Kunstiakadeemia graafilise disaini tudengite algatus juhib tähelepanu hoolivale käitumisele ühistranspordis

​Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala III kursuse tudengid
teevad Tallinna kesklinnas omaalgatusliku teavituskampaania, et anda
ühistranspordi kasutajatele sõbralikke ja lihtsaid nõuandeid, kuidas
abistada sõidu eel ja ajal erivajadustega inimesi, eakaid või lapsevankriga
reisijaid.
Plakatid ja flaierid Vabaduse platsi ühistranspordipeatustes kutsuvad üles
uurima, kas ja kuidas saaks kõrvalolijat aidata, ning julgustavad
abivajajaid omakorda mitte häbenema tuge vastu võtta.

Kakskeelsel plakatil seisab “Tere, kas ma saan kuidagi aidata?”
“Здравствуйте, могу ли я Вам как-то помочь?” ning selle juures on flaierid
lihtsate juhistega, kuidas luua kontakti ja pakkuda abi.

Kampaania kasvas välja disainer Daniel Kotsjuba juhitud viiepäevasest
universaalse disaini töötoast EKAs, kus keskenduti kõigi
ühiskonnagruppidega arvestava keskkonna loomisele ning mängiti omal nahal
läbi erinevaid probleemseid olukordi linnaruumis.

Pildid ja videod:
https://drive.google.com/open?id=0By67KXf4lrsgRENBdkVHRnFOQW8

Lisainfo:

Tuuli Velling, +372 5646 5424 (EKA graafilise disaini tudeng)
Jorven Viilik, +372 5683 5838 (EKA graafilise disaini tudeng)