Avalduse staatuste tähendused SAISis

SAISis avaldust esitades võib Sinu avaldus saada erinevaid staatusi. Alljärgnevalt on lahti kirjutatud erinevate staatuste tähendused.

Esitamata – sa oled alustanud avalduse sisestamist aga ei ole seda esitanud st. oled jätnud vajutamata Esita nupu. Esitamata avaldusega kandideerida ei saa.

Tühistatud –  staatus tekib, kui sa vajutad Tühista nuppu enne avalduste esitamise tähtaja lõppu. Tühistatud avaldust saab kandidaat uuesti esitada kuni avalduste vastuvõtu perioodi lõpuni kasutades Muuda nuppu.

Avaldusest loobunud – sa oled ise loobunud kandideerimisest peale avalduste vastuvõtu perioodi lõppu.

Tagasi lükatud –  avaldus ei osale vastuvõtuprotsessis. Tagasi lükatakse avaldused, mis ei kvalifitseeru kandideerima st. kas puuduvad riigieksamid, avaldusele on lisamata nõutud lisad jne.

Ülevaatamisel – avaldus tuleb ülevaatamisele juhul kui mõni vastuvõtukriteerium on täitmata. Vastuvõtutöötaja tegeleb avaldusega ja vajadusel küsib lisadokumente, küsimusi jne.

Suunatud eelduskatsele – erialal kuhu kandideerid, toimub vestlus ja oled oodatud vestlusele.

Lubatud sisseastumikatsetele – kui erialal toimus vestlus siis läbisid vestluse positiivselt ja oled oodatud sisseastumiskatsetele. Kui erialal ei toimugi vestlust siis oled oodatud otse sisseastumiskatsetele.

Kandideeriv – läbisid kõik sisseastumiskatsed positiivselt. Vastuvõtu otsust ei ole veel koolipoolt tehtud.

Konkurentsist väljas – kahjuks ei läbinud sa kõikki katseid positiivselt ja pingereas kandideerida enam ei saa.

Vastuvõetav – kool on teinud sulle ettepaneku õppima tulemiseks. Kindlasti tuleb oma õppimatulekut kinnitada hiljemalt etteantud kuupäevaks, muuljuhul kaotad oma õppekoha.

Tuleb õppima – oled kinnitanud oma õppima tulekut.

Õppekohast loobunud – oled omal soovil õppekohast loobunud.

Määratud loobunuks – sa ei kinnitanud oma õppima tulekut tähtaegselt ja süsteem määras su õppekohast loobunuks.

 

Jaga sõpradega:

Postitas Helen Jürgens
Viimati muudetud

Õppeosakond