Head e-õppe praktikad

Hea e-kursus on

  • süsteemselt ning loogiliselt üles ehitatud: õpitulemused, hindamine ning õpitegevused on omavahel loogilises seoses
  • sotsiaalne ja kaasav – on võimalus nii koostööks kui personaalseks lähenemiseks
  • üles ehitatud õppija-keskselt ja disaini põhimõtteid kasutades
  • monitooritud ja tuge pakkuv: pakub tagasisidet, juhendaja jälgib mida õppijad teevad ja kuidas edenevad (Moodle näitab visuaalselt õppurite tegevust ning edenemist)
  • üles ehitatud asjakohasele ja õppuritele jõukohasele tehnoloogiale

Lugemissoovitus
Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend ning kriteeriumid

Järgmine: Moodle

Lisainfo

Online Learning Consortsiumi e-kursuse hindamismaatriks
Tartu ülikooli Moodle juhend
Tallinna ülikooli e-õppe juhendid

Näited headest avatud Moodle kursustest
Digital Literacy
Kasutajanimi “student”, salasõna “moodle”

Psychology in Cinema
Kasutajanimi “student”, salasõna “moodle”