Arts at Pratt Institute, USA.
Awarded a Visitor Professor Scholar by Fulbright Commission/CAPES at University of Michigan – School of Art & Design, USA.
Brazilian Ambassador at AJF – Art Jewelry Forum.

Postitas Eve Margus-Villems — Püsilink

Brasiilia kunstniku ja kuraatori Miriam Mirna Korolkovas’e avatud loeng

Neljapäev 06 detsember, 2018

72451_Braziliantalk_Platina_oct18

Neljapäeval, 6 detsembril algusega kell 18.00 toimub ehte- ja sepakunsti eriala ruumis A403 (Põhja pst 7)  Miriam Mirna Korolkovase avatud loeng “An experience with jewelry making in Amazonian forest”.

“Origin, originality, feathers, colonial history, and who´s the Master”, a Brazilian conversation over necklaces, jewelry-making, rainforests, artistic quality and the colonial legacy.

On the Alto Anapu river, southwest of the Marajó island, in the Brazilian Amazon forest, Caxiuanã area, between the states of Pará and Amazonas, lives the Caiçara community, also known as Ribeirinhos. As part of the Shared Artistic Experimentation Expedition with the Peoples of the Forest, led by the NORTEAR project, artist and Brazilian AJF ambassador, Miriam Mirna Korolkovas, develops a practice where conviviality and jewelry-making come together.

*

Miriam Mirna Korolkovas
Brazilian artist, architect, and curator.
Graduation and Ph.D. in Architecture and Urban Planning at the University of São Paulo, Brazil.
Master’s in Fine Arts at Pratt Institute, USA.
Awarded a Visitor Professor Scholar by Fulbright Commission/CAPES at University of Michigan – School of Art & Design, USA.
Brazilian Ambassador at AJF – Art Jewelry Forum.

Postitas Eve Margus-Villems — Püsilink

29.11.2018

Klaasikunstnik Jerry Lin-Hsien Kung´i avatud loeng

46636015_1156740311147625_497113542202228736_n
Klaasikunstnik Jerry Lin-Hsien Kung´i avatud loeng klaasikunsti osakonnas 29.novembril kell 17.30 ruumis B604.
Jerry Lin-Hsien Kung on Hiina päritolu klaasikunstnik, kes elab Ameerikas ning keskendub oma töös klaasile ja tehnoloogiale. Jerry on sündinud Taiwanis ning lõpetanud Rhode Island School of Design. Tema kunsti ja disaini käivitavaks jõuks on lõppematu uudishimu. Tänu oma erinevatele oskustele, kogemustele ja kultuurilisele taustale, on ta töötanud klaasiga nii kunsti-kui tööstusalaselt. Viimased kaks aastat on ta keskendunud hariduse ja tööstuse omavahelisele suhtele, reisides ja külastades erinevaid akadeemilise asutusi ning tehaseid üle kogu maailma. Kungi eesmärgiks on luua süsteem, mis aitab lahendada neis erialades levinud probleeme.
“Meie rahvusvaheline maailm vajab rohkem liimi, et seda koos hoida. Ma usun,et haridus ja moodne tööstus vajab rohkem integratsiooni, et see saaks jätkusuutlikult edasi toimida! “
Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Klaasikunstnik Jerry Lin-Hsien Kung´i avatud loeng

Neljapäev 29 november, 2018

46636015_1156740311147625_497113542202228736_n
Klaasikunstnik Jerry Lin-Hsien Kung´i avatud loeng klaasikunsti osakonnas 29.novembril kell 17.30 ruumis B604.
Jerry Lin-Hsien Kung on Hiina päritolu klaasikunstnik, kes elab Ameerikas ning keskendub oma töös klaasile ja tehnoloogiale. Jerry on sündinud Taiwanis ning lõpetanud Rhode Island School of Design. Tema kunsti ja disaini käivitavaks jõuks on lõppematu uudishimu. Tänu oma erinevatele oskustele, kogemustele ja kultuurilisele taustale, on ta töötanud klaasiga nii kunsti-kui tööstusalaselt. Viimased kaks aastat on ta keskendunud hariduse ja tööstuse omavahelisele suhtele, reisides ja külastades erinevaid akadeemilise asutusi ning tehaseid üle kogu maailma. Kungi eesmärgiks on luua süsteem, mis aitab lahendada neis erialades levinud probleeme.
“Meie rahvusvaheline maailm vajab rohkem liimi, et seda koos hoida. Ma usun,et haridus ja moodne tööstus vajab rohkem integratsiooni, et see saaks jätkusuutlikult edasi toimida! “
Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

27.11.2018

Johann Arensi kunstnikuvestlus

JohannArens_Moulding_1

27. novembril kell 17.00 toimub kunstnik Johann Arensi avalik kunstnikuvestlus EKA skulptuuriosakonna monumetaalstuudios.

Johann Arens (1981) on kunstnik, kes elab ja töötab Londonis. Ta on omandanud magistrikraadi vabade kunstide erialal Londoni Goldsmithsi ülikoolis. Teda on auhinnatud kaasaegse kunsti stipendiumiga British School at Rome poolt ning ta on viibinud Fondazione Antonio Ratti, Space Londoni ja Amsterdami Rijksakademie kunstiresidentuurides. Eelmisel aastal võitis Arens Neuer Aachener Kunstvereini Prize of the Young Art auhinna. Ta on osalenud näitustel: “These Rotten Words”,Chapter Arts, Cardiff (2017); “Anxiety Impress”, Neuer Aacherer Kunstverein, Saksamaa (2016); “Somatic Matter”, Le Foyer, Zürich; “New Acquisitions”, Fondazione Fotografia Modena; “Pillar Huggers”, Or Gallery, Berlin (2015); “TTTT”, Jerwood Space, London; “Emotional Resources”, Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland (2014) and “Internet Centre & Habesha Grocery”, Paradise Row, London (2013).

Johann Arensi toob Tallinnasse töötuba “Sculpting the Moving Image”, mille ta viib läbi 26.-28. novembrini Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonnas. Ühtlasi on Arensi kunstnikuvestlus osa EKA tudengite algatatud rahvusvahelise skulptuuri ja installatsiooni sündmuse SkulpaKuu programmist.

Postitas Kati Saarits — Püsilink

Johann Arensi kunstnikuvestlus

Teisipäev 27 november, 2018

JohannArens_Moulding_1

27. novembril kell 17.00 toimub kunstnik Johann Arensi avalik kunstnikuvestlus EKA skulptuuriosakonna monumetaalstuudios.

Johann Arens (1981) on kunstnik, kes elab ja töötab Londonis. Ta on omandanud magistrikraadi vabade kunstide erialal Londoni Goldsmithsi ülikoolis. Teda on auhinnatud kaasaegse kunsti stipendiumiga British School at Rome poolt ning ta on viibinud Fondazione Antonio Ratti, Space Londoni ja Amsterdami Rijksakademie kunstiresidentuurides. Eelmisel aastal võitis Arens Neuer Aachener Kunstvereini Prize of the Young Art auhinna. Ta on osalenud näitustel: “These Rotten Words”,Chapter Arts, Cardiff (2017); “Anxiety Impress”, Neuer Aacherer Kunstverein, Saksamaa (2016); “Somatic Matter”, Le Foyer, Zürich; “New Acquisitions”, Fondazione Fotografia Modena; “Pillar Huggers”, Or Gallery, Berlin (2015); “TTTT”, Jerwood Space, London; “Emotional Resources”, Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland (2014) and “Internet Centre & Habesha Grocery”, Paradise Row, London (2013).

Johann Arensi toob Tallinnasse töötuba “Sculpting the Moving Image”, mille ta viib läbi 26.-28. novembrini Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonnas. Ühtlasi on Arensi kunstnikuvestlus osa EKA tudengite algatatud rahvusvahelise skulptuuri ja installatsiooni sündmuse SkulpaKuu programmist.

Postitas Kati Saarits — Püsilink

29.11.2018

Arhitektuuriteaduskonna avalik loeng: James Taylor-Foster

jtf-erica-lindberg-2018-web

Neljapäeval, 29. novembril algusega kell 18.00 esineb Eesti Kunstiakadeemia suures saalis (Põhja pst 7, Tallinn) Stockholmis tegutsev kuraator-ajakirjanik-arhitekt James Taylor-Foster loenguga “Arhitektuur, jaht ja korilus”. Taylor-Foster on maailma külastatuima arhitektuuriportaali ArchDaily endine Euroopa peatoimetaja, kes hetkel töötab Rootsi riikliku arhitektuuri- ja disainikeskuse ArkDes kaasaegse arhitektuuri kuraatorina. Taylor-Foster tuleb Tallinnasse EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarja raames. Arhitektuuriloengud toimuvad neljapäeviti iga kahe nädala tagant, on inglise keeles ning kõikidele huvilistele tasuta.

Taylor-Foster tegutseb arhitektuuri, disaini, e-kultuuri ja tehnoloogia vallas, praktiseeriva arhitektina on ta töötanud Suurbritannias ja Hollandis. Aastal 2016 oli ta 15. Veneetsia arhitektuuribiennaali Põhjamaade paviljoni kaaskuraator ja 2018. aasta biennaalil osales biennaali peanäitusel Freespace. Ta on kirjutanud sellistele väljaannetele nagu Metropolis, PIN-UP, Domus, Volume, Monocle, Mousse, Disegno ja Real Review, regulaarselt esineb ta ka Monocle 24 raadios. Arhitektuurivaldkonna külaliskriitiku ja -lektorina on James tegutsenud Cambridge’i ülikoolis, UCL Bartletti arhitektuurikoolis, Dublini ülikoolis, AA arhitektuurikoolis, CASSis, Strelka instituudis, TU Delftis ja Berlage instituudis ning MIT-s. Ta on ka Future Architecture programmi nõukogu liige – FAP tutvustab arhitektuuri ja Euroopa linnu lähitulevikus kujundama hakkavat noort põlvkonda.

Taylor-Fosteri sõnul on arhitektuur eriala, mis tegeleb viitamise, jäljendamise ja kommunikeerimisega. Arhitektid – samuti kõik teised, kes loovad tehiskeskkondi inimestele ja asjadele – tegelevad pideva jahtimise ja korilusega, et suuta ümbritsevat paremini endasse haarata ja (arhitektuurina) taasesitada. Oma loengus käsitleb ta väljapanekute, ekshibitsionismi, sõnade ja kõne kui arhitektuuripraktika töövahendite rolli.

Avatud loengut on kuulama oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri või ka robootika, programmeerimise, disaini ning vabade kunstide valdkonnast; samuti tegutsevad arhitektid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – lisaks kõik, kes kaaluvad tulevikus arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

Kuraatorid: Sille Pihlak, Johan Tali
www.avatudloengud.ee
Sündmus Facebookis

Postitas Pille Epner — Püsilink

Arhitektuuriteaduskonna avalik loeng: James Taylor-Foster

Neljapäev 29 november, 2018

jtf-erica-lindberg-2018-web

Neljapäeval, 29. novembril algusega kell 18.00 esineb Eesti Kunstiakadeemia suures saalis (Põhja pst 7, Tallinn) Stockholmis tegutsev kuraator-ajakirjanik-arhitekt James Taylor-Foster loenguga “Arhitektuur, jaht ja korilus”. Taylor-Foster on maailma külastatuima arhitektuuriportaali ArchDaily endine Euroopa peatoimetaja, kes hetkel töötab Rootsi riikliku arhitektuuri- ja disainikeskuse ArkDes kaasaegse arhitektuuri kuraatorina. Taylor-Foster tuleb Tallinnasse EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarja raames. Arhitektuuriloengud toimuvad neljapäeviti iga kahe nädala tagant, on inglise keeles ning kõikidele huvilistele tasuta.

Taylor-Foster tegutseb arhitektuuri, disaini, e-kultuuri ja tehnoloogia vallas, praktiseeriva arhitektina on ta töötanud Suurbritannias ja Hollandis. Aastal 2016 oli ta 15. Veneetsia arhitektuuribiennaali Põhjamaade paviljoni kaaskuraator ja 2018. aasta biennaalil osales biennaali peanäitusel Freespace. Ta on kirjutanud sellistele väljaannetele nagu Metropolis, PIN-UP, Domus, Volume, Monocle, Mousse, Disegno ja Real Review, regulaarselt esineb ta ka Monocle 24 raadios. Arhitektuurivaldkonna külaliskriitiku ja -lektorina on James tegutsenud Cambridge’i ülikoolis, UCL Bartletti arhitektuurikoolis, Dublini ülikoolis, AA arhitektuurikoolis, CASSis, Strelka instituudis, TU Delftis ja Berlage instituudis ning MIT-s. Ta on ka Future Architecture programmi nõukogu liige – FAP tutvustab arhitektuuri ja Euroopa linnu lähitulevikus kujundama hakkavat noort põlvkonda.

Taylor-Fosteri sõnul on arhitektuur eriala, mis tegeleb viitamise, jäljendamise ja kommunikeerimisega. Arhitektid – samuti kõik teised, kes loovad tehiskeskkondi inimestele ja asjadele – tegelevad pideva jahtimise ja korilusega, et suuta ümbritsevat paremini endasse haarata ja (arhitektuurina) taasesitada. Oma loengus käsitleb ta väljapanekute, ekshibitsionismi, sõnade ja kõne kui arhitektuuripraktika töövahendite rolli.

Avatud loengut on kuulama oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri või ka robootika, programmeerimise, disaini ning vabade kunstide valdkonnast; samuti tegutsevad arhitektid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – lisaks kõik, kes kaaluvad tulevikus arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

Kuraatorid: Sille Pihlak, Johan Tali
www.avatudloengud.ee
Sündmus Facebookis

Postitas Pille Epner — Püsilink