KVI uudiskiri oktoober 2017

Seekordne uudiskiri kajastab KVI töötajate ja tudengite erialaseid tegevusi juulist oktoobrini 2017. Uudiskirja saab infot lisada kirjutades Karin Vicente’ile karin.vicente@artun.ee

Personali uudised

1.septembrist on KVI uueks osakonna juhatajaks professor Virve Sarapik, Ingrid Ruudi jätkab tööd teadurina. Meie kollektiivi on lisandunud ka kaks uut teadurit: Mari Laaniste ja Johannes Saar.

Septembrist alustas KVIs järeldoktorandina uuringuid Regina-Nino Mion projektiga “Pilt või märk: Pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs” (Image or Sign: A Phenomenological Study of Pictorial Representation). Mioni juhendaja on professor Virve Sarapik. Projekt keskendub Edmund Husserl’i pildilise representatsiooni teooriale ja see on jätk Mioni doktoritööle. Doktoritööga saab tutvuda siin.  Tegemist on Mobilitas Pluss järeldoktoritoetusega, mida annab välja Eesti Teadusagentuur. Seda saavad taotleda välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlased, kes soovivad läbida järeldoktorantuuri Eestis.

Tere tulemast ja palju jõudu kõigile!

Kroonika

Elise Eimre esines 24. juunil Londonis toimunud konverentsil “Time, Space and Identity”, ettekandega “Remnants Framed as Niche Monuments: Soviet Era Architecture in Contemporary Estonian Films” ning 9. septembril taaskord Londonis konverentsil “Reading a Film, Watching a Book” ettekandega “Showing Stories: The Power of Production Design in Films”. Konverentsid korraldas London Centre for Interdisciplinary Research.

Mari Laaniste osales 1.-3. septembril toimunud Brüsseli rahvusvahelisel koomiksifestivalil Eestit esindanud Eesti Koomiksiseltsi delegatsioonis. 2. septembril modereeris ta BOZARis festivali konverentsiprogrammi raames paneelvestlust “The world through the eyes of an artist”, kus Kivi ja Sanna Larmola ning Liisa Kruusmägi rääkisid reisimise mõjust oma loomingule.

14.–16. septembril toimus EKM Niguliste muuseumis rahvusvaheline teaduskonverents “Vahepealsedasjad? Materiaalsed ja rituaalsed praktikad Läänemere regiooni 16. ja 17. sajandi luteriusu kirikutes”.  Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli ja Böckler-Mare-Balticum-Stiftungi (Saksamaa) koostöös toimuv kolmepäevane teaduskonverents tõstab esiplaanile 16.–17. sajandi luterliku kirikukunsti Läänemeremaades ja toob Eestisse mitmed väga tuntud varauusaegse kunstiga tegelevad Põhja-Euroopa kunstiajaloolased ja uurijad. Konverentsi EKA poolne peakorraldaja on Krista Kodres.

29. septembril avas graafiline disainer ja koomiksikunstnik Veiko Tammjärv Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu galeriis isiknäituse “Kratt”, mille toimumisele aitas kuraatorina kaasa Mari Laaniste. Loe lisa siit.

6. oktoobril toimus  Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis konverents “Etüüde eestivene nüüdiskultuurist”. Konverentsisarja EKA poolne korraldaja on Virve Sarapik.

6. oktoobril avati Berliinis Tchobani Fondi arhitektuurijooniste muuseumis näitus 1970–1980. aastate arhitektuurigraafikast, „Tsentrifugaalsed suundumused: Tallinn-Moskva-Novosibirsk”. Näitus toob kokku kolme hilisnõukogude arhitektuurirühmituse loomingu, mis laiendas arhitektuurse väljenduse võimalusi ja reageeris kriitiliselt eriala ametlikele piirangutele. Näituse kuraatorid on Juri Avakumov ja Andres Kurg. Loe lisa muuseumi kodulehelt http://tchoban-foundation.de/10-1-Exhibitions.html

6. oktoobril toimus KVI rebaste pidu, mida korraldas baka II kursus – aitäh teile! Meeleolukal peol andsid kunstiteadlase vande uued tudengid ning õnnitlesime professor Krista Kodrest juubeli puhul.

13. oktoobril esines Tiina Abel ettekandega “Aktifiguur sündsuse ja nilbuse piiril. Ajalooline tagasivaade” Tartu Kunstimuuseumi seminaripäeval “Kehalisus kunstis”.

20. oktoobril pidas Liisa-Helena Lumberg ettekande “Mähherdust pilti näewad ehk waatawad innimessed ennam, kui altari pilti? Uus altarimaal kui kultuurisündmus 19. saj teisel poolel” EMTAs toimuval seminaril „Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis“.

 

Publikatsioonid ja kriitika

Virve Sarapik, Andreas Ventsel. Ideology and Art -Kunstiteaduslikke uurimusi vol. 26/1-2, 2017.

Krista Kodres, Milleks linnahalli üldse kaitsta? – Postimees, 8.10.2017

Kunstiteadus kui intellektuaalne kiusatus. Krista Kodrest intervjueeris Katrin Kivimaa. – Sirp 20.10.2017

 

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur