Koolitused tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks

 

Töölepingu seaduses on määratud tööandjale kohustus tagada töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks ettevõtte huvidest lähtuv koolitus. Kuigi koolituse valib üldiselt välja tööandja, on üha enam hakanud suurenema aktiivsete töötajate hulk, kes ise endale sobivad koolitused leiavad.

EKA avatud akadeemias on peatselt algamas mitmeid lühikursusi ja töötube, mille abil erialseid oskusi täiendada ning teadmisi avardada.

 

Koolitused

Kasutajakeskne disain toote- ja teenusearenduses
 Kursuse käigus arendatakse teadlikku lähenemist toote ja teenuse kujundamisele, kasutajakeskset disainiprotsessi ning erialase mõttelaadi ja metodoloogia rakendamist.

Visuaalse identiteedi loomine ja produktsioon
Kursusel osalejad saavad algteadmisi brändist ja visuaalsest identiteedist, logo väljatöötamisest, stiiliraamatu koostamisest ning võimalustest, kuidas graafiliselt kujundatud materjali ka toota.

Avaliku esinemise disainitööristad
Kursus on mõeldud neile, kellel on vaja esitleda oma mõtteid, ideid ja plaane avalikult ja veenvalt. Kursusel osalejad saavad teadmisi ja kogemusi disainitööriistade kasutamisest enda avaliku esinemise arendamiseks.

Adobe InDesign algajatele
Kursus on mõeldud neile, kel on huvi disainida stiilse tüpograafia ja sisuka pildimaterjaliga väljaandeid. Kursusel räägitakse kokkuvõtlikult kirjatüüpide laadist ja valikust, piltide ja teksti sobitamisest ning esmastest nõuetest trükistele. 

Adobe Illustrator algajale
See kursus on mõeldud neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Peale graafika on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisi trükiseid: joonistusvahendite kõrval on seal olemas ka tekstiga töötamise vahendid ja sinna saab importida fotosid.

 

Töötoad

Loovprojekti ajurünnak täiskasvanutele
Loovprojekti ajurünnaku töötoas võetakse ette üks kodumaine küsitav disainilahendus ning püütakse see ühiste jõududega lahti harutada ja paremini kokku tagasi panna.

 

Avalikult esinema? Pole probleemi.
Töötoa eesmärk on tutvustada tööriistu, millega oma esinemisoskusi edasi arendada. Vaadeldakse, kuidas positsioneerida ennast ja publikut ning mille alusel langetada esinemisega seotud otsuseid.

 

Jääkideta disain väärtust tõstva taaskasutuse põhimõtetel
Kursusel keskendutakse jääkideta disainikäsituse tutvustamisele ning räägitakse elustiilipõhistest vaatenurkadest. Eesmärk on erinevatele näidetele tuginedes arutleda, kas tegu on uudse arusaama või iidse praktikaga.

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia