Üritused

09.11.2013 — 10.11.2013

Eksperimentaalheli live-kontserdid ja performance’id Kumus

9. ja 10. novembril esinevad Kumu auditooriumis näituse „Sünkroonist väljas. Helikunstist vaatega minevikku” lisaprogrammi raames Eesti ja välismaa muusikud ning helikunstnikud. Kahel õhtupoolikul saab kuulda vinüülplaatide krigistamist, häältemängu, isetehtud masinate helisid, nihestatud rokkmuusikat ja muud eksperimentaalset. Osalemine muuseumipiletiga.

Toomas Savi live põhineb analoogelektroonikal, enamik kasutatavaid instrumente on kunstniku enda ehitatud.

Andres Lõo esitab loeng-performance’i „Skeletons on Rock Show”, mängides uuesti läbi performance’i, mis saatis tema 2009. aasta albumit „Skeletons on Rock”. Performance dekonstrueerib rokkmuusika olemust, paisates sinna ridamisi muude žanrite elemente. Andres Lõo looming on mitme töö läbi eksponeeritud ka näitusesaalis, muuhulgas on võimalik näha samast perioodist pärinevat fotoseeriat.

Vinyl Terror & Horror on Camilla Sørenseni ja Greta Christenseni koostööprojekt. Tegemist on kahe taani päritolu Berliinis resideeruva helikunstnikuga, kelle looming on välja kasvanud visuaalkunstilistest praktikatest. Vinyl Terror & Horror „väärkasutab” vinüülplaadimängijaid ja -plaate, miksides kokku erinevaid muusika- ja filmihelielemente. Vinüüliterroristide plaadimängijad on vaatamisväärsus omaette – Greta ja Camilla on oma vahendid konstrueerinudtõelisi insenerioskusi mängu pannes.

Roomet Jakapi, Ilja Gussarov, Inta Roost, Alvin Raat, Kalle Tikas, Aleksander Paal, Theodore Parker esinevad New Yorgi avangardhelilooja John Zorni teosega „Cobra”. Muusikateos on noodistamata, ent tugineb kindlale märgisüsteemile, kus muusikud improviseerivad vastavalt nende tegevust hetkel suunavale märgile.

Mihkel Kleis ja Rainer Jancis loovad eksperimentaalse loomuga heli. Muusik ja kunstnik Mihkel Kleis on tuntud peamiselt selliste nimede nagu Luarvik Luarvik, EDASI ja Ratkiller kaudu. Muusik ja helilooja Rainer Jancis on tegutsenud mitmes koosseisus, näiteks Metro Luminalis ja kirjutanud ka filmimuusikat.

Algorütmid on heliinseneride Mihkel Tombergi ja Roland Karlsoni koostööprojekt. Kunstnikud manipuleerivad helimaterjaliga, tekitades korrast kaost ja vastupidi.

Lisainfo ja täpsem kava asuvad siin.

Eesti esimene suurem helikunstile pühendatud näitus „Sünkroonist väljas. Helikunstist vaatega minevikku” loob ülevaate helikunstist kui mitmekülgsest kunstimeediumist. Programm leiab Kumu auditooriumis aset kolmel korral. Järgmine programm toimub 10.–11. jaanuaril 2014.

Näitus „Sünkroonist väljas. Helikunstist vaatega minevikku” on Kumu kunstimuuseumis avatud 12. jaanuarini 2014. Näituse suurtoetaja on EMT.

Lisainfo:

Kati Ilves

näituse kuraator

tel 5697 9909, e-post kati.ilves@ekm.ee

Kumu kunstimuuseum

Weizenbergi 34 / Valge 1Tallinn


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

Eksperimentaalheli live-kontserdid ja performance’id Kumus

Laupäev 09 november, 2013 — Pühapäev 10 november, 2013

9. ja 10. novembril esinevad Kumu auditooriumis näituse „Sünkroonist väljas. Helikunstist vaatega minevikku” lisaprogrammi raames Eesti ja välismaa muusikud ning helikunstnikud. Kahel õhtupoolikul saab kuulda vinüülplaatide krigistamist, häältemängu, isetehtud masinate helisid, nihestatud rokkmuusikat ja muud eksperimentaalset. Osalemine muuseumipiletiga.

Toomas Savi live põhineb analoogelektroonikal, enamik kasutatavaid instrumente on kunstniku enda ehitatud.

Andres Lõo esitab loeng-performance’i „Skeletons on Rock Show”, mängides uuesti läbi performance’i, mis saatis tema 2009. aasta albumit „Skeletons on Rock”. Performance dekonstrueerib rokkmuusika olemust, paisates sinna ridamisi muude žanrite elemente. Andres Lõo looming on mitme töö läbi eksponeeritud ka näitusesaalis, muuhulgas on võimalik näha samast perioodist pärinevat fotoseeriat.

Vinyl Terror & Horror on Camilla Sørenseni ja Greta Christenseni koostööprojekt. Tegemist on kahe taani päritolu Berliinis resideeruva helikunstnikuga, kelle looming on välja kasvanud visuaalkunstilistest praktikatest. Vinyl Terror & Horror „väärkasutab” vinüülplaadimängijaid ja -plaate, miksides kokku erinevaid muusika- ja filmihelielemente. Vinüüliterroristide plaadimängijad on vaatamisväärsus omaette – Greta ja Camilla on oma vahendid konstrueerinudtõelisi insenerioskusi mängu pannes.

Roomet Jakapi, Ilja Gussarov, Inta Roost, Alvin Raat, Kalle Tikas, Aleksander Paal, Theodore Parker esinevad New Yorgi avangardhelilooja John Zorni teosega „Cobra”. Muusikateos on noodistamata, ent tugineb kindlale märgisüsteemile, kus muusikud improviseerivad vastavalt nende tegevust hetkel suunavale märgile.

Mihkel Kleis ja Rainer Jancis loovad eksperimentaalse loomuga heli. Muusik ja kunstnik Mihkel Kleis on tuntud peamiselt selliste nimede nagu Luarvik Luarvik, EDASI ja Ratkiller kaudu. Muusik ja helilooja Rainer Jancis on tegutsenud mitmes koosseisus, näiteks Metro Luminalis ja kirjutanud ka filmimuusikat.

Algorütmid on heliinseneride Mihkel Tombergi ja Roland Karlsoni koostööprojekt. Kunstnikud manipuleerivad helimaterjaliga, tekitades korrast kaost ja vastupidi.

Lisainfo ja täpsem kava asuvad siin.

Eesti esimene suurem helikunstile pühendatud näitus „Sünkroonist väljas. Helikunstist vaatega minevikku” loob ülevaate helikunstist kui mitmekülgsest kunstimeediumist. Programm leiab Kumu auditooriumis aset kolmel korral. Järgmine programm toimub 10.–11. jaanuaril 2014.

Näitus „Sünkroonist väljas. Helikunstist vaatega minevikku” on Kumu kunstimuuseumis avatud 12. jaanuarini 2014. Näituse suurtoetaja on EMT.

Lisainfo:

Kati Ilves

näituse kuraator

tel 5697 9909, e-post kati.ilves@ekm.ee

Kumu kunstimuuseum

Weizenbergi 34 / Valge 1Tallinn


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

10.11.2013

Seminar „Maastik ja koloniaalsus“

(Please scroll down for the English version)

Sel pühapäeval, 10. novembril kell 12.00 Tartu Kunstimuuseumis (Raekoja
plats 18)

„Maastiku“ etümoloogia ulatub tagasi 16. sajandisse, mida peetakse Lääne
modernsuse ja selle varjukülje — koloniaalsuse — alguspunktiks.
Koloniaalsus on kontseptsioon  kolonialismi pärandil põhinevast moodsast
maailmasüsteemist — see läbistab nii  majandust kui geopoliitilist võimu,
teadmiste ja subjektiivsuse produtseerimist, samuti soolisust ja
seksuaalsust kõige isiklikumal tasandil.

Seminar toob kokku teoreetilised ja loomingulised positsioonid, mis
suhestuvad  muuhulgas ka Tartu Kunstimuuseumis üleval oleva näitusega
„Metsa ja mere vahel.  Eesti loodusmaal“. Seminari eesmärk on vaadelda
maastikku kui konkreetse geopoliitilise reaalsuse representatsioonivormi,
mille eelduseks on koloniaalse võimumaatriksi poolt kujundatud teadmistel
ning tajul põhinev subjektiivsus. Dekoloniaalsuse kontseptsioon, mida on
tutvustanud Lõuna-Ameerika mõtlejad, seisneb koloniaalsest
võimumaatriksist lahtiütlemises, läbi mõtlemise ja tegemise. Dekoloniaalne
esteetika kui üks osa dekoloniaalsusest tegeleb inimtaju vabastamisega
esteetikast. Seminaris esindatud kunstnikupositsioonide suhe
lähtekontseptsiooniga võib diskussiooni käigus kas muutuda või samaks
jääda, kuivõrd seminari näol on tegemist diskussioonipõhise keskkonnaga.

Seminar „Maastik ja koloniaalsus“ on esimene peatükk Rael Arteli
paralleelprojektist “Kunstnik majapidamises”, mille eesmärgiks on kutsuda

kunstnikke reflekteerima Tartu Kunstimuuseumis toimuvat ning genereerima
alternatiivseid vaatenurki ja suhtumisi valitsevale normaalsusele.


Kuraator ja moderaator: Tanel Rander (kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia
doktorant)

Osalejad: Liisa Kaljula (kunstiajaloolane, Eesti Kunstimuuseum), Karolina
Kubik (kunstnik, Poznani Kunstiakadeemia, Poola), Erkki Luuk (kunstnik,
Tartu Ülikool), Kaia Otstak (kunstnik, Tallinna Ülikool), Tanel Rander
(kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia), Kadri Tüür (kirjandusteadlane, Tartu
Ülikool)

Seminar toimub Tartu Kunstimuuseumi II korruse näitusesaalis. Sissepääs
muuseumi piletiga (täispilet 2 eurot, sooduspilet 1 euro).

Seminar „Maastik ja koloniaalsus“ toimub eesti ja inglise keeles ning seda
toetab Eesti Kultuurkapital.

Ajakava

11.30 Kaia Otstaki sissejuhatus-performance

12.00 Teoreetiline osa:

Tanel Rander: Maastikumaali kui representatsiooni seotus koloniaalsusega
nii ajaloolises plaanis kui käesolevas geopoliitilises reaalsuses
Liisa Kaljula: Nõukogude modernsusest ja sellest, miks eesti kunstnikud
hilissotsialismi ajal maale läksid
Kadri Tüür: Looduse tekstuaalse (sh visuaalse) representeerimise
ideoloogilised aspektid — kelle identiteeti ja mis võtetega selle abil
üles ehitatakse?

14.00 Kohvipaus

14.30 Loominguline osa:

Kaia Otstak: Seksuaalsuse temaatika maastiku kontekstis — millist
tähendust “maastik” kannab või mida ta tähistab, kui tema vastuvõtt on
kehaline?
Karolina Kubik: kestvusperformance ja ettekanne “Wounds of the Hill” —
vaatluste ja vallutustega seotud maastikuühikutest läbi inimkeha retoorika
ning Poola perifeersus ja rikutud enesekuvand.
Erkki Luuk: Kase märdja tutvustamine. (Subjekti ja subjektiivsusega seotud
probleemistik)

16.00 Lõpudiskussioon

Tere tulemast!
—–
Seminar „Landscape and coloniality“
This Sunday, 10th of November, 12.00, Tartu Art Museum (Raekoja plats 18)

The etymology of „landscape“ leads back to 16th century that has been
considered as the starting point of Western modernity and its darker side
— coloniality, which is a concept of modern world system, based on
legacies of colonialism. Coloniality reaches from economy and geopolitical
power to production of knowledge and subjectivity, from perception to
gender and sexuality.

The seminar gathers theoretical and artistic positions in the context of
landscape painting exhibition „Between Forest and the Sea. Estonian nature
painting“ in Tartu Art Museum. The aim of the seminar is to observe
landscape as a form of representation, based on a certain geopolitical
reality, as well as a subject and subjectivity with knowledge and
perception that are shaped by colonial matrix of power. The concept of
decoloniality that has been introduced by South-American thinkers aims to
delink from colonial matrix of power through thinking and doing.
Decolonial aesthetics as a part of decoloniality is oriented to emancipate
human perception from aesthetics. The artistic positions that are
presented by the seminar may and may not change their relation to the
initial concept, as the seminar constitutes an open environment, based on
discussion.

Seminar „Landscape and coloniality“ is the first chapter of the parallel
project “Artist in the House” initiated by Rael Artel, which aim is to
invite artists to reflect on the ongoing activities in Tartu Art Museum
and to generate alternative views and attitudes towards dominant
normality.

Curated and moderated by Tanel Rander (artist, PhD student of Estonian Art
Academy)

Participants: Liisa Kaljula (art historian, The Art Museum of Estonia),
Karolina Kubik (artist, Academy of Fine Arts in Poznan, Poland), Erkki
Luuk (artist, University of Tartu), Kaia Otstak (artist, Tallinn
University), Tanel Rander (artist, Estonian Art Academy), Kadri Tüür
(literary theorist, University of Tartu)

The seminar takes place on 2nd floor of Tartu Art Museum (Raekoja plats
18). Admission by museum tickets (full price 2 eur, discount ticket 1
eur).

The seminar will be in Estonian and in English, and is supported by
Estonian Cultural Endowment.

Programme

Since 11.30 introductory-performance by Kaia Otstak

12.00 Theoretical part:
Tanel Rander: The relation between landscape representation and
coloniality, in the context of history and contemporary geopolitical
reality
Liisa Kaljula: On Soviet modernity and why Estonian artists went to the
countryside under late Socialism
Kadri Tüür: The ideological aspects of textual (incl. visual)
representation of nature —
who`s identities are thereby created and how?

14.00 Coffee break

14.30 Artistic part:

Kaia Otstak: Landscape and sexuality – what is the meaning of “landscape”
and what does it signify, if its reception is bodily?
Karolina Kubik: Durational performance and presentation “Wounds of the
Hill” – Landscape units, related with observations and conquest, through
the rhetorics of human body. Peripheric Poland and its destroyed
self-reception.
Erkki Luuk: The introduction of the szuceczisz of birch. (The problematics
of subject and subjectivity)

16.00  Conclusive discussion

Welcome!
————————
Forever Yours,
Rael Artel
gsm: + 372 56 229 213


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

Seminar „Maastik ja koloniaalsus“

Pühapäev 10 november, 2013

(Please scroll down for the English version)

Sel pühapäeval, 10. novembril kell 12.00 Tartu Kunstimuuseumis (Raekoja
plats 18)

„Maastiku“ etümoloogia ulatub tagasi 16. sajandisse, mida peetakse Lääne
modernsuse ja selle varjukülje — koloniaalsuse — alguspunktiks.
Koloniaalsus on kontseptsioon  kolonialismi pärandil põhinevast moodsast
maailmasüsteemist — see läbistab nii  majandust kui geopoliitilist võimu,
teadmiste ja subjektiivsuse produtseerimist, samuti soolisust ja
seksuaalsust kõige isiklikumal tasandil.

Seminar toob kokku teoreetilised ja loomingulised positsioonid, mis
suhestuvad  muuhulgas ka Tartu Kunstimuuseumis üleval oleva näitusega
„Metsa ja mere vahel.  Eesti loodusmaal“. Seminari eesmärk on vaadelda
maastikku kui konkreetse geopoliitilise reaalsuse representatsioonivormi,
mille eelduseks on koloniaalse võimumaatriksi poolt kujundatud teadmistel
ning tajul põhinev subjektiivsus. Dekoloniaalsuse kontseptsioon, mida on
tutvustanud Lõuna-Ameerika mõtlejad, seisneb koloniaalsest
võimumaatriksist lahtiütlemises, läbi mõtlemise ja tegemise. Dekoloniaalne
esteetika kui üks osa dekoloniaalsusest tegeleb inimtaju vabastamisega
esteetikast. Seminaris esindatud kunstnikupositsioonide suhe
lähtekontseptsiooniga võib diskussiooni käigus kas muutuda või samaks
jääda, kuivõrd seminari näol on tegemist diskussioonipõhise keskkonnaga.

Seminar „Maastik ja koloniaalsus“ on esimene peatükk Rael Arteli
paralleelprojektist “Kunstnik majapidamises”, mille eesmärgiks on kutsuda

kunstnikke reflekteerima Tartu Kunstimuuseumis toimuvat ning genereerima
alternatiivseid vaatenurki ja suhtumisi valitsevale normaalsusele.


Kuraator ja moderaator: Tanel Rander (kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia
doktorant)

Osalejad: Liisa Kaljula (kunstiajaloolane, Eesti Kunstimuuseum), Karolina
Kubik (kunstnik, Poznani Kunstiakadeemia, Poola), Erkki Luuk (kunstnik,
Tartu Ülikool), Kaia Otstak (kunstnik, Tallinna Ülikool), Tanel Rander
(kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia), Kadri Tüür (kirjandusteadlane, Tartu
Ülikool)

Seminar toimub Tartu Kunstimuuseumi II korruse näitusesaalis. Sissepääs
muuseumi piletiga (täispilet 2 eurot, sooduspilet 1 euro).

Seminar „Maastik ja koloniaalsus“ toimub eesti ja inglise keeles ning seda
toetab Eesti Kultuurkapital.

Ajakava

11.30 Kaia Otstaki sissejuhatus-performance

12.00 Teoreetiline osa:

Tanel Rander: Maastikumaali kui representatsiooni seotus koloniaalsusega
nii ajaloolises plaanis kui käesolevas geopoliitilises reaalsuses
Liisa Kaljula: Nõukogude modernsusest ja sellest, miks eesti kunstnikud
hilissotsialismi ajal maale läksid
Kadri Tüür: Looduse tekstuaalse (sh visuaalse) representeerimise
ideoloogilised aspektid — kelle identiteeti ja mis võtetega selle abil
üles ehitatakse?

14.00 Kohvipaus

14.30 Loominguline osa:

Kaia Otstak: Seksuaalsuse temaatika maastiku kontekstis — millist
tähendust “maastik” kannab või mida ta tähistab, kui tema vastuvõtt on
kehaline?
Karolina Kubik: kestvusperformance ja ettekanne “Wounds of the Hill” —
vaatluste ja vallutustega seotud maastikuühikutest läbi inimkeha retoorika
ning Poola perifeersus ja rikutud enesekuvand.
Erkki Luuk: Kase märdja tutvustamine. (Subjekti ja subjektiivsusega seotud
probleemistik)

16.00 Lõpudiskussioon

Tere tulemast!
—–
Seminar „Landscape and coloniality“
This Sunday, 10th of November, 12.00, Tartu Art Museum (Raekoja plats 18)

The etymology of „landscape“ leads back to 16th century that has been
considered as the starting point of Western modernity and its darker side
— coloniality, which is a concept of modern world system, based on
legacies of colonialism. Coloniality reaches from economy and geopolitical
power to production of knowledge and subjectivity, from perception to
gender and sexuality.

The seminar gathers theoretical and artistic positions in the context of
landscape painting exhibition „Between Forest and the Sea. Estonian nature
painting“ in Tartu Art Museum. The aim of the seminar is to observe
landscape as a form of representation, based on a certain geopolitical
reality, as well as a subject and subjectivity with knowledge and
perception that are shaped by colonial matrix of power. The concept of
decoloniality that has been introduced by South-American thinkers aims to
delink from colonial matrix of power through thinking and doing.
Decolonial aesthetics as a part of decoloniality is oriented to emancipate
human perception from aesthetics. The artistic positions that are
presented by the seminar may and may not change their relation to the
initial concept, as the seminar constitutes an open environment, based on
discussion.

Seminar „Landscape and coloniality“ is the first chapter of the parallel
project “Artist in the House” initiated by Rael Artel, which aim is to
invite artists to reflect on the ongoing activities in Tartu Art Museum
and to generate alternative views and attitudes towards dominant
normality.

Curated and moderated by Tanel Rander (artist, PhD student of Estonian Art
Academy)

Participants: Liisa Kaljula (art historian, The Art Museum of Estonia),
Karolina Kubik (artist, Academy of Fine Arts in Poznan, Poland), Erkki
Luuk (artist, University of Tartu), Kaia Otstak (artist, Tallinn
University), Tanel Rander (artist, Estonian Art Academy), Kadri Tüür
(literary theorist, University of Tartu)

The seminar takes place on 2nd floor of Tartu Art Museum (Raekoja plats
18). Admission by museum tickets (full price 2 eur, discount ticket 1
eur).

The seminar will be in Estonian and in English, and is supported by
Estonian Cultural Endowment.

