Kunstiakadeemia doktorant pälvis Turu linna mobiilsuse kaardistamise eest ESRI noore teadlase preemia

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava doktorant Damiano Cerrone sai Esri konverentsil San Diegos ESRI noore teadlase preemia (Young Scholar Award). Preemia anti Cerronele Turu linna uurimisprojekti A sense of place eest.

Damiano Cerrone on linnasüsteemide uurimiskeskuse SPIN Unit asutajaliige, mis uurib linnaruumi ja maapiirkondade kasutamise ja haldamisega seotud inimtegevuselisi nähtusi. Ruumilist morfoloogiat analüüsitakse mõõtkavas, kus kerkivad uuritaval kujul esile inimeste interaktsioonid ja liikumine. Ühtlasi uurib üksus, kuidas linnaruum mõjutab inimesi ning nende käitumist.

Cerrone uuris Turu linna näitel, kuidas asukohapõhise sotsiaalvõrgustiku (Location Based Social Network) andmeid saaks kasutada linna- ning transpordi planeerimisel. Turus tehti seda, et analüüsida praegust kesklinna aegruumilist dünaamikat, osutada potentsiaalsetele arendustele ning hinnata, kuidas uue trammiliini ehitus olukorda võiks muuta.

“Ülesanded keskendusid nende tänavate ja alade tundmaõppimisele Turu kesklinnas, mis inimesi täna ligi tõmbavad ning sellele, kuidas situatsioon võiks muutuda, kui ehitatakse uus trammiliin,” selgitab Cerrone.

“Soovime tänada Turu linnauuringute programmi (Turku Urban Research Program) meie uurimistöö toetamise eest, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonda tarkvarataristu ning akadeemilise toetuse eest, AlphaGIS’i minu võõrustamise eest välismaal ning loomulikult ESRI-t minu vastuvõtmise eest oma Noorte Professionaalide Võrgustikku (Young Professionals Network),” ütleb Damiano Cerrone.

SPIN’i üksus pälvis ka ESRI kõige unikaalsema kaardi võistlusel 2. koha autasu.

Igal aastal korraldab ESRI rahvusvahelise võistluse, kus valitakse aasta kõige unikaalsemad kaardid. 900 esitatud töö seast anti SPIN üksusele teise koha autasu aasta kõige unikaalsema kaardi eest koos Accessibility ja Instagrami piltidega Turus, Soomes. Kaarti kajastati ka ajakirja XYHT septembrinumbris.

Autasustatud uurimistöö metodoloogiaid tutvustati ja lasti käiku Urban Design London’i üritusel, kuhu meeskond oli kutsutud rääkima oma tööst ning korraldama koostöös Nordkappiga töötuba, et uurida Londoni King’s Crossi raudteeaedu puudutava uusima linnaaarenduse digitaalset jalajälge – projekti toetasid IBM ja UCL.

Damiano Cerrone ja Helen Pau SPIN üksusest kutsuti kureerima ka TAB-Lab näitust Tallinna arihtektuuribiennaalil, eesmärgiga luua installatsioone, mis esindasid ülikoolide, professionaalide ja tööstuse vahelisi koostööprotsesside tulemusi.

“Tuues kokku tehnoloogiafirmasid ja nendega seonduvaid arhitektuurikoole, oli TAB-Lab iga arhitektuurist huvituva tudengi jaoks suurepärane võimalus näha, millistel aladel üks või teine arhitektuuri kõrgkool hiilgab,” ütlevad kuraatorid.

Näitus uuris, mida järgmine tööstusrevolutsioon arhitektuuri ja ehitatud keskkonna jaoks tähendab. TAB-Lab esitles viimase aja kavandeid ja protsesse erinevatest maadest. Lisaks lõi see foorumi nii loominguliseks kui kriitiliseks aruteluks praeguse süsteemse ülemineku sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja inimlike mõõtmete üle ning pakkus suurepärast keskkonda TAB’i sümpoosiumi jaoks, mida peeti Kultuurikatla ruumides.

Damiano Cerrone nimetati hiljuti ka New Yorgis asuva TERREFORM linnauuringute keskuse juhtivaks uurijaks.

SPIN Unit

Linnad on täis võimalusi, innovatsiooniallikaid ja üllatusi. Spatial Intelligence Unit (Ruumilise Intelligentsuse üksus) – SPIN Unit uurib nende linnalike võtmeomaduste aluseks olevat ruumilist arhitektuuri ja sotsiaalset põhja. Kasutades ruumilist intelligentsust, saame luua uusi võimalusi, aidata kaasa uute kvaliteetsete tegevuste tekkele ning kujutleda uusi käegakatsutavaid ruume ja innovatiivseid arendusi juba olemasolevatele nähtustele.

Et paremini hallata linna sotsiaalsete ja arhitektuuriliste omaduste komplekssust ja dünaamikat, koondusid kirglikud katsetajad – Damiano Cerrone, Helen Pau ja Kristjan Männigo kokku EKA urbanistika magistriõppe ajal. Sündinud Eesti Kunstiakadeemias akadeemilise ettevõtmisena, on see kasutanud oma liikmete interdistsiplinaarset ekspertiisi ühendades teadust, disaini ja kunsti, et leida uusi ja loomingulisi lähenemisi linnakujundusele, linnauuringutele ja arenenud andmelahendustele. Kuigi SPIN baseerub Tallinnas, on sellel tänaseks kümme liiget üle Euroopa.

Urbanistika magistriõpe Eesti Kunstiakadeemias

Urbanistika magistriõppekava kombineerib akadeemilise uurimistegevuse intensiivsete välitöödega. Õppekava asetseb trans-distsiplinaarsel ristmikul kriitiliste linnauuringute, urbanismi ja linnaplaneerimise, arhitektuuriteooria, sotsioloogia ja linnaetnograafia vahel. Integreerides kriitilist analüüsi ning eksperimentaalset praktikat, on õppekaval kolmene fookus sotsiaalsel kasutusel, ruumilistel programmidel ja linnavormidel.

Urbanistika magistri eriomane tunnus on selle toetumine teoreetiliselt informeeritud tegevusele valdkonnas. Me võtame tudengite püüdeid tõsiselt: õppekava tegeleb ‘reaalsete’ tegutsejatega ning loob võimalusi avalikuks esitlemiseks, aruteluks ning parimate tööde avaldamiseks.

Magistriprogramm on läbinisti ingliskeelne ning sellel on tugev rahvusvaheline mõõde. Tehakse koostööd partnerinstitutsioonide võrgustikuga Euroopas ning regionaalsete partneritega Soomes, Baltimaades ning Venemaal.

See haridus valmistab tudengid ette tegelema linnaprobleemidega, mis asetsevad disaini, poliitilise tegevuse ning teoreetiliste teadmiste lõikumiskohas. Õppekava annab lõpetajatele võimaluse jätkata õpingutega doktorantuuri tasemel. Vaata lisaks

 

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Urbanistika