Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkurss

Kuna esimene kunstikonkurss ei andnud žürii hinnangul sobivat
tulemust, on taas avatud Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse
kunstikonkurss. Konkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteose
ideelahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse sisehoovi (Lossiplats
3, Haapsalu). Kunstiteose tellimise konkurss viiakse läbi kooskõlas
kunstiteoste tellimise seadusega.

Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kaevule otsitakse mahulise
installatsiooni rajamiseks ideelahendust. Lahendus võiks lähtuda
keskaegse kaevu pealisehitise traditsioonist. Kaev oli keskaegse linnuse
üheks tähtsamaks rajatiseks. Pidev puhta vee allikas müüridega
ümbritsetud kindluses võimaldas igapäevase elu tõrgeteta kulgemise
ning piiramise puhul oli puhta joomiskõlbliku vee varu olemasolu sõna
otseses mõttes strateegilise tähtsusega. Erinevalt küladest ja
linnadest, oli linnuses paiknevate kaevude arv reeglina piiratud,
ületades harva ühte-kahte. Seetõttu suhtuti linnusekaevudesse erilise
hoolega, kaitsti neid reostumise eest ning piirati neile ligipääsu.
Kui kaev ei paiknenud keldris, ehitati sellele ümber kaevuhoone või
kaitsti veeallikat spetsiaalse pealisehitisega.

Otsitakse kunstiteost, mis oleks kaasaegse vormikeelega ning
harmoneeruks ümbritseva arhitektuuriga, kuid samas oleks kompleksist
selgesti eristatav.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

* tutvuda Haapsalu piiskopilinnusega, teose tulevase asukohaga ja
teose olemasolevate komponentidega;
* esitada osalemistaotlus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja
konkursitöö (2-4 A1 planšetti);
* esitada töökorralduskava konkursile esitatud kavandi teostamise
kohta.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 000 eurot, mis sisaldab ka
autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.

Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Agur
Kruusing, Elis Saareväli ja Margit Aule, Maarin Ektermann Eesti
Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust, Kalli Pets
Muinsuskaitseametist ning Kaire Tooming esindades Sihtasutust Haapsalu
ja Läänemaa Muuseumid. Žürii varuliige on Margit Aule Eesti
Kunstnike Liidust.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 19.
novembril 2018 kell 12.00 suletud ümbrikus Haapsalu Piiskopilinnusesse
aadressil Kooli tn 5, 90502, Haapsalu. Peale tähtaja lõppu laekunuid
töid vastu ei võeta.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud, ideekavandis pakutud
ja žürii poolt kinnitatud asukohta Haapsalu linnuse pealinnuse hoovi
tähtajaks 15. mai 2019.

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi ja selle juurde kuuluvad
lisad leiate SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kodulehelt www.salm.ee
[1]. [1] [1]

Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele vastuseks antud
selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse
saatmisest arvates samuti veebilehelt www.salm.ee [1].

Lisainformatsioon

RAHEL KLAAS

rahel.klaas@civitta.ee

Teate edastas:
Maarja Kõuts
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Tel: +372 53327332
E-post: maarja.kouts@salm.ee
www.salm.ee

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud