Üritused

25.09.2019

Raamatuesitlus: “Kaugelt näeb lähemale” kogub kokku 34 aastat avastusretki soome-ugri rahvaste juurde

soome-ugri

25. septembril kell 17.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia aulas raamatu “Kaugelt näeb lähemale. EKA soome-ugri uurimisreisid 1978 – 2012” esitlus. Kauaaegse ekspeditsioonijuhi Kadri Viirese koostatud raamat tutvustab 34 aasta jooksul toimunud EKA üliõpilaste avastusretki soome-ugri rahvaste juurde. Esitlusega kaasneb vestlusring soome-ugri uurimisreiside ning hõimurahvaste tänapäeva teemal.

1978. aastal alustas tollane EKA professor Kaljo Põllu uurimisretkede korraldamist soome-ugri rahvaste juurde eesmärgiga leida ja dokumenteerida hõimurahvaste rahvakunsti kõige laiemas mõttes – nii tarbeesemeid, rõivaid-ehteid kui arhitektuuri. Tudengite erilist tähelepanu pälvisid kaljujoonised, mida kopeeriti Karjalas, Koola poolsaarel ja Valge mere ääres terviklike pannoodena. Kokku on soome-ugri uurimisreiside töös osalenud üle 400 üliõpilase, kellest paljud on täna silmapaistvad kunstnikud, teadlased ja arhitektid.

EKA rektori Mart Kalmu sõnul vormisid soome-ugri ekspeditsioonid tervete põlvkondade kunstnike ja arhitektide teadvust. “Ise läänt ihaledes ei unustatud oma sugulasi, kel elu meist veel hulga kehvem, ja tunti siirast huvi nende traditsioonilise elu vastu. Mõeldes, kuhu kunst tänaseks jõudnud on, pole vähetähtis, et etnograafia kaudu said kunstiüliõpilased kontakti teadustöö metoodikaga. See avardas nende maailmapilti oluliselt,” kirjeldab Kalm aastakümnete vältel tehtud ekspeditsioonide olulisust.

Käesolevasse kogumikku koondatud 34 ekspeditsioonilugu on kirja pandud uurimisreisidel osalenute poolt oma kõige eredamate välitöö kogemuste põhjal. Raamatus on kasutatud rikkalikult pildimaterjali, nii fotosid kui etnograafilisi joonistusi, väljavõtteid uurimisreiside päevikutest ning asualade kaarte. Lisaks leiab kogumikust Andri Ksenofontovi intervjuu Kaljo Põlluga, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Anu Korbi artikli suhtlemisest ja tagasisidest uuritavate kogukondadega, etnograaf Edgar Saare ülevaate ERMis säilitatavast etnograafilisest joonistekogust ning antropoloog Jean-Loup Rousselot analüüsi uurimisreisidest kui kogemusõppest (rite de passage).
Raamatu koostaja Kadri Viires jätkas Kaljo Põllu algatatud uurimisreiside läbi viimist erinevate soome-ugri rahvaste juurde alates 1994. aastast. Oma sissejuhatavas loos annab ta ülevaate uurimisreiside korraldamisega kaasnevatest raskustest ja erilaadsetest vahejuhtumitest ning vahetu välitöökogemuse olulisusest üliõpilastele.

Raamatu esitlusele eelnevat uurimisreiside ja soome-ugri rahvaste teemalist vestlusringi juhatab kunstiteadlane Anneli Porri. Osalevad Fenno-Ugria nõunik Jaak-Prozes, kunstikriitik Andri Ksenofontov ja EKA rektor aastatel 2005-2015 ning praegune Riigikogu liige Signe Kivi.

Lisainfo:
Anna Lindpere
EKA kommunikatsioonijuht
anna.lindpere@artun.ee
56463229

Kadri Viires
Raamatu koostaja, uurimisreiside juht,
kunstnik ja õppejõud
kadri.viires@artun.ee
5140864

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Raamatuesitlus: “Kaugelt näeb lähemale” kogub kokku 34 aastat avastusretki soome-ugri rahvaste juurde

Kolmapäev 25 september, 2019

soome-ugri

25. septembril kell 17.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia aulas raamatu “Kaugelt näeb lähemale. EKA soome-ugri uurimisreisid 1978 – 2012” esitlus. Kauaaegse ekspeditsioonijuhi Kadri Viirese koostatud raamat tutvustab 34 aasta jooksul toimunud EKA üliõpilaste avastusretki soome-ugri rahvaste juurde. Esitlusega kaasneb vestlusring soome-ugri uurimisreiside ning hõimurahvaste tänapäeva teemal.

1978. aastal alustas tollane EKA professor Kaljo Põllu uurimisretkede korraldamist soome-ugri rahvaste juurde eesmärgiga leida ja dokumenteerida hõimurahvaste rahvakunsti kõige laiemas mõttes – nii tarbeesemeid, rõivaid-ehteid kui arhitektuuri. Tudengite erilist tähelepanu pälvisid kaljujoonised, mida kopeeriti Karjalas, Koola poolsaarel ja Valge mere ääres terviklike pannoodena. Kokku on soome-ugri uurimisreiside töös osalenud üle 400 üliõpilase, kellest paljud on täna silmapaistvad kunstnikud, teadlased ja arhitektid.

EKA rektori Mart Kalmu sõnul vormisid soome-ugri ekspeditsioonid tervete põlvkondade kunstnike ja arhitektide teadvust. “Ise läänt ihaledes ei unustatud oma sugulasi, kel elu meist veel hulga kehvem, ja tunti siirast huvi nende traditsioonilise elu vastu. Mõeldes, kuhu kunst tänaseks jõudnud on, pole vähetähtis, et etnograafia kaudu said kunstiüliõpilased kontakti teadustöö metoodikaga. See avardas nende maailmapilti oluliselt,” kirjeldab Kalm aastakümnete vältel tehtud ekspeditsioonide olulisust.

Käesolevasse kogumikku koondatud 34 ekspeditsioonilugu on kirja pandud uurimisreisidel osalenute poolt oma kõige eredamate välitöö kogemuste põhjal. Raamatus on kasutatud rikkalikult pildimaterjali, nii fotosid kui etnograafilisi joonistusi, väljavõtteid uurimisreiside päevikutest ning asualade kaarte. Lisaks leiab kogumikust Andri Ksenofontovi intervjuu Kaljo Põlluga, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Anu Korbi artikli suhtlemisest ja tagasisidest uuritavate kogukondadega, etnograaf Edgar Saare ülevaate ERMis säilitatavast etnograafilisest joonistekogust ning antropoloog Jean-Loup Rousselot analüüsi uurimisreisidest kui kogemusõppest (rite de passage).
Raamatu koostaja Kadri Viires jätkas Kaljo Põllu algatatud uurimisreiside läbi viimist erinevate soome-ugri rahvaste juurde alates 1994. aastast. Oma sissejuhatavas loos annab ta ülevaate uurimisreiside korraldamisega kaasnevatest raskustest ja erilaadsetest vahejuhtumitest ning vahetu välitöökogemuse olulisusest üliõpilastele.

Raamatu esitlusele eelnevat uurimisreiside ja soome-ugri rahvaste teemalist vestlusringi juhatab kunstiteadlane Anneli Porri. Osalevad Fenno-Ugria nõunik Jaak-Prozes, kunstikriitik Andri Ksenofontov ja EKA rektor aastatel 2005-2015 ning praegune Riigikogu liige Signe Kivi.

Lisainfo:
Anna Lindpere
EKA kommunikatsioonijuht
anna.lindpere@artun.ee
56463229

Kadri Viires
Raamatu koostaja, uurimisreiside juht,
kunstnik ja õppejõud
kadri.viires@artun.ee
5140864

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

20.09.2019

Arhitektid ja puitmajatootjad asuvad arendama digitaalset koostööd

Eelürituse-pressiteade-1

Sel reedel, 20. septembril saavad Eesti Arhitektuurikeskuses kokku arhitektid, disainerid, puitmajatootjad ja digiehituse eksperdid, et leida uudseid lahendusi senistele kitsaskohtadele Eesti puitmaja sektori arengus.

Ürituse ellu toojateks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektuurikeskus. Koostöös Garage48-ga valmistatakse üritusel ette ideed, mida Future of Wood arendusnädalavahetusel juba esmasteks prototüüpideks ehitada.

“Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk on tõsta ehitussektori tootlikkust ning kõige mõjuvamad vahendid selleks on ehitusprotsessi digitaliseerimine ja võimalikult paljude tegevuste viimine platsilt tehasesse. Viimase osas on puitmajade sektor tubli teenäitaja, mida ilmestab juba ligi kümme aastat kestnud järjepidev tootmis- ja ekspordimahtude kasv. Järgmise arenguhüppe saavutamise eelduseks on riigi ja sektori tihe koostöö – antud üritus on hea võimalus seda koostööd edendada.
“Future of Wood” häkatoni eelüritusel tahame konkretiseerida need kitsaskohad, mis takistavad tehastes toodetud majade arengut Eestis. Loodame sellest üritusest saada häid ideid, mida saaksime juba 4. oktoobril algaval häkatonil prototüüpida või mõne muu tegevuse raames lahendama hakata,” kommenteerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar.

Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Renee Puusepp sõnul on ehitussektor killustatud ning selle parandamiseks peab muutuma nii haridussüsteem kui ka tööstus ning tarneahelad. “Eelkõige on tarvis praegused ressursinõudlikud ja keskkonda kahjustavad ehitustehnoloogiad ja -meetodid asendada loodussõbralike ja jätkusuutlike alternatiividega. Puit on äärmiselt sobilik materjal, millele abil vähendada Eesti ehitussektori süsinikujalajälge. Selleks näeme vajadust välja töötada puidupõhine teenuse- ja tarneahel hoonete kavandamisest, tootmise ja halduseni. ”

Kitsaskohtade leidmisele ja ideedega töötamisele aitavad kaasa mentorid Eesti Kunstiakadeemiast, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning ettevõtetest nagu Harmet, Welement ja Kodasema. Päeva modereerib Startup Estonia juht Maarika Truu.

Lisainfo ja üritusele registreerumine.

Kadri Kõivik
Garage48 Future of Wood projektijuht
kadri@garage48.org
+37256698471

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Arhitektid ja puitmajatootjad asuvad arendama digitaalset koostööd

Reede 20 september, 2019

Eelürituse-pressiteade-1

Sel reedel, 20. septembril saavad Eesti Arhitektuurikeskuses kokku arhitektid, disainerid, puitmajatootjad ja digiehituse eksperdid, et leida uudseid lahendusi senistele kitsaskohtadele Eesti puitmaja sektori arengus.

Ürituse ellu toojateks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektuurikeskus. Koostöös Garage48-ga valmistatakse üritusel ette ideed, mida Future of Wood arendusnädalavahetusel juba esmasteks prototüüpideks ehitada.

“Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk on tõsta ehitussektori tootlikkust ning kõige mõjuvamad vahendid selleks on ehitusprotsessi digitaliseerimine ja võimalikult paljude tegevuste viimine platsilt tehasesse. Viimase osas on puitmajade sektor tubli teenäitaja, mida ilmestab juba ligi kümme aastat kestnud järjepidev tootmis- ja ekspordimahtude kasv. Järgmise arenguhüppe saavutamise eelduseks on riigi ja sektori tihe koostöö – antud üritus on hea võimalus seda koostööd edendada.
“Future of Wood” häkatoni eelüritusel tahame konkretiseerida need kitsaskohad, mis takistavad tehastes toodetud majade arengut Eestis. Loodame sellest üritusest saada häid ideid, mida saaksime juba 4. oktoobril algaval häkatonil prototüüpida või mõne muu tegevuse raames lahendama hakata,” kommenteerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar.

Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Renee Puusepp sõnul on ehitussektor killustatud ning selle parandamiseks peab muutuma nii haridussüsteem kui ka tööstus ning tarneahelad. “Eelkõige on tarvis praegused ressursinõudlikud ja keskkonda kahjustavad ehitustehnoloogiad ja -meetodid asendada loodussõbralike ja jätkusuutlike alternatiividega. Puit on äärmiselt sobilik materjal, millele abil vähendada Eesti ehitussektori süsinikujalajälge. Selleks näeme vajadust välja töötada puidupõhine teenuse- ja tarneahel hoonete kavandamisest, tootmise ja halduseni. ”

Kitsaskohtade leidmisele ja ideedega töötamisele aitavad kaasa mentorid Eesti Kunstiakadeemiast, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning ettevõtetest nagu Harmet, Welement ja Kodasema. Päeva modereerib Startup Estonia juht Maarika Truu.

Lisainfo ja üritusele registreerumine.

Kadri Kõivik
Garage48 Future of Wood projektijuht
kadri@garage48.org
+37256698471

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

22.09.2019

EKA tõukside näitus Autovabal päeval

tõuks

Pühapäeval, 22. septembril kell 10–17 toimub EKA ümbruses Autovaba päev, mille raames suletakse mootorsõidukitele liikumiseks Nunne tänav (Toompuiestee kuni Suur-Kloostri tn), Põhja pst (Suurtüki tn kuni Kesk-Kalamaja tn) ja Kopli tn (Vana-Kalamaja tn-Kotzebue tn).

See tähendab, aga jalakäijate ja uut tüüpi sõidukite pidu – selleks puhuks toome EKA õppehoone ette meie tootedisaini osakonnas valmistatud tõukerataste prototüübid ja mudelid, mida saavad kõik huvilised huvilistele vaadata ja proovida. Näitus on avatud kell 11–15.

Juhendaja Heikki Zoova sõnul on disaini mõõt inimene. “Tõukeratta funktsioon, konstruktsioon ja ehitus on hästi nähtav, arusaadav ja tema väärtus kasutaja poolt kiiresti mõõdetav. Nendel põhjustel on tootedisaini tudengite üks esimene erialaülesanne aastate jooksul olnud tõukeratas. Sel ajal toimunud märkimisväärne muutus tõukside disainis ja kasutuses paistab teravalt silma linna- ja meediapildis. Lihtne laste mänguasi on muutunud laia sihtgrupi kõrgtehnoloogiliseks liikumisvahendiks ja digitaalset platvormi kasutavaks ärimudeliks, mis nõuab oma osa linnaruumis ja seniste liikumisreeglite ümbervaatamist. Ilmnenud uued probleemid sisaldavad disainitudengitele ülesannet ja võimalusi ka uuteks lahendusteks. Selliseid katsetusi on näha näiteks elektrisõiduki mudelites, kus lisaks tehnilisele funktsionaalsusele tegeletakse ka teenuse ja kasutajaliidese disainiga,” ütles EKA tootedisaini tunnustatud õppejõud Heikki Zoova.

Samuti toimub autovaba päeva raames kell 13 kaks uue õppehoone ekskursiooni, üks eesti ja teine vene keeles.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

EKA tõukside näitus Autovabal päeval

Pühapäev 22 september, 2019

tõuks

Pühapäeval, 22. septembril kell 10–17 toimub EKA ümbruses Autovaba päev, mille raames suletakse mootorsõidukitele liikumiseks Nunne tänav (Toompuiestee kuni Suur-Kloostri tn), Põhja pst (Suurtüki tn kuni Kesk-Kalamaja tn) ja Kopli tn (Vana-Kalamaja tn-Kotzebue tn).

See tähendab, aga jalakäijate ja uut tüüpi sõidukite pidu – selleks puhuks toome EKA õppehoone ette meie tootedisaini osakonnas valmistatud tõukerataste prototüübid ja mudelid, mida saavad kõik huvilised huvilistele vaadata ja proovida. Näitus on avatud kell 11–15.

Juhendaja Heikki Zoova sõnul on disaini mõõt inimene. “Tõukeratta funktsioon, konstruktsioon ja ehitus on hästi nähtav, arusaadav ja tema väärtus kasutaja poolt kiiresti mõõdetav. Nendel põhjustel on tootedisaini tudengite üks esimene erialaülesanne aastate jooksul olnud tõukeratas. Sel ajal toimunud märkimisväärne muutus tõukside disainis ja kasutuses paistab teravalt silma linna- ja meediapildis. Lihtne laste mänguasi on muutunud laia sihtgrupi kõrgtehnoloogiliseks liikumisvahendiks ja digitaalset platvormi kasutavaks ärimudeliks, mis nõuab oma osa linnaruumis ja seniste liikumisreeglite ümbervaatamist. Ilmnenud uued probleemid sisaldavad disainitudengitele ülesannet ja võimalusi ka uuteks lahendusteks. Selliseid katsetusi on näha näiteks elektrisõiduki mudelites, kus lisaks tehnilisele funktsionaalsusele tegeletakse ka teenuse ja kasutajaliidese disainiga,” ütles EKA tootedisaini tunnustatud õppejõud Heikki Zoova.

Samuti toimub autovaba päeva raames kell 13 kaks uue õppehoone ekskursiooni, üks eesti ja teine vene keeles.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

18.09.2019 — 20.09.2019

EKA vanemteadur Mari Laanemets esitleb New Yorgis uut raamatut abstraktsionismist

Abstraction_as_an_Open_Experiment_Lugemik_COVER
18. septembril toimub New Yorgis, GRIMM galeriis EKA vanemteaduri Mari Laanemetsa koostatud raamatu “Abstraction as an Open Experiment” (Abstraktsioon kui avatud eksperiment) esitlus.


Raamatu keskmes on huvi abstraktsionismi rakendamise ja tõlgendamise vastu, mis alates 1960. aastatest püüdis ümber mõtestada modernistliku kunsti, üksikisiku ja (massi) ühiskonna vahelisi suhteid. Raamat keskendub neljale naiskunstnikule – Zofia Kulik, Dóra Maurer, Sirje Runge, Falke Pisano –, kes on kõik eksperimenteerinud radikaalselt abstraktsete vormide ja värvi rikkaliku potentsiaaliga, luues teoseid, mis on põhimõtteliselt avatud ja kaasavad ning mõjutavad oma spetsiifilise lähenemisviisiga kunstile ja ühiskonnale meie arusaama abstraktsionismist Ida-Euroopas.


Lisaks Laanemetsale kirjutavad raamatus ka Sabeth Buchmann (DE) ja David Crowley (UK). Trükis võtab kokku samanimelise näituse Tallinna Kunstihoones, 15.09.–04.11.2018.


Raamatuesitlus toimub koos kunstnik Anu Vahtraga, kes esitleb oma veebruaris ilmunud raamatut “Lühiajaline igavik” (Short Term Eternity), mis kaasnes tema ja Gordon Matta-Clarki näitusega Kumu kunstnimuuseumis.


Raamatu on kujundanud EKA graafilise disaini osakonna juhataja Indrek Sirkel.


Raamatu on välja andnud kirjastus Lugemik koostöös Tallinna Kunstihoone ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Esitlusele järgneb kohtumine Mari Laanemetsaga New York Art Book Fair’il, 20. Septembril, kell 14.00 (laud C14).


Antud sündmust ja kirjastuse Lugemik osalemist NY Art Book Fair’il toetab Eesti Kultuuriministeerium.
Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

EKA vanemteadur Mari Laanemets esitleb New Yorgis uut raamatut abstraktsionismist

Kolmapäev 18 september, 2019 — Reede 20 september, 2019

Abstraction_as_an_Open_Experiment_Lugemik_COVER
18. septembril toimub New Yorgis, GRIMM galeriis EKA vanemteaduri Mari Laanemetsa koostatud raamatu “Abstraction as an Open Experiment” (Abstraktsioon kui avatud eksperiment) esitlus.


Raamatu keskmes on huvi abstraktsionismi rakendamise ja tõlgendamise vastu, mis alates 1960. aastatest püüdis ümber mõtestada modernistliku kunsti, üksikisiku ja (massi) ühiskonna vahelisi suhteid. Raamat keskendub neljale naiskunstnikule – Zofia Kulik, Dóra Maurer, Sirje Runge, Falke Pisano –, kes on kõik eksperimenteerinud radikaalselt abstraktsete vormide ja värvi rikkaliku potentsiaaliga, luues teoseid, mis on põhimõtteliselt avatud ja kaasavad ning mõjutavad oma spetsiifilise lähenemisviisiga kunstile ja ühiskonnale meie arusaama abstraktsionismist Ida-Euroopas.


Lisaks Laanemetsale kirjutavad raamatus ka Sabeth Buchmann (DE) ja David Crowley (UK). Trükis võtab kokku samanimelise näituse Tallinna Kunstihoones, 15.09.–04.11.2018.


Raamatuesitlus toimub koos kunstnik Anu Vahtraga, kes esitleb oma veebruaris ilmunud raamatut “Lühiajaline igavik” (Short Term Eternity), mis kaasnes tema ja Gordon Matta-Clarki näitusega Kumu kunstnimuuseumis.


Raamatu on kujundanud EKA graafilise disaini osakonna juhataja Indrek Sirkel.


Raamatu on välja andnud kirjastus Lugemik koostöös Tallinna Kunstihoone ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Esitlusele järgneb kohtumine Mari Laanemetsaga New York Art Book Fair’il, 20. Septembril, kell 14.00 (laud C14).


Antud sündmust ja kirjastuse Lugemik osalemist NY Art Book Fair’il toetab Eesti Kultuuriministeerium.
Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

20.09.2019 — 21.09.2019

Animatsiooni osakond Narvas

Light My Fire_Martinus Daane Klemet_still002_300dpi

20. ja 21. septembril kell 19 näeb Narvas NART kunstiresidentuuri saalis EKA animatsiooni osakonnas valminud filmide valikprogramme.

 

Kahel õhtul linastuvad programmid annavad ülevaate animatsiooni osakonnas 12. aasta jooksul valminud animafilmidest alustades esimestest ja lõpetades nende kõige värskemate paladega.

Kahel päeval viibivad Narvas ka animatsiooni osakonna esimeste kursuste tudengid, kes osalevad dokumetaalanimatsiooni töötoas, mida viivad läbi Ksenja Okhapkina ja Priit Tender. Okhapkina on eesti/vene viimaste aastate edukaim dokumentalist, kes võitis hiljaaegu Karlovy Vary filmifestivali peapreemia dokfilmi kategoorias. Tema film “Surematu” on valitud eesti Oscari-kandidaadiks.

 

Programmid

Multikultiki 1 ehk Light My Fire

20. septembril kell 19

Valik Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas valminud animafilmidest aastatest 2007 – 2017.

Multikultiki 2 ehk Sweet Sweat

21. septembril kell 19

Valik Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas valminud animafilmidest aastatest 2015 – 2019.

Vaata animatsiooni osakonna filme ka meie Vimeo lehel.

Postitas Mari Kivi — Püsilink

Animatsiooni osakond Narvas

Reede 20 september, 2019 — Laupäev 21 september, 2019

Light My Fire_Martinus Daane Klemet_still002_300dpi

20. ja 21. septembril kell 19 näeb Narvas NART kunstiresidentuuri saalis EKA animatsiooni osakonnas valminud filmide valikprogramme.

 

Kahel õhtul linastuvad programmid annavad ülevaate animatsiooni osakonnas 12. aasta jooksul valminud animafilmidest alustades esimestest ja lõpetades nende kõige värskemate paladega.

Kahel päeval viibivad Narvas ka animatsiooni osakonna esimeste kursuste tudengid, kes osalevad dokumetaalanimatsiooni töötoas, mida viivad läbi Ksenja Okhapkina ja Priit Tender. Okhapkina on eesti/vene viimaste aastate edukaim dokumentalist, kes võitis hiljaaegu Karlovy Vary filmifestivali peapreemia dokfilmi kategoorias. Tema film “Surematu” on valitud eesti Oscari-kandidaadiks.

 

Programmid

Multikultiki 1 ehk Light My Fire

20. septembril kell 19

Valik Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas valminud animafilmidest aastatest 2007 – 2017.

Multikultiki 2 ehk Sweet Sweat

21. septembril kell 19

Valik Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas valminud animafilmidest aastatest 2015 – 2019.

Vaata animatsiooni osakonna filme ka meie Vimeo lehel.

Postitas Mari Kivi — Püsilink

15.09.2019

Erasmus+ konkursi tähtaeg on 15. septembril

67926718_2510093579033783_3402530786186887168_n
Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Erasmus+ konkursi tähtaeg on 15. septembril

Pühapäev 15 september, 2019

67926718_2510093579033783_3402530786186887168_n
Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

03.09.2019

EKA Galerii sügishooaaja avab Dolores Hoffmannile pühendatud üritus Õhtu “Hommikuga”

dolores-eka-fresko-galerii-hoffman-panno-87059251

3. septembril kell 17.00 toimub EKA galeriis Dolores Hoffmanni freskoga “Hommik” seotud üritus Õhtu “Hommikuga”. Sõna saavad: näituse tegijad, fresko autor, tema õpilased ja kaasteelised, sh. prototüüpidena teosesse paigutatud sõbrad ning põlvkonnakaaslased.

Üritusel esitletakse näitusega kaasnevat raamatut ning viiakse läbi performance, mille käigus kunstnik signeerib freskost teisaldatud, iseseisvat järelelu elavaid fragmente. Kell 18.30 linastub Hoffmanni loometegevust jälgiv dokumentaalfilm “Jagatud valgus”, filmi juhatavad sisse režissöör Kullar Viimne ja produtsent Erik Norkroos.

Augusti alguses avatud näituse Rahutu “Hommik” keskmes on lammutatud Rahu kinost päästetud Dolores Hoffmanni seinapannoo “Hommik”. Teadaolevalt on tegu Eesti varaseima nõukogude perioodist pärineva freskotehnikas monumentaalmaaliga, mis valmis 1963. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi diplomitöö kavandi põhjal. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professori Hilkka Hiiopi sõnul on tore, et fresko on jõudnud ringiga tagasi EKA-sse: “Freskopannoo “Hommik” oli Dolores Hoffmanni lõputöö. Ta oli EKA tudeng ja hiljem ka pikka aega õppejõud ning nüüd olid EKA tudengid need, kes seda freskot Rahu kinos lahti võtsid ja teisaldasid.”

Kokku demonteeriti ja säilitati ligikaudu 50% maalingust, osa sellest on jõudnud EKA muuseumi kogudesse. Näitusel eksponeeritakse hävinud pannood projektsioonina, mille sisse on “istutatud” päästetud fragmendid. Väljapanek võimaldab vaadelda tingliku tervikuna teost, mida täna enam ei eksisteeri ning mõtiskleda kultuuripärandi säilitamise üle.

Näitust Rahutu “Hommik” saab EKA galeriis külastada 7. septembrini.

EKA galerii on avatud T–R kell 12–18. Veel selle aasta sees pakub galerii kunstihuvilistele avastamiseks kolme uut näitust. Septembris on galerii Tallinna arhitektuurbiennaali näituse ‘Kole loeb ka’ päralt, mis näitab rahvusvaheliste arhitektuuriülikoolide tudengite kõige otsingulisemaid projekte. Oktoobris võõrustab galerii EKA vabade kunstide magistrante, kes lähtuvad mõistest enesehool ja väljendavad seda läbi erinevate meediumite, mille kaudu loodav sümbioos toob esile kõnealuse sõnaühendi tähenduslikku mitmekesisust. Novembris saab galeriis näha EKA kaasaaegse kunsti õppekava magistrandi Marta Vaariku isikunäitust.

Täiendav info:
Hilkka Hiiop
hilkka.hiiop@artun.ee
56 577 980

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

EKA Galerii sügishooaaja avab Dolores Hoffmannile pühendatud üritus Õhtu “Hommikuga”

Teisipäev 03 september, 2019

dolores-eka-fresko-galerii-hoffman-panno-87059251

3. septembril kell 17.00 toimub EKA galeriis Dolores Hoffmanni freskoga “Hommik” seotud üritus Õhtu “Hommikuga”. Sõna saavad: näituse tegijad, fresko autor, tema õpilased ja kaasteelised, sh. prototüüpidena teosesse paigutatud sõbrad ning põlvkonnakaaslased.

Üritusel esitletakse näitusega kaasnevat raamatut ning viiakse läbi performance, mille käigus kunstnik signeerib freskost teisaldatud, iseseisvat järelelu elavaid fragmente. Kell 18.30 linastub Hoffmanni loometegevust jälgiv dokumentaalfilm “Jagatud valgus”, filmi juhatavad sisse režissöör Kullar Viimne ja produtsent Erik Norkroos.

Augusti alguses avatud näituse Rahutu “Hommik” keskmes on lammutatud Rahu kinost päästetud Dolores Hoffmanni seinapannoo “Hommik”. Teadaolevalt on tegu Eesti varaseima nõukogude perioodist pärineva freskotehnikas monumentaalmaaliga, mis valmis 1963. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi diplomitöö kavandi põhjal. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professori Hilkka Hiiopi sõnul on tore, et fresko on jõudnud ringiga tagasi EKA-sse: “Freskopannoo “Hommik” oli Dolores Hoffmanni lõputöö. Ta oli EKA tudeng ja hiljem ka pikka aega õppejõud ning nüüd olid EKA tudengid need, kes seda freskot Rahu kinos lahti võtsid ja teisaldasid.”

Kokku demonteeriti ja säilitati ligikaudu 50% maalingust, osa sellest on jõudnud EKA muuseumi kogudesse. Näitusel eksponeeritakse hävinud pannood projektsioonina, mille sisse on “istutatud” päästetud fragmendid. Väljapanek võimaldab vaadelda tingliku tervikuna teost, mida täna enam ei eksisteeri ning mõtiskleda kultuuripärandi säilitamise üle.

Näitust Rahutu “Hommik” saab EKA galeriis külastada 7. septembrini.

EKA galerii on avatud T–R kell 12–18. Veel selle aasta sees pakub galerii kunstihuvilistele avastamiseks kolme uut näitust. Septembris on galerii Tallinna arhitektuurbiennaali näituse ‘Kole loeb ka’ päralt, mis näitab rahvusvaheliste arhitektuuriülikoolide tudengite kõige otsingulisemaid projekte. Oktoobris võõrustab galerii EKA vabade kunstide magistrante, kes lähtuvad mõistest enesehool ja väljendavad seda läbi erinevate meediumite, mille kaudu loodav sümbioos toob esile kõnealuse sõnaühendi tähenduslikku mitmekesisust. Novembris saab galeriis näha EKA kaasaaegse kunsti õppekava magistrandi Marta Vaariku isikunäitust.

Täiendav info:
Hilkka Hiiop
hilkka.hiiop@artun.ee
56 577 980

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

23.08.2019

Arhitektuuritudengite varjualuse RIIT avamine!

IMG_20190814_154343

Reedel, 23. augustil kell 15.00 avavad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna teise kursuse tudengid EKA esisel haljasalal Põhja puiesteel puuriidast inspireeritud ja puidust ehitatud varjualuse, mis pakub võimalust tänavamelu eest peitudes ümbritsevat jälgida. Avamisel räägivad tudengid ja juhendajad varjualuse ideest ja sünnist. Objekt jääb linnakodanikele ja külalistele järele proovimiseks kuni 4. oktoobrini, misjärel kolitakse see Lahemaale, kuhu on viidud ka kõik varasemate aastate varjualused.

Varjualune RIIT on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudengite loodud ning suvise ehituspraktika käigus ellu viidud projekt – varjualuse kavandamine ja ehitamine on läbi aastate olnud EKA arhitektuuritudengite õppeülesanne, mis kestab läbi kogu esimese õppeaasta.

 

Puidust installatsiooni sisse tekib erineva pikkusega puitprusside kasutamise tõttu põnev avade ja peidupaikadega liigendatud ruum. Varjualust iseloomustab ka teatud vabadus: selle üksikuid detaile ja fragmente võib asendada, ilma et teose üldilme sellest oluliselt muutuks. Varjualune kerkis EKA ette kaheksa päevaga, ehitusmeeskonda kuulus 15 arhitektuuritudengit.

Tänavuse varjualuse idee autori, teise kursuse arhitektuuritudengi Johann Ortin Õuna sõnul lähtub objekti idee sellest, et varjualuse ruumi loomiseks kasutatav puit on asetatud ühes suunas. “Lähtepunktiks oli argiobjekt, millele muidu väga tähelepanu ei pöörata – tavaline puuriit. Materjali ladumise suund annab ruumile liikuvust ja elu, valitud tehnika laseb luua peidupaiku ja tekitada avatud alasid,” selgitas Õun.

TULE AVAMA!

Postitas Triin Männik — Püsilink

Arhitektuuritudengite varjualuse RIIT avamine!

Reede 23 august, 2019

IMG_20190814_154343

Reedel, 23. augustil kell 15.00 avavad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna teise kursuse tudengid EKA esisel haljasalal Põhja puiesteel puuriidast inspireeritud ja puidust ehitatud varjualuse, mis pakub võimalust tänavamelu eest peitudes ümbritsevat jälgida. Avamisel räägivad tudengid ja juhendajad varjualuse ideest ja sünnist. Objekt jääb linnakodanikele ja külalistele järele proovimiseks kuni 4. oktoobrini, misjärel kolitakse see Lahemaale, kuhu on viidud ka kõik varasemate aastate varjualused.

Varjualune RIIT on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudengite loodud ning suvise ehituspraktika käigus ellu viidud projekt – varjualuse kavandamine ja ehitamine on läbi aastate olnud EKA arhitektuuritudengite õppeülesanne, mis kestab läbi kogu esimese õppeaasta.

 

Puidust installatsiooni sisse tekib erineva pikkusega puitprusside kasutamise tõttu põnev avade ja peidupaikadega liigendatud ruum. Varjualust iseloomustab ka teatud vabadus: selle üksikuid detaile ja fragmente võib asendada, ilma et teose üldilme sellest oluliselt muutuks. Varjualune kerkis EKA ette kaheksa päevaga, ehitusmeeskonda kuulus 15 arhitektuuritudengit.

Tänavuse varjualuse idee autori, teise kursuse arhitektuuritudengi Johann Ortin Õuna sõnul lähtub objekti idee sellest, et varjualuse ruumi loomiseks kasutatav puit on asetatud ühes suunas. “Lähtepunktiks oli argiobjekt, millele muidu väga tähelepanu ei pöörata – tavaline puuriit. Materjali ladumise suund annab ruumile liikuvust ja elu, valitud tehnika laseb luua peidupaiku ja tekitada avatud alasid,” selgitas Õun.

TULE AVAMA!

Postitas Triin Männik — Püsilink

09.09.2019 — 12.09.2019

Intensive seminar in art history with Ewa Domanska

estonian-academy-arts-logo-500x500-c

Date: September 9-12 / 5 pm–8 pm

Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A301

Lecturer: Ewa Domanska

This series of seminars is based on the assumption that today art can offer the historian (as well as anthropologists, archaeologists, literary scholar, etc.) theoretical inspiration, and even an epistemological paradigm and a research program of knowledge building. Interesting cognitive models, research categories, and representations of reality can be derived from the analysis of works of art. Following Susan Sontag’s statement that “each work of art gives us a form or paradigm or model of knowing something, an epistemology,” I would claim that analysis of various types of art objects, performances and activities might help us to build an inclusive knowledge of the past.  Such knowledge would be more appropriate for the planetary condition than offered, for example, by history understood as a specific approach to the past that emerged within the Greco-Judeo-Christian tradition and carries a stigma as a colonial enterprise. Thus art participates in the struggle for the epistemic justice, commenting on the problem of “epistemological dependency” of non-western scholars, and criticizing Western cognitive (artistic) imperialism. It is an important force in the development of an emergent paradigm that is post-anthropocentric, post-Western, post-secular and post-global (planetary/ cosmic).

Contemporary art is a great laboratory for the testing of various kinds of future. If indeed there is a need for realistic, responsible (local or micro) utopias in the world today, they might be developed with the help of various ways of knowing (the world). This would include not only humanities, social sciences as well as life sciences and Earth Sciences (“radical interdisciplinarity”) – which is to say, Western type of knowledge, but also include indigenous ways of knowing. The question arises as to whether the historian and the artist can offer a more positive (affirmative) scenario of the future?

Registration

The seminar is open to PhD students.

Registration is open until 01.09.2019. Max group size is 15.

Registration form

 

Readings (readings will be sent after registration)

 • Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture, trans. Adam Blauhut, Berlin: De Gruyter, 2016.
 • Bruno Latour and Timothy M. Lenton, “Extending the Domain of Freedom, or Why Gaia Is So Hard to Understand.” Critical Inquiry, vol. 45, no. 3, Spring 2019: 659-680.
 • Ariella Azoulay, “Potential History: Thinking through Violence”.Critical Inquiry, vol. 39, no. 3, Spring 2013.
 • Rosi Braidotti Rosi, “Powers of Affirmation: Response to Lisa Baraitser, Patrick Hanafin and Clare Hemmings.” Subjectivity, vol. 3, no 2, 2010: 140–148.
 • Ewa Domańska, “Affirmative Humanities”. Dějiny – teorie – kritika [Czech Republic], no. 1, 2018: 9-26.
 • Ruth Lipschitz, Skin/ned Politics: Species Discourse and the Limits of “The Human” in Nandipha Mntambo’s Art. Hypatia, vol. 27, no. 3, August 2012: 546–566.
 • Ann-Marie Tully, Becoming Animal: Liminal Rhetorical Strategies in Contemporary South African Art. Image & Text, vol. 17, 2011: 64-84.
 • Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage, 2006.

Program

 Monday, September 9

 1. Paradigm shift in the contemporary humanities and social sciences

Tuesday, September 10

 1. Prefigurative Art/Humanities

 Wednesday, September 11

 1. Contemporary Art and the Future of History

Thursday, September 12

 1. How to build a theory? [workshop]
Postitas Elika Kiilo — Püsilink

Intensive seminar in art history with Ewa Domanska

Esmaspäev 09 september, 2019 — Neljapäev 12 september, 2019

estonian-academy-arts-logo-500x500-c

Date: September 9-12 / 5 pm–8 pm

Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A301

Lecturer: Ewa Domanska

This series of seminars is based on the assumption that today art can offer the historian (as well as anthropologists, archaeologists, literary scholar, etc.) theoretical inspiration, and even an epistemological paradigm and a research program of knowledge building. Interesting cognitive models, research categories, and representations of reality can be derived from the analysis of works of art. Following Susan Sontag’s statement that “each work of art gives us a form or paradigm or model of knowing something, an epistemology,” I would claim that analysis of various types of art objects, performances and activities might help us to build an inclusive knowledge of the past.  Such knowledge would be more appropriate for the planetary condition than offered, for example, by history understood as a specific approach to the past that emerged within the Greco-Judeo-Christian tradition and carries a stigma as a colonial enterprise. Thus art participates in the struggle for the epistemic justice, commenting on the problem of “epistemological dependency” of non-western scholars, and criticizing Western cognitive (artistic) imperialism. It is an important force in the development of an emergent paradigm that is post-anthropocentric, post-Western, post-secular and post-global (planetary/ cosmic).

Contemporary art is a great laboratory for the testing of various kinds of future. If indeed there is a need for realistic, responsible (local or micro) utopias in the world today, they might be developed with the help of various ways of knowing (the world). This would include not only humanities, social sciences as well as life sciences and Earth Sciences (“radical interdisciplinarity”) – which is to say, Western type of knowledge, but also include indigenous ways of knowing. The question arises as to whether the historian and the artist can offer a more positive (affirmative) scenario of the future?

Registration

The seminar is open to PhD students.

Registration is open until 01.09.2019. Max group size is 15.

Registration form

 

Readings (readings will be sent after registration)

 • Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture, trans. Adam Blauhut, Berlin: De Gruyter, 2016.
 • Bruno Latour and Timothy M. Lenton, “Extending the Domain of Freedom, or Why Gaia Is So Hard to Understand.” Critical Inquiry, vol. 45, no. 3, Spring 2019: 659-680.
 • Ariella Azoulay, “Potential History: Thinking through Violence”.Critical Inquiry, vol. 39, no. 3, Spring 2013.
 • Rosi Braidotti Rosi, “Powers of Affirmation: Response to Lisa Baraitser, Patrick Hanafin and Clare Hemmings.” Subjectivity, vol. 3, no 2, 2010: 140–148.
 • Ewa Domańska, “Affirmative Humanities”. Dějiny – teorie – kritika [Czech Republic], no. 1, 2018: 9-26.
 • Ruth Lipschitz, Skin/ned Politics: Species Discourse and the Limits of “The Human” in Nandipha Mntambo’s Art. Hypatia, vol. 27, no. 3, August 2012: 546–566.
 • Ann-Marie Tully, Becoming Animal: Liminal Rhetorical Strategies in Contemporary South African Art. Image & Text, vol. 17, 2011: 64-84.
 • Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage, 2006.

Program

 Monday, September 9

 1. Paradigm shift in the contemporary humanities and social sciences

Tuesday, September 10

 1. Prefigurative Art/Humanities

 Wednesday, September 11

 1. Contemporary Art and the Future of History

Thursday, September 12

 1. How to build a theory? [workshop]
Postitas Elika Kiilo — Püsilink

20.06.2019

Vaata järele: 2019. aasta lõpuaktused

Screenshot 2019-05-29 at 11.20.20

Tänavused lõpuaktused toimuvad 20. juunil Eesti Kunstiakadeemia aulas (ruum A101, Põhja puiestee 7, Tallinn).

Kell 12 algab aktus disaini- ja kunstikultuuri teaduskondade ning doktorikooli lõpetajatele

 

 

ja kell 15 arhitektuuri- ja vabade kunstide teaduskondade lõpetajatele.

 

 

 

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Vaata järele: 2019. aasta lõpuaktused

Neljapäev 20 juuni, 2019

Screenshot 2019-05-29 at 11.20.20

Tänavused lõpuaktused toimuvad 20. juunil Eesti Kunstiakadeemia aulas (ruum A101, Põhja puiestee 7, Tallinn).

Kell 12 algab aktus disaini- ja kunstikultuuri teaduskondade ning doktorikooli lõpetajatele

 

 

ja kell 15 arhitektuuri- ja vabade kunstide teaduskondade lõpetajatele.

 

 

 

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink