Kui mul puuduvad riigieksamid kas siis on võimalik EKAsse kandideerida?

Kui keskkool on lõpetatud enne 1997. aastat siis arvestatakse riigieksami tulemusena lõputunnistuse hindeid. Selleks tuleb peale avalduse esitamist SAISis saata oma keskkooli tunnistus eposti aadressile vastuvott@artun.ee. Uuesti riigieksameid sooritada ei ole vajalik.

Isikutel, kes omavad juba ühte kõrgharidust, arvestatkse kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi esitamisel riigieksami tulemusi vastavalt Vastuvõtu tingimustes ja korras kehtestatule. Erialade puhul kus riigieksami tulemus läheb pingereas arvesse seda punkti ei rakendata.

Võõrkeele riigeksami puhul on lisaks eelnevale võimalik esitada ka rahvusvaheline võõrkeele eksami tulemus. Täpse nimekirjaga on võimalik tutvuda siin

Matemaatika riigeksami puudumisel on võimalik sooritada test EKAs kohapeal. Samuti on võimalik testil osaleda ka kõigil neil, kes soovivad oma tulemust parandada. Rohem infot siin

Lisaks on võimalik sooritada kohapeal eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanud sisseastujatel ,kellel puudub (või punktisumma on alla nõutud miinimumi) eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus. Rohkem infot siin

Jaga sõpradega:

Postitas Helen Jürgens
Viimati muudetud

Õppeosakond