Millised on praegused ja tulevased EKA tudengid? Hea õpetamise seminar

Neljapäeval, 9. novembril 2017 toimus EKAs järjekordne hea õpetamise seminar.

Seminar algas üliõpilaste paneeliga, kus osalesid Maarja-Liis Raamat (tootedisaini erialalt), Helga Aliis Saarla (sisearhitektuurist), Sten Saarits (uusmeediast) ning Kasper Kuldkepp (graafilisest disainist). Arutelu juhtis õppeprorektor Anne Pikkov, kes tõi ka välja suuremad statistilised muutused, mis on seotud EKA üliõpilaskonnaga viimase 10 aasta jooksul.

TÜ emeriitprofessor Marju Lauristin jagas kokkutulnutega oma pikiuuringu tulemusi teemal Eesti ühiskonna koondportree.

Marju Lauristini ettekande “Eesti ühiskonna koondportree” slaidid

Anne Pikkov’i ettekande “Muutuv õppija” slaidid

Kristiina Krabi Klanbergi ettekande “Õpimotivatsiooni tegurid” slaid

 

Postitas Kristiina Krabi
Viimati muudetud

Avatud akadeemiaRektoraat