Sisseastumine

Museoloogia suuna saab valida astudes kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute õppekavale.

Sisseastumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, mitmed kunsti ja disainiga seotud erialad).

AJAKAVA

15.–29. juuni 2020 saab avaldusi esitada SAIS-is
29. juunil 2020 kell 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7
1.–7. juuli 2020 toimuvad Põhja pst 7 vestlused ja eksamid
10. juulil 2020 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:
inglise keele oskust B2 tasemel tõendava dokumendi
– eluloo
– kirjaliku teksti näidise (5–10 lk)
– bakalureusetöö/portfoolio
– motivatsioonikirja (1 lk)

Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Vestlus toimub 2. juulil 2020 Põhja pst 7.

Komisjon on esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ja kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust. Vestlusel võidakse esitada täpsustavaid küsimusi esitatud tekstinäidise kohta.

Vestlusele võib kaasa võtta täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, museoloogia või kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

Motivatsioonikiri peaks põhjendama, miks soovib kandideerija õppida just sellest õppeasutuses ja erialal ning millised uurimisteemad teda huvitavad.

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepalli süsteemis. Vastuvõtulävend on viis palli.

Hinnatakse kandidaadi valmisolekut magistriõpinguteks ja uurimistööks, kirjalikku ja suulist väljendusoskust, orienteerumist kunsti- ja visuaalkultuuri väljal, erialaste probleemide analüüsimise oskust ning motiveeritust õppida valitud erialal.

Üldinfo magistriõppesse astujatele  https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee