KTI uudiskiri märts 2015

Seekordses uudiskirjas teavitame märtsis-aprillis eesootavast ning kroonika osas kajastuvad detsembrist veebruarini toimunud sündmused, millega on seotud Kunstiteaduse instituudi õppejõud ja tudengid. Uudiskiri levib KTI listi kaudu ja on üleval osakonna kodulehel. Oma tegemistest teavitamiseks palun kirjutage ingrid.ruudi@artun.ee.

Märtsis-aprillis toimub:5.-7. märtsini toimub Södertörni Ülikoolis seminar Ambiguities and Dogmas of the Real: Perspectives and narratives of Socialist realism and realism in history and of the today, mille üks korraldajaid on Maria Jäärats (DKT3). Seminarist võtavad osa ka prof Virve Sarapik ja teadur Epp Lankots

17. aprillil toimub järjekordne avatud loeng sarjast “Space, Media, Mediation” – meediateoreetik Eric Kluitenberg peab ettekande “Returning to Earth. Beyond the network society: A plea for ecological design”. Loeng toimub Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6) kell 18.00.


Ilmunud publikatsioonid

Ilmus Kunstiteaduslikke Uurimusi erinumber „Debateerides Saksa pärandi üle. Kunstiteadus ja rahvuslus pikal 19. sajandil / Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long Nineteenth Century“ (3/4, 2014). Koostajate (Kristina Jõekalda, Krista Kodres) sissejuhatavale artiklile järgnevad käsitlused kunsti kaanonite ja kultuuripärandi olemusest (Hubert Locher), saksa muinsuskaitse ja rahvusluse ajaloost (Winfried Speitkamp), Heimat’i mõtestamisest baltisaksa kultuuriruumis (Ulrike Plath), saksa arhitektuuripärandist kui Balti identiteedi nurgakivist (Kristina Jõekalda), Riias tegutsenud Vene Läänemere Provintside Ajaloo- ja Muinsusseltsist (Mārtiņš Mintaurs), rahvusliku identiteedi konstrueerimisest Böömimaa ja Austria-Ungari suurnäitustel (Marta Filipová) ning I maailmasõja aegsetest Kunstschutz’i aktsioonidest Varssavi kindralkubermangu näitel (Beate Störtkuhl).
Erinumber on inglise keeles.

 Sünopsised ja täiendav info: http://ktu.kty.ee/index.php?lang=eng&cont=3&id=page.

Tiiu Parbus, Ingrid Ruudi. Emantsipeeriv arhitektuur: Erika Nõva ja modernistlik arhitektuuridiskursus sookriitilisest perspektiivist. – Eesti Kunstimuuseumi toimetised 4 (9), 2014.Kroonika


18. detsember 2014 – 17. jaanuar 2015 toimus Vaal galeriis rahvusvaheline näitus “Tracing the Memory”, mille kureerisid Annika Toots (DKT2) ja Slavomíra Ondušová (Slovakkia). Kunstnikud Daniela Krajčová/SK, Jan Nálevka/CZ, Katarína Poliačiková/SK, Laura Toots/EST, Milan Vagač/SK uurisid mäluprotsesside erinevaid aspekte ning tõid välja nii kunsti ja mälu keerulise suhte kui isiklike ja kollektiivsete mälestuste tiheda seotuse.


16. jaanuar – 15. veebruar oli Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avatud Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi rändnäitus “Kohatu”, mille kureerisid Marten Esko (MKT2) ja Anders Härm. Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi esimene rändnäitus on muuseumi teadlik “deterritorialiseerumisprojekt”, katse muutuda kohatuks. Näituse keskmes on kohataju, perifeeria ning väikekohtade või väiksuse probleemistik ja olemus. Raplast liigub näitus edasi Valga Kultuurikeskuse galeriisse (6.03.-5.04.2015).

10. veebruar – 10. mai toimub Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu  trepimademel ja Baltika saalis näitus “Postkaardid ja nende kogumine”, mille koostas Eero Kangor (DKT4). Näitus annab ülevaate postkaartide ajaloost ja selle eripäradest Eestis, Eesti trükitööstusest 20. sajandi I poolel ning kollektsionäär August Rebase elust ja tegevusest postkaartide kogujana. Näitusega seoses pidas Eero Kangor 12. detsembril Akadeemilises Raamatukogus ka ettekande postkaartide ja nende kogumise ajaloost ning Baltika kogu kultuuriloolise kogu kujunemisest. 


17. veebruaril 2015 esines Krista Kodres KUMUs Eesti Teaduste Akadeemia liikmete nn kunstiajaloo päeva raames ettekandega “Kunstiteaduse seisust”. 


20. – 22. veebruaril osalesid Andres Kurg ja Epp Lankots Pamplonas European Architectual History Network (EAHN) koosolekul, kus valmistati ette võrgustiku ülejärgmist, 2018. aastal toimuvat aastakonverentsi. 

Tunnustused

KTI professor Krista Kodres pälvis riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal monograafia „Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal“ eest. Preemiakomisjoni väitel on Krista Kodrese monograafia “etappiloovalt uudne ja tasemelt silmapaistev käsitlus Tallinna jõukama elanikkonna elamust varauusajal, mis rohkele empiirikale tuginedes ning teiste humanitaar- ja sotsiaalteaduste metoodikatega lõimudes avab uusi perspektiive Eesti kunstiajaloo uurimises.” 

Kunstiteaduse eriala värske lõpetaja Hanna-Liis Kont pälvis riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil I preemia. Hanna-Liis Kont’i bakalaureusetöö “Tartu Kunstimuuseumi näituseplakatid ajavahemikus 1979-1992 uue museoloogia kontekstis” saavutas ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe astmes I preemia.  Töö juhendajat, professor Virve Sarapikku tunnustati tänukirjaga.

Eesti Kunstiakadeemia teaduspublikatsiooni aastapreemia pälvis KTI juhataja Andres Kurg raamatu Boundary Disruptions. Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968-1979 eest. („Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979″) Tegu on tema 2014 aastal kaitstud doktoritööga, mis võttis vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja institutsioonidest – tehnilisest esteetikast, informatsiooniteooriast ja küberneetikast –, kuid kes asusid samas 1970. aastate teisel poolel nende diskursuste suhtes kriitilisele seisukohale. Doktoritöö juhendaja oli prof dr Katrin Kivimaa. EKA teaduspublikatsiooni preemia anti välja esmakordselt ja sellele konkureerisid kõik Eesti Teaduse Infosüsteemi (ETIS) ülesriputatud Kunstiakadeemia liikmete avaldatud teadustekstid, kokku üle 180 artikli ja monograafia.

Muu


18. detsembril kaitses Epp Lankots doktoritöö „Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.-1980. aastail” (juh prof Mart Kalm, oponent dr Marek Tamm / Tallinna Ülikool). Doktoritöö käsitleb Eesti 20. sajandi arhitektuuri ajaloostamist nõukogudeaegses arhitektuurihistoriograafias. Mõiste “kriitiline historiograafia” taha koondunud ideestiku toel uuritakse töös ajalootekste tõlgendustele avatud territooriumina ning käsitletakse ajalooga kriitilist suhestumist mitteakadeemilistes praktikates, näiteks kunstis.  Väitekirja avalik kaitsmine pälvis hindamiskomisjonilt kõrgeima hinnangu ning kaitsmisel osalenud publiku üksmeelse tunnustuse sisuka ja erakordselt huvitava doktorandi ja oponendi arutelu eest.

Tallinna Graafikatriennaal valis sihtasutuse uueks esimeheks Marten Esko (MK2). Uus juhatus koosseisus Marten Esko (esimees), Jaanus Samma, Jaanika Okk tegutseb kolm aastat. 

Liisa-Helena Lumberg (MKT1) ja Ruuda Liisa Malin (BKT3) jätkavad kaasaegse kunsti saate “Kunstipoolik” tegemist Generaadios (http://generaadio.ee/).
Kunstipooliku 9. saade läks eetrisse 05.12, teemaks Tallinnas üleval olnud näitused (saatejuhtideks Liisa-Helena Lumberg ja Ruuda Liisa Malin);  10. saade 02. jaanuaril oli Tartu näituste ülevaade (saatejuht Ruuda Liisa Malin); 11. saade 27.veebruaril vaatles koos saatekülaliste Viive Noore ja Piret Rauaga kohaliku raamatuillustratsiooni hetkeseisu (saatejuhid Anneliis Lepp ja Ruuda Liisa Malin


Lisa sisutekst

Jaga sõpradega:

Postitas Ingrid Ruudi
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur