Kokkuvõte õppejõudude distantsõppe kogemuskohvikust


Teisipäeval, 16. märtsil said virtuaalses kogemuskohvikus kokku EKA õppejõud ja avatud akadeemia juhendajad, et ühendada jõud ja nõu, kuidas distantsõppe tunde paremini läbi viia.

Esinesid EKA interaktsioonidisaini rahvusvahelise magistriõppekava juht Tanel Kärp ja psühholoogi haridusega suhtlemistreener Karin Hango. Kogemuskohviku mõtted said visuaalse kaardistuse Joonmeedia käe läbi. Vaata Siiri Taimla poolt loodud illustratsiooni täissuuruses siit.

Õppejõudude ja juhendajate kohtumisele eelnes tagasiside küsimine õppurite endi käest, et saada selgem pilt veebitundide hüvedest ja puudujääkidest. „Minu jaoks on raskem keskenduda õppimisele veebis kui kontaktõppes,” on üks peamisi murekohti ühes uue olukorraga, kus on „ebamugav ja harjumatu on sõna võtta, lihtsalt peab kuidagi hüüatama.” Märkamata ei jää distantsõppega aga ka automaatselt kaasnevad hüved: „Kõige suurem kasu on sellest, et õppejõud salvestas meie loengud ja seeläbi saime hiljem harjutusülesandeid uuesti läbi teha ja vaadata. Suurepärane lahendus, kui ei ole teemaga veel nii sina peal ja aeglasem mõnest teisest õppurist.”

Õppurite tagasiside ettekandesse sai koondatud korduvad teemad ühes lahendustega. Ka distantsõppe olukorras sõltub õppuri motivatsioon sellest, kui tähendusliku ja vajalikuna ta õpitavat enda jaoks tajub. Õppejõul on oluline teadvustada, et tema võimuses on luua ka distantsõppe puhul õppimist toetav keskkond; luua innustav ja vaba õhkkond, tuua esile ja rahulikult üle korrata olulist, tunnustada õppurit ja selgitada oma ootusi õpiväljunditele. Teisisõnu on oluline tekitada veebitunnis turvaline ruum, mis on avatud, stressivaba ja kaasav. Distantsõppe oludes väärtustati tagasisides


Kui õppejõud

 • on rahulik ja väljendab ennast selgelt
 • kaasab õppureid nimelise pöördumisega
 • valmistab põhjalikult ette õppematerjalid
 • pöördub ja tegeleb individuaalselt kõikide õpilastega
 • on leidnud parimad võimalikud viisid tööde analüüsimiseks
 • ei lase ennast tehnilistest apsudest häirida

Kogemuskohvikus osalenud õppejõud ja juhendajad tõid omalt poolt välja, et suure väljakutse seab veebitunnis kaduv võimalus anda spontaanset tagasisidet ja arutleda vahetult õpitulemuste üle. Distantsõppe eeliseks on seevastu aga ökonoomsem ajakasutus, võimalus loenguid salvestada ja kontsentreeritumalt õppematerjali edasiandmine. Just viimane punkt ja sellega kaasnev põhjalikum ettevalmistus ja struktureeritus on õppejõudude hinnangul loonud uue innustava arenguastme õpetamise ajas pidevalt muutuvas protsessis.

Distantsõppe juhend tuletab meelde netiketti ja tutvustab sealse platvormi funktsioone.


Meelespea

 • Kontrolli, et Zoomi lingid toimivad kirjades, kus neid jagatud on
 • Kontrolli, et sessiooni ehk tundi vahendava lingi seaded on õiged
 • Saada õppuritele materjalide nimistu, et osalejad saaks panna töökeskkonnad ja asjad valmis
 • Sulge kõik mittevajalikud programmid arvutis
 • Logi sisse 10 min enne ja testi tunniks vajalike keskkondade ja tehnika toimivust
 • Mõtle läbi varuplaan tehnilise rikke korral
 • Tehnilise probleemi tekkimisel ole rahulik ja kontrolli situatsiooni. Jaga probleemi ja palu hetke lahendamiseks.

Suur tänu kõikidele osalejatele!
EKA avatud akadeemia


3 Distantsõppe juhend
Distantsõppe tagasiside õppuritelt
Jaga sõpradega:

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud