Prof Krista Kodres on esindatud üle-euroopalises naistippteadlaste võrgustikus AcademiaNet

Alates 22. veebruarist 2018 on 16 Eesti naissoost tippteadlast esindatud portaalis AcademiaNet (www.academia-net.org). Nende seas on ka Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli juhataja, kunstiteaduse eriala doktoriõppekava juht, prof Krista Kodres. Portaali rajajad olid Robert Bosch Stiftung GmbH ja Spektrum der Wissenschaft publishing company Saksamaalt. Projektipartneriks on ka Nature Publishing Group.

AcademiaNet on naissoost tippteadlasi koondav üleeuroopaline andmebaas ja võrgustik, mis pakub neile lisavõimalust rahvusvaheliselt välja paista ning leida uusi koostöövõimalusi.

„Sellesse võrgustikku kuuluvad mitmekülgsed naisteadlased, sporditermineid kasutades tõelised mitmevõistlejad, kes on tugevad mitmel alal. Lisaks tipptasemel teadustööle eeldatakse neilt teadlastelt ka teisi võimekusi – töörühma või asutuse juhtimise, rahvusvahelise teaduskoostöö korraldamise või õppetöös eduka osalemise kogemusi, ühiskonnaelus kaasarääkimise või/ja pere- ja tööelu korraldamise alast eeskuju, “ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel AcademiaNeti kuuluvaid teadlasi iseloomustades.

AcademiaNet alustas tööd 2010. aastal Saksamaa-põhiselt ning alates 2012. aastast on sinna lisandunud teadlasi ka teistest Euroopa riikidest. Tänase seisuga on võrgustikus kokku üle 2500 naisteadlase, kes töötavad rohkem kui neljakümnes riigis üle maailma. Võrgustikust on kasu ekspertide, konverentsiettekandjate, akadeemiliste ametikohtade täitjate jne leidmisel. Samuti toimuvad nomineeritud teadlaste omavahelised vabas vormis kokkusaamised. Seeläbi soovitakse leevendada ka naiste ebaproportsionaalselt väikest osakaalu teadlaskarjääri kõrgematele ametikohtadele jõudnute hulgas, mis on probleemiks kogu Euroopas. AcademiaNet-i liikmeks peavad partnerid erinevatest Euroopa riikidest (Eestis Eesti Teadusagentuur), kelleks on lisaks kolmele eestvedavale organisatsioonile veel 40 erinevat teaduse tegemist toetavat organisatsiooni ja 6 meediaorganisatsiooni üle Euroopa, esitama sobivad kandidaadid.

2017. aastal esitas Eesti Teadusagentuur AcademiaNetile 16 nominatsiooni, kes kõik võeti võrgustikku vastu ja lisati naistippteadlaste andmebaasi. Eesti poolt esitatavate teadlaste valimiseks palus Eesti Teadusagentuur kõigil Eestis positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutustel esitada oma kandidaadid. Kokku esitati asutuste poolt 84 erinevat tippteadlast, kelle seast Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu valdkondlike ekspertkomisjonide abiga otsustas esitada 3-4 kandidaati iga valdkonna kohta. AcademiaNetile esitati järgmised tippteadlaste nimed:

Anne Kahru
Anu Realo
Anu Reinart
Els Heinsalu
Irja Lutsar
Katrin Niglas
Krista Kodres
Külli Kingo
Lili Milani
Maarja Kruusimaa
Maia Kivisaar
Mari Moora
Maris Laan
Pille Taba
Tiina Nõges
Ülle Kotta

Eesti Teadusagentuur jätkab tippteadlaste esitamist AcademiaNet-le ka tulevikus.

Täpsem info: Kadri Raudvere, analüütik, kadri.raudvere@etag.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud