KVI uudiskiri detsember 2017

Seekordne uudiskiri kajastab KVI töötajate ja tudengite erialaseid tegevusi novembris-detsembris 2017. Uudiskirja saab infot lisada kirjutades Karin Vicente’ile karin.vicente@artun.ee

Preemiad

Elnara Taidre pälvis üliõpilaste teadustööde konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktiritööde tasemel 2. preemia KVIs kaitstud doktoritöö „Mudel, metafoor, mäng: omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis” eest. Palju õnne olulise tunnustuse eest!

 

Avatud loengusari: International inspiration

Koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega korraldame 2017-2018 aastal avatud loengusarja “Rahvusvaheline laeng / International inspiration”, millega tähistame kuraatori õppesuuna avamist meie magistriõppes. Loenguseeria raames kutsume Tallinna rahvusvaheliselt tunnustatud kuraatoreid ja kriitikuid, kes tutvustavad oma praktikaid, töömeetodeid ning jagavad seminarides nõuandeid väljal alustavatele tudengitele. Iga kõneleja peab avatud loengu ning väiksema seminari EKA tudengitele.

Sarja raames käisid sügissemestril Tallinnas 13. Balti Triennaali kuraator Vincent Honoré (9.nov), kuraator Vasif Kortun (23.nov) ja Prantsuse-USA feministlik kuraator Martha Kirszenbaum (7.dets). Kevadsemestril tulevad documenta14 kuraator Dieter Roelstraete (26. jaan), luuletaja ja kunstikriitik Quinn Latimer (21. veeb), kuraator Lumi Tan (22.märts), kunstikriitik Andrew Berardini (12.aprill), feministlik kuraator Maura Reilly (3. mai), kuraator ja kriitik Antonia Alampi (31. mai). Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital, Baltic-American Freedom Foundation, Eesti Teaduste Akadeemia.

 

Kunstiteaduse koolituur

Novembri lõpus alustas juba kolmandat korda kunstiteaduse koolituurid, tutvustades keskkooliõpilastele nii pealinnas kui ka maakonnakoolides aktiivõppe abil kunstiajaloo kaasaegseid suundi ning kunstiteaduse erialaseid võimalusi.

Sellel õppeaastal viiakse läbi kolmteist kohtumist järgnevates koolides: Tallinna Reaalkool, Vanalinna Hariduskolleegium, Rocca al Mare Kool, Prantsuse Lütseum, Tallinna Saksa Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Tartu Emajõe Kool, Pärnu Ühisgümnaasium, Otepää Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Noarootsi Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Võru Gümnaasium. Gümnaasiumites käivad tuuritamas kuus Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistranti ja doktoranti. Projekti juhivad Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

 

Kroonika

20. oktoobril pidas Andres Kurg ettekande “Organizing Communication 1966/1983” seminaril Architecture of the Imagination: Creativity in Exile during the Soviet Period, Architectural Association School of Architecture, London.

2.-4. novembril toimus Ajaloomuuseumi filmimuuseumis IV rahvusvaheline Läänemeremaade filmikonverents, mille peakorraldaja on Eva Näripea. Vaata lisa siit: http://www.ajaloomuuseum.ee/kulastamine/uritused/iv-laanemeremaade-filmiajaloo-konverents.

3-4. novembril toimus rahvusvahelise seminar Soviet Experiment in Housing: The State of Research Vilniuse Ülikooli ajaloo teaduskonnas. Konverentsi kaaskorraldaja ja juhataja oli Andres Kurg.

7.-12. novembril toimus magistriõppe I kursusenäituse vaatluspraktika Veneetsias. Anders Härmi juhendamisel külastasid tudengid Veneetsia biennaalii põhinäituseid, rahvuspaviljone ning biennaaliga kaasnevaid ja muid näitusi linnas: Picasso näitus ja “Müstilist sümbolismi” Peggy Guggenheimi muuseumis, Damien Hirsti personaalnäitust Palazzo Grassis ning Ponte della Dogenas, näitust “Intuitsioon” Palazzo Fortunys ning Thomas Demandi, Alexander Kluge ja Anna V iebrocki näitust Fondazione Pradas. Tudengid pidasid näitusepäevikut ning igal õhtul arutasime päeval kogetu läbi. Reisi toetas Eesti Kultuurkapital.

9. novembril esines Eva Näripea ettekandega “Moments of Transformation: Micro and Macro Histories of 1987–1988 in ‘I’m Not a Tourist, I Live Here’ (1988) and ‘ESSR’ (2010–…)” Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies aastakonverentsil Chicagos.

11. novembril toimus Glasgows konverents “Rethinking Soviet Legacies “, kus Elise Eimre esines ettekandega “Soviet Lives Designed on the Silver Screen” ning Hanno Soans ettekandega “Minu munn on puhas — Denouncing Soviet Legacies”.

14.-15. novembril andis Eva Näripea kaks külalisloengut ja ühe seminari Washingtoni ülikoolis Seattle’is.

23.–25. novembril toimus Leipzigis sotsialistlike kunstiajalugude jätkukonverents. 2017. aasta oktoobris korraldas professor Krista Kodrese juhitav KVI uurimisrühm Tallinnas konverentsi “Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s”. Selle sügise konverentsi “Socialist Internationalism & the Global Contemporary: Transnational Art Historiographies from Eastern and East-Central Europe” vedas GWZO (Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa). KVIst esinesid Virve Sarapik ettekandega “CHIA congress and Soviet internationalism” ja Krista Kodrese ettekande “Translations: Disseminating Socialist art history in the 1960s” kandis ette Kristina Jõekalda.

7-8. detsembril esines Andres Kurg ettekandega “Western Architecture in Soviet Translation: Sovremennaya Arkhitektura – l’Architecture d’Aujourd’hui in the 1960s” konverentsil Architecture and professionalism: New approaches to the work of Léon Stynen and his international contemporaries, Flaami arhitektuurikeskus, DeSingel, Antverpen.

7.-8. detsember toimus Kunstkultuuri teaduskonna raamatulaat, kus sai osta KVI ja muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna publikatsioone. Laada korraldasid Maris Veeremäe ja Karin Vicente.

19. detsembril toimus KVI jõulupidu, mille korraldasid 3. kursuse Liis Pajuväli ja Eliis Vaino. Suur tänu korraldamise ja toreda peo eest!

19. detsembril esines Eva Näripea Regensburgi ülikoolis loenguga “Estonian Film Scholarship: From Text to Image to Space”.

21. detsembril toimus Rahvusarhiivi Noora majas Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastakonverents “Protsendikunst: eile, täna, homme”. Osalesid ja esinesid mitmed meie inimesed: Krista Kodres arutles Merkuuri varju üle kunstis, Mart Kalm rääkis tellimuskunstist sõjaeelses Eesti Vabariigis ja selle pärandist, Ingrid Ruudi tutvustas avaliku ruumi kunsti festivale viimasel kümnendil. Teemaderingi täiendas Anna-Liisa Ižbaše poster-presentatsioon “Supergraafika Tallinna linnakujunduses 1980.–1990. aastatel.”

 

Publikatsioonid

Ilmus Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste uus nr 7[12] teemapealkirjaga “Natuuri rikkus. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi maalikoolkond / Der Reichtum der Natur. Die Idee der Naturnähe und die Düsseldorfer Malerschule”, mille koostas ja toimetas Tiina Abel. Artiklid on eesti ja saksa keeles, maht 398 lk. Kogumikus on 2 Tiina Abeli artiklit:

Tiina Abel. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi maalikoolkond. Sissejuhatuseks Düsseldorfi koolkonna loole Baltimaades / Die Idee der Naturnähe und die Düsseldorfer Malerschule. Einführung zur Geschichte der Düsseldorfer Schule in den baltischen Ländern, lk 9-94.

Tiina AbelEduard von Gebhardti „Mäejutlus” Eesti Kunstimuuseumis / Die „Bergpredigt“ von Eduard von Gebhardt im Estnischen Kunstmuseum, lk. 368-389 

Kädi Talvoja. Kammerlikust karmiks. Karm stiil nõukogude eesti rahvusliku kunsti delegaadina. – Methis sotskolonialismi erinumber (nr 20, 2017).

Karin Vicente. Saateks Stefan Muthesiuse artiklile “Handwerk/Kunsthandwerk”. – Leivanumber. Studia Vernacula (nr 8, 2017) lk 59-65.

 

Kriitika

Eva Näripea. The Road is Cold and Dark Ahead: The Days That Confused and Neoliberalization in Estonia. Loe siit

 

EKA-avatud-loengud-plakat
Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur