Lõppes kursus nõukogude perioodi modernistlikust arhitektuurist

Foto: Saara Mildeberg

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond korraldas 19.-22.10.2020 rahvusvahelise kursuse, mis oli pühendatud nõukogude modernismi pärandile. Välisekspertidena olid kaasatud Gruusia kunstiajaloolane, kuraator, pärandi kaitsja ja populariseerija Nini Palavandishvili ning Kaunase Tehnikaülikooli vanemteadur Vaidas Petrulis. Eesti, Gruusia ja Leedu näiteid täiendas ülevaatega Ukraina pärandist EKA urbanistika tudeng Daria Khrystych. Eesti modernismi tutvustas doktorant Laura Ingerpuu. Ajastu monumentaalkunsti ja selle kaitset käsitles prof. Hilkka Hiiop koos endiste ja praeguste tudengitega. Kursuse korraldas dotsent Riin Alatalu.

Seminar keskendus modernismi pärandi väärtuste tundmaõppimisele ja kontekstualiseerimisele. Omaaegsed suurehitised, aga ka argised väikevormid nagu näiteks bussipeatused on siiani olulised maamärgid. Võimu sümbolite kõrval on ka palju hooneid, mille arhitektuur oli vastuolus ametlike direktiividega. Nelja maa näitel joonistusid hästi välja nii sarnasused, aga ka olulised erinevused materjali kasutuses, hoonete mastaabis ning dekoratiivsetes rahvuslikes motiivides. Eriti jõuliselt tuli see esile monumentaalkunsti traditsioonides. Huvitava erinevusena koorus tõsiasi, et kui Eestis ja Leedus kerkis väga palju põnevaid ehitisi just maapiirkondades, siis Gruusias ehitati valdavalt vaid suurlinnades. Kursust täiendas sobivalt Reeli Kõivu juhendatud ringkäik näitusel “Nähtamatu monumentaalkunst” ning suvilanäituse külastus Arhitektuurimuuseumis.

1960.-80. aastate nõukogude modernismi pärandi seisukord on pigem halb nii Eestis, Leedus, Gruusias, Ukrainas kui ka mujal Ida-Euroopas. Erandliku eduloona võib esile tuua 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise ja selle järgnenud mõnede hoonete kaitse alla võtmise Eestis, eriti aga prof. Hilkka Hiiopi eestvedamisel toimunud reaalsed monumentaalkunsti restaureerimisprojektid.

Kursusel osalenud erinevate erialade üliõpilaste ülesanne oli mõelda, kuidas kirjeldada ja eksponeerida hoonete väärtusi, sh unikaalseid interjööre ja monumentaalkunsti. Kursuse olulise osa moodustas arhitektuurifotograafia Martin Siplase juhendamisel, sest valdavalt hiigelsuuri hooneid ei ole kuigi lihtne pildile püüda. Tallinnas, Harjumaal ning Lääne-Virumaal uuriti ja pildistati objekte eesmärgiga aidata kaasa Eesti arhitektuuri veebigiidi estonianarchitecture.com täiendamisele.

Kursuse loengud ja ettekanded on järelvaadatavad EKA TVs.

Nõuka modernism grupikas
Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine