KTI uudiskiri detsember 2015

Kroonika

Septembris-oktoobris viis Darja Nikitina (BKT3) läbi Fotokuu haridusprogrammi koolilastele.

14. oktoobril esines KTI kutsel Eesti Arhitektuurimuuseumis Columbia Ülikooli professor Kenneth Frampton, pidades ettekande “Homage à Finlandia: Finnish Architecture and the Unfinished Modern Project”.

12. novembril algas KTI ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) ühiselt korraldatav kaasaegsele kuraatorlusele ja kriitikale pühendatud avalike loengute sari Oslo Kunstiakadeemia professori Jan Verwoerti loenguga “Whipped Cream for the Walking Dead”. Jan Verwoert andis järgmisel päeval ka kunstikirjutuse seminari KTI tudengitele ja teistele soovijatele.

Novembri lõpus sai hoo sisse KKEK-i ja KTI ühine kunstiteaduse koolituur, mille raames käivad EKA KTI magistrandid ja doktorandid üle Eesti gümnaasiumiõpilastele andmas loenguid kunstiteaduse uurimisprobleemidest. Novembrist detsembrini käidi kokku kaheksas koolis:

26. novembril tutvustas Eva-Erle Lilleaed (MKT2) Valga ja Tõrva Gümnaasiumi õpilastele, kuidas on kunsti funktsioon läbi ajaloo muutunud ning mida me saame ja mida mitte tänapäeval kunstiks pidada;

2. ja 9. detsemrbli käis Triinu Soikmets (MKT2) Rapla Ühisgümnaasiumis ja Jõhvi Gümnaasiumis selgitamas kunstiteaduse võimalusi fotograafia mõtestamisel ja tutvustamisel;

7. detsembril rääkis Karin Nugis (DKT3) Koeru Keskkoolile kunstiteaduse ja visuaalkultuuri suhetest ning Karin Pastak (MKT1) demonstreeris Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis, kuidas on kunstnikud oma minakujundiga läbi kunstiajaloo mänginud;

14. detsembril rääkis Eda Tuulberg (MKT2) Toila Gümnaasiumis näituseformaadi ajaloolisest kujunemisest, valgest kuubist ning näituse kui meediumi erinevatest võimalustest;

17. detsembril tutvustas Liilia Buschmann (MKT1) Haljala Gümnaasiumi taktikalise meedia erinevaid võimalusi.

11.detsembril toimus Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastakonverents Kunst ja kriitika – diagnostika 2, mille organiseeris doktorant Maarin Ektermann. Ettekannetega esinesid professor Virve Sarapik ja doktorant Maria-Kristiina Soomre.

17. detsembril jätkus KTI ja KKEK avalike loengute sari Leipzigi Kunstiakadeemia professori Beatrice von Bismarcki loenguga „Valorisation Machines or The Exhibition as (Re-)Staging: “When Attitudes Become Form – Bern 1969/ Venice 2013”, Venice Biennial 2013“. Järgmisel päeval pidas professor von Bismarck soovijaile ka kureerimise teemalise seminari.

Ilmunud publikatsioonid

Kristina Jõekalda „Balti pärand ja maalilised varemed. Kujutav kunst kui vahend kohalikkuse „leiutamiseks““ / „Baltic Heritage and Picturesque Ruins: Visual Art as a Means of ‘Inventing’ the Local“. – Eesti Kunstimuuseumi toimetised / Proceedings of the Art Museum of Estonia 2015, vol. 5 (10) (erinr Kunstnik ja Kleio. Ajalugu ja kunst 19. sajandil / The Artist and Clio. History and Art in the 19th Century, toim Tiina-Mall Kreem). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2015, lk 412–474.

Andres Kurg “Tallinn in Technicolour”. – AA files 71, 2015, lk 68−74.

Evelyn Raudsepp (toim) “Eesti tantsukunst: nüüd ja →?” Tallinn: Sõltumatu Tantsu Lava, 2015.

Kriitika

Ingrid Ruudi intervjueeris oktoobris avaliku loengu pidanud professor Kenneth Framptonit (Pool sajandit vastutustundliku arhitektuuri eest – Sirp 6.11.2015)

Tunnustused

Kultuurkapitali arhitektuurialase tegevuse preemia läks jagamisele kahe KTI-s kaitstud doktoriväitekirja vahel: preemia pälvisid Andres Kurg («Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979/Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979) ja Epp Lankots («Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail»).

Jaga sõpradega:

Postitas Ingrid Ruudi
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur