Karin Kreekile Ott Kikkase Noore Tarbekunstniku BA stipendium

Karin Kreek. Foto: Anneliis Reili

Žürii üksmeelsel otsusel läheb selle aasta Ott Kikkase Noore Tarbekunstniku BA stipendium Karin Kreekile.

18. juunil, 2021 kogunenud zürii, koosseisus Raili Keiv (esimees), Liisbeth Kirss, Johanna Ulfsak, Karl-Christoph Rebane ja Rait Lõhmus täheldas, et laureaat Karin Kreegi puhul torkab silma tema tööde tugevus eri tasanditel. Ta on osav loo jutustaja nii kontseptuaalselt kui visuaalselt. Moekunstniku püstitatud teemad ja küsimused on aktuaalsed, tundlikud ja elulised. Samuti hinnati kõrgelt tema materjalide eksperimentaalset kasutamist, meisterlikkust ja pühendumust.

Esile tõstetakse ka EKA keraamika tudengi Triin Lehismetsa põneva ja põhjaliku portfoolio, tähelepanu köitis tema metoodiline teekond glasuurimaailmas. 

Zürii hinnangul oli väga rõõmustav portfooliote üldine tugev tase. Silma jäid kõrgetasemelised portfoolio fotod ja tööde loomingulisus. 

Õnne laureaatidele ja edu tulevikus!

Noore Tarbekunstniku stipendiumi statuut

1. Noore Tarbekunstniku stipendium on suunatud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) disainiteaduskonna parimale bakalaureuse (BA) tasemel ja parimale magistri (MA) taseme lõpetajale edasiste õpingute, professionaalse loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks. Noore Tarbekunstniku stipendium antakse välja alates 2016. aastast igal aastal ühele EKA disainiteaduskonna BA lõpetajale ja ühele MA lõpetajale.

2. Konkursil osalevad keraamika, klaasikunsti, ehte- ja sepakunsti, tekstiilidisaini, nahakunsti, köite- ja aksessuaaridisaini ja moedisaini õppekavade BA taseme ja õppekava Disain ja rakenduskunst MA taseme lõpetajad.

3. Stipendiumi määramise aluseks on vastavate õppekavade lõpetajate poolt kaitsmiseks esitatud BA portfoolio või magistritöö. MA taseme stipendiumi taotleja magistritöö peab olema eksponeeritud EKA lõputööde näitusel TASE (kohaspetsiifiliste magistritööde puhul, kus magistritöö loominguline osa on esitletud eraldi muul ajal või kohas, peab lõputöö olema TASE näitusel esitletud vastavalt võimalusele kas osaliselt või dokumentatsioonina). MA taseme stipendiumi saaja kuulutatakse välja TASE näituse avamisel, BA taseme stipendium lõputunnistuste kätteandmisel (lõpuaktus). Stipendiumid kuulutab välja ja annab üle EKA rektor (tema eemalviibimise ajal teda ametlikult asendav EKA töötaja).

4. Stipendium on rahaline ja stipendiumi summa on 1500 eurot BA taseme lõpetajale ja  1500 eurot MA taseme lõpetajale. Stipendium ei kuulu reeglina jagamisele kahe või enama autori vahel v.a juhul, kui välja valitud töö on kahe autori poolt esitatud kui üks terviktöö.

5. Stipendiumi laureaatide määramisel väärtustatakse eelkõige noore tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja kasutamisele unikaalteoste loomisel. Tunnustatakse kandidaate, kelle looming annab alust arvata, et tegu on Eesti tarbekunsti uusi ja olulisi ideid või lähenemisnurki lisavate noorte autoritega, kelle jätkamine professionaalse kunstnikuna on Eesti kultuuri seisukohalt oluline ning tarbekunstierialade arengut rikastav.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud