KVI uudiskiri, oktoober 2018

Näitus "Lola Liivat. Vaimu vastupanu" Tartmusis, kuraator Hanna-Liis Kont

KVI sügisene uudiskiri võtab kokku töötajate ja tudengite tegemised juulist oktoobrini. Uudiskirja koostab Mari Laaniste: mari.laaniste@artun.ee.

Kroonika

8. septembril avati Tartu Kunstimuuseumis Hanna-Liis Kondi kureeritud näitus „Lola Liivat. Vaimu vastupanu“, mis annab ülevaate Liivati pea 70 aasta pikkusest kunstnikukarjäärist, keskendudes tema abstraktsele loomingule. Lisaks on eksponeeritud väike valik teoseid noorema põlvkonna kunstnikelt, kes praegu abstraktse maaliga tegelevad – väljas on Liisi Eelmaa, Merike Estna, Liis Kogeri, Laura Põllu ja Mart Vainre tööd. Näituse saateks ilmus ka mahukas kataloog, koostajaks Hanna-Liis Kont.

15. septembril avati Tallinna Kunstihoones Mari Laanemetsa kureeritud näitus “Abstraktsioon kui avatud eksperiment”. Näitus on pühendatud radikaalselt lihtsustatud vormidele ja kunstniku üldistava mõtte sihikindlale rakendamisele, eesmärgiga näidata, kuidas formaalsetele eksperimentidele rajatud kunstipraktika viib suhestumiseni ühiskondliku ruumiga, inimese enesemääratlusega keskkonnas, mis teda ümbritseb. Eksponeeritakse Sirje Runge, Zofia Kuliku (Poola), Dóra Maureri (Ungari), Falke Pisano (Holland), Jüri Okase, Benoît Maire’i (Prantsusmaa) ja Przemysław Kwieki (Poola) töid.

27. septembril avati Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Karin Vicente’i kureeritud näitus “Klassikud. Anu Rank-Soans”, retrospektiiv disaineri ja kunstniku Anu Rank-Soansi loomingust. Eksponeeritakse Rank-Soansi tööstuskeraamikapärandit ja unikaalloomingut, analüüsides ja avades nende maailmade erinevusi ja kokkupuutepunkte alates 1960. aastatest. Näitust saadab eesti- ja ingliskeelne kataloog, mille koostas Karin Vicente.

2. novembril avati KUMUs näitus “Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]”, mille kureerisid Eha Komissarov ja Anders Härm. Näitus üritab heita valgust üheksakümnendate kunsti põhinarratiivi kõrval varju jäänud, unustatud ja kultuurimälus isegi kaduma läinud teostele ning kaardistab nende omavahelisi seoseid toonase elukeskkonna ning tajuvälja foonil. Näitus on osa Kumu kunstimuuseumi 1990. aastatele keskenduvast uurimisprojektist.

Krista Kodres osales 25.−27. oktoobril Kopenhaageni ülikoolis toimunud Põhjamaade kunstiteadlaste ühingu konverentsil Nordik XII: “No title”, esinedes paneeli  “A farewell to critique? Reconsidering critique as art historical method” raames ettekandega “The disciplinary critique in art history in post-Soviet Estonia: autopoietic process and theoretical implications”.

3. oktoobril pidas Krista Kodres avaettekande “Architekturgeschichte und Kulturerbe in
Estland – Eine wechselseitige Beziehung” Kunstiakadeemias toimunud Saksa-Eesti muinsuskaitsekonverentsil “Re-Nationalisierung oder Sharing Heritage? Wo steht die Denkmalpflege im europäischen Kulturerbejahr 2018” (Tallinn, 3.–5. 10. 2018).

Mari Laanemets osales Zürichis toimunud seminaril “Marx’ Gespenster in der (ost)europaeischen Gegenwart” Zürichis, 28.−29. 09. 2018, samuti Ulmis peetud konverentsil “Gestaltung ausstellen. Zeigeordnungen 1950−1970”, 29.−31. 10. 2018

Kristina Jõekalda töötab Böckler-Mare-Balticum-Stiftungi Lisbeth und Erich Böckleri stipendiumi rahastusel 1. septembrist 30. novembrini 2018 külalisteadurina Berliinis Humboldti ülikooli kunsti- ja visuaalajaloo instituudi Ida-Euroopa kunstiajaloo õppetooli juures. Ta on esinenud ka rea ettekannetega: “Discovering the Baltic Architectural Monuments in the 19th and Early 20th Century”, ettekanne DAAD Go-East suvekoolis „Zur Entstehung baltischer Nationalbewusstseine“: Vytautas Magnus University, Kaunas, 12.–27. 08. 2018. “Architecture as Nation-building: Prussian Role Models for Russian Cases?”, EAUH (European Association for Urban History) kongressil “Urban Renewal and Resilience: Cities in Comparative Perspective”: University of RomaTre, Rooma, 29. 08.–1. 09. 2018. “Cherishing and Destructing Monuments: Heritage Preservation in the Baltic Provinces during the Long 19th Century”, Association for Theory and Higher Education of Heritage Conservation / Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege (AKTLD) konverentsil “Re-Nationalisierung oder Sharing Heritage? Wo steht die Denkmalpflege im europäischen Kulturerbejahr 2018”: EKA, Tallinn, 3.–5. 10. 2018. “Identity Construction through Architectural Monuments: Some Insights into Baltic Heritage Preservation in the 19th Century”: seminar Nordost-Institut (Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V. (IKGN) an der Universität Hamburg): Lüneburg, 23. 10. 2018. “Monuments as a Responsibility: Baltic German Discussions on Architectural Heritage around 1900”, Fellow Talk, Chair of Art History of Eastern Europe, Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin, Berliin, 31. 10. 2018.

Elise Eimre esines ettekandega “Recontextualizing Nationality Through Heritage Films” IAFORi (The International Academic Forum) konverentsil “The European Conference on Media,Communication + Film 2018” Brightonis, 9.-10. 07. 2018.

Mari Laaniste osales Eesti Koomiksiseltsiga 14.-16. septembril toimunud Brüsseli 8. rahvusvahelisel koomiksifestivalil ning juhtis seal 15. septembril peetud paneelvestlust Ida-Euroopa riikide (Eesti, Läti, Poola, Ungari, Rumeenia) koomiksielust. 17. oktoobril esines Mari Laaniste lühiettekandega Arvo Pärdi keskuse avamispäeva raames toimunud Joonas Sildre graafilise romaani “Kahe heli vahel” esitlusel.

David Vseviov esineb 23. novembril Kölni Meediakunsti Kõrgkoolis loenguga “Tarkovski ja tema aeg”.

Regina-Nino Mion valiti Euroopa Esteetikaühingu (The European Society for Aesthetics) juhatuse liikmeks (vt http://www.eurosa.org/about/committee/).

 

Publikatsioonid ja kriitika

Tiina Abel, The Ambivalent  Affair of Estonian Expressionism. − The Routledge Companion  to Expressionism in a Transnational Context. New York and London: Routledge, 2018, lk 173−188.

Kristina Jõekalda, Mängulised ja akadeemilised arhitektuuriajaloolased. [European Architectural History Network (EAHN) Fifth International Meeting, 13.–16. 06. 2018, Tallinn]. − Sirp, 29. 06. 2018, nr. 26 (3697), lk. 10–11, http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/mangulised-ja-akadeemilised-arhitektuuriajaloolased/.

Katrin Kivimaa, “Ja langevad teele tuhanded…” Intervjuu Kommunismiohvrite memoriaali ühe autori Kirke Kangroga. − Sirp, 7. 09. 2018.

Katrin Kivimaa, Relvaprojekti mitu palet (Keiu Maasiku näitus “Kolm venda” Tartu Kunstimuuseumis). − Sirp, 12. 10. 2018.

Katrin Kivimaa, Raamatusoovitus: Rita Gross “Soaring and Settling: Buddhist Perspectives on Contemporary Social and Religious Issues”. − feministeerium.ee, 15. 10. 2018; https://feministeerium.ee/mida-ponevat-voib-leida-feministi-raamaturiiulist/

Hanna-Liis Kont (toim.), Lola Liivat [näituse kataloog]. Tartu: Tartu Kunstimuuseum, 2018.

Hanna-Liis Kont, Lola Liivat. Vaimu vastupanu − Lola Liivat [näituse kataloog]. Toim. Hanna-Liis Kont. Tartu: Tartu Kunstimuuseum, 2018, lk 8−14.

Luule Epner; Mari Laaniste (toim.), (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides (Etüüde nüüdiskultuurist 7). Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018.

Mari Laaniste, Minevik, suur tundmatu. − Luule Epner, Mari Laaniste (Toim.). (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides (Etüüde nüüdiskultuurist 7). Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018, lk 94−100. [Mängufilmist “Kohtumine tundmatuga]

Mari Laaniste, “Westworldi” vägivaldsed naudingud. − Eesti Ekspress, 11. 07. 2018. [Telesarja “Westworld” arvustus]

Mari Laaniste, Hiirte elu natside koonduslaagris. − Eesti Ekspress, 04. 07. 2018. [Art Spiegelmani raamatu “Maus” arvustus]

Mari Laaniste, Kui “keskmisest Eesti mehest” saab üksikisa. − Eesti Ekspress, 19. 09. 2018. [Mängufilmi “Võta või jäta” arvustus]

Mari Laaniste, Kasinuse diskreetne võlu − Müürileht, nr 78: oktoober 2018. [Essee nullkulu-elustiili esteetikast.]

Regina-Nino Mion, Phantasms and Physical Imagination in Husserl’s Theory of Pictorialization. − Anuario Filosófico 2018, köide 51, nr 2, lk 325−345. (doi.org/10.15581/009.51.2.325-345)

Regina-Nino Mion, Husserl’s Theory of the Image Applied to Conceptual Art. − The Polish Journal of Aesthetics 2018, köide 49, nr 2, lk 59−70. (dx.doi.org/10.19205/49.18.4)

Regina-Nino Mion, Threefold Pictorial Experience and Aesthetic Attitude. − The Pleasure of Pictures: Pictorial Experience and Aesthetic Appreciation (Toim. Jérôme Pelletier, Alberto Voltolini). Routledge: New York, Abingdon 2018, lk 107−124.

Karin Vicente, Peatükk nõuka disainiajaloost: Anu Rank-Soans. − Keskus, oktoober 2018.

Karin Vicente (koost.), Anu Rank-Soans [kataloog]. Tallinn: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, 2018.

Jaga sõpradega:

Postitas Mari Laaniste
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur