Muinsuskaitse ja konserveerimise BA kaitsmised

Bakalaureusetööde kaitsmised

31.mail EKA muinsuskaitse ja konserveerimise eriala bakalaureusetööde kaitsmise

AJAKAVA:

Kunstikultuuri teaduskond, Suur – Kloostri 11, ruum 103

10.15 – Kristiina Frolova

Bakalaureusetöö teema:

Laudise profiilide tüübid ja puitpits Kärdlas

Types of Weatherboards and Dekorative Woodcut on Kärdla Buildings

Juhendaja: Leele Välja (MA)

Retsensent: Andres Muts

11.00 – Kenneth Herm

Bakalaureusetöö teema:

Tallinna-tüüpi majade välisuste tüpoloogia ja restaureerimisprobleemid

Typology of the exterior doors of Tallinn-type houses and their conservation problems.

Juhendaja: Oliver Orro (MA) ja Kerttu Küünarpuu (BA)

Retsensent: Juhan Hint

11.45 – Erle Kaur

Bakalaureusetöö teema:

Unustatud altar. Kontekst ja konserveerimine

A Forgotten Altarpiece. The Context and Conservation.

Juhendaja: Johanna Lamp (MA) ja Allan Talu (BA)

Retsensent:

12.30 – Saara Kruus

Bakalaureusetöö teema:

Nitrofilmide säilitamine filmiarhiivi nitrofilmi kollektsiooni näitel

Preservation of the nitrate film collection in the Estonian Film Archives

Juhendaja: Kadi Sikka

Retsensent:

13.15 – Liisi Kruusa

Bakalaureusetöö teema:

Pelgulinna Lenderi majade katusekorruste väljaehitamine

Rebuilding of the Lender type houses attic floors in Pelgulinn. Architectural and social aspects

Juhendaja: Riin Alatalu

Retsensent: Anni Martin- Nool

14.00 – Elise Lekarkin

Bakalaureusetöö teema:

Paide Kultuurikeskuse kohviku vitraazide konserveerimine – restaureerimine. Tänapäevaste vitraazide kahjustused.

Conservation – restoration of Paide Cultural center cafeteria stained glass. Damages of modern stained glass.

Juhendaja: Eve Koha

Retsensent:

14.45 – Eva-Liisa Lõbu

Bakalaureusetöö teema:

Järvamaa Muuseumi etnograafiliste tekstiilesemete näituseks ettevamistamine

The Preparation of Ethnographical Textiles for the Exhibition in Järvamaa Museum

Juhendaja: Heige Peets ja Ruth Paas

Retsensent:

15.30 – Anne Raud

Bakalaureusetöö teema:

Ehete säilitamine Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogu näitel

Jewelry preservation by example of Estonian Applied Arts and Design museum collection

Juhendaja: Merike Kallas

Retsensent: 

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

GaleriiKommunikatsiooni osakond