Erasmus+ koostööprojekt Re/Forma Viva

Forma Viva puitskulptuurid Božidar Jakaci Kunstimuuseumis Kostanjevices, Sloveenias

Kultuuripärandi kaitse üheks oluliseks võtmeteguriks on haridus, mille eesmärgiks on ergutada ja edendada arusaamist, et kultuurilise väljenduse mitmekesisus ning selle kaitsmine ja edendamine on tähtis. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/864, 17.05.2017 Euroopa kultuuripärandiaasta (2018) kohta sätestab: “Sellist arusaamist võiks saavutada haridusprogrammide ja üldsuse teadlikkust suurendavate programmide kaudu”.
Kultuuripärand ja selle tulevastele põlvedele säilitamise küsimused on Euroopa ühisruumis olulised teemad. Alahinnata ei saa ka positiivset mõju, mida pärandikaitsega seotud tegevused avaldavad ühiskonna erinevatele aspektidele (tööturg, ühised väärtused, kultuuridevaheline suhtlus, ettevõtlusvõimalused, turism jne.) ja mida saab hariduse kaudu edendada.
Erasmus+ koostööprojekti Re/Forma Viva keskmes on kultuuripärandi digiteerimine ja 3d tehnoloogiate rakendamine konserveerimisalastes õppeprogrammides Sloveenia Božidar Jakaci Kunstimuuseumi puitskulptuuride pargi Forma Viva näitel. Projekt püüab luua silda tööandjate ja kõrgkoolide vahel pärandikaitse ja restaureerimisega seotud küsimustes. Lisaks on mõlemas sektoris vajadus välitingimustes puidu säilitamise struktureeritud juhendmaterjalide järele, mida vaatlusaluse pärandiliigi põhjal ülikoolide koostöös välja töötatakse.
Projekt rakendab teema käsitlemiseks uudseid ja interdistsiplinaarseid lähenemisviise, mille intellektuaalseks väljundiks on puitobjektide säilitamisjuhend üliõpilastele ja Forma Viva 3D-mudeldatud skulptuuride andmebaas. Tulemuste tutvustamiseks ja levitamiseks ning kõrgharidusasutuste ja tööandjate vahelise koostöö edendamiseks korraldatakse levitusüritusi, mis loob võimaluse valminud õppematerjale ja andmebaasi edaspidi kasutada ka laiemalt.
Projekti case study’na on vaatluse all Forma Viva väliskulptuuride park Kostanjevica na Krkis. Pargi skulptuurid on valminud alates 1961.aastast toimuvate Forma Viva sümpoosionide raames, millel osaleb kunstnikke maailma eri paigust. Kõik skulptuurid on valmistatud sellele Sloveenia piirkonnale iseloomulikust materjalist e. tammepuidust.

Projekti tegevused:

Intellektuaalsed väljundid:
Juhendmaterjal üliõpilastele puitobjektide säilitamiseks välitingimustes;
Veebiplatvorm skulptuuride 3D mudelitele;
Skulptuuride seisundi dokumenteerimine.

Õppimine / õpetamine / koolitus:
Personalikoolitus;
Puitobjektide säilitamismeetodite seminarkursus tudengitele;
Praktiline suvekool Kostanjevicas;

Lisaks korraldatakse erinevatele sihtrühmadele suunatud esitlusi ülikoolides ja ümarlaudades, kuhu kutsutakse osalema asjakohaseid sidusrühmi.

Projekti partnerid:

Božidar Jakaci Kunstimuuseum, Kostanjevica na Krki (Sloveenia)
Ljubljana Ülikooli Kaunite Kunstide ja Disaini Akadeemia
Ljubljana Ülikooli Loodus- ja Inseneriteaduskond
Zagrebi Ülikooli Kaunite Kunstide Akadeemia
EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Projekti periood:

2019 – 2022

Ljubljana Ülikooli tudengite video Forma Viva pargist

82_Medina-003-300x300-c
84_Richner007-300x300-c
Eisaku-Tanaka-Japonski-festival_Japanes-Festival-Forma-viva-1961-300x300-c
View-of-the-Sculpture-Park-Forma-Viva-_-Pogled-na-Park-skulptur-Forma-viva-1-300x300-c
Božidar Jakaci Kunstimuuseum ja Forma Viva tammeskulptuuride park Kostanjevicas
Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine