Muinsuskaitse ja konserveerimine — Anita jagab kogemust ning eelakadeemia kutsub proovima


Juba 3. aprillil algab eelakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursus, mis teeb oma ala tegijate juhendamisel ühe kaasakiskuva tuuri läbi selle eriala kihtide, tahkude ja objektide.

Kiirkursuse sissejuhatavaks soojenduseks oli vilistlane Anita Jõgiste nõus jagama oma õppimiskogemust selle erialal ja avama ka oma tänase karjääri sisulist poolt Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunikuna.

Tee muinsuskaitse ja konserveerimise erialani

Olen alati olnud suur ajaloo- ja kunstihuviline. Põhikoolist alates sai kuni pikkade öötundideni välja loetud raamatuid 19. sajandist ja joonistatud samast perioodist pärit sümpaatsete suurkujude portreesid ning harjutatud kätt arhitektuuriajaloost tuntud lemmikhoonete visandamisel. Olin juba algusest peale kindel, et minu tulevik peab kasvõi osaliselt nende valdkondadega seotud olema. Alguses mõtlesin ajalugu õppima minna, kuid siis avastasin EKAst muinsuskaitse ja konserveerimise (toona veel restaureerimine) eriala, mis oma sisult sidus nii kunsti kui ka ajaloo. Seega oli muinsuskaitse ja konserveerimine minu jaoks ideaalne variant ning otsustasin teha sisseastumiskatsed. Sain nende tulemusena soovitud eriala õppima.

Need sisseastumiskatsed…

Kuigi bakalaureuseõppe sisseastumiskatsetest on möödas juba terve dekaad, on perioodist palju elamuslikku meeles. Juba Suur-Kloostri tn 11 koolimaja, kus muinsuskaitse ja konserveerimise osakond toona asus, tundus nii müstiline ja palju salapäraseid teadmisi täis ning koolimajast on mõtetes kujunenud õppimisaja sümbolhoone.

Minu sisseastumiskatsed koosnesid kolmest ülesandest: joonistamisest, kompositsiooni ülesandest ja erialakatsest. Mäletan kolme päeva täis närvikõditavat pinget ja suurt soovi katsed võimalikult hästi läbida. Hästi on meeles Leonhard Lapini sissejuhatav loeng enne kompositsiooni ülesannet, millest saadud mõtted tekitasid hiljem sügavama huvi 19. sajandi alguse kultuuriloo ja mõisaarhitektuuri vastu.

Kõige keerukamaks kujunes erialakatse, mis oli seotud Tallinna vanalinnaga ja kus tuli muinsuskaitseliselt hinnata etteantud objektidest ühte hoonet. Kuna olen pärit Kesk-Eesti väikelinnast, kus ajalooliseid hooneid peaaegu polegi, oli Tallinna ajalooliste hoonete hindamine üpris keerukas. Katse edukamaks läbimiseks oleks kasuks tulnud keskkonna varasem parem tundmine. Enda kogemustest lähtuvalt soovitan enne sisseastumiskatseid huviga enda ümber linnaruumis ringi vaadata ja mõttes kaardistada huvitavaid detaile ja küsimuskohti.

Kindlasti soovitan võimalikult palju reisida, kuna see avardab silmaringi ja tekitab hea võrdlusmaterjali. Selleks ei pea kaugele minemagi, Eesti on täis põnevaid ajalooliseid kohti. Ja muidugi tuleks palju lugeda, teisiti lihtsalt ei saa.

Õppimine EKAs on põnev

EKAs õppimise muutsid põnevaks eelkõige kooli vaimsust kujundavad inimesed, nii õppejõud kui üliõpilased. Eriala omandades oli mul au käia oma ala tõeliste korüfeede loengutes. Pole midagi inspireerivamat kui kuulata õppejõude, kes on oma valdkonnast vaimustunud ja kes annavad kirglikult edasi oma teadmisi. Samuti on EKA üliõpilased ekstraklass. Julgen seda väita, kuna seda tõestasid mu kursusekaaslased, kes olid eriala suured huvilised ja muidu suurepärased inimesed.

Töö pärast muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetamist

Töötan tänaseks Muinsuskaitseametis ehituspärandi nõunikuna. Minu töö põhiosa moodustab Eesti ehitismälestisi puudutava projektdokumentatsiooni (planeeringud, eritingimused, ehitusprojektid) läbivaatamine ja tagasisidestamine. Töö eesmärgiks on tagada Eesti ehitismälestiste autentsuse säilimine. Projektdokumentatsioonis esitatud ideed ja töövõtted peavad vastama kaasaegse muinsuskaitse filosoofia põhimõtetele, kehtivale seadusandlusele ja headele restaureerimistavadele. Puutun üheaegselt kokku väga erinevate objektidega üle Eesti. Hetkel on laual palju erinevaid detailplaneeringute muinsuskaitse eritingimusi ja mälestisena kaitse all olevate hoonete restaureerimisprojekte.

Arusaamade erialast enne õppima asumist ja peale tööle hakkamist

Õppima asudes ei kujutanud kindlasti ette, kuivõrd laia valdkonda muinsuskaitse ja konserveerimine tegelikult hõlmab. Arhitektuuri valdkonnas pädev muinsuskaitsja peab omama häid teadmisi ajaloost, arhitektuuriajaloost, arhitektuurist, linnaplaneerimise põhimõtetest, ajaloolistest ja kaasaegsetest ehituskonstruktsioonidest ja –võtetest, ehitusalasest ja muinsuskaitse seadusandlusest, asjaajamise tavadest ja olema muidu hea loogikavõime ja suhtlusoskusega. Koolis õpitud väärtuspõhimõtete tulemuslik rakendamine reaalses elus nõuab ettekujutatust palju rohkem kompromisse ja põhjendamist. Sellest tulenevalt on mälestisi väärindavate lahenduste leidmine minu töö üks huvitavamaid aspekte.

Ei puudu ka sellel alal omad kurioosumid, neist üks…

Teostasin paar aastat tagasi koos sõpradega Riisipere mõisa peahoones viimistlusuuringud. See on tagasi vaadates senini üks keerukamaid ja põnevamaid projekte. Viimistlusuuringute eesmärgiks on dokumenteerida ajaloolised viimistluskihid ja koostada avastatud leide kirjeldav aruanne. Kuna Riisipere mõisa härrastemaja on Eesti klassitsistliku arhitektuuri üks tippteoseid, proovisime hoonet väärilise põhjalikkusega uurida. Leidsime hoone erinevatest ruumidest palju erinevaid ajalooliseid maalinguid ja tapeete, mis pakkusid põnevat teavet 19. sajandi ruumikujunduspõhimõtetest. Lisaks rohkele avastamisrõõmule oli võimalus veeta 3 kuud oma elust niivõrd erilises mõisahoones tõeline õnnistus.

Toredaks puändiks kujunes pärast viimistlusuuringuid nähtud unenägu, milles nägin, et ühes ruumis on  peidus veel ühed maalingud/tapeedid, mida uuringute käigus leida ei õnnestunud. Sain hiljuti teada, et hilisemate kihistuste eemaldamisel tulidki selles ruumis ajaloolised tapeedid välja.

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala õppimist tasub kaaluda, kuna:

  • Suurepärased õppejõud – puutud erialal kokku oma valdkonna tõeliste spetsialistidega;
  • Põnevad õppeained ja praktikad- saad palju teadmisi, mis annab lisaks erialasele pädevusele ka muudes eluvaldkondades vajaliku analüüsi võime ja oskuse olla ümbritseva suhtes tähelepanelik;
  • Toredad kaasõppurid- kuna kursused on mõistliku üliõpilaste arvuga, saad erialal õppides tuttavaks paljude uute inimestega. Kuna erinevad kursused puutuvad omavahel tihedalt kokku, leiad end keset toredat asjahuviliste kogukonda.

Lisainfo muinsuskaitse ja konserveerimise eriala kohta leiad siit.

Muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursusele saad eelakadeemia kaudu registreeruda siin.

Screen Shot 2019-03-20 at 14.36.00

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia