KVI uudiskiri juuni 2018

Lõpuaktus. Foto Marek Metslaid.

KVI uudiskiri juuni 2018

Juuni uudiskiri koondab KVI töötajate ja tudengite erialaseid  tegemisi aprillist juunini. Uudiskirja saab infot lisada kirjutades karin.vicente@artun.ee

EAHN konverents Tallinnas

13.-17. juunil toimus Eesti Rahvusraamatukogus Euroopa arhitektuuriajaloo võrgustiku EAHN viies rahvusvaheline kongress, mille peakorraldajaks oli KVI eesotsas Andres Kurega. Konverents tõi Tallinna ligi 300 arhitektuuriajaloolast, kokku 39 riigist. Ettekanded olid jaotunud kolmele päevale, paralleelselt toimusid viis sessiooni ja kõnelejate teemad ulatusid keskajast tänapäevani.

Konverentsi üheks võtmeesinejaks oli Krista Kodres, loenguga tallinlase elamust varauusajal. Ettekannetega esinesid  Anneli Randla (“Colourful Middle Ages?”) ja Ingrid Ruudi (“Nordic-Baltic Architecture Triennials as meeting grounds of late socialist and late capitalist postmodernisms”). Kristina Jõekalda kutsus kokku ja modereeris koos Petra Brouwer’iga(Amsterdam) paneeli „European Peripheries in Architectural Historiography“.

Delegaatidele eesti arhitektuuri tutvustavate päevaste ja konverentsijärgsete ekskursioonide kava koostas Epp Lankots. Tuure viisid läbi eesti parimad arhitektuuriajaloolased ja -giidid:  Mart Kalm, Krista Kodres, Anneli Randla, Triin Ojari, Kadi Polli, Oliver Orro, Karen Jagodin, Mait Väljas, Carl-Dag Lige, Hilkka Hiiop, Linda Kaljundi ja Ulrike Plath.  Vabatahtlikena olid kaasatud mitmed KVI tudengid ja vilistlased: Tiiu Parbus, Darja Andrejeva, Marleen Soosaar, Kristina Papstel, Johanna Jolen Kuzmenko, Sandra Nuut, Jennifer Rose Jackson, Shameema Binte Rahman, Triin Jerlei, Kseniia Taigacheva ja Nina Jørgensen.

Kaitstud lõputööd

28. mail kaitsti Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis edukalt 4 bakalaureusetööd:
Karolina Vasser “Eesti animafilmi teisenemine 20. sajandi viimasel veerandil Rein Raamatu režissööritöö näitel”, juhendaja Virve Sarapik.
Eliis Vaino “1919. aasta eesti kunsti ülevaatenäitus ja selle retseptsioon kultuurimälu ning kaanoni kontekstis”, juhendaja: Virve Sarapik.
  Liis Pajuväli “Jõuvahekordade paljastamine: kunstniku keha kui relv”, juhendaja Hanno Soans.
Kristina Papstel “Kuraatoriinstitutsiooni kujunemine Eestis SKKE aastanäituste “Aine-Aineta” (1993) ja “Biotoopia” (1995) näitel”, juhendaja Anders Härm.
Kaitsmiskomisjoni liikmed olid prof David Vseviov (nõukogu esimees), Annika Toots, Kädi Talvoja, Liisa-Helena Lumberg ja Elise Eimre.

29. mail kaitsti 2 magistrikraadi:
Kersti Möldre “Kunstigalerii roll väikelinna oludes”, juhendaja Maria Jäärats, konsultant Maria-Kristina Soomre, retsensent Maarin Ektermann.
Katrin Frosch “Loodus ja inimene Eesti mängufilmis: “Vaatleja” ja “Seenelkäigu” ökokriitiline analüüs”, juhendaja dr Eva Näripea, konsultant dr Kadri Tüür (Tartu Ülikool), retsensent dr Riin Magnus (Tartu Ülikool).
Kaitsmiskomisjoni liikmed olid prof Krista Kodres (nõukogu esinaine), dr Lilian Hansar, prof Virve Sarapik, Kadi Polli (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool).

Palju õnne!

Kroonika

Kristina Jõekalda pidas ettekande “Forgotten and Rediscovered Monuments on the Edge of Europe: Some Insights into Baltic German Art Historiography of the Long 19th Century“ seminaril “Scholarly Forgetting in the History of Scholarship”, mis toimus 19.-21. apriilil Helmstedtis (Saksamaal).

11.-14. aprillil osales Eva Näripea New Yorgis Museum of the Moving Image’is toimunud konverentsil “Orphans 11: Love” (https://wp.nyu.edu/orphanfilm/2018/03/06/complete-program-for-orphans-11-love/), ettekandega “Forbidden[?] Love Behind the Iron Curtain: Peeter Tooming’s [?] Sentimentaalne novell (A Sentimental Short Story, 1966)”.

18. aprillil rääkis Arhitektuurimuuseumi loengusarjas “Elav ruum” Ingrid Ruudi feministlikest uurimisküsimustest ja -meetodist arhitektuuriajaloos.

Elise Eimre pidas mais kaks ettekannet: “Film Images as Memory Texts: Grand Narratives and Shared Notions”Barcelonas toimunud konverentsil 3rd Arts & Humanities Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences ning ettekande “The Art of Production Design Behind Visually Composed Film Images”Lissabonis toimunud konverentsil 2nd Lisbon International Conference on Social Science & Humanities, Global Research & Development Services.

Epp Lankots osales kutsutud külalisena 14. mail Vilniuses rahvusvahelisel seminaril “Assessing the Post-War Architectural Heritage”, mille korraldasid Leedu Arhitektide Liit, Vilniuse Ülikool ja Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool.

Krista Kodrese juhitav PUT788 uurimisrühm osales pea täies koosluses 1.-3.06.2018 Stanfordi Ülikoolis toimunud Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) konverentsil “The 100th Anniversary of Baltic Independence”. Kädi Talvoja esines ettekandega “Internationalization”of the Estonian art history writing during the post-Soviet decades: adjusting with the discourse of dissent.” Krista Kodres pidas ettekande “Toward a New Concept of Progressive Art: Art History in the Service of Modernization”, Virve Sarapik “The Estonian Soviet Encyclopedia and the Year 1968” ja Kristina Jõekalda rääkis teemal “Protecting the Present or Preserving the Future?” Baltic Heritage Preservation before World War I”.

7. juunil pidas Regina-Nino Mion ettekande “Image and art” Torino Ülikooli filosoofia osakonna seminaril “Themes in Aesthetics and Phenomenology”.
https://www.llc.unito.it/eventi/workshop-themes-aesthetics-and-phenomenology

10. juunil esines Regina-Nino Mion ettekandega “Conventional Pictorial Signs” 10. Juri Lotmani aastakonverentsil Tallinna Ülikoolis.
https://www.tlu.ee/10-juri-lotmani-aastakonverents

Kristina Jõekalda peab ettekande “Discovering the Baltic Architectural Monuments in the 19th and Early 20th Century” DAAD Go-East suvekoolis „Zur Entstehung baltischer Nationalbewusstseine“, mida korraldab Vytautas Magnus University. Suvekool toimub Kaunases 12.–27. augustil.

Kristina Jõekalda peab ettekande “Architecture as Nation-building: Prussian Role Models for Russian Cases?” EAUH (European Association for Urban History) kongressil “Urban Renewal and Resilience: Cities in Comparative Perspective”, mida korraldab University of RomaTre, 29. august–1. sept.

Publikatsioonid ja kriitika

Ingrid Ruudi, Vana kooli väärtuste biennaal – Sirp 8.06.2018 http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vana-kooli-vaartuste-biennaal/

Liisa-Helena Lumberg, Meister Micheli kalliskivid. Pilte on vähe, kuid näitus on suur. – Eesti Päevaleht, 12.06.2018

Kädi Talvoja, The official art of the Khrushchev Thaw: The Severe Style as an ambassador of the Estonian national school at Baltic art exhibitions in Moscow. – Journal of Baltic Studies veebilehel. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01629778.2018.1459756

Kristina Jõekalda, Heritage, Patrimony or Legacy? Baltic German and Estonian Cultural Dialectic in Facing the Local Past. – Letonica 2018, nr 37, lk 186 –201.

Kristina Jõekalda, Viis lühiartiklit väljaandes Encyclopedia of Romantic Nationalisms in Europe (gen. ed. Joep Leerssen). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018: “Raud, Kristjan” (kd 1, lk 505–506); “Estonian visual arts” (kd 2, 852−853); “Estonian visual arts by Baltic Germans” (kaasautor Kristi Kukk; kd 2, 853–854); “Architecture” (kd 2, 855–856); “Antiquarianism, archeology” (kd 2, 862–863). Täistekstid ka netiväljaandes http://ernie.uv a.nl

Virve Sarapik, Tiina-Mall Kreem, Andreas Trossek, Kunst, teadus ja ajakirjad. – KUNST.EE nr 2, 2018, lk 82-93.

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur