Erasmus+ koostööprojekt Re/Forma Viva

Forma Viva puitskulptuurid Božidar Jakaci Kunstimuuseumis Kostanjevices, Sloveenias

Kultuuripärandi kaitse oluliseks võtmeteguriks on haridus, mille üheks ülesandeks on suurendada teadlikkust kultuurilise mitmekesisuse ning selle väärtustamise olulisusest Euroopa kultuuriruumis. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/864, 17.05.2017 Euroopa kultuuripärandiaasta (2018) kohta sätestab: “Sellist arusaamist võiks saavutada haridusprogrammide ja üldsuse teadlikkust suurendavate programmide kaudu”.
Kultuuripärand ja selle tulevastele põlvedele säilitamise küsimused on Euroopa ühisruumis olulised teemad. Alahinnata ei saa ka positiivset mõju, mida pärandikaitsega seotud tegevused avaldavad ühiskonnakorralduse erinevatele aspektidele (ettevõtlus, tööturg, turism, ühisväärtused, kultuuridevaheline suhtlus jne.) ja mida saab hariduse kaudu edendada.
Erasmus+ koostööprojekti Re/Forma Viva keskmes on kultuuripärandi digiteerimine ja 3D tehnoloogiate rakendamine konserveerimisalastes õppeprogrammides Sloveenia Božidar Jakaci Kunstimuuseumi puitskulptuuride pargi Forma Viva näitel. Projekti üheks eesmärgiks on luua sild tööandjate ja kõrgkoolide vahel pärandikaitse ja restaureerimisega seotud küsimustes: mõlemas sektoris on kasvanud vajadus puidust väliobjektide säilitamise struktureeritud juhendmaterjalide järele, mida vaatlusaluse pärandiliigi põhjal ülikoolide koostöös välja töötatakse.
Projekt rakendab teema käsitlemiseks uudseid ja interdistsiplinaarseid lähenemisviise, mille intellektuaalse väljundina valmib skulptuuride säilitamisjuhend üliõpilastele ja Forma Viva 3D-mudeldatud skulptuuride andmebaas. Tulemuste tutvustamiseks ja levitamiseks ning kõrgkoolide ja tööandjate vahelise koostöö edendamiseks korraldatakse levitusüritusi, mis loob võimaluse valminud õppematerjale ja andmebaasi edaspidi ka laiemalt kasutada.

Projekti case study, Kostanjevica na Krki Forma Viva pargi skulptuurid on valminud alates 1961.aastast toimuvate rahvusvaheliste sümpoosionide raames, millel osaleb kunstnikke maailma eri paigust. Kõik skulptuurid on valmistatud sellele Sloveenia piirkonnale iseloomulikust materjalist e. tammepuidust.

Projekti tegevused:

Intellektuaalsed väljundid:
Juhendmaterjal puitobjektide säilitamiseks välitingimustes;
Skulptuuride seisundi kaardistamine;
Veebiplatvorm 3D mudelitele.

Õppimine / õpetamine / koolitus:
Personalikoolitus;
Metoodikaseminarid tudengitele;
Praktiline suvekool Kostanjevicas;

Lisaks korraldatakse erinevatele sidusrühmadele suunatud esitlusi ülikoolides ja ümarlaudades.

Projekti partnerid:

Božidar Jakaci Kunstimuuseum, Kostanjevica na Krki (Sloveenia)
Ljubljana Ülikooli Kaunite Kunstide ja Disaini Akadeemia
Ljubljana Ülikooli loodus- ja inseneriteaduskond
Zagrebi Ülikooli Kaunite Kunstide Akadeemia
EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Projekti periood:

2019 – 2022

Ljubljana Ülikooli tudengite video Forma Viva pargist

82_Medina-003-300x300-c
84_Richner007-300x300-c
Eisaku-Tanaka-Japonski-festival_Japanes-Festival-Forma-viva-1961-300x300-c
View-of-the-Sculpture-Park-Forma-Viva-_-Pogled-na-Park-skulptur-Forma-viva-1-300x300-c
Božidar Jakaci Kunstimuuseum ja Forma Viva tammeskulptuuride park Kostanjevicas
Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine