Maastikuarhitektuuri töötuba Võsul

Veebruari alguses toimus Võsul kahepäevane maastikuarhitektuuri töötuba, kus osalesid 3. kursuse arhitektuuritudengid, juhendajateks arhitektid Katrin Koov ja Eve Komp. Uuriti Võsu asustust kujundanud maastikku, tänavatevõrku ja linnaruumi, kohtuti kohalike võtmeisikutega ning suheldi inimestega tänavalt. Töötuba lõppes aktsiooniga Mere tänaval, kus tudengid katsetasid ajutisi sekkumisi tänavaruumis ning jälgisid katse mõju, tutvustasid kohalikele esmaseid ideid, vestlesid ning said oma ettepanekutele tagasisidet. Lisaks toimus performance-jalutuskäik mööda jää- ja lumeteed lahtise mere piirini, milleks tudengid olid lahti kaevanud spetsiaalse raja.
Töötuba oli osa EKA arhitektuuritudengite 3. kursuse maastikuarhitektuuri projektist, mis keskendub Võsu aleviku avalikule ruumile. Võsulased on ise sõnastanud vajaduse analüüsida ja parandada oma aleviku avalikku ruumi. Koostöös EKA-ga kaardistatakse Võsu probleeme ja võimalusi ning otsitakse ideid peatänava arendamiseks. Tudengite ettevalmistav töö on ühtlasi osa üleriigilisest arhitektuuriprogrammist Hea avalik ruum – Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna poolt ühiselt käima lükatud missiooniprojektist, mis tegeleb väikelinnade keskuste korrastamisega. EKA tudengite analüüsist ja ettepanekutest sünnib Võsu peatänava arhitektuurivõistluse lähteülesanne.
DSC_1734a (1)
DSC_1729a (1)
DSC_1742a
DSC_1739a (1)
DSC_1728a
Jaga sõpradega:

Postitas EKA Arhitektuur
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimine