KTI uudiskiri juuli 2015

Seekordses uudiskirjas kajastuvad aprillist juulini toimunud sündmused, millega on seotud Kunstiteaduse instituudi õppejõud ja tudengid. Uudiskiri levib KTI listi kaudu ja on üleval osakonna kodulehel. Oma tegemistest teavitamiseks palun kirjutage ingrid.ruudi@artun.ee.

Kroonika

1. aprillil pidas teadur Andres Kurg Riia Kunstiakadeemia kunstiajaloo osakonnas loengu kursuse „Readings in regional art histories. Theoretical approaches to the art of Eastern Europe and the Baltic states” raames. Loengusari toimus Erste fondi Patterns loengute seerias.

9. aprillil pidas teadur Andres Kurg ettekanne seminaril Through the Looking Glass: Hyperrealism in the Soviet Union. Zimmerli kunstimuuseumis, New Brunswickis (NJ), USA-s.

24. aprillist 7. juunini toimus Eesti Arhitektuurimuuseumis näitus “Ehitamata. Visioonid uuest ühiskonnast 1986 – 1994”, mille kureeris teadur Ingrid Ruudi. Näitusega koos ilmus ka samanimeline kataloog, toimusid kuraatorituurid ja vestlusring.

25. mail pidas avatud loengute sarjas “Space, Media, Mediation” loengu “The Way We Work Now” professor Irit Rogoff (Goldsmiths College). Professor Rogoff pidas KTI-s ka nädalase erikursuse “Accelerationism and Capitalist Realism” kunstiteaduse ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli doktorantidele.

4. juunil kaitsti KTI-s viis bakalaureusetööd:

Saskia Tatrik (“Kontrolliühiskond ja interpassiivsus tehnoloogilises kunstis Timo Tootsi näitel”, juh Ingrid Ruudi, rets Merilin Talumaa), Siim-Ghert Preiman (“Kaasaegse kunsti publikuretseptsioon 1990. aastatel Tallinna Kunstihoone näitel”, juh 
Katrin Kivimaa, rets Johannes Saar), Anneliis Lepp (“Postmodernismi ilmingud 1990. aastatel ilmunud laste pildiraamatutes”
, juh Tiina Abel, rets Annika Toots), Anna Tammemäe (“Funktsionalismi tulek Eestisse. 1920. aastate linnakorteri ruumisüntaksi analüüs”
, juh Epp Lankots, rets Triin Ojari) ning Ruuda Liisa Malin (“Sugu eesti sürrealistlikes töödes Anu Põdra ja Kristina Viina loomingu näitel: sookontseptsioonid ja enesemääratlused”, juh Katrin Kivimaa, rets Reet Varblane).

5. juunil kaitsti KTI-s kolm magistritööd:

Karin Gross (“Publiku uuringud kunstimuuseumide töös Kumu kunstimuuseumi näitel”, juh Maria-Kristiina Soomre, rets Agnes Aljas); Mariliis Mihhejev (“Naiste representatsioon filmi “Kuhu põgenevad hinged” kontekstis”, juh Katrin Kivimaa ja Eva Näripea, rets Teet Teinemaa); Kati Ilves “Paradigmaatiline pööre Eesti kunstikriitikas 1988-1994″, juh Epp Lankots, rets Jaak Tomberg).

12.-13. juunil osales Krista Kodres Berliinis Humboldti Ülikooli konverentsil “Barock für ein breites Publikum. Konsturktionen der Epoche in populären Medien diesseits und jenseits des eisernen Vorhanges”, pidades seal ka ettekande “Wissenschaftlicher Barock für alle: Konstruktion und Kommunikation einer historischen Kunstepoche in der UdSSR und Estnischen Sowjetischen Republik während der Stalin-Zeit.”

18.-20. juunil toimus Madridis Autonoma Universidad Madrid konverents “State, Politics and Making of Art History after 1945”, kus osalesid professor Krista Kodres (ettekandega “Image of a Style: The Bad Baroque in Soviet Union?”), professor Virve Sarapik (ettekandega “Cybernetics and semiotics: attempts to tame abstract art in Soviet Union”) ja doktorant Kädi Talvoja (ettekandega “Official art becoming resistance. Adopting the discourse of dissent into Estonian art writings”).

23. juunil lahkus emeriitprofessor ja kauaaegne KTI õppejõud Boris Bernstein.

2. juulil avati Kumu kunstimuuseumis näitus “Natuuri rikkus. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi koolkond“, mille kureeris lektor Tiina Abel. Näitus jääb avatuks 8. novembrini, kuraatorituuride ja lisasündmuste kohta leiab infot Kumu kodulehelt.

4. juulil avati Võrus kunstisündmus Kilomeeter skulptuuri, mille näituseid koordineeris värske diplomand Siim-Ghert Preiman. Kilomeeter skulptuuri toimub 26. juulini, täpsema sündmusteprogrammi leiab kodulehelt.

Professor Mart Kalm osales 3. juulil TTÜ ehitusteaduskonnas Endrik Arumägi doktoritöö “Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings” kaitsmiskomisjonis.

Ilmunud publikatsioonid

Katrin Kivimaa. Feministlikud näitused ja kuraatoripraktika Balti riikides. – Ariadne lõng 1/2 2014.

Evelyn Raudsepp. Kas küberfeminism on surnud? – Kunst.ee 1/2015

Kriitika

Evelyn Raudsepp (MKT2). Põlvkonnad ja väljavaated eesti tantsukunstis. – Sirp 27.03.2015

Tiiu Parbus (MKT1) Sissejuhatus Physicumi. – Sirp 10.04.2015

Muu

Andres Kurg on sügissemestril külalisteadur Getty Research Institute’is Los Angelesis. Teda asendab oskaonna juhataja postil Epp Lankots.

Jaga sõpradega:

Postitas Ingrid Ruudi
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur