Ilmumas

Järgnevalt EKA Kirjastuses ilmumas:

– FOTOTEOORIA LUGEMIK

Läbilõikeline fototeooria teemasid käsitlev kogumik, mis hõlmab kirjutisi László Moholy-Nagy 1922. aasta fotomanifestist “Produktsioon – reproduktsioon” kuni tänapäevani. See saab alguse fotograafia tehnilise olemuse problemaatikast, liigub läbi fotograafia kui ideoloogilise instrumendi, foto kui tunnistusmaterjali ja foto haridusliku rolli selleni, kuidas tänapäevane fotorežiim mõjutab mälu, ajalooteadvust jõudes lõpuks fotorežiimini, mis ei eelda nägemisvõime olemasolu. Nende fotograafia kirjelduste taustal hõljuvad pidevalt küsimused foto indeksiaalsest loomusest ja fotost kui pildist, teisisõnu küsimused tema tõeväärtuse ja kunstilise veetluse pingevälja üle.

– RICHARD SENNETT “TAIDUR”

Raamatus “The Craftsman” pakub tuntud Ameerika sotsioloog Richard Sennett algupärase lähenemise meisterlikkusele ja selle seostele töö ja eetiliste väärtustega. Ta väidab, et meisterlikkus viitab algupärasele inimsoovile saavutada võimalikult häid tulemusi selle eesmärgi enese pärast. Ta uurib mineviku ja praeguste meistrite tööd ning joonistab välja põhimõttelised seosed materiaalse teadvuse ja eetiliste väärtuste vahel. Lisaks uritab ta märkida maha tingimusi, mida võiks tähendada hästi sooritatud töö tänapäeval.

– BRUNO LATOUR “KUHU MAANDUDA?”

Bruno Latouri raamat “Kuhu maanduda?” käsitleb tänapäevase kliimarežiimi erinevaid poliitikaid, nende veetlusi, probleeme ja ummikkohti. Endale omaselt esitab Latour nende mõistmiseks erinevaid mudeleid ja pakub välja ka oma nägemuse jätkusuutlikust mõtlemisviisist, sest tema jaoks on selge, et põhjapanevamate muutuste juurutamine nõuab ka põhjalikumat muutust mõtlemises. Kliimateemad pole viimase 5 aasta jooksul muutunud valdavaks mitte ainult ühiskonnas laiemalt, vaid ka kunstimaailmas. Seda näitab selgelt vastavateemaliste näituste ja teemakäsitluste kasv. 2019. aasta näitus “Liginull” (kuraatorid Eik Hermann, Mihkel Tüür, Rene Valner) pälvis ka Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna aastapreemia.

Latouri raamatut, mis on üsna värske, ilmudes originaalis 2017. aastal, on tõlgitud lühikese aja jooksul juba enam kui 10 keelde. Ingliskeelsel tõlkel oli ainuüksi 2018. ja 2019. aasta jooksul kokku 12 lisatrükki.

– MARI LAANEMETS “HOMSE KATSELAVA: KUNSTIPRAKTIKA EESTIS 1969–1978”

Mari Laanemetsa doktoritöö Zwischen westlicher Moderne und sowjetischer Avantgarde: künstlerische Praxis im Osteuropa am Beispiel Estlands, 1969–1977 (2008) põhjal valmiv põhjalik monograafia Eesti kunstipraktika tõmbejõududest 1970. aastatel lääne modernsuse ja nõukogude avangardi mõjuväljas.

– DANIEL STERN “VITAALSUSVORMID”

Selle raamatu eesmärk on juhtida tähelepanu inimkogemuse tahule, mis enamasti jääb otse silme ees varjatuks. See on vitaalsuse kogemus. Vitaalsusest kõneldakse harva, kuid ometi on vitaalsusel palju dünaamilisi vorme ja seda kohtab igal sammul nii igapäevaelus, psühholoogias, psühhiaatrias ja kunstides.

Mis õigupoolest on vitaalsus? Me teame, et selles avaldub elu, elus olemine. Oleme väga vastuvõtlikult sellele, mis tunde see meis tekitab ja kuidas see teistes väljendub. Elu näitab end läbi paljude erinevate vitaalvormide. Nende vormide arv on ilmselt peaaegu lõputu. Mida siis vitaalsusega peale hakata ja kust üldse alustada?

Lisainfo

Kontakt:

EKA Kirjastus
Põhja pst 7
10412 Tallinn

Neeme Lopp
Kirjastaja
E-post: neeme.lopp@artun.ee
Tel: +372 502 9286