Programme

Since 11.30 introductory-performance by Kaia Otstak

12.00 Theoretical part:
Tanel Rander: The relation between landscape representation and
coloniality, in the context of history and contemporary geopolitical
reality
Liisa Kaljula: On Soviet modernity and why Estonian artists went to the
countryside under late Socialism
Kadri Tüür: The ideological aspects of textual (incl. visual)
representation of nature —
who`s identities are thereby created and how?

14.00 Coffee break

14.30 Artistic part:

Kaia Otstak: Landscape and sexuality – what is the meaning of “landscape”
and what does it signify, if its reception is bodily?
Karolina Kubik: Durational performance and presentation “Wounds of the
Hill” – Landscape units, related with observations and conquest, through
the rhetorics of human body. Peripheric Poland and its destroyed
self-reception.
Erkki Luuk: The introduction of the szuceczisz of birch. (The problematics
of subject and subjectivity)

16.00  Conclusive discussion

Welcome!
————————
Forever Yours,
Rael Artel
gsm: + 372 56 229 213


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

11.11.2013

KUTSE KONVERENTSILE “Eesti humanitaarne tulevik”

11. novembril toimub Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi 25. sünnipäeva konverents „Eesti humanitaarne tulevik“

Kas Eesti humanitaarial on tulevikku? Kas Eestil ilma humanitaariata on tulevikku? Kas homse päeva teadus on eilse päeva tuletis? Kas rahvusriik vajab rahvuskultuuri? Mis on inimlik mõõde teaduses, keskkonnas, ühiskonnas?

Neile ja veel paljudele teistele küsimustele püüab leida vastust Tallinnas toimuv konverents „Eesti humanitaarne tulevik“. 
„Kus on Eesti Nokia?“ küsis omal ajal president Lennart Meri ja Eesti meedia, visionäärid ja muud helgemad pead hakkasid kooris Eesti Nokiat otsima. „Kus on nüüd Soome Nokia?“ küsib selle peale üks konverentsi initsiaatoreid, TLÜ EHI prof. Mihhail Lotman. Ning jätkab: „Ajalugu ei tunne ühtegi näidet edukalt ja innovatiivselt toiminud ühiskonnast, kus oleksid nn pehmed ained unarusse jäetud. Ning vastupidi: kõikidel teadaolevatel revolutsioonidel teaduses ja tehnikas on humanitaarsed lätted. Euroopa ajalugu ei ole erand: näiteks tehniline läbimurre renessansi ajal tulenes humanitaarsest kultuurist ja humanistlikust ideoloogiast.“

Konverentsi avab EHI direktor Hannes Palang, ettekannetega astuvad üles Mart Kalm, Tiina Kirss, Krista Kodres, Marju Lauristin, Anne Lill, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Rein Raud, Jaan Ross, Urmas Sutrop. Ettekannetele järgneb ühine arutelu. Konverentsi modereerib Marek Tamm.

Konverents toimub kell 10-16 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis.

Lõunapausil, algusega kell 12 esitleb 3. korruse aatriumis TLÜ Kirjastus Johan Huizinga, Erwin Panofsky ja Norbert Eliase eestindusi.

Olete oodatud!
Lisainfo
Rebekka Lotman
TLÜ EHI kolleegiumi liige
Tel: 6409243
— 
Rebekka Lotman
tegevtoimetaja
6409243
TLÜ Kirjastus
www.tlu.ee/kirjastus


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

KUTSE KONVERENTSILE “Eesti humanitaarne tulevik”

Esmaspäev 11 november, 2013

11. novembril toimub Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi 25. sünnipäeva konverents „Eesti humanitaarne tulevik“

Kas Eesti humanitaarial on tulevikku? Kas Eestil ilma humanitaariata on tulevikku? Kas homse päeva teadus on eilse päeva tuletis? Kas rahvusriik vajab rahvuskultuuri? Mis on inimlik mõõde teaduses, keskkonnas, ühiskonnas?

Neile ja veel paljudele teistele küsimustele püüab leida vastust Tallinnas toimuv konverents „Eesti humanitaarne tulevik“. 
„Kus on Eesti Nokia?“ küsis omal ajal president Lennart Meri ja Eesti meedia, visionäärid ja muud helgemad pead hakkasid kooris Eesti Nokiat otsima. „Kus on nüüd Soome Nokia?“ küsib selle peale üks konverentsi initsiaatoreid, TLÜ EHI prof. Mihhail Lotman. Ning jätkab: „Ajalugu ei tunne ühtegi näidet edukalt ja innovatiivselt toiminud ühiskonnast, kus oleksid nn pehmed ained unarusse jäetud. Ning vastupidi: kõikidel teadaolevatel revolutsioonidel teaduses ja tehnikas on humanitaarsed lätted. Euroopa ajalugu ei ole erand: näiteks tehniline läbimurre renessansi ajal tulenes humanitaarsest kultuurist ja humanistlikust ideoloogiast.“

Konverentsi avab EHI direktor Hannes Palang, ettekannetega astuvad üles Mart Kalm, Tiina Kirss, Krista Kodres, Marju Lauristin, Anne Lill, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Rein Raud, Jaan Ross, Urmas Sutrop. Ettekannetele järgneb ühine arutelu. Konverentsi modereerib Marek Tamm.

Konverents toimub kell 10-16 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis.

Lõunapausil, algusega kell 12 esitleb 3. korruse aatriumis TLÜ Kirjastus Johan Huizinga, Erwin Panofsky ja Norbert Eliase eestindusi.

Olete oodatud!
Lisainfo
Rebekka Lotman
TLÜ EHI kolleegiumi liige
Tel: 6409243
— 
Rebekka Lotman
tegevtoimetaja
6409243
TLÜ Kirjastus
www.tlu.ee/kirjastus


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

05.11.2013

Dokumentaalfilm “Monument”, Tõnu Virve autoriõhtu Kinomajas

eft0511

Dokumentaalfilm MONUMENT.

Stsenarist Juta Kivimäe. Režissöör Tõnu Virve

Tootja Freyja Film 2009.

Inglise keelsed subtiitrid; 54’

Iga võim vajab monumente, ent ta tahab, et need oleksid tema monumendid. Eestis on riigivõim viimase sajandi jooksul korduvalt muutunud. Iga lahkunud võim on võtnud kaasa ka oma monumendid. Dokumentaal keskendub eesti monumentide saatusele muutuvas ajas. Monumendid võivad olla ideoloogia ohvrid. Ekraanile ilmuvad nii teisaldatud Pronkssõdur kui tšehhi kristallist Vabaduse rist oma lugudega. Dokumentaalfilm ei kavatse kirjutada ajalugu ümber. Film keskendub mälestusmärkide saatusele muutuvas ajas.

Kasutatud on unikaalseid kaaadreid ja paljusid arhiividokumente avaldatakse esmakordselt. Monumendid võivad olla ideoloogia ohvrid, samuti nagu inimesed ja terved rahvad on seda olnud varem ja on ilmselt ka edaspidi. Sõna saavad eesti skulptorid, endised meelsusvangid, ühiskonna- ja kunstiteadlased ning monumentide autorid.

Filmi toetajad: Eesti Kunstimuuseum, Kumu Kunstimuuseum, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Linnavalitsus


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

Dokumentaalfilm “Monument”, Tõnu Virve autoriõhtu Kinomajas

Teisipäev 05 november, 2013

eft0511

Dokumentaalfilm MONUMENT.

Stsenarist Juta Kivimäe. Režissöör Tõnu Virve

Tootja Freyja Film 2009.

Inglise keelsed subtiitrid; 54’

Iga võim vajab monumente, ent ta tahab, et need oleksid tema monumendid. Eestis on riigivõim viimase sajandi jooksul korduvalt muutunud. Iga lahkunud võim on võtnud kaasa ka oma monumendid. Dokumentaal keskendub eesti monumentide saatusele muutuvas ajas. Monumendid võivad olla ideoloogia ohvrid. Ekraanile ilmuvad nii teisaldatud Pronkssõdur kui tšehhi kristallist Vabaduse rist oma lugudega. Dokumentaalfilm ei kavatse kirjutada ajalugu ümber. Film keskendub mälestusmärkide saatusele muutuvas ajas.

Kasutatud on unikaalseid kaaadreid ja paljusid arhiividokumente avaldatakse esmakordselt. Monumendid võivad olla ideoloogia ohvrid, samuti nagu inimesed ja terved rahvad on seda olnud varem ja on ilmselt ka edaspidi. Sõna saavad eesti skulptorid, endised meelsusvangid, ühiskonna- ja kunstiteadlased ning monumentide autorid.

Filmi toetajad: Eesti Kunstimuuseum, Kumu Kunstimuuseum, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Linnavalitsus


Postitas Solveig Jahnke — Püsilink

28.10.2013

eestit esindab international fashion showcase 2014 londoni moenädalal neli disainerit, nende seas nahakunsti osakonna vilistlane Kärt Põldmann

2014 aasta Londoni moenädalale valiti Eestit esindama neli noort disainerit, nende seas ka EKA Nahakunsti osakonna vilistlane Kärt Põldmann, kes esitleb seal kollektsiooni käsitöökingadest. Kärt alustas käsitöökingade valmistamist juba õpingute ajal ning seostas teema oma magistritööga „Jalatsite
tarbimisest ja edastatavatest sõnumitest. Käsitöökingad” kaitstes selle  cum laude 2012 aastal. Edu ja tuult tiibadesse!


Eestit esindavad Londoni moenädalal neli noort disainerit

Žürii,
koosseisus Eesti Disainikeskuse ja Briti Nõukogu esindajad ning Eesti
Kultuuriesindaja Londonis valisid välja neli noort disainerit, kes
esindavad Eestit International Fashion Showcase 2014 Londonis.

Eesti väljapanekul Londoni moenädala raames veebruaris 2014 astuvad üles: Marit Ilison (projekt “Magada tahaks” / “Longing for sleep”), Kärt Põldmann (naiste käsitöökingad), jonurm (meeste parkad ja unisex seljakotid), Sille Sikmann (meeste aksessuaarid).


Lisaks
noorte ja alustavate disainerite väljapanekule on galeriipinnal
eksponeeritud ka osa Tanel Veenre kureeritud KAAMOSE moedisaini
näitusest ning kõik neli disainerit on KAAMOSE näitusel ja kataloogis ka
esindatud. Näitus täiendab väljapanekut kontseptuaalselt ning loob oma
tugeva looga tausta Eesti moedisainiga süvitsi tutvumiseks.

International
Fashion Showcase (IFS) on Briti Nõukogu ja Briti Moenõukogu poolt 2012.
aastal algatatud projekt, mille raames tutvustatakse läbi väljapanekute
erinevate riikide andekamaid ja innovatiivsemaid disainereid. IFS on
ajastatud just Londoni moenädalale, et tuua tõusvate disainitalentide
väljapanekud moeaasta tippsündmust külastavate ajakirjanike,
sisseostjate ja blogijate fookusesse. IFSi peateema on „emerging
talent”, mis tähendab, et osalejate turul tegutsemisaeg ei tohi olla
pikem kui neli aastat. Väljapanekud võivad hõlmata nii naiste- kui
meestemoodi, jalanõusid, ehtedisaini või aksessuaare.

2013.
aasta Eesti väljapanek pälvis rahvusvahelise žürii poolt IFS peapreemia
Emerging Talent Award 2013. Eesti väljapanekul Horse Hospitalis
esitlesid oma värsket loomingut neli Eesti disainerit: Kadri Kruus,
kes on ka EKA Nahakunsti osakonna vilistlane ning õppejõud,
Kristina Viirpalu, Karl Annus ja Kristian Steinberg. Näituse kujunduse
autor oli Helen Sirp.

2014. aasta IFS toimub Londonis ajavahemikul 13.-18. veebruar. Eesti väljapaneku täpne asukoht täpsustub novembri jooksul.

Loe IFS-ist pikemalt siit: http://www.britishfashioncouncil.com/content/1876/IFS

Eesti
väljapanekut London Fashion Week’i raames koordineerib Eesti
Disainikeskus koostöös Eesti Saatkonnaga Londonis. Väljapanekut toetab
Eesti Kultuur maailmas ja EAS Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:

Sirli Nõmm


 sirli@disainikeskus.ee

Postitas Jaana Päeva — Püsilink

eestit esindab international fashion showcase 2014 londoni moenädalal neli disainerit, nende seas nahakunsti osakonna vilistlane Kärt Põldmann

Esmaspäev 28 oktoober, 2013

2014 aasta Londoni moenädalale valiti Eestit esindama neli noort disainerit, nende seas ka EKA Nahakunsti osakonna vilistlane Kärt Põldmann, kes esitleb seal kollektsiooni käsitöökingadest. Kärt alustas käsitöökingade valmistamist juba õpingute ajal ning seostas teema oma magistritööga „Jalatsite
tarbimisest ja edastatavatest sõnumitest. Käsitöökingad” kaitstes selle  cum laude 2012 aastal. Edu ja tuult tiibadesse!


Eestit esindavad Londoni moenädalal neli noort disainerit

Žürii,
koosseisus Eesti Disainikeskuse ja Briti Nõukogu esindajad ning Eesti
Kultuuriesindaja Londonis valisid välja neli noort disainerit, kes
esindavad Eestit International Fashion Showcase 2014 Londonis.

Eesti väljapanekul Londoni moenädala raames veebruaris 2014 astuvad üles: Marit Ilison (projekt “Magada tahaks” / “Longing for sleep”), Kärt Põldmann (naiste käsitöökingad), jonurm (meeste parkad ja unisex seljakotid), Sille Sikmann (meeste aksessuaarid).


Lisaks
noorte ja alustavate disainerite väljapanekule on galeriipinnal
eksponeeritud ka osa Tanel Veenre kureeritud KAAMOSE moedisaini
näitusest ning kõik neli disainerit on KAAMOSE näitusel ja kataloogis ka
esindatud. Näitus täiendab väljapanekut kontseptuaalselt ning loob oma
tugeva looga tausta Eesti moedisainiga süvitsi tutvumiseks.

International
Fashion Showcase (IFS) on Briti Nõukogu ja Briti Moenõukogu poolt 2012.
aastal algatatud projekt, mille raames tutvustatakse läbi väljapanekute
erinevate riikide andekamaid ja innovatiivsemaid disainereid. IFS on
ajastatud just Londoni moenädalale, et tuua tõusvate disainitalentide
väljapanekud moeaasta tippsündmust külastavate ajakirjanike,
sisseostjate ja blogijate fookusesse. IFSi peateema on „emerging
talent”, mis tähendab, et osalejate turul tegutsemisaeg ei tohi olla
pikem kui neli aastat. Väljapanekud võivad hõlmata nii naiste- kui
meestemoodi, jalanõusid, ehtedisaini või aksessuaare.

2013.
aasta Eesti väljapanek pälvis rahvusvahelise žürii poolt IFS peapreemia
Emerging Talent Award 2013. Eesti väljapanekul Horse Hospitalis
esitlesid oma värsket loomingut neli Eesti disainerit: Kadri Kruus,
kes on ka EKA Nahakunsti osakonna vilistlane ning õppejõud,
Kristina Viirpalu, Karl Annus ja Kristian Steinberg. Näituse kujunduse
autor oli Helen Sirp.

2014. aasta IFS toimub Londonis ajavahemikul 13.-18. veebruar. Eesti väljapaneku täpne asukoht täpsustub novembri jooksul.

Loe IFS-ist pikemalt siit: http://www.britishfashioncouncil.com/content/1876/IFS

Eesti
väljapanekut London Fashion Week’i raames koordineerib Eesti
Disainikeskus koostöös Eesti Saatkonnaga Londonis. Väljapanekut toetab
Eesti Kultuur maailmas ja EAS Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:

Sirli Nõmm


 sirli@disainikeskus.ee

Postitas Jaana Päeva — Püsilink

01.11.2013

eka päev 2013 – 99 aastat kõrgemat kunstiharidust

Austatud Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, üliõpilased, vilistlased ja kõik liikmed!

Tänavu oktoobris täitub Eesti Kunstiakadeemia algusest 99 aastat.

100. juubeli lävel ja pidustuste ootuses tähistame seda sündmust rektor prof Signe Kivi ettepanekul Akadeemia liikmetega isekeskis 1. novembril, 2013 tulevases Eesti Kunstiakadeemia hoones Kotzebue tänav 1/Põhja pst 7.

Kõik Akadeemia õppejõud, üliõpilased, vilistlased ja töötajad on oodatud alates kell 14.00 tutvuma Eugen Habermanni projekteeritud ajaloolise vabrikuga, mis 2016. aasta hilissügiseks renoveeritakse Kunstiakadeemia õppehooneks.

 
1. novembril kell 14.00–15.00 on võimalik näha veel hetkel töötavaid tekstiilitsehhe ja sukamasinaid ning tutvuda 1930-ndate aastate ning nõukogudeaegse tööstusarhitektuuriga.

Alates kell 15.30 SUUR-KLOOSTRI 11 HOONES peab teadusprorektor akadeemik professor Mart Kalm loengu “Rauaniit ja arhitekt Habermann”.  Pakutakse kuuma puljongit ja pirukat.

Palun teatage oma osalusest 31. novembriks täites lisatud lingil oleva osalusvormi, et teaksime arvestada inimhulgaga ning varuda piisavalt aega, puljongit ja pirukat.

OSALUSVORM

Postitas Gregor Taul — Püsilink

eka päev 2013 – 99 aastat kõrgemat kunstiharidust

Reede 01 november, 2013

Austatud Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, üliõpilased, vilistlased ja kõik liikmed!

Tänavu oktoobris täitub Eesti Kunstiakadeemia algusest 99 aastat.

100. juubeli lävel ja pidustuste ootuses tähistame seda sündmust rektor prof Signe Kivi ettepanekul Akadeemia liikmetega isekeskis 1. novembril, 2013 tulevases Eesti Kunstiakadeemia hoones Kotzebue tänav 1/Põhja pst 7.

Kõik Akadeemia õppejõud, üliõpilased, vilistlased ja töötajad on oodatud alates kell 14.00 tutvuma Eugen Habermanni projekteeritud ajaloolise vabrikuga, mis 2016. aasta hilissügiseks renoveeritakse Kunstiakadeemia õppehooneks.

 
1. novembril kell 14.00–15.00 on võimalik näha veel hetkel töötavaid tekstiilitsehhe ja sukamasinaid ning tutvuda 1930-ndate aastate ning nõukogudeaegse tööstusarhitektuuriga.

Alates kell 15.30 SUUR-KLOOSTRI 11 HOONES peab teadusprorektor akadeemik professor Mart Kalm loengu “Rauaniit ja arhitekt Habermann”.  Pakutakse kuuma puljongit ja pirukat.

Palun teatage oma osalusest 31. novembriks täites lisatud lingil oleva osalusvormi, et teaksime arvestada inimhulgaga ning varuda piisavalt aega, puljongit ja pirukat.

OSALUSVORM

Postitas Gregor Taul — Püsilink

27.09.2013 — 28.09.2013

TAB ja DÖÖ

Pidu EKKM TAB lõpetamine

Lisa sisu

Postitas Gregor Taul — Püsilink

TAB ja DÖÖ

Reede 27 september, 2013 — Laupäev 28 september, 2013

Pidu EKKM TAB lõpetamine

Lisa sisu

Postitas Gregor Taul — Püsilink

27.09.2013 — 28.09.2013

Conference: Debating German Heritage (2013)

Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long 19th Century

Dates: 27th–28th September 2013

Venue: Suur-Kloostri 11, auditoria 103 and 104, Institute of Art History, Estonian Academy of Arts, Tallinn

Credits: 2–3 ECTS

 

Hosting institutions: Institute of Art History, Estonian Academy of Arts; Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA)

Supporters: Estonian Ministry of Education target financing grant no. SF0160047s09; European Union Social Fund.

Program directors: Ms. Kristina Jõekalda; Prof. Krista Kodres (Estonian Academy of Arts)

Program manager: Ms. Kristina Jõekalda (kristina.joekalda@artun.ee)

Student coordinator: Ms. Heili Sõrmus (heili.sormus@artun.ee)

This 2-day intensive seminar will focus on the research on heritage and knowledge production that has become a distinct direction in the humanities of recent decades, often intermingled with studies on nationalism. Constructing knowledge (incl. historiography), heritage or nations indeed has many similarities. Moreover, in their present form, the discipline of art history, the institution of heritage protection, and nationalism as such were all born during – or at least strongly affected by – the 19th century. The aim of this seminar would be to take full advantage of the inter- and transnational character of these ideas in the course of the long 19th century, when the national perspectives were only beginning to emerge and today’s state borders did not yet define the objects of research. With a focus on the Baltic region, as well as the heritage of German (medieval) art and architecture elsewhere in (Eastern) Europe, this comparative event seeks to approach questions of dissonance and (dis)inheritance.


PROGRAMME

Friday 27th September 2013

11.00 Registration and coffee/tea

INTRODUCTION

11.30 Krista Kodres and Kristina Jõekalda (both Estonian Academy of Arts)

KEYNOTE PAPER

Moderator Anneli Randla, Ass. Prof. (Estonian Academy of Arts)

12.00 Winfried Speitkamp, Prof. (University of Kassel), “Heritage Preservation, Nationalism and the Reconstruction of Historical Monuments in Germany during the Long 19th Century”

13.30 Lunch

PANEL: DISSONANT HERITAGE: CONSTRUCTING HERITAGE AND KNOWLEDGE IN THE BALTICS

Moderator Karsten Brüggemann, Prof. (Tallinn University)

14.30 Kristina Jõekalda, MA (Estonian Academy of Arts), “Seeking Baltic German Art: Baltic Identity vs. German Heritage in 19th-Century Art Historiography”

15.15 Mārtiņš Mintaurs, Ass. Prof. (University of Latvia, Riga), “A Heritage for the Public? The Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde in Riga and the Protection of Architectural Monuments in the Baltic Provinces, 1834–1914”

16.00 Coffee/tea

GUIDED TOUR

Venue: Kadriorg Art Museum (Weizenbergi 37, Tallinn)

17.00 Tiina-Mall Kreem, Dr. (Art Museum of Estonia), and Linda Lainvoo, MA (Tallinn University; Art Museum of Estonia), excursion at the exhibition “When the Artist Met Clio. Historical Scenes from the 19th Century”

 


Saturday 28th September 2013

10.00 Registration and coffee/tea

KEYNOTE PAPER

Moderator Krista Kodres, Prof. (Estonian Academy of Arts; Tallinn University)

10.30 Hubert Locher, Prof. (Philipp University of Marburg), “The Canon of Art and the Idea of ‘Cultural Heritage’”

12.00 Coffee/tea

PANEL: BALTIC REGION AS A GERMAN COLONY? A POSTCOLONIAL PERSPECTIVE

Moderator Jaan Undusk, Dr. (Under and Tuglas Literature Centre; Estonian Academy of Sciences, Tallinn)

12.30 Ulrike Plath, Prof. (Tallinn University; Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn), “Baltic GermanHeimat in the Long 19th Century”

13.15 Liina Lukas, Ass. Prof. (University of Tartu; Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn),“Colonization Narratives in the Baltic German Literature. A Postcolonial Approach”

14.00 Lunch

PANEL: ART HISTORIOGRAPHY AND (CONFLICTING) NATIONALIST INTENTIONS

Moderator Piret Peiker, PhD candidate (Tallinn University; University of Turku)

15.00 Kadi Polli, MA (University of Tartu), “The Art Collections of the Baltic Nobility: The Myth and the Essence”

15.45 Marta Filipová, Dr. (University of Wolverhampton), “Writing and Displaying Nations. Constructing Narratives of National Art in Bohemia and Austria Hungary”

CONCLUSIONS

Moderator Mart Kalm, Prof. (Estonian Academy of Arts; Estonian Academy of Sciences, Tallinn)

16.30 Discussants: Winfried SpeitkampHubert LocherKrista KodresMārtiņš MintaursPiret Peiker andJaan Undusk

18.00 Closing reception

Programme

Abstracts


 

Requirements for participation

Graduate students who wish to present a paper on a related topic (30 minutes plus discussion, 3 ECTS) should send a proposal (ca. 600 words) to Kristina Jõekalda (kristina.joekalda@artun.ee) by 1st June 2013.

For all of the participants to benefit from the joint venture, it is encouraged that the speakers would not to go too deep into a very specific case study, but include broader generalisations, drawing parallels with relating (disciplinary) developments and historiography in (central-eastern) Europe, so that there would be more common ground for indeed debating the German heritage in its multiple forms.

Additionally, 15–20 interested graduate students could apply for participation in the seminar by sending a letter of motivation of ca. 200 words to Heili Sõrmus (heili.sormus@artun.ee) by 16th September 2013.

Students who are not members of GSCSA are kindly asked to add a short academic CV to specify their education and research interests.

Upon full participation in the programme and completion of a 2000-word essay (in Estonian or English) related to the topics and reading list of the seminar (deadline 1st November 2013, addressed to heili.sormus@artun.ee) students will be awarded 2 ECTS. (Those who present a paper – 3 ECTS.)

The language of the seminar is English. Students are expected to do preparatory reading in order to participate in the discussions.

Notification of participation will be sent by 23rd September 2013. Participation in the course is free of charge. The accommodation and travel costs of the members of the GSCSA will be reimbursed.

Reading list

1) Rampley, Matthew. „Contested Histories: Heritage and/as the Construction of the Past: An Introduction“. Heritage, Ideology, and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents. Ed. Matthew Rampley. (Heritage Matters 6.) Woodbridge, Rochester: The Boydell Press, 2012, pp. 1–20.

2) Locher, Hubert. „The Idea of the Canon and Canon Formation in Art History“. – Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks. Eds. Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass, Kitty Zijlmans. (Brill’s Studies in Intellectual History 212; Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History 4.) Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2012, pp. 29–40.

3) Speitkamp, Winfried. „Einleitung: Denkmalpflege und Staat“; „Zivilisationskritik und Heimatidee“. – Speitkamp, WinfriedDie Verwaltung der Geschichte. Denkmalpflege und Staat in Deutschland 1871–1933. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 114.) Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996, pp. 11–53.

4) Plath, Ulrike. „Einleitung“ [excerpts]; „Im kolonialen Zerrspiegel“ . – Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands: Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten, Kolonialphantasien 1750–1850. (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts 11.) Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, pp. 11–15 and 25–26; 262–285.

Please find the reading materials here

 

Postitas Gregor Taul — Püsilink

Conference: Debating German Heritage (2013)

Reede 27 september, 2013 — Laupäev 28 september, 2013

Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long 19th Century

Dates: 27th–28th September 2013

Venue: Suur-Kloostri 11, auditoria 103 and 104, Institute of Art History, Estonian Academy of Arts, Tallinn

Credits: 2–3 ECTS

 

Hosting institutions: Institute of Art History, Estonian Academy of Arts; Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA)

Supporters: Estonian Ministry of Education target financing grant no. SF0160047s09; European Union Social Fund.

Program directors: Ms. Kristina Jõekalda; Prof. Krista Kodres (Estonian Academy of Arts)

Program manager: Ms. Kristina Jõekalda (kristina.joekalda@artun.ee)

Student coordinator: Ms. Heili Sõrmus (heili.sormus@artun.ee)

This 2-day intensive seminar will focus on the research on heritage and knowledge production that has become a distinct direction in the humanities of recent decades, often intermingled with studies on nationalism. Constructing knowledge (incl. historiography), heritage or nations indeed has many similarities. Moreover, in their present form, the discipline of art history, the institution of heritage protection, and nationalism as such were all born during – or at least strongly affected by – the 19th century. The aim of this seminar would be to take full advantage of the inter- and transnational character of these ideas in the course of the long 19th century, when the national perspectives were only beginning to emerge and today’s state borders did not yet define the objects of research. With a focus on the Baltic region, as well as the heritage of German (medieval) art and architecture elsewhere in (Eastern) Europe, this comparative event seeks to approach questions of dissonance and (dis)inheritance.


PROGRAMME

Friday 27th September 2013

11.00 Registration and coffee/tea

INTRODUCTION

11.30 Krista Kodres and Kristina Jõekalda (both Estonian Academy of Arts)

KEYNOTE PAPER

Moderator Anneli Randla, Ass. Prof. (Estonian Academy of Arts)

12.00 Winfried Speitkamp, Prof. (University of Kassel), “Heritage Preservation, Nationalism and the Reconstruction of Historical Monuments in Germany during the Long 19th Century”

13.30 Lunch

PANEL: DISSONANT HERITAGE: CONSTRUCTING HERITAGE AND KNOWLEDGE IN THE BALTICS

Moderator Karsten Brüggemann, Prof. (Tallinn University)

14.30 Kristina Jõekalda, MA (Estonian Academy of Arts), “Seeking Baltic German Art: Baltic Identity vs. German Heritage in 19th-Century Art Historiography”

15.15 Mārtiņš Mintaurs, Ass. Prof. (University of Latvia, Riga), “A Heritage for the Public? The Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde in Riga and the Protection of Architectural Monuments in the Baltic Provinces, 1834–1914”

16.00 Coffee/tea

GUIDED TOUR

Venue: Kadriorg Art Museum (Weizenbergi 37, Tallinn)

17.00 Tiina-Mall Kreem, Dr. (Art Museum of Estonia), and Linda Lainvoo, MA (Tallinn University; Art Museum of Estonia), excursion at the exhibition “When the Artist Met Clio. Historical Scenes from the 19th Century”

 


Saturday 28th September 2013

10.00 Registration and coffee/tea

KEYNOTE PAPER

Moderator Krista Kodres, Prof. (Estonian Academy of Arts; Tallinn University)

10.30 Hubert Locher, Prof. (Philipp University of Marburg), “The Canon of Art and the Idea of ‘Cultural Heritage’”

12.00 Coffee/tea

PANEL: BALTIC REGION AS A GERMAN COLONY? A POSTCOLONIAL PERSPECTIVE

Moderator Jaan Undusk, Dr. (Under and Tuglas Literature Centre; Estonian Academy of Sciences, Tallinn)

12.30 Ulrike Plath, Prof. (Tallinn University; Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn), “Baltic GermanHeimat in the Long 19th Century”

13.15 Liina Lukas, Ass. Prof. (University of Tartu; Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn),“Colonization Narratives in the Baltic German Literature. A Postcolonial Approach”

14.00 Lunch

PANEL: ART HISTORIOGRAPHY AND (CONFLICTING) NATIONALIST INTENTIONS

Moderator Piret Peiker, PhD candidate (Tallinn University; University of Turku)

15.00 Kadi Polli, MA (University of Tartu), “The Art Collections of the Baltic Nobility: The Myth and the Essence”

15.45 Marta Filipová, Dr. (University of Wolverhampton), “Writing and Displaying Nations. Constructing Narratives of National Art in Bohemia and Austria Hungary”

CONCLUSIONS

Moderator Mart Kalm, Prof. (Estonian Academy of Arts; Estonian Academy of Sciences, Tallinn)

16.30 Discussants: Winfried SpeitkampHubert LocherKrista KodresMārtiņš MintaursPiret Peiker andJaan Undusk

18.00 Closing reception

Programme

Abstracts


 

Requirements for participation

Graduate students who wish to present a paper on a related topic (30 minutes plus discussion, 3 ECTS) should send a proposal (ca. 600 words) to Kristina Jõekalda (kristina.joekalda@artun.ee) by 1st June 2013.

For all of the participants to benefit from the joint venture, it is encouraged that the speakers would not to go too deep into a very specific case study, but include broader generalisations, drawing parallels with relating (disciplinary) developments and historiography in (central-eastern) Europe, so that there would be more common ground for indeed debating the German heritage in its multiple forms.

Additionally, 15–20 interested graduate students could apply for participation in the seminar by sending a letter of motivation of ca. 200 words to Heili Sõrmus (heili.sormus@artun.ee) by 16th September 2013.

Students who are not members of GSCSA are kindly asked to add a short academic CV to specify their education and research interests.

Upon full participation in the programme and completion of a 2000-word essay (in Estonian or English) related to the topics and reading list of the seminar (deadline 1st November 2013, addressed to heili.sormus@artun.ee) students will be awarded 2 ECTS. (Those who present a paper – 3 ECTS.)

The language of the seminar is English. Students are expected to do preparatory reading in order to participate in the discussions.

Notification of participation will be sent by 23rd September 2013. Participation in the course is free of charge. The accommodation and travel costs of the members of the GSCSA will be reimbursed.

Reading list

1) Rampley, Matthew. „Contested Histories: Heritage and/as the Construction of the Past: An Introduction“. Heritage, Ideology, and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents. Ed. Matthew Rampley. (Heritage Matters 6.) Woodbridge, Rochester: The Boydell Press, 2012, pp. 1–20.

2) Locher, Hubert. „The Idea of the Canon and Canon Formation in Art History“. – Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks. Eds. Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass, Kitty Zijlmans. (Brill’s Studies in Intellectual History 212; Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History 4.) Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2012, pp. 29–40.

3) Speitkamp, Winfried. „Einleitung: Denkmalpflege und Staat“; „Zivilisationskritik und Heimatidee“. – Speitkamp, WinfriedDie Verwaltung der Geschichte. Denkmalpflege und Staat in Deutschland 1871–1933. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 114.) Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996, pp. 11–53.

4) Plath, Ulrike. „Einleitung“ [excerpts]; „Im kolonialen Zerrspiegel“ . – Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands: Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten, Kolonialphantasien 1750–1850. (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts 11.) Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, pp. 11–15 and 25–26; 262–285.

Please find the reading materials here

 

Postitas Gregor Taul — Püsilink

17.09.2013

Trükise “Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation. Vol. 1. 2005-2012” esitlus

Muinsuskaitseameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna koostöös ilmub esimene inglisekeelne ülevaade Eesti muinsuskaitsest ja restaureerimisest aastail 2005-2012.

Trükise “Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation. Vol. 1. 2005-2012” esitlus toimub 17. septembril kell 17.00 Arhitektuurimuuseumis.

Postitas Gregor Taul — Püsilink

Trükise “Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation. Vol. 1. 2005-2012” esitlus

Teisipäev 17 september, 2013

Muinsuskaitseameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna koostöös ilmub esimene inglisekeelne ülevaade Eesti muinsuskaitsest ja restaureerimisest aastail 2005-2012.

Trükise “Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation. Vol. 1. 2005-2012” esitlus toimub 17. septembril kell 17.00 Arhitektuurimuuseumis.

Postitas Gregor Taul — Püsilink

04.09.2013 — 30.09.2013

TAB – Tallinna Arhitektuuribiennaal

Lisa sisu

Postitas Gregor Taul — Püsilink

TAB – Tallinna Arhitektuuribiennaal

Kolmapäev 04 september, 2013 — Esmaspäev 30 september, 2013

Lisa sisu

Postitas Gregor Taul — Püsilink