Lõpetas kunstiõpetaja lisaeriala kursus (2017 juunis)

Oktoobris 2016 alustas 20 õpetajat Eesti Kunstiakadeemias kunstiõpetaja lisaeriala omandamist. Kursus lõppes laupäeval, 3. juunil 2017 kl 14.30-16.00 lõpuringiga Tallinna Neitsitornis. Kursuse algset infot vaata siit

Kursus võimaldas klassi- või aineõpetajatel omandada kunstiõpetaja lisaeriala, mis toetab õpetaja täiskoormusega töötamist. Statistika näitab, et 47% õpetajaid töötab osalise tööajaga. Mitme aine õpetaja tugevuseks on ka kindlasti suutlikkus luua ja katsetada õpilastega erinevaid ainevaldkondi ühendavaid lõiminguprojekte.

Kursuse jooksul käsitleti kaasaegse kunstiõppe aluseid, loovust ja kunstilise tegevuse arengut, toimus kunstiõppe praktika ning loovpraktikad – joonistamise, maalimise ja interdistsiplinaarse kunsti valdkonnas.

Kursusele oli 26 soovijat, vastu võetuid oli 20, kes ka kõik lõpetasid. Osalejate keskmine vanus oli 44 aastat, alla 40- aastaseid oli 5. Osalejad paiknesid üle Eesti, kõik olid naised. Õppijate piirkondlik jaotus oli järgmine: Tallinnast 5, Harjumaalt 6, Pärnumaalt 3, Ida-Virumaalt 1, Tartumaalt 3 ja Valgamaalt 1, Põltsamaalt 1.

Kursusel osalenud õpetajad osalesid ka kunstiõpetaja identiteedi kujunemise uuringus, mille tulemused esitati EKA kunstihariduse magistri Malle Raeti magistritöös (Raet, 2017). Tulemustest selgus, et kursuse keskel oli kunstiõpetaja identiteedi kujunemine alanud, kuid ennast veel ei määratletud kunstiõpetajana. Kunstiõpetaja identiteedi kujunemine oli alanud läbi kunstiõpetaja “peaks” ja “võiks” identiteedi konstrueerimise ehk endast kunstiõpetajana räägiti läbi ideaali, milline peaks vastanute silmis kunstiõpetaja olema (loov, vaba, crazy). Samuti avaldus identiteedi kujunemisel kunstiõppe kontseptsioon – osalejad pidasid kunstiõpet oluliseks lapse loovuse ja toetamise seisukohast ning toetatavad loovat eneseväljendust, arengukohaks on visuaalkultuuriline lähenemine, mis on analüütilisem ning rohkem tähenduste ja seoste loomisele suunatud.

Kursust toetas EL Euroopa Sotsiaalfond läbi SA Innove ning oli õpetajatele tasuta (projekti nimetus Lisaeriala KUNST omandamine õpetajatele Eesti Kunstiakadeemias 2014-2020.1.02.16-0227). Kursuse õppekava juhtis Helen Arov ning korraldas avatud akadeemia koos kunstihariduse osakonnaga.

Soovime teile mõjusat tegutsemist ning jätkuvat õppimist – Auli Signi Kärdi, Inger Vahuvee, Kadri Kosk, Kaidi Pirso, Kairi Koolme, Kalli Vendik, Katri Aron, Kersti Killing-Jaago, Kristi Moosus, Maaria Ala-Varvi, Marika Viks, Meeli Õunap, Meeli Treier, Merike Kärner, Merike Kikas, Merle Laretei, Õie Alt, Raina Koort, Renna Marjundi ja Sirje Hollo!

Rohkem fotosid: https://www.facebook.com/pg/avatudakadeemia/photos/?tab=album&album_id=1774848279199954

Postitas Kristiina Krabi
Viimati muudetud

Avatud akadeemia