Näitus „Tunne Eesti disaini. Sissejuhatus“ 29.09.2016–01.01.2017

Eksponeerimisel:
Anna von Maydell / Atelier für Kunstgewerbe, A.M. Lutheri mööblivabrik, J. Lorupi klaasivabrik, E. Taska töökoda, Tarbeklaas, Standard, Estoplast, Kunst ja Kodu, Tallinna Ehituskeraamikatehas, Kunstitoodete Kombinaat, Punane Ret, Salvo, Ruum ja Vorm, Martin Pärn, Tarmo Luisk, Veiko Liis, Jaanus Orgusaar, Kärt Ojavee, Raili Keiv, Keha3, HUUM, Iseasi, Scheckmann, Kärt Põldmann, Marit Ilison, Warm North, Johanna Tammsalu, Monika Järg, Anton Koovit, Kelpman Textile jt.

Kuraator: Kai Lobjakas, Eesti Tarbekunsti- ja Disanimuuseum

Alates 29. septembrist avatakse Tartmusis Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis koostatud Eesti disaini ajalugu esitlev ülevaatenäitus, mis keskendub olulisematele nähtustele ja suundumustele Eesti disainimaastikul. Tartmusis on see esimene laiem disainivaldkonda tutvustav näitus. Näitus jääb avatuks 1. jaanuarini 2017.

Eesti disain on mitmetahuline ja –kihiline nähtus, millele on viimase paari aastakümne vältel pööratud üha rohkem tähelepanu. Nagu iga pika ajalooga mõiste või nähtus defineeritakse aja jooksul ümber, peegeldades valitsevaid suhtumisi, nii on ka disainiga. Mida rohkem tähendusi on sellele omandatud, seda raskemini mõistetavamaks on see muutunud ja mitmed uued tõlgendused ei pruugi vanadega enam ühilduda. Nii võib disain tähendada ühele inimesele spetsiifilist tehnilist detaili, teisele hinnalist tooli, kolmandale elumuutvat innovatsiooni. See tõstatab omakorda küsimuse: kas disain on asi või teenus, nähtav või nähtamatu, toode, unikaalne ese või nähtus? Pidevas muutumises on olnud ka disaini geograafilised ja ajalised piirid, mida on tõmmatud nii inimtegevuse algusesse, 18. sajandi lõpu
industrialiseerimise või teise maailmasõjajärgsesse aega. Disaini on sageli käsitletud elumuutva distsipliinina, mis toimis ammu enne selle nimetamist disainiks. Nende paljude tähenduste üheks ühendavaks jooneks on näha disainis muutuste vahendit, kas grupi või ühe inimese elus, selle muutmist lihtsamaks, turvalisemaks või õnnelikumaks.

Ehkki eestlastel on olnud võimalus osaleda mitmete elumuutvate disainilahenduste loomisel – nagu spioonikaamera Minox või kommunikatsiooniplatvorm Skype – on siinne disain ajalooliselt olnud seotud eelkõige kergetööstuse ja argikeskkonnaga.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on ligi 15 aasta vältel tegeletud kohaliku disainimaastiku kaardistamise ja kontekstualiseerimisega, tuues käibele uut informatsiooni ja aidates seeläbi ka kohaliku kultuuripärandi kontseptsiooni laiendamisele keskendudes nii ajaloole kui tänapäevale, millele näitus ka toetub.

Käesoleva näituse eesmärk on aidata teadvustada kohalikku disainimaastikku ning anda ülevaade eesti disaini kihtidest, eripäradest ja mitmekülgsusest, tõstes ajaloost välja väikese valiku näiteid, mis on eri aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud, seda nii rakenduskunsti, tööstuskunsti või disaini nime all.

Näitusega paralleelselt toimub muuseumis erinevatele sihtgruppidele suunatud haridus- ja kõrvalprogramm.

Näituse graafiline disain: Indrek Sirkel

Ruumilahendus: Edina Dufala-Pärn. Kasutatud on arhtiektuuribüroo 3+1 poolt Tallinna Rakenduskunsti Triennaali 2006. aasta näitusele loodud eksponeerimismooduleid.

Näituse toimkond: Nele Ambos, Rael Artel, Karl Feigenbaum, Joanna Hoffmann, Margus Joonsalu, Sten Ojavee, Kristjan Nagla, Julia Polujanenkova, Kristel Sibul, Peeter Talvistu, Ago Teedema

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, arhitektuuribüroo 3+1

Tänud: UBS Repro, Filmiarhiiv, AS Põltsamaa Felix

Lisainfo:
NIMI: Joanna Hoffmann
AMETINIMETUS: kaasaegse kunsti kuraator
TELEFON: 58817802
EMAIL: joanna@tartmus.ee

TARTMUS
Tartu Kunstimuuseum
Raekoja plats 18
Tartu, Eesti
K, R–P 11–18
N 11–21

————————–————————–————————–——

Exhibition “Encounter Estonian Design. An Introduction” 29.09.2016–01.01.2017

Exhibited designs:
Anna von Maydell / Atelier für Kunstgewerbe, A.M. Luther furniture factory, J. Lorup glass factory, E. Taska workshop, Tarbeklaas, Standard, Estoplast, Kunst ja Kodu, Tallinna Ehituskeraamikatehas, Kunstitoodete Kombinaat, Punane Ret, Salvo, Ruum ja Vorm, Martin Pärn, Tarmo Luisk, Veiko Liis, Jaanus Orgusaar, Kärt Ojavee, Raili Keiv, Keha3, HUUM, Iseasi, Scheckmann, Kärt Põldmann, Marit Ilison, Warm North, Johanna Tammsalu, Monika Järg, Anton Koovit, Kelpman Textile, etc.

Curator: Kai Lobjakas, Estonian Museum of Applied Art and Design

On 29 September, an overview of the history of Estonian design curated by the Estonian Museum of Applied Art and Design will be opened in Tartmus. It concentrates on the most important aspects and trends in Estonian design. For Tartmus, this is the first overview of Estonian design. “Encounter Estonian Design. An Introduction” will remain open until 1 January 2017.

Over the last decades the various aspects and layers of Estonian design have been thoroughly researched. Design, like most other labels and ideas with a prolonged history, has been redefined to reflect the needs of any era. The rise of new meanings, however, has meant that understanding design has become harder and some of the newer definitions might not be compatible with the older ones. To some, “design” might mean a specific technical detail or an especially valuable chair, but others might define it as life altering innovation. This raises the questions: is design an object or a service, visible or invisible, a product, a unique item or an idea?

The spatial and temporal borders have also been changing. The history of design either begins with human civilization, with the industrialization period of the end of the 18th century, or with the years following the Second World War. All of these definitions, however, see design as a means of change – either for a group or an individual. It makes life easier, safer and happier.

Although Estonians have participated in the creation of many important design solutions – like the spy camera Minox or the communication platform Skype – our design has been historically associated with light industry and everyday life.

The Estonian Museum of Applied Art and Design has used the last 15 years to map the local design landscape and to place its history into context. With new information, the idea of Estonian cultural heritage has grown. The present exhibition is based on this research and connects the history of design with contemporary ideas. Using a selection of examples that have been considered the most prominent of their time, it contextualizes the Estonian design landscape and reveals the various aspects that are its most distinguishing characteristics.

An educational programme for various age groups will accompany the exhibition.

Exhibition graphic design: Indrek Sirkel

Exhibition design: Edina Dufala-Pärn. Containing exhibition modules by 3+1 designed for the 2006 Tallinn Applied Arts Triennial.

Exhibition team: Nele Ambos, Rael Artel, Karl Feigenbaum, Joanna Hoffmann, Margus Joonsalu, Sten Ojavee, Kristjan Nagla, Julia Polujanenkova, Kristel Sibul, Peeter Talvistu, Ago Teedema

Supporters: Cultural Endowment of Estonia, architectural office 3+1

Thanks: UBS Repro, Estonian Film Archives, AS Põltsamaa Felix

Additional information:
Joanna Hoffmann
Contemporary art curator
Phone: 58817802
Email: joanna@tartmus.ee

TARTU ART MUSEUM
Raekoja plats 18, Tartu
Wed, Fri–Sun 11–18 / Thu 11–21

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Disaini­­teaduskond