Muinsuskaitse ja konserveermise osakonna teenused

 

  • Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus.
  • Hoonete ja ehitusalade ajaloo uuringud.
  • Väiksemate ajalooliste ehitiste ja kultuuriväärtusega detailide ülesmõõtmine ja digitaalsete mõõdistusjooniste koostamine.
  • Kultuuriväärtusega detailide ja tarindite inventeerimine ja fotografeerimine (abitööd muinsuskaitse eritingimuste ja ehitusprojektide koostamisel).
  • Piirkonna hoonestuse inventeerimine ja väärtusklasside määramine, miljööväärtusega hoonestusalade piiriettepanekute ning kaitse- ja kasutustingimuste koostamine.
  • Üld- ja detailplaneeringute koostamise protsessis kultuuripärandit käsitlevate osade koostamine ja/või sellealased konsultatsioonid.
  • Viimistlusuuringud (värvi- ja krohvikihtide ning -tüüpide määramine, maalingute olemasolu kindlaks tegemine interjööris koos esmaste konserveerimise ja restaureerimisettepanekutega, tapeedikihtide uuringud).
  • Kunstiteoste seisundi ekspertiis (nii maalid, maalingud kui skulpturaalsed objektid).
  • Kunstiteoste konserveerimine-restaureerimine (nii maalid, maalingud kui skulpturaalsed objektid).
  • Erialased konsultatsioonid.
Jaga sõpradega:

Postitas Eerik Kändler
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